Luận Giải Tử Vi Cung Mệnh Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung mệnh

Những chương ở trên đã nói về sao và các câu phú vào Mệnh cung ảnh hưởng thế nào, ở đây dẫn thêm một số tạp luận. Những điều dẫn thêm chủ yếu là hình dáng và tính tình rồi đến những biến hoá mà các chương trên không đề cập vì lẽ để cho gọn sự phân định mục thứ.

Sao Tử Vi đóng tại cung Mệnh

Hình tính phú mở đầu bằng câu: “Tử Vi đế toà sinh vi hậu trọng chi dung ” nghĩa là người có sao Tử Vi thủ Mệnh thì đầy đặn phương phi.

Tử Vi mặt đỏ lưng dầy

Tính thời trung hậu, mặt đầy phương phi

Trường hợp Tử Vi đóng Mệnh, đồng cung với nhiều hung sát tinh, trong khi cát tinh chỉ hội chiếu thì đây là tình trạng quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị (người quân tử đứng ngoài, tỉểu nhân nằm bên trong) thì tính tình Tử Vi trở thành giả đạo đức ngoài mặt thiện mà trong lòng gian trá. Ngụy quân tử còn đáng ngại hơn chân tiểu nhân.

Tử Vi nữ mạng đứng với Đào Hoa, Tả Hữu hay Tham Lang, Tả Hữu và Tang Môn tính lang chạ. Kể cả giáp Tả Hữu cũng vậy:

Phụ Bật giáp Tham Đế ư?

Chức dù tôn trọng dâm ô cũng là.

Sao Thiên Cơ đóng tại cung Mệnh

Thiên Cơ vào Mệnh bẩm tính thiện lương thông tuệ thường có khuynh hướng dẩn dật lâm tuyền, hình dáng thân dài hơn chân.

Thiên Cơ thuộc mộc mình dài. Thiên Cơ gặp Xương Khúc thì mày xanh tóc tốt.

Thiên Cơ số nữ tâm chất đa biến, khác hẳn với nam mạng, bởi thế Cơ Âm mới đa tình, Cự Cơ Dậu mới phá đãng thêm Đào Hoa càng phóng túng.

Hình tính phú ghi “Thiên Cơ vi bất trường bất đoản chi tư tình hoài hiếu thiện” nghĩa là sao Thiên Cơ hình dáng không cao không thấp, tâm địa hiếu thiện. Nhưng nếu Thiên Cơ đóng hãm địa vào nam mạng mà gặp Kình Đà, Linh Hoả, Kiếp Không thì cũng có những cử chỉ hành động thấp kém. Như câu phú: “Thiên Cơ gia ác sát đồng cung, cẩu thâu thử thiết” Thiên Cơ ở trường hợp này dễ trở thành trộm đạo hoặc biến thủ, lường gạt.

Sao Thái Dương đóng tại cung Mệnh

Thái Dương thủ Mệnh, Hình tính phú viết: “Thái Dương tướng mạo hùng tráng diện phương viên mãn, thông minh từ ái, bất hiệu thị phi” nghĩa là dung mạo của Thái Dương trông hùng tráng (nhiều nam tính) mặt vuông góc cạnh, thông minh tốt bụng, nhưng không nhìn ra được kẻ xấu người tốt rõ ràng.

Thái Dương hãm địa cũng có những nét đanh thép, nhưng không cơ bản. Điểm đặc biệt của Thái Dương dù gặp hung sát hay không tinh thì tâm chất vẫn ngay thẳng chân thực. Nếu có hành động nào quấy bị coi như gian đạo đều vì bị động mà ra.

Sát tinh cùng Nguyệt hãm cung

Nam thì gian đạo, nữ dòng dâm bôn

Thái Dương chủ về quyền quý, cần gặp Thiên Hình, Thái Dương hãm địa sống thời loạn đất loạn hợp hơn thời bình.

