Ý Nghĩa Các Sao Chính Tinh Đóng Cung Điền Trạch

Cung Điền Trạch và các chính tinh

Cung Điền Trạch là cung biểu thị khí vận về phương diện điền sản, nhà cửa, đất đai của đương số. Thông qua Cung Điền Trạch, có thể luận đoán về vận thế sản nghiệp của đương số như có nhà cửa không, có khi nào, có do thừa hưởng hay tự mình gây dựng… Trong lá số tử vi, cung Điền Trạch cũng đóng vai trò quan trọng và giúp luận đoán được nhiều yếu tố. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của các sao chính tinh khi đóng tại cung Điền Trạch.

Sao Tử Vi đóng cung Điền Trạch

Khi Cung Điền Trạch có Sao Tử Vi, thông thường chủ về có thừa kế điền sản, và bản thân đương số có mua thêm điền sản. Ưa nhất là gặp Lộc Tồn hoặc Sao Hóa Lộc hội chiếu, chủ về mua thêm nhà cửa đất đai.

Vì vậy lúc Cung Điền Trạch của đại hạn hoặc lưu niên gặp Tử Vi tọa thủ, có Lưu Lộc hoặc Lưu Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu. Có thể luận đoán sơ bộ là đương số có thể mua thêm nhà cửa đất đai trong đại hạn hoặc lưu niên này.

Có thể tham khảo thêm vận trình của Cung tài bạch để quyết định. Đây là ví dụ về phương pháp luận đoán phối hợp giữa thiên bàn và nhân bàn, các trường hợp khác cứ vậy mà suy ra.

Tử Vi ở Cung Điền Trạch gặp Sao Hóa Quyền hoặc Sao Hóa Khoa, mà không gặp sao lộc. Thì không chủ về mua thêm nhà cửa đất đai, mà chỉ chủ về có thừa kế điền sản.

Vì vậy, lúc Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Tử Vi có “Lưu Hóa Quyền” hoặc “Lưu Hóa Khoa” tương hội, càng cần phải đồng thời xem xét tình hình cát hung của các sao ở Cung Phụ Mẫu để luận định xem năm đó có chủ về cha mẹ qua đời hay không. Đây là ví dụ về phương pháp luận đoán phối hợp giữa thiên bàn và nhân bàn. Các trường hợp khác cứ vậy mà suy ra.

Tử Vi thủ Cung Điền Trạch, cổ nhân cho rằng nên mua đất đồi, hay đất ở vùng cao nguyên. Bởi vì Tử Vi là đế tinh, có tính chất ở trên cao, ở thành phố thì nên mua nhà cao tầng, hoặc nhà lầu ở vùng đất cao.

