Luận Giải Tử Vi Cung Phúc Đức Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung phúc đức

Những lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Phúc Đức

Phúc cung khá phức tạp cho việc luận đoán lá số, vì nó liên hệ và ảnh hưởng đến nhiều cung khác. Như câu phú sau đây.

“Phúc tọa Hợi cung, tối hỉ Âm Dương, Tử, Phủ, Thiên Đồng kiêm hữu Khúc Xương, Long Phượng, Bật Quyền tất hiển vinh. Nhược vi Sát Phá Liêm Tham tu đắc Khoa Hình, Không Kiếp, Tràng, Tồn, tất bạch thủ thành danh võ cách duy hiềm chiêu phát mộ suy”.

(Cung Phúc đóng ở Hợi, rất đẹp nếu có Nhật Nguyệt đắc địa, Tử Vi Thất Sát hay Thiên Phủ, lại cần Xương Khúc, Long Phượng, Hữu Bật, Hoá Quyền thì được hiển vinh. Nếu là Sát Phá Tham đắc địa thì cần có thêm Khoa, Hình, Không Kiếp, Tràng Sinh, Tồn, tay trắng thành nghiệp võ nhưng không lâu bền).

Những câu phú trên đây cho thấy cung Phúc Đức còn liên hệ trực tiếp đến công danh thân phận như Mệnh cung. Phú Nôm có những câu liên quan đến Phúc Đức như dưới đây:

Một số câu phú về cung Phúc Đức

Phúc cung có kẻ chiến binh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương

Cự Môn, Lộc Mã tương phùng

Ấy đất hoạnh phát võ công đấy mà

Vũ Tham, Thiên Phủ, Hoá Khoa

Cũng phát võ nghiệp cũng đa anh hùng

Phúc cung hãm ngộ Kiếp Không

Họ hàng lắm kẻ hành hung ở ngoài

Đào Hồng, Tang ngộ sao Thai

Tôn thân có kẻ tính bài loạn phong

Tấu Thư, Xương Khúc tương phùng

Tôn thân có kẻ thần đồng hiện ra

Việt Khôi lại gặp Đào Hoa

Làm nên sự nghiệp phúc nhà khá mong

Cự Môn, Lộc Tướng song song

Ấy là phát phúc trùng trùng thịnh hưng

Tử, Dương nhập miếu vương cung

Phát đến có kẻ triều trung quý quyền

Tang Môn, Cô Quả chẳng hay

Quả phu có kẻ tháng ngày cô đơn

Trường Sinh, Đế Vượng hai phương

Ắt là trong họ thịnh đường nhân đinh

Tuế Phù tụng sự tương tranh

Lộc Tồn, Cô Quả độc đinh đó mà

Tướng Binh, Tử Tuyệt phải là

Có người tử trận phương xa thủa nào.

Thiên Hỉ, Hỉ Thần tốt sao

Ấy là đất quý được mầu sinh nhân

Thiên Quan, Thiên Phúc tốt lành

Vượng đường quan trưởng thân vinh chẳng ngờ

Khôi Khoa, Xương Khúc, Tấu Thư

Phát đà văn học có dư anh tài

Vũ Khúc vượng địa chẳng sai

Phúc cung ắt hẳn hoà hài vũ ban

Tang Môn, Linh Hóa chớ màng

Thường sinh hoả hoạn trong hàng tộc tôn

Đào Hồng, Hoa Cái nhập môn

Ắt rằng có gái đẹp khôn khác người

Đào Thai hội họp chớ vương

Phúc cung có gái tìm đường gió trăng

Đà La, Không Kiếp án ngăn

Đẹp gì trong họ ắt rằng suy hao

Đà La độc thủ tốt sao

Phúc có chánh diệu đệ bào tiệm hưng (?)

Nếu gặp án ngữ Triệt Tuần

Thôi còn hy vọng ước mong được gì

Phúc cung gặp Tang Đào Hồng tú

Trong họ hàng ắt có quả phu.