Nữ mệnh Thái Dương đắc hay hãm đều không kể là toàn hảo, đắc địa cũng vất vả mà hãm thường khắc chồng hay khắc cha. Thái Dương hãm thủ Mệnh nữ tâm tình hoang loạn không nhẫn nại kiên trì như câu phú ghi. “Thái Dương Nữ hãm chủ tâm hoang” Thái Dương vào sổ nữ đắc địa hình vóc cứng cáp, hãm địa thì vẫn còn giữ được nét người nữ.

Sao Vũ Khúc đóng tại cung Mệnh

Vũ Khúc đóng Mệnh tâm tính rắn giỏi, cương nghị quả quyết, hình dáng xương xương tiếng nói vang vang nam ý vị sát khắc, cử chỉ nhanh nhẹn phản ứng mau:

Vũ Khúc tướng tinh cương cường

Hãm cung nữ mệnh tổng bất tường

Vũ Khúc mà đi cùng Kiếp Sát hay Kinh Dương là người nham hiểm. Nữ mệnh Vũ Khúc gặp tứ sát xung phá trở nên cô khắc. Vũ Khúc đứng với Tham Lang tính nết khó chơi, ích kỷ.

Sao Thiên Đồng đóng tại cung Mệnh

Thiên Đồng thủ Mệnh, Hình tính phú viết: “Thiên Đồng phì mãn, mục tú thanh kỳ” nghĩa là Thiên Đồng khổ người đầy đặn, mặt thanh tú. Tính tốt nhưng hay thay đổi, bản tâm ôn hoà chính trực, nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng. Bởi vậy Thiên Đồng thủ Mệnh gặp Đào Riêu thường dễ bị dụ dỗ hoặc vì nghe lời người khác mà thay lòng đổi dạ.

Thiên Đồng đắc địa thông tuệ. Thiên Đồng Thái Âm đa tình ở Tý hay Ngọ đều ham sắc dục. Đồng Âm nam mạng dễ gặp tình ngoại hôn, nữ mạng lắm người yêu.

Thái Âm, Thiên Đồng tọa Mệnh cung

Phong lưu nhan sắc dâm dục tùng.

Sao Liêm Trinh đóng tại cung Mệnh

Liêm Trinh đóng Mệnh “mi khoan, khẩu khoát diện hoành, nhân bạo hiếu tranh” nghĩa là Liêm Trinh hình dáng mày rộng, miệng lớn, mặt góc cạnh, tính bạo ưu cạnh tranh.

Liêm Trinh hảo diệu thân trường.

Nhãn lộ, khẩu lộ da thường vàng xanh.

Tính ưa táo bạo tương tranh, khi dữ khi lành du đãng phân hoa.

Liêm Trinh hãm, bừa bãi phóng túng không lễ nghĩa. Đóng quan Lộc gặp Quyền Kỵ, Tướng Quân có oai quyền. Nữ mệnh Liêm Trinh đắc địa thành ra con người trung trinh. Liêm Trinh vào nam hay nữ mạng đều sợ Hoả Tinh, Không Kiếp.

Sao Thiên Phủ đóng tại cung Mệnh

Thiên Phủ tọa Mệnh cung, Hình tính phú viết: “Thiên phủ thuần hoà chi thể, viên mãn, thanh kỳ” Mình chắm, đáng sang, ngoài mặt nhu hoà nhưng trong lòng cương nghị (ngoại hoà nội cương) làm việc hăng hái, có chí phấn đấu mạnh.

Thiên Phù hợp với Thanh Long, Xương Khúc và Tả Hữu nhất là Lộc Tồn. Thiên Phủ ngán Không Kiếp, Triệt Tuần.

Không Kiếp Tuần Triệt ở bên.

Ấy là cô độc chẳng nên kể gì.

Lộc Tồn Xương Khúc bên mình

Hoặc là Tả Hữu hiển vinh anh tài

Triệt Tuần đứng án ngữ Thiên Phủ khiến vóc dáng trở thành dỏng cao, chân dài hơn thân.

Sao Thái Âm đóng tại cung Mệnh

Thái Âm đóng Mệnh khuôn mặt tròn hoặc vuông mà đầy đặn, thân hình mập lẳn ngoại mạo văn tĩnh (vẻ ngoài nhã và an tĩnh), hay thẹn, nhưng nội tâm động. Nữ mạng Thái Âm đắc địa hay không nhan sắc đều ưa nhìn. Nam Mạng Thái Âm khoái hưởng, ít lý tưởng. Nam mạng Thái Âm hãm gặp nhiều hung sát tinh thì phiêu bạt.