 • Tử Vi hội đào hoa, có thêm Hàm Trì, Thiên Diêu, Mộc Dục, Hồng Loan, Thiên Hỷ, chủ về nhà ở âm thịnh dương suy, tức trong nhà nữ nhiều, nam ít, hoặc chủ về nhà của đương số ở khu vực phồn hoa. Nếu có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, thì nhà ở có thể gần khu vực văn minh, hoặc nơi tập trung các điểm vui chơi, giải trí, ẩm thực. Nếu không thì chung quanh có nhiều phụ nữ.
 • Tử Vi có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu, gặp Thiên Mã thì thích hợp mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi xa hoặc ở nước ngoài. Có Thiên Phủ hội hợp thì nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi sinh ra hoặc nơi đã ở lâu.
  Tử Vi có Thiên Phủ đồng độ, không gặp sát tinh, hao. Chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, cũng có đất đai nhà cửa tự mua.
 • Tử Vi có Thất Sát hoặc Phá Quân đồng độ. Thông thường chủ về không giữ được đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, nếu hội sát tinh, hao thì càng đúng. Muốn biết có thể tự mua được đất đai nhà cửa hay không, cần phải xem Cung Điền Trạch của vận hạn hay lưu niên mà định.
 • Tinh hệ có kết cấu dạng này cũng chủ về sau khi mua lại phải bán đi, trừ phi có tinh diệu phụ tá cát hội hợp (sau khi mua thêm nhà cửa đất đai rồi bán đi không nhất định là xấu, có thể là bán nhà cũ mua nhà mới tốt hơn, vì vậy khi luận đoán cần chú ý).
 • Tử Vi có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, gặp Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các, Hồng Loan, Thiên Hỷ, lại gặp thêm cát tinh, thì chủ về nhà ở đẹp. Nếu gặp hung tinh, thì chủ về âm thịnh dương suy.
 • Tử Vi có Thiên Tướng đồng độ, chủ về hiện đang có điền sản, và cũng chủ về trung niên mới có thể mua nhà cửa đất đai ổn định. Có điều, vẫn phải có cát tinh hội hợp mới có thể giữ được. Nếu không sẽ dễ phá tán. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì chủ về phá tán, thất bại.
 • Tử Vi có Hỏa Tinh đồng độ, lại hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Chủ về dễ xảy ra hỏa tai. Vì vậy lúc Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Tử Vi và Hỏa Tinh đồng độ, lại hội Lưu Dương hay Lưu Đà thì càng phải cẩn thận về nhà ở hoặc nơi làm việc.
 • Hoặc nhà cửa đất đai của bản thân có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đây là ví dụ về phương pháp luận đoán phối hợp giữa thiên bàn và nhân bàn, các trường hợp khác cứ vậy mà suy ra.
 • “Tử Vi Phá Quân” đồng độ, gặp Kình Dương, Đà La, Hóa Kỵ, chủ về vì điền sản mà xảy ra bất hòa, tranh chấp.

Sao Thiên Cơ đóng cung Điền Trạch

Sao Thiên Cơ thủ Cung Điền Trạch, chủ về không giữ được đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Nhưng có thể tự mua, Thiên Cơ Hóa Kỵ thì càng đúng (lúc đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ tiêu tan, tính chất tự mua nhà cửa hơi thay đổi, tức là điền sản cũ không còn, mới tự mua điền sản mới.

Vì vậy khi Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Thiên Cơ Hóa Kỵ thì phải lưu ý, có thể đương số chuyển dời nhà ở hoặc nơi làm việc).

 • Thiên Cơ Hóa Kỵ ở Cung Điền Trạch, tự mua nhà cửa cũng không giữ được lâu. Không có Hóa Kỵ, thì chủ về hay thay đổi, chuyển dời chỗ ở.
 • “Thiên Cơ Thái Âm” thủ Cung Điền Trạch. Tính chất của tổ hợp tinh hệ này không được ổn định. Vì vậy cũng chủ về nhà cửa lúc tăng lúc giảm, hoặc lúc mua lúc bán. Gặp tinh diệu phụ tá cát lợi thì tuy nhiều thay đổi nhưng bản thân đương số vẫn có nhà cửa. Nếu gặp sát tinh, hao tinh, Địa Không, Địa Kiếp thì không có nhà cửa.
 • “Thiên Cơ Cự Môn” đồng độ, gặp sát tinh, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Thì vì nhà cửa mà xảy ra bất hòa, tranh chấp. Trường hợp ở cung Mão thì cha mẹ có điền sản, ở cung Dậu thì không có.
 • “Thiên Cơ Thiên Lương” đồng độ, chủ về đến vãn niên mới có thể mua thêm nhà cửa. Trước vận vãn niên không nên mua nhà cửa đất đai. Nhưng nếu có Lộc Tồn, Thiên Mã đồng độ với Thiên Lương, và xung chiếu Thiên Cơ, thì nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nước ngoài (hoặc ở nơi xa), có thể lời lãi.

Thiên Cơ lạc hãm, thủ Cung Điền Trạch, nhà ở không yên tĩnh, chung quanh rất ồn ào. Nếu Thiên Cơ lại Hóa Kỵ, thì gia trạch không yên, suốt ngày cãi vã (thấy gia trạch cãi vã, thì nên quan sát Cung Phu Thê, xem vợ chồng có bất hòa hay không).

Thiên Cơ ở Cung Điền Trạch, có Tứ sát Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về nhà cửa có bất hòa, tranh chấp.

