Ý Nghĩa Của Sao Liêm Trinh Khi Đi Cùng Sao Khác

Ý Nghĩa Của Sao Liêm Trinh Khi Đi Cùng Sao Khác

Ý NGHĨA CỦA LIÊM TRINH VÀ MỘT SỐ SAO KHÁC KẾT HỢP CÙNG

NHỮNG BỘ SAO TỐT KHI ĐI CÙNG LIÊM TRINH

 • Liêm, Tướng: dũng mãnh, oai quyền, danh gi thường là quân nhân. Thiên tướng đi với Liêm Trinh rất ) vì có tác dụng khắc chế nóng tính của sao Liêm.
 • Liêm, Hồng, Khôi, Xương, Khúc: mưu sĩ giỏi, đắc dụng.
 • Liêm Xương Khúc: có tài thao lược, quyền biến.
 • Liêm Hình đắc địa: quan võ giỏi, thẩm phán sắc.
 • Nhưng, cách này rất dễ bị hình tù vì cả hai sao đều chủ về tù tội.

NHỮNG BỘ SAO XẤU KHI ĐI CÙNG LIÊM TRINH

 • Liêm Phá Hòa hãm địa: tự tử (thắt cổ, tự trầm, uống độc dược, thuốc ngủ), trong đời chắc chắn có lần tự tử.
 • Liêm, Phá, Ky, Tham: chết cháy.
 • Liêm, Kiếp, Kình ở Mão Dậu: bị hình tù, bị ám sát (cũng như Liêm Kình Đà Hỏa Linh).
 • Liêm Kiếp ở Ty Hợi: tự ải trong tù.- Liêm, Kiếp, Kình ở Mão Dậu: Dị nình tu, bị ám sát (cũng như Liêm Kình Đà Hỏa Linh).
 • Liêm Kiếp ở Ty Hợi: tự ải trong tù.
 • Những bộ sao nói trên có ý nghĩa tương tự nhau. Tất cả đều báo hiệu sự tự tử, tai nạn, đao thương và ngục tù: không bị nạn này tất phải bị nạn kia. Cho nên Liêm Trinh là một sao tối nguy hiểm nếu đi với sát tinh mà thiếu sao giải.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---