Thái Âm đi với Lộc rất hợp. Vì hoá khí của Thái Âm là tài phú. Phú có câu: “Thái Âm Hoả Linh đồng vị phản thành thập ác” nghĩa là Thái Âm đóng cùng với Hoả hay Linh tính nét không mấy tốt.

Hoả Tinh xung phá: Thái Âm giảo trá và hung bạo, cố chấp. Linh Tinh xung phá: Thái Âm lanh lợi nhưng độc địa. Hoả minh ám một lần nữa được chứng minh khi nó đi cùng Thái Âm.

Thái Âm gặp Đà La tính dục mạnh. Thái Âm miếu vượng được Thiên Mã: tài vận luôn luôn hanh thông.

Thái Âm miếu Mã đứng chờ

Thư hùng Mã ắt có cơ sang giầu

Thái Âm thuận lợi với nữ mạng hơn nam mạng

Sao Tham Lang đóng tại cung Mệnh

Tham Lang thủ Mệnh, Hình tính Phú viết: “Tham Lang vi Thiện Ác chi tinh nhập miếu tất tường tủng, lạc hãm tất ngoan ngạo” (Tham Lang là sao vừa thiện ác tham bán, ở miếu vượng người cao lớn, vào hãm cung thành nhỏ bé.)

Tham Lang miếu vượng chi cung

Dáng người to lớn là dòng lược thao

Tham lang gặp các sát tinh có sự nghiệp vững vàng, gặp hung tinh tính nết hư phù (đa hư thiểu thực). Tham Lang dễ rơi vào khuynh hướng đam mê sắc dục rượu chè bài bạc. Tham Lang vào nữ mạng lòng yêu ghét thường cực đoan bởi vậy cổ nhân nói sao này là sao ghen tuông.

Tham Lang đi với Hoá Lộc ở nam mạng râu rậm. Tham Lang hội Đào Hoa ở số nữ dâm đãng, nếu gặp Triệt thì bớt hẳn. Mệnh không chính tinh mà cung Phu thấy Tham Lang, dễ rơi vào phận làm lẽ.

Tham Lang đứng cùng Trường Sinh tuổi thọ cao. Tham Lang gia cát tọa Trường Sinh, thọ khảo vĩnh như Bành Tổ (Tham Lang đứng cung cát tinh ở cung có Trường Sinh tuổi thọ bằng ông Bành Tổ).

Sao Cự Môn đóng tại cung Mệnh

Cự Môn đóng Mệnh đắc địa khổ người vuông vức, ở cung hãm nhỏ nhắn hơn. Tính đa nghi, ưu dối trá. Nữ mạng đắc hay hãm địa thì cũng không hợp lắm với Cự Môn vì cái chất thị phi của sao này về mặt thuận hợp với lục thân (bố mẹ, anh em, chồng con).

Cự Môn làm việc lúc thế này lúc thế khác, giao thiệp với người ban đầu tốt, càng về sau càng hoài nghi.

Cự Môn khó hợp khó thân.

Trong lòng nghi hoặc, tính càng tối tăm

Mão Dậu Cự Cơ cũng hay

Tiền tài vinh hiển cũng tay hoang đàng

Gặp Song Hao vào hàng quán thế

Tuổi Ất Tân buôn bán làm giầu

Sao Thiên Tướng đóng tại cung Mệnh

Thiên Tướng theo Hình tính phú ghi: “Tinh thần tướng mạo trì trọng”. Người Thiên Tướng thủ Mệnh hơi chậm, người nặng, mặt đầy đặn, hơi vuông. Ở hãm cung hoặc gặp Tuần Triệt thì lại gầy nhỏ hơn.

Theo sách Trung Quốc, sao này không có hãm cung. Sai. Thiên Tướng vào Mão Dậu hay Thìn Tuất phải xem là hãm mới đúng. Cho rằng Thiên Tướng chỉ cho vượng hay ngược lại hay nhược mà thôi. Điều này còn chấp nhận được.