Sao Thái Dương đóng cung Điền Trạch

Thái Dương là sao hiếu động, trôi nổi, không nên thủ Cung Điền Trạch. Chủ về điền sản lúc tăng lúc giảm, còn chủ về khó giữ đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ.

Thái Dương nhập miếu, có các cát tinh phụ tá đồng độ hoặc hội chiếu. Hoặc được “bách quan triều củng”, thì nhiều điền sản, nhưng vẫn chủ về hay thay đổi. Vận dụng tính chất này, thì biết đương số có nên kinh doanh địa ốc hay không.

Thái Dương lạc hãm, dù gặp cát tinh cũng không nên kinh doanh điền sản, e rằng có tổn thất. Gặp sát tinh, hao tinh thì càng không nên.

Thái Dương Hóa Kỵ ở Cung Điền Trạch, thông thường nên đề phòng nam giới trong nhà bị tổn thương. Nếu các Cung Phụ Mẫu, Huynh Đệ và Tử Tức (nữ mệnh thì xem thêm Cung Phu Thê) đều không có tinh diệu ác hung hội chiếu, chính diệu thủ cung viên cũng cát. Thì có thể bậc tôn trưởng nam giới (như ông ngoại, cha vợ hoặc cha, ông nội) bị bệnh.

Thái Dương có Thái Âm đồng độ. Hoặc “Thái Dương Cự Môn” đồng độ, nếu không có sát tinh Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp hội chiếu. Lại gặp cát tinh phụ tá nâng đỡ, thì chủ về tự mua thêm nhiều nhà cửa, nhưng vẫn khó tránh thị phi tranh chấp vì mua thêm nhà cửa đất đai.

 • “Thái Dương Thái Âm” thủ điền trạch, nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi sinh ra hoặc nơi đã ở lâu. “Thái Dương, Cự Môn” thủ điền trạch thì nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nước ngoài. Gặp Lộc thì càng tốt.
 • “Thái Dương Thiên Lương” đồng độ, chủ về có tranh chấp tài sản chung. Như anh em tranh chấp đất đai nhà cửa của cha mẹ để lại, cổ đông tranh chấp đất đai nhà cửa của công ty, vợ chồng tranh chấp đất đai nhà cửa trong tài sản chung.
 • “Thái Dương Thiên Lương” thủ Cung Điền Trạch, cũng nên vào ở chung cư.
 • “Thái Dương Thiên Lương” đồng độ, có Kình Dương, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng cung hoặc hội chiếu. Chủ về vì tài sản chung mà xảy ra kiện tụng. Cung Điền Trạch của Tinh bàn mà gặp tổ hợp tinh hệ dạng này thì cuộc đời không nên kinh doanh nhà cửa đất đai. Thậm chí hùn hạp mua điền sản cũng không nên nhúng tay vào. Tổ hợp sao thuật ở trên nếu đồng thời gặp Lộc Tồn và Hóa Lộc, thì chủ về vì đương số dùng thủ đoạn để đoạt tài sản chung mà xảy ra kiện tụng.

Sao Vũ Khúc đóng cung Điền Trạch

Sao Vũ Khúc là sao tiền tài, độc tọa ở cung miếu, cổ nhân cho rằng chủ về được thừa kế sản nghiệp lớn của cha ông, nhưng không chỉ có bất động sản mà còn thừa kế sự nghiệp. Cho nên thông thường, cung điền trạch rất ưa sao Vũ Khúc tọa thủ.

Vũ Khúc Hóa Lộc hoặc gặp Lộc Tồn đồng cung hay vây chiếu,, không gặp sát tinh, tổ nghiệp to lớn, có thể giữ được. Gặp các sao phụ, tá cát lại chủ về mua thêm dần dần. Nhưng cung điền trạch tập trung sao cát, thì cung mệnh, cung sự nghiệp và cung tài bạch sẽ có các sao bạc nhược. Vì vậy cần chú ý xem có thể phát dương tổ nghiệp không, hay chỉ có thể bảo thủ, hoặc thậm chí có vì muốn phát dương mà dẫn đến phá tán hay không. Bối cảnh xã hội cổ kim khác nhau, cần đặc biệt chú ý.

