Ý Nghĩa Sao Cự Môn Khi Đi Cùng Các Chính Tinh Khác

Ý nghĩa sao cự môn khi đi cùng các sao khác

NHỮNG BỘ SAO TỐT CỦA CỰ MÔN

Cự, Nhật đồng cung ở Dần

Vinh hiển và danh giá suốt ba đời (ông, cha, mình). Nếu ở Thân thì không bằng ở Dần, chỉ khá giả mà thôi, trước có công danh, sau mới có tiền bạc.

Cự Nhật nếu thêm quyền, Phượng

Sự tốt đẹp tăng thêm. Tuy nhiên, nếu gặp Lộc tồn thì lại xấu, suốt đời bất đắc chí.

Mệnh được Cự Nhật đồng cung chiếu

Cũng được tốt đẹp như Cự, Nhật tọa thủ.

Cự Cơ ở Mão và Dậu

Có quan chức lớn, tài lộc dồi dào (đại phú). Ở Dậu thì kém hơn ở Mão. Đặc biệt bốn tuổi Ất, Kỷ, Bính, Tân thì càng thịnh đạt và cả hai mặt phú và quý.

Nếu có thêm Đại, Tiểu Hao

Rất giàu có và uy quyền, danh tiếng lừng lẫy, nhưng tính tình phóng đăng, ăn tiêu hoang phí.

Cự Khoa ở Thìn Tuất

Có biệt tài về ăn nói, có khả năng du thuyết.

Tuổi Tân, Mệnh ở Tứ Mộ, Cự tọa thủ

Vẫn khá giả dù Cự hãm địa. Nếu thêm Tả, Hữu tat họa bị chiết giảm đi nhiều, dù cho Hóa kỵ đồng cung.

NHỮNG BỘ SAO XẤU KHI ĐI CÙNG CỰ MÔN

Cự hãm địa gặp, Kình Dương, Đà La

Người yếu đuối, bị bệnh nan y. Nếu không bệnh thì trộm cắp, đàng điếm, phá hoại; nữ thì lăng loàn.

Cự Môn gặp Hỏa Linh

Rất xấu, có thể bị chết thảm nếu hạn xấu.

Cự Môn đi cùng thêm Kình hay Đà

Có thể tự tử bằng cách tự trầm hay thắt cổ. Nếu không chân tay bị tàn tật, phỏng nặng.

Cự Môn ở Tý Ngọ gặp Lộc Tồn đồng cung

Có học, có tài nhưng bất đắc chí vì không gặp thời.

Cự Môn ở Hợi Tý gặp Lộc Tồn đồng cung

Có học, có tài nhưng bất đắc chí vì không gặp thời.

Cự Môn ở Hợi Tý gặp Lộc Tồn đồng cung

Không phát huy được tài năng, dù được Lộc quyền hột họp. Đây là trường hợp một người có cao vọng nhưng bất toại chí.

Nữ mệnh có Cự Môn và Hóa Kỵ

Con gái thì thất trinh, đàn bà thì thất tiết.

Cự Môn Tham Lang đi cùng Hao

Bị tù tội.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---