Câu phú:

“Thiên tướng thủ Mệnh nhược lạc nhàn cung dã cát lợi”

nghĩa là có sao Thiên Tướng thủ Mệnh dù rơi vào nhàn cung cũng vẫn cát lợi. Rõ ràng ưu điểm của Thiên Tướng là con người cần mẫn, phấn đấu dù chẳng nên công nghiệp lớn cũng yên thân vững chãi.

Thiên Tướng vào số Nữ là đàn bà quán xuyến, đảm đang, nhưng cuộc đời thường vất vả. Thiên Tướng hợp với Tả Phù, Hữu Bật. Thiên Tướng kỵ gặp Hoả Linh (gây tai nạn thương tích). Thiên Tướng bị Tuần Triệt dễ non yếu hoặc gian truân.

Thiên Tướng vào số Nữ không nên có thêm Xương Khúc là hai sao lãng mạn, mâu thuẫn hẳn với cái bản chất của Thiên Tướng vốn mực thước thủ tín. Bị Xương Khúc sẽ rơi vào tình cảnh khôn ba năm dại một giờ.

Thiên Tướng ở cung Quan Lộc mà gặp Triệt Tuần dễ bị tai tiếng với chức vị, bị cách chức, nếu không thì cũng lụi đụi quan trường.

Cung Quan Tướng đóng xem qua

Nếu gặp Tuần Triệt khó mà rạng danh

Thiên Tướng đứng cùng hay hội ngộ Văn Khúc, Cái, Đào, Mộc đa dâm.

Tướng Phùng Khúc, Cái, Mộc, Đào.

Vẫn là phúc trọng tính sao đa tình (Số nữ)

Sao Thiên Lương đóng tại cung Mệnh

Thiên Lương qua Hình tính phú: “Thiên Lương ẩn trọng, ngọc khiết băng thanh”. Nghĩa là Thiên Lương đắc địa nam mamg tính cẩn thận kín đáo, nữ mạng đắc địa trinh thục. Thiên Lương da trắng, trang nhã. Thuần hoà nhưng cũng quyết liệt. Thiên Lương hãm thì tính phiêu lãng với vẻ ngoài đôn hậu. Nữ mạng Thiên Lương hãm gian dâm.

Lương hãm ngộ sát ưu phiền

Nam đa lận đận, nữ duyên nhỡ nhàng

Lương phùng Hao, Sát Tỵ cung

Ấy là khó tránh khỏi vòng đao thương

Cung Tỵ Hợi đứng cùng Thiên Mã

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ mệnh cho rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu..

Sao Thất Sát đóng tại cung Mệnh

Thất Sát, Hình tính phú viết: “Mục đại, hung long tính cấp” nghĩa là mắt lớn, dữ dội và nóng nẩy. Đắc địa tâm dũng mãnh, hãm địa thành hung bạo. Đắc địa có cơ mưu, hãm địa thành hồ đồ.

Thất Sát vượng nhược tảo niên định lịch gian tân (Thất Sát miếu hay hãm thì lúc trẻ cũng phải gian truân). Đó là cái nghiệp của Thất Sát, đắc hãm chỉ khác nhau ở lúc thành công thôi.

Thất Sát miếu địa gặp Hình

Ấy là võ nghiệp nổi danh tướng tài

Sát Kình Hoả vào phương hãm địa

Số nghèo hèn đồ tể ra chi

Thất Sát nữ mệnh, đắc địa tháo vát, hãm địa tham lam và vô năng.

Sao Phá Quân đóng tại cung Mệnh

Phá Quân âm thuỷ kể ra

Lưng dầy mình thấy lại là mi thưa

Tính cương chẳng có ai ưa

Ra lòng bạc ác chẳng chừa được đâu

“Phá Quân bất nhân, bối trọng mi khoan, gian trá hiếu hành kiêm hiểm”.