Sao Vũ Khúc ở cung điền trạch, ngại gặp Phá Quân đồng cung hay vây chiếu. Cho nên ở bốn cung Dần, Thân, Tị, Hợi là các cung nhược. Nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Hình, ắt sẽ chủ về thất bại. Dù Vũ Khúc không Hóa Kỵ, cũng chủ về tổ nghiệp lung lay.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, cũng chủ về không giữ sản nghiệp, dần dần tiêu điều.

“Vũ Khúc Phá Quân” hội Liêm Trinh Hóa Kỵ, nên giữ sản nghiệp của cha ông. Nếu cung mệnh và cung Quan Lộc yếu, còn chủ về quyền hành rơi vào tay anh em.

Tinh hệ “Vũ Khúc Phá Quân”, nếu Thiên Tướng hội sao cát, hoặc Phá Quân Hóa Lộc, thì không chủ về tổ nghiệp to lớn mà còn chủ về tổ nghiệp tiêu tan. Mà bản thân tự tạo dựng nên sản nghiệp, cũng chủ về nên mua nhà cũ.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ, là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, sản nghiệp của cha ông đột nhiên tăng lên. Có điều, Vũ Khúc ờ hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Tham Lang đồng cung với Hỏa Tinh, hoặc đối nhau với Tham Lang có Linh Tinh vây chiếu, thì chủ về sau trung niên sản nghiệp tăng lên.

Tinh hệ “Vũ Khúc Tham Lang” gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp Thiên Hình, Đại Hao, chủ về phá tán, thất bại nhưng mức độ không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về tăng nhanh phá nhanh.

Tinh hệ “Vũ Khúc Tham Lang”, nếu Vũ Khúc hóa làm sao kỵ, lại gặp sát tinh, chủ về vì sản nghiệp mà bất hòa, tranh chấp, sát tinh nặng thì có tổn thât.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” cũng lợi về bất động sản, rất ưa Thiên Phủ có sao lộc. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì tổ nghiệp phá bại, điêu linh. Nếu có sao lộc, có thể giữ sản nghiệp của cha ông, mà còn có thể phát dương quang đại.

“Vũ Khúc, Thất Sát” có Thiên Phủ vây chiếu, cũng nên chú ý Thiên Phủ có sao lộc không hay Thiên Phủ có là “kho lộ”, “kho trống” không, để định tình huống ứng nghiệm cát hung. “Vũ Khúc Thất Sát”, hội Tham Lang Hóa Kỵ, gặp các sao sát, hình, chủ về xảy ra tranh đoạt nhà cửa đất đai.

Hễ Vũ Khúc thủ cung điền trạch, tình hình cát thường chủ về làm việc ở công ty đang hưng vượng. Tình hình hung thì chủ về sinh biến động thay đổi. Vũ Khúc thủ cung điền trạch, còn chủ về nơi làm việc là hoạt động trong lãnh vực kinh tế tài chính.

Cổ nhân cho rằng, hễ Vũ Khúc tọa cung điền trạch mà cát, thì vượng cho chủ nhân. Vũ Khúc tọa cung điền trạch mà hung thì bất lợi cho chủ nhân. Thuyết này có thể tham khảo.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, đồng cung với Hỏa Tinh, lại gặp các sao hư, hao, hình, kị lại có lưu sát xung hội. Đây là năm chủ về hỏa tai. “Vũ Khúc Tham Lang” gặp Hỏa Tinh chủ về hỏa tai, nhưng Vũ Khúc Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị có lúc cũng chủ về hỏa tai.

Cung điền trạch là Vũ Khúc Hóa Kị, đến đại hạn hay Iưu niên hội Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh, gặp các sao Bạch Hổ, Tang Môn, chủ về trong nhà có tang.

Vũ Khúc thủ cung điền trạch, thông thường đều bị ảnh hưởng phong thủy, Hóa Kỵ càng phải chú ý.

