Luận Giải Tử Vi Cung Thiên Di Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung thiên di

Những lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Tật Ách

Qua Thiên Di cung ta có thể tìm hiểu tài năng con người khi vào xã hội phấn đấu thành động lực trong quan hệ người với người, và những hiện tượng thành bại về phương diện lập thân. Thiên Di cung xung chiếu với Mệnh cung nên ảnh hưởng giao thoa của hai cung này rất đậm.

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư trong mục nói về Thiên Di viết: “Thiên Cơ xuất ngoại ngộ quý, cư giai hữu thị phi” nghĩa là sao Thiên Cơ đóng Thiên Di ra đời gặp quý nhân, ở nhà không được trọng vọng. Hai chữ xuất ngoại ở đây là ra đời hoặc ra một địa phương không phải quê hương bản quán.

  • Tử Vi có Tả hữu chiếu, hoặc đồng cung ra đời được phò trợ, thêm Phá Quân càng nhiều tay chân, gặp Hoả Linh Kình Đà thường bị bội phản.
  • Thiên Cơ đứng với Cự Môn, càng động càng hay. Cơ Lương xuất ngoại xứng ý, với Thái Âm xoay sở thành tựu, bị Dương Đà hãm, Hoả Linh hãm vất vả lưu lạc.
  • Thái Dương ở Thiên Di đắc địa, ra ngoài phát phúc, đừng nên tĩnh thủ, cùng Cự Môn cung Dần càng hay. Gặp Kình Đà Linh Hoả thân tâm khó an nhàn.

Ở Thiên Di hay Mệnh hay bất cứ cung nào khác thì sao phải ở miếu hay đắc địa mới tốt đó là nguyên tắc chung.

Một số câu phú Tử Vi chọn lọc luận về cung Tật Ách

Thiên Di xuất ngoại anh hùng

Quần thần Tử Phủ Lương Đồng cùng gia

Khoa Quyền Lương Lộc ai đương

Bạn nhiều lại gặp quý nhân yêu dùng.

Việt Khôi là cách ung dung

Việt thường nhờ bạn, Khôi thường gặp sang

Vợ chồng viễn phối tha hương

Hồng Đào len lỏi vào làng Thiên Di

Hỉ Thần Hoa Cái yêu vì

Lộc Mã hội họp nhiều khi ngoại tài

Vũ Tham tài phát phương ngoài

Khúc Xương, Tả Hữu gặp người quý nhân

Dương phùng Lực Sĩ, Tướng Quân

Ra vào thường ở trong sân quý quyền

Phá Quân Thất Sát cõi ngoài

Hãm cung thôi lại suốt đời thị phi

Cự Môn, Thất Sát bôn trì

Lao tâm khổ trí ích gì ước mong

Vũ Đà Kình tất âu lo

Liêm, Binh, Thái Thuế, Thiên Hình

Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui

Thiên Riêu, Hoá Kỵ ra ngoài

Đa chiêu mạ nhục, chẳng ai yêu mình

Tướng Quân ngộ Triệt chẳng lành

Trận tiền kia dễ bỏ mình chôn thây

(Nếu như Thân ở Thiên Di).

Long đong đông tẩu tây trì

Bởi vì Cơ, Mã Thiên Di hãm nhàn

Chơi bời du thuỷ du san

Thiên Di Đà, Mã họp làng kết giao

Thiên Di Không Kiếp khốn sao

Hồn qui dặm liễu gặp nào người thân

Quan Phù gặp Hình, Tuế hương

Ở Thiên Di sẽ ly hương ngộ hình

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---