Phá Quân không xấu người xấu nết đến vậy. Vấn đề còn tuỳ ở hãm hay đắc địa nữa. Nhưng đắc hay hãm thì Phá Quân bao giờ cũng là con người khó hiểu và gan góc. Phá Quân nếu đi cùng Kình Dương, Hao tinh, hay Linh Hoả đóng Quan Lộc cuộc đời lận đận bôn ba chẳng những không nên danh phận còn túng quẫn.

Phá Quân Thìn Tuất gặp Tuần Khoa hợp cách.

Phá Quân ở Sửu Mùi gặp Lộc Hình có uy quyền

Phá hãm địa nam hay nữ đều hung dữ, hiểm độc

Hình Tính phú còn có những câu phú sau đây.

Tuần nhã Văn Xương – Lỗi Lạc Văn Khúc (Văn Xương thủ Mệnh dáng dấp tuấn nhã. Văn Khúc tài ba lỗi lạc).

Tả Hữu ôn lương – Cao sĩ Thiên Khôi, Thiên Việt.

Kình Dương Đà La hình sũ, mạo liệt

(Kình Dương hay Đà La thủ mệnh hình dung xấu sí nếu đóng hãm địa)

Dung mạo như xuân, nãi Lộc Tồn

(Mặt tươi vui như mùa xuân là Tộc Tồn đóng Mệnh)

Tử Vi phì mãn, Thiên phủ tinh thần

(Tử Vi to béo, Thiên Phủ thông tuệ)

Nhật Nguyệt Khúc Xương Đồng Lương Cơ Xương tuấn Mỹ chi tư

(Nhật Nguyệt, Xương Khúc hay Đồng Lương, Cơ Xương phong thái đẹp đẽ).

Tham Lang đồng Vũ Khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại

(Tham Vũ đồng cung, dáng nhỏ bé nhưng tiếng nói oang oang thì hào sảng). Trường hợp Tham Vũ gặp sát kỵ tinh thì tiếng nói lâm râm, tâm địa gian sảo).

Thiên Đồng, Đà Kỵ phì mãn nhi mục điểu

(Thiên Đồng đứng với Đà Kỵ người mập nhưng mắt lé, mắt có cườm).

Những câu phú nôm chọn lọc luận giải về cung Mệnh trên lá số tử vi

Tử Phủ hậu trọng khác thường

Vũ Tham người nhỏ là phường tham lam

Thìn Tuất Phủ Tướng phùng suy

Tính hay chấp nhất, đa nghi mọi bề

Vũ Tham đầu nhỏ mình to

Phá Liêm sốc sếch, sức đo hơn người

Sát phùng Thiên Hỷ khá hay

Ấy là phong nhã uy nghi mọi đàng

Việt Khôi là cách văn chương

Khôi là khôi ngộ, Việt thường đa đen

Mặt hoa ấy hội Khoa Quyền

Vũ Tham Hoá Lộc râu liền đến tai

Đấng vàng là hội Phong Thai (Phong Cáo – Thai Toạ)

Long Trì Phượng Các, ấy ai dịu dàng

Đẹp thay Tả Hữu một phương

Khốc Hư quanh mắt thường thường tròn thâm

Tham Đào tốt tóc xanh râm

Mắt đen Vũ Kỵ chẳng nhầm một ai

Việt Xương tiếng nói khoan thai

Đồng Không Hư Nhẫn lắm lời thị phi

Mộc Cái làm dáng ai bì

Hay khoe mình cũng bởi vì Lâm Quan

Quý Ân là khách phong tao

Trên nào cũng vị dưới nào cũng yêu

Thanh Long cơ biến đủ điều

Tấu Thư nói ngọt người theo ngay về

Hỉ Thần Hoa Cái tốt ghê

Khẩu thiệt trường đoản mọi bề đảm đang

Kiếp Không da ắt đen hoàn

Hoả Linh mặt khổ sầu đăm đêm ngày

Kình Dương tai kém mình gầy

Đà La mắt lớn chân tay thì dài

Đào Hồng mặt mũi xinh tươi

Kình Hinh Đà Nhẫn là người tật thương

Đà Riêu Toái ngọng lẽ thường

Lại thêm Cự Kỵ ắt phường điếc câm

Người mà mắt nhỏ mắt to

Nhật phùng Đào Sát tương phò Mệnh viên

Mắt to mắt nhỏ ấy là

Nhật phùng Không hãy đoán ra rõ mười

Tham lâm Thái Tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Triệt Tuần đóng ở Mệnh cung

Thiếu niên tân khổ lo toan mọi đường

Cô Thần Quả Tú Mệnh cung

Tính người cô độc chẳng màng giao du.