Sao Thiên Đồng đóng cung Điền Trạch

Thiên Đồng là sao ” Bạch thủ thành gia”, tay trắng làm nên. Thủ Cung Điền Trạch, chủ về không có phận hưởng đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Thiên Đồng Hóa Lộc, tuy có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, cũng sẽ vì nhiều nguyên nhân mà phá tán. Thiên Đồng Hóa Kỵ thì ông bà cha mẹ không có đất đai nhà cửa để lại.

Thiên Đồng rất ghét có Thiên Lương đồng độ hoặc đối cung (vây chiếu). Chủ về cuộc đời trôi dạt, không tự mua được nhà cửa, có cũng không giữ được. Trường hợp “Thiên Đồng Thiên Lương” đồng độ ở cung Dần, gặp cát tinh hội hợp và Lộc Tồn, Hóa Lộc thì chủ về có điền sản, nhưng vẫn thường thay đổi.

 • “Thiên Đồng Cự Môn” đồng độ, không nên mua thêm nhà cửa đất đai. Đề phòng vì vậy mà phá tán hao tài, hoặc sinh điều tiếng thị phi.
 • “Thiên Đồng Thái Âm” đồng độ, nên mua nhà ở có vườn tược ao hồ. Cổ nhân cho rằng gặp “Thiên Đồng, Thái Âm” ở Cung Điền Trạch thì nên nuôi cá trồng hoa, trồng cây ăn trái, có thể đại phú. Ngày nay thì nên kinh doanh nông trại. “Thiên Đồng, Thái Âm” ở Cung Điền Trạch cũng chủ về nhà ở yên tĩnh.

Thiên Đồng nhập Cung Điền Trạch, gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì không có điền sản. Nhưng nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, có thể là môi giới hay kinh doanh địa ốc.

Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Thiên Đồng độc tọa, có “tam hóa ” và các sao phụ tá. Chủ về gia trạch ắt sẽ có hỷ khánh (chuyện mừng). Nếu Thiên Đồng Hóa Kỵ, chủ về sửa sang, hoặc mua thêm nhà cửa.

Sao Liêm Trinh đóng cung Điền Trạch

Liêm Trinh ở Cung Điền Trạch là ác tinh, chủ về đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị phá sạch. Hoặc ông bà cha mẹ không để lại đất đai nhà cửa. Trường hợp Liêm Trinh có Thiên Phủ đồng độ mới chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, mà còn có thể giữ được.

 • “Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Nhưng sẽ vì nguyên nhân khách quan mà phá tán, về sau đến tuổi trung niên mới tự mua. Gặp cát tính hội hợp, nhà cửa tăng thêm.
 • “Liêm Trinh Tham Lang” đồng độ, phần lớn chủ về điền sản hao tán. Chỉ trong tình hình có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ mới có thể mua thêm nhà cửa đất đai.  Nếu có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Hàm Trì, Thiên Diều, Đại Hao hội chiếu. Thì vì ham mê tửu sắc hoặc sở thích không lành mạnh mà đất đai nhà cửa tiêu tan. Nếu gặp cát tinh nâng đỡ mà không có sát tinh, lại gặp Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì chủ về ở nhà đẹp.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ, chủ về điền sản bị phá sạch. Nếu gặp tam hóa, cát tinh hội hợp, thì trung niên hay vãn niên tự mua được nhà cửa.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ, cũng bị tình trạng phá sạch đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Có thể tự mua đất đai nhà cửa được hay không, cần phải xem xét kỹ Cung Điền Trạch của đại hạn trung niên và vãn niên mà định.
 • Liêm Trinh Hóa Kỵ nhập Cung Điền Trạch, lại gặp sát tinh, cuộc đời ắt có tình hình vì nhà cửa mà chuốc họa. Cần phải xem kỹ Cung Điền Trạch của lưu niên và đại hạn mà định năm nào có thể xảy ra sự cố.

Nếu Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Liêm Trinh Hóa Kỵ. Cần xem xét tinh diệu của Cung Tật Ách, đề phòng bị nạn tai tật bệnh, hoặc người trong nhà bất an.