Những câu phú Tử Vi chọn lọc về cung Phúc Đức

Phúc cung tại Sửu cung kiến Tham Vũ diệc cần Tả Hữu, Phượng Long nam hiển danh tài hưu; Tam Hoá, Hổ Riêu Nữ tất giang hồ hiển hách danh gia

(Phúc đóng cung Sửu thấy Tham Vũ có thêm Tả Hữu Phượng Long số trai tài giỏi nếu Tam Hoá hội tụ cùng Bạch Hổ Thiên Riêu, số gái làm đĩ nên danh).

Phúc cư Đoài xứ, lưỡng Tướng Hình Quyền Hổ Khốc, Sinh Mã giao lai võ cách hầu bá. Ưu kiến Kỵ Linh Khúc Việt tắc hữu tử thương trận địa

(Cung Phúc ở Dậu có hai Tướng tọa thủ gặp Hình Quyền Bạch Hổ Thiên Khôi lại thêm Thiên Mã, Trường Sinh chiếu, thường phát võ, rất ngại thấy Hoá Kỵ, Linh Tinh, Thiên Việt đưa đến cái chết trong trận mạc).

Dần cung Phúc tọa tối hiềm Phá, Liêm, Dương, Đà, Hoả Linh lục bại dị sinh đức tổn tài suy. Nhược kiến Âm Dương, Tham Vũ, Lộc Quyền thừa đạt đinh tài, hỷ đắc vô tai.

(Cung Phúc ở Dần gặp Phá Quân, Liêm Trinh đứng với Đà La hay Hoả Linh thì đức tổn, tài suy. Nếu như có Âm Dương, Tham Vũ, Hoá Lộc, Hoá Quyền thì dinh tài lưỡng vượng không gặp họa to).

Phúc cư Đông, Cơ Cự Đồng Lương ngoại củng, Phượng Long, Lộc, Hao Lai tọa hoạnh phát phú cường. Giao lai Hình Ấn Quyền Khoa, Hồng diệu vi pháp chính tư quyền, âm phần hào tụ

(Phúc đóng Mão cung, Cơ Cự Đồng Lương thủ chiếu gặp Long Phượng, song Hao hoạch phát giầu có. Nếu thấy Hình, Ấn Quyền, Khoa, Hồng Loan thì có vai vế trong ngành luật pháp, mộ phần có ngôi phát).

Phúc tại Tí Ngọ Đồng Âm, Địa Kiếp tối hiềm Triệt Tuần, hữu học vô lương tiện yếu sách.

(Phúc cư Tí cung gặp Thiên Đồng, Thái Âm, Địa Kiếp, Tuần Triệt là con người học khá, nhưng tâm chất không thiện lương, khó phấn phát).

Phúc cư Quý hương nhược lai Nhật Nguyệt tu kiến Không tinh, Địa Kiếp, Kình xuân nam nhân phá bại. Nhược Việt Khoa Hổ Khốc nữ nhân toại hưởng phúc tường vinh hoa phú quý.

(Phúc ở Sửu cung, Nhật Nguyệt chiếu cần thêm Tuần Triệt mới hay, nếu gặp Địa Kiếp, Kình Dương thì số trai phá bại. Nếu thấy Việt, Khoa, Hổ Khốc số gái được vinh hoa phú quý).

Địa Kiếp lâm Phúc Đức nhi hữu tai

(Cung Phúc Đức xuất hiện sao Địa Kiếp thường bị tai nạn)

Phú thọ quy vinh bần ai khổ do ư Phúc Trạch cát hung.

Tài Phúc nhi phùng Hao Kiếp đơn ảnh cô bần.

(Cung tài hay Phúc Đức mà có hai sao: Hao, Kiếp thường cô đơn thanh bạch)

Tham Vũ đồng hành, hạnh phùng Mộ tinh, tứ đại hiển vinh.

(Cung Phúc hay cung Mệnh có Tham Vũ đứng cùng gặp sao Mộ thì hiển vinh, câu này nhắc tới sao Mộ, Tham Vũ đồng hành tất nhiên phải ở Sửu hay Mùi là Mộ địa mà còn nói tới Mộ tinh, như vậy là vấn đề sao Mộ một lần nữa được đặt ra. Phải chăng chỉ những người dương nam âm nữ thì mới được hưởng sự thành công thật sự của cách Tham Vũ đồng hành?).

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---