Tử phùng Thất Sát chí khôn

Việc làm táo bạo những toan hơn người

Tấu Thư Hoa Cái thanh kỳ

Mộc Riêu Hoa Cái ắt thì dâm bôn

Thiên Hình đóng ở Dần cung

Mệnh Thân tại đó uy hùng tướng quân

Hình Tướng Ấn Binh hợp cùng

Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

Đẩu Quân Tử Phủ thong dong

Ở cung Quan Lộc trùng trùng phước lai

Đẩu gặp Tồn khá tiền tài

Khốc Hư lạc hãm miệt mài gian truân (cung Tài Bạch)

Thiên Nguyệt Đức Giải Thần tàng

Hội cùng Quan Phúc một làng trừ hung

Thái Dương đóng chốn Thuỷ cung (cung Hợi hay Tý)

Đà Hình Riêu Kỵ yểu vong hoặc mù

Hạn gặp thời cùng ấu lo

Hoặc đau đôi mắt, hoặc chờ phát tang

Đà La Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Linh Tinh, nạn bất tường chẳng sai

Khốc Hư Tý Ngọ an bài

Tiền bần hậu phú chớ sai lẽ bàn

Thiên Đồng thủ Mệnh ấy là

Đổi thay tính khí khó mà chiều nuông

Tràng Sinh Mã Hỉ đồng cung

Thanh vân đắc ý, vẫy vùng một phen

Thái Dương cư Hợi Mệnh Thân

Gặp Khoa Quyền Lộc mười phân vẹn mười

Thai Mệnh đa học thiểu thành

Mộc được Thai Toạ hiển danh anh tài

Địa Kiếp độc thủ ác tà

Liêm Phá là mạng quy ma bất thường

Thiên Khốc Địa Võng tai ương

Hoá Quyền Thiên Khốc lại đường minh danh

Khôi Xương ở Mệnh bậc lành

Hoả Hình đóng Mệnh giữ mình lửa than

Hoá Kỵ thi rớt lắm khi

Dương phùng Kiếp Sát học gì cho hay (Dương hãm địa)

Sát Hình cô độc tính ương

Quan Phù Thái Tuế đến thường công môn

Binh Hình nói chẳng hé răng

Hãm cung Phá Tuế nói bằng sấm vang

Tham Lang những thích ăn sang

Riêu Đà tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng

Đế hãm Mão Dậu lại thêm

Sát tinh hội họp cửa Thiền gửi thân

Mấy người phú quý không toàn

Bởi sao Nhật Nguyệt hợp đoàn sát tinh

Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không Kiếp đứng ngồi nào yên.

Cung Quan mừng được Đào Hồng

Thiên Di tối kị Kiếp Không lâm vào

Những người niên thiếu danh ghi

Hồng Loan Bát Tọa ở vì Mệnh cung

Song Hao Tham hội đa dâm

Thiên Đồng gặp Quý mười phần thanh cao

Phá Quân Riêu Mã hợp vào

Ấy phường du đãng ai nào dám thân

Hay gì hãm địa Hoá Khoa

Thêm Không Kiếp ắt quái tà ác tinh

Đất Tứ mộ Hỏa Linh Tham Vũ

Có uy quyền chớ ngộ Kình Dương

Tham Vũ đóng đất Võng La

Gặp loài Tang Điều một nhà nên hung

Xương Khúc Phá gặp Hình Kiếp Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao đao