Sao Thiên Phủ đóng cung Điền Trạch

Thiên Phủ thủ Cung Điền Trạch, thông thường đều chủ về có nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại, mà còn có thể giữ được và cũng tự mua được.

 • Thiên Phủ gặp Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu hoặc đồng độ, gọi là “Văn tinh nhập trạch”. Lại gặp sao Lộc, chủ về kinh doanh nhà cửa có lời. Không gặp sao lộc, thì chủ về trong nhà có người học cao, có thể vinh tông diệu tổ.
 • Thiên Phủ hội Hồng Loan, Thiên Hỷ, Long Trì, Phượng Các, chủ về đương số ở nhà lớn cũ mà xinh đẹp.
 • Thiên Phủ hội Kình Dương, Đà La, chủ về tranh chấp điền sản, hoặc chủ về mua nhà cửa đất đai nhưng giao dịch không thành.
 • Thiên Phủ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhà ở không yên tĩnh. Nếu gặp thêm sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về hỏa hoạn, hoặc sợ bóng sợ gió.
 • Thiên Phủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về nhà cửa phá tán. Cung Điền Trạch của lưu niên mà gặp kết cấu tinh hệ dạng này thì nên đề phòng người trong nhà mắc bệnh mà phá tài.

Sao Thái Âm đóng cung Điền Trạch

Thái Âm thủ Cung Điền Trạch, nhập miếu thì nên ở làng quê. Cũng chủ về nhà ở yên tĩnh, có cảnh cây cỏ hoa lá.

Sao Thái Âm nhập miếu chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Hãm địa thì hơi ít, nếu lại gặp sát tinh, hao, chủ về ông bà cha mẹ không có đất đai nhà cửa để lại. Hoặc đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị phá tán.

 • “Thái Âm Thiên Đồng” đồng độ, chủ về không có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Hoặc tuy có mà bị phá tán, về sau mới tay trắng làm nên rồi tự mua.
 • “Thái Âm Thiên Cơ” đồng độ, điền sản thường hay thay đổi. Hoặc chủ về lúc nhiều lúc ít. Cung Điền Trạch của lưu niên mà gặp hai sao này nhập thủ, chủ về có tình huống chuyển dời hoặc đi chơi xa.
 • Thái Âm rất ưa có Thái Dương đồng độ, chủ về có nhiều điền sản. Nhưng nếu Thái Dương Hóa Kỵ hoặc Thái Âm Hóa Kỵ, thì chủ về trong nhà có nhiều người già cô độc không con cháu. Nếu gặp sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao cùng hội hợp, thì chủ về gia trạch bất an, Kiện tụng liên miên, nhiều bệnh, nhiều điều tiếng thị phi, hoặc có tình cảnh cha mẹ con cái chia ly.
 • Thái Âm có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về mua nhiều điền sản, rất nên mua nông trại, đất đai có ao, hồ.

Thái Âm có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu, chủ về điền sản bị phá tán. Có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, thì nhà cửa dễ bị hỏa tai.

Thái Âm gặp sát tinh, lại gặp Thiên Hình, Đại Hao, gặp thêm Văn Khúc Hóa Kỵ, đề phòng nhà ở bị trộm viếng thăm. Nếu gặp Kiếp Sát, Âm Sát đồng độ, chủ về nên đề phòng nhà ở bị cướp.

Thái Âm gặp sát tinh, Đại Hao, lại có Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về trong nhà nhiều người bị bệnh tật.

Sao Tham Lang đóng cung Điền Trạch

Sao Tham Lang ở cung điền trạch, nếu nhập miếu chủ về có tổ nghiệp để lại, lạc hãm thì không có. Nếu nhập miếu, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì tự mua thêm khá nhiều bất động sản, nhưng nhà ở ắt sẽ có hư hao. Tức như cổ nhân nói, “Cách Hỏa Tham nên ở nhà lớn cũ”.

Nếu là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” mà có các sao Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Hóa Kị, Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, sẽ chủ về bất động sản có nhanh thì mất nhanh, hoặc chủ về binh tai hỏa hoạn, hay vì tửu sắc mà phá tán. Nếu đồng thời còn có các sao cát hội hợp, mà các sao sát, kị khá nhẹ, thì chỉ bị một phen hú vía.

