Ý Nghĩa Sao Liêm Trinh Nằm Tại Các Cung

Ý Nghĩa Của Sao Liêm Trinh Nằm Tại Các Cung

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG PHU THÊ

Hầu hết các vị trí đều bất lợi cho gia đạo. Sự bất lợi này thể hiện qua:

 • Việc muộn lập gia đình. Trường hợp gặp Thiên Phủ đồng cung thì vợ chồng đều cứng cỏi, danh giá, sung túc nhưng cũng phải muộn gia đạo mới tốt.
 • Lập gia đình nhiều lần (ở Dần Thân hoặc Tham, hoặc Sát, hoặc Phá, hoặc Tướng đồng cung).
 • Lấy vợ, chồng nghèo.
 • Bị hình khắc gia đạo nếu gặp Sát, Phá, Tham hay Tướng.

Tại cung Phu Thê, Liêm Trinh bất lợi về gia đạo như các sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang, cả bốn sao võ cách đều không thích hợp với cung Phu Thê, đặc biệt là đối với phái nữ (cung Phu).

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG TỬ TỨC

Đặc tính chung của Liêm Trinh tại cung Tử là:

 • Sự chậm con.
 • Sự ít con (trừ phi đồng cung với Phủ).
 • Sự sát con (Trường hợp gặp Sát, Phá).
 • Sự khó nuôi con (trường hợp gặp Tướng, Phá, Sát, Tham đồng cung).TỬ VI HÀM SỐ
 • Bị hình khắc gia đạo nếu gặp Sát, Phá, Tham hay Tướng.

Tại cung Phu Thê, Liêm Trinh bất lợi về gia đạo như các sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang, cả bốn sao võ cách đều không thích hợp với cung Phu Thê, đặc biệt là đối với phái nữ (cung Phu).

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG TÀI BẠCH

Rất tốt khi gặp Phủ hay Tướng đồng cung (giàu có lớn, giữ được của).

Tốt nếu Liêm Trinh ở Dần Thân: phải cạnh tranh mới được tiền, làm giàu chậm mà chắc chắn.

Với các sao khác, đặc biệt là Sát, Phá, Tham đồng cung thì:

 • Hoặc thất thường (Sát đồng cung).
 • Hoặc tiền bạc đi liền với tai ương (Phá đồng cung).
 • Hoặc túng bấn, khổ vì tiền, bị kiện vì tiền (Tham đồng cung).

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG TẬT ÁCH

Đại cương có nhiều hiểm nguy vì hình ngục, tai nạn hay tự tử, ám sát, yểu chiết.

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG THIÊN DI

Rất tốt nếu đơn thủ ở Dần Thân, hoặc đồng cung với Phủ hay Tướng: được quý nhân giúp đỡ, được kể đưới trọng vọng, tài lộc dễ kiếm, có danh giá, trần áp được tiểu nhấn (Tướng đồng cung).

Kỳ dư, rất bất lợi vì:

 • May rủi đi liền nhau (Phá đồng cung).
 • Gặp nhiều tai nạn gươm đao (Sát đồng cung).
 • Bị hình tù, ám hại (Tham đồng cung).

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG NÔ BỘC

Thường hay bị nói xấu, làm ơn nên oán.

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG QUAN LỘC

Rất tốt vì Liêm Trinh rất hợp với Quan Lộc tại Dân

Thân, hoặc đồng cung với Phủ hay Tướng: võ nghiệp vinh danh, kiêm nhiếp cả chính trị, có uy quyền, được người kính nề.

Với các sao khác thì:

 • Thăng giáng thất thường và chậm thăng, chậm công danh (Sát đồng cung), may rủi liền nhau. Nếu bỏ quan trường thiên về kinh doanh, kỹ nghệ thì tốt hơn.
 • Bất toại chí trong quan trường (Phá đồng cung).
 • Công danh thấp, bị hình ngục (Tham đồng cung).

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG ĐIỀN TRẠCH

Có hai trường hợp bất lợi:

 • Ở Dần Thân.
 • Tham đồng cung.

Tổ nghiệp di sản bị phá tán hoặc không được hưởng, rất bực mình vì điền sản, về già cũng không có nhà ở cố định.

Đối với các trường hợp khác thì:

 • Hoặc được hưởng của di sản mà không giữ được (trường hợp Phủ đồng cung).
 • Hoặc tự lập, vất vả ban đầu, sau mới khá giả (Sát hay Phá đồng cung).
 • Hoặc nhà đất trước ít, sau nhiều (Tướng đồng cung).
 • Nói chung, Liêm Trinh nói lên sự khó khăn buổi đầu, có lẽ vì đây là Bắc đẩu tinh, ảnh hưởng xấu trong buổi đầu, ôn hòa hơn về sau.
 • Hoặc nhà đất trước ít, sau nhiều (Tướng đồng cung).

Nói chung, Liêm Trinh nói lên sự khó khăn buổi đầu, có lẽ vì đây là Bắc đẩu tinh, ảnh hưởng xấu trong buổi đầu, ôn hòa hơn về sau.

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM TẠI CUNG PHỤ MẪU

Đồng cung với Phủ hay Tướng thì cha mẹ khá giả.

Kỳ dư, có những khía cạnh bất lợi sau:

 • Cha mẹ nghèo (ở Dần Thân, Tham đồng cung).
 • Mồ côi sớm (Sát, Tham đồng cung).
 • Khắc cha mẹ (ở Dần Thân, Phá đồng cung).
 • Cha mẹ bị tai nạn (Phá, Tham đồng cung).

Ý NGHĨA SAO LIÊM TRINH NẰM HẠN (HẠN GẶP SAO LIÊM TRINH)

 • Liêm Tham Ty Hợi: bị tù hình. Gặp Hóa Kỵ hay Tuần Triệt thì giải được.
 • Liêm Tham Sát Phá: bị đau, bị oán trách.
 • Liêm Phá đồng cung bị Kiếp Hình: kiện, tù, ám sát.
 • Liêm Kinh hay Đà: rủi ro nhiều, ưu tư lắm.
 • Liêm Hình, Ky, Kình hay Đà: bị ám sát, lưu huyết thanh toán
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---