Tam Hoá, Hoá Lộc đứng đầu

Vào cung Tứ mộ như mầu khói mây

Mấy người hà tiện xưa nay

Bởi cung Tài Phúc gặp rầy Kiếp Không

Lộc ngộ Không Kiếp đồng quy

Cũng là vô dụng hoá vi cơ hàn

Còn Thiên Phủ Tuất cư Mệnh vị

Họp cát tinh Giáp Kỷ sinh nhân

Hỏa cục vẹn vẻ mười phân

Tam công chức trưởng dành phần chẳng ngoa

Tham Vũ đắc địa khá mong

Bính Đinh Thổ cục ấy dòng giầu sang

Mấy người phú quy nan toàn

Lưỡng Hao Hoá Kỵ, Tài Quan lâm vào

Mấy người dư bạc giầu sang

Hợi Tý Tướng Ấn lại chầu cát tinh

Kình Dương Kỵ Hoả một bài

Hãm mà thủ Mệnh thật loài ác tinh

Ngọ cung Tam Hoá hợp Kình

Người sinh Bính Mậu biên đình nổi danh

Khúc Xương Mùi Sửu hợp thành

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

Phá Quân gặp Khúc Xương

Tuất Thìn Mão Dậu là phường lao đao

Lộc cư Nô Bộc bực mình

Đông Tây suôi ngược mới sinh tiền tài

Mệnh vô chính diệu bất minh

Phụ Bật gia thủ đem mình ly tông

Sao Ấn Qúy hợp Khôi cùng

Ở vào Thân Mệnh bảng rồng đề danh

Khôi Việt lại gặp Khoa tinh

Không bị Tuần Triệt nên danh dễ dàng

Tham Lang Bạch Hổ một đàng

Tuất Thìn tuổi ấy sơn lâm lánh mình

(Không nên ham săn bắn đi rừng leo núi)

Hãm cung Thái Tuế Cơ Lương

Ấy người kém phúc vợ con biếng chiều

Phù Hình Không Kiếp bon chen

Kẻ thù người oán phải nên giữ mình

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành

Hại người hại của phận đành tai ương

Dậu cung Hình Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ gió do người gây ra

Tuế Đà Cự Kỵ phận nghèo

Một thân lên thác xuống đèo chẳng yên (gặp vận cũng vậy)

Kiếp Không Hình Kỵ Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha.

Việt Khôi Quyền Lộc nhẽ bàn

Trong nhà bậc trưởng ra đàng bậc trên

Mệnh Điền Tuần Triệt đương đầu

Tư cơ cha mẹ khó cầu khó mong

Thất Sát là loài đáng kinh

Hãm địa gặp phải Lưu Kình sợ thay

Dương Đà Thất Sát phải hay

Chiếu vào Thân Mệnh tháng ngày khổ đau (số Nữ nặng hơn)

Phá phùng Mão Dậu khá kinh

Gặp sao Nguyệt Đức phúc lành lại qua

Dậu cung Thái Tuế Thiên Hình

Phải phòng tai họa nẩy sinh gông cùm

Thìn Tuất Thất Sát xem qua

Kình Hình hội ngộ ắt là đảo điên

Tướng Phá phục nội tàng thai diệu

Ngoại Đào Hồng tứ chiếu Thiên Di

Nam nhân dâm dục thị phi

Nữ nhân tác kỹ kẻ chê người cười

Tuế hạn Cự Vũ Hoá Quyền

Hoặc Mộ Tả Hữu ấy miền vinh thăng

Việt Khôi Long Phượng Văn Tinh

Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa

Thiên Lương ngộ Hoả chớ lầm

Hại người tổn vật mấy lần họa sinh

Linh phùng Sát Phá hạn hành

Văn Vương xưa cũng giam mình ngục trung

Đào Tang đóng ở Mệnh cung

Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình

Dương Đà Tuế lâm vào khẩu thiệt

Còn Đà La ngộ Nguyệt loạn dâm

Tật cung Thai Hổ huyết băng

Tấu Thư Hoa Cái Mệnh phùng thanh cao

Phượng Loan hợp là người thuần hậu

Khốc Hư thường táo bạo xông pha (số nữ)

Thiên Quan Thiên Phúc thủ trung.

Tôn tăng kính Phật dốc lòng thiện gia

Vũ Quyền nữ Mệnh đồng lâm

Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---