Tham Lang nhập miếu, gặp cát tính, lại gặp thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về thường dời chuyển, gia trạch không yên, nếu hội Lộc Tồn, Thiên Mã thì càng đúng.

Tham Lang nhập miếu, không có Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng có cát tinh (như cát hóa, Lộc Tồn, Văn Xương, Văn Khúc) đồng độ hoặc hội chiếu, thì sản nghiệp hưng thịnh, bền vững. Nếu gặp các sao đào hoa, và Long Trì, Phượng Các thì nhà ở đẹp đẽ.
Vì vậy lúc cung điền trạch của lưu niên là Tham Lang Hóa Lộc, phần nhiều chủ về mua hay sửa sang nhà ở. Nếu Tham Lang Hóa Kị thì chuyển dời hoặc đại tu.

Lúc cung điền trạch của lưu niên là Tham Lang lạc hãm, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, lại gặp thêm các sao hình, hao, bị lưu sát xung hội, cũng chủ về hỏa tai, gặp cát tinh, thì sau khi xảy ra hỏa tai bi tổn thất không lớn, chỉ sửa sang lại.

Tham Lang chủ về “tán” mà không chủ về “tụ”, vì vậy chỉ hơi gặp các sao hình, kị liền xảy ra sự cố. Tham Lang rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về vì tai họa mà phá tán sản nghiệp. Gặp Liêm Trinh Hóa Kị đến hội, thì nên đề phòng điền trạch xảy ra chuyện phải rơi nước mắt, có chảy máu (nếu gặp thêm Thiên Hỉ thì chủ về thêm nhân khẩu.)

Tham Lang thủ cung điền trạch bị ảnh hưởng phong thủy rất lớn, lúc mua nhà nên cẩn thận, nơi làm việc phần nhiều là hào nhoáng bề ngoài.

Sao Cự Môn đóng cung Điền Trạch

Cự Môn thủ Cung Điền Trạch, không nên có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Có thì dễ xảy ra tranh chấp. Gặp sát tinh, Kỵ, hình, hao, chủ về vì đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại mà xảy ra tranh chấp, kiện tụng.

Sao Cự Môn nhập miếu, gặp Lộc, Quyền, Khoa và Lộc Tồn đồng độ hoặc hội chiếu. Thì có thể tự mua điền sản. Nhưng nếu gặp Thái Dương đồng độ, thì có tranh giành, quấy rối. Hoặc vì mua thêm nhà cửa đất đai mà mất vui.

 • Thiên Đồng có Cự Môn đồng độ hoặc hội chiếu, dễ bất hòa, tranh chấp, kiện tụng vì mương rãnh, đường nước, bờ đê, bờ ranh, đường ranh.

Cự Môn lạc hãm, chủ về không nên mua thêm nhà cửa đất đai. Gặp Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về vì mua thêm nhà cửa đất đai mà bị tổn thất.

Cự Môn Hóa Kỵ, chủ về trong nhà nhiều thị phi. Nếu có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình hội hợp, thì vì nhà cửa mà xảy ra thưa kiện. Cung Điền Trạch của lưu niên gặp tổ hợp tinh diệu dạng này, chủ về người trong nhà bị hình thương, hoặc bị tai họa.

Cung Điền Trạch của lưu niên, Cự Môn có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Nguyệt Âm Sát hội chiếu, thì nhà ở dễ bị hỏa tai, trộm cướp.

Nếu Cung Điền Trạch của thiên bàn gặp tình hình thuật ở trên, thì chủ về cuộc đời đương số phần nhiều trôi dạt bất định.

Sao Thiên Tướng đóng cung Điền Trạch

Thiên Tướng thủ Cung Điền Trạch, gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, chủ về có nhiều điền sản.

Thiên Tướng có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu, chủ về điền sản bị phá sạch.

Vũ Khúc có Phá Quân ở đối cung vây chiếu. Chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại nhưng dần dần làm tiêu tán. Nếu Vũ Khúc lại Hóa Kỵ, thì chủ về gia trạch không yên, nhiều tranh chấp, điều tiếng thị phi, hoặc nhiều bệnh.

Thiên Tướng không ưa có Đà La và Thiên Mã đồng cung. Chủ về thường hay chuyển dời, nhưng cuộc đời không có nhà ở vừa ý, dù ở nhà lớn đẹp đẽ, cũng có chỗ không hài lòng.

Nếu có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh hội hợp, thì chủ về gia nghiệp điêu linh. Hoặc vì tài sản mà kiện tụng.

Sao Thiên Lương đóng cung Điền Trạch

Thiên Lương là “âm tinh”, vì vậy khi ở Cung Điền Trạch thì chủ về được hưởng đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Nếu gặp thêm Thiên Vu đồng độ, có thể được thừa hưởng nhiều di sản.

 • Thiên Lương có Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu, đều chủ về chuyển dời nhà ở, hoặc sửa chữa nhà cửa.
 • “Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ, chủ về vì điền sản mà kiện tụng.
 • Thiên Lương hội chiếu Lộc Tồn, Hóa Lộc, chủ về phàm mua thêm nhà cửa đất đai thì dễ sinh phiền phức.
 • Thiên Lương thủ Cung Điền Trạch, cũng chủ về Cuộc đời phần nhiều là ở nhà cũ.

Khi Sao Thiên Lương có tứ sát tinh hội chiếu hay đồng độ. Chủ về người trong gia trạch bất an, nhiều thị phi, dễ bị nạn tai tật bệnh. Có Hóa Kỵ hội chiếu, thì hay lắm chuyện, nhiều thị phi.

Thiên Lương ở các cung Tị, Hợi, hoặc Thân, đều không nên có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ. Nếu không sẽ chủ về cuộc đời phiêu bạt, không có nơi ở cố định.

“Thiên Lương Thiên Mã” đồng độ, cũng chủ về trôi dạt bất định. Có điều, nếu được Lộc Tồn hội chiếu, thì chủ về rời xa quê hương mà yên thân.

Sao Thất Sát đóng cung Điền Trạch

Thất Sát nhập miếu thủ Cung Điền Trạch, chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Thất Sát hãm địa thì có mà cũng như không. Thất Sát rất ưa được Tử Vi vây chiếu, chủ về cả nhà được quý nhân che chở. Thất Sát có Liêm Trinh đồng độ, cũng có thể mua thêm điền sản.

Thất Sát lạc hãm thủ Cung Điền Trạch, chủ về điền sản bị phá tán, thất bại. Nếu có Hóa Kỵ hội hợp, thì chủ về gia trạch bất an, nhiều nạn tai tật bệnh, thị phi.

 • Thất Sát có Hỏa Tinh và Đà La đồng độ, chủ về xảy ra tình huống bị một phen hú vía.
 • Thất Sát có Linh Tinh và Kình Dương đồng độ, chủ về trong nhà nhiều tranh cãi ồn ào.
 • Thất Sát có Địa Kiếp và Địa Không đồng độ, gia nghiệp bị phá tán, thất bại.

Sao Phá Quân đóng cung Điền Trạch

Phá Quân thủ Cung Điền Trạch ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là tổ hợp tinh diệu khá lý tưởng, chủ về đã có sẵn nhà cửa đất đai mà còn có thể tự mua thêm nhiều điền sản.

Phá Quân thủ Cung Điền Trạch ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thì chỉ chủ về tự mua nhiều điền sản.

 • “Phá Quân, Tử Vi” đồng độ, tuy vận thế điền sản không tối, nhưng lại chủ về được điền sản một cách bất ngờ.

Phá Quân lạc hãm, thì chủ về đương số phá dỡ nhà ở cũ.

Phá Quân có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp hội chiếu, chủ về đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị tiêu tán điêu linh.

Cung Điền Trạch của lưu niên có Phá Quân nhập miếu, gặp cát tinh, chủ về dời về nhà mới. Lạc hãm, gặp sát tinh, thì chủ về gia trạch bị phá tán, thất bại.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---