Luận Giải Tử Vi Cung Quan Lộc Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung quan lộc

Một số lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Quan Lộc

Qua cung Quan Lộc khả dĩ tìm thấy sự cát hung về chức nghiệp, địa vị và công danh. Như câu phú:

Quyền cao trọng chấn biên cương

Ngọ cung Thất Sát, Tử, Lương, Vũ, Đồng (đóng Quan Lộc)

Những câu phú nôm Tử Vi chọn lọc về cung Quan Lộc

Cung Quan Thất Sát uy hùng

Miếu thời chức trưởng vẫy vùng quân công.

Cung Quan Tham Vũ đồng tông

Công danh hẹn bước ruổi dong lên đường

Nhật Nguyệt cư Quan rất hay

Chức quyền số đã sẵn tay trời dành

Cung Quan Dần Mão Thiên Hình

Tri dân trọng chức, chưởng binh cao quyền

Thiên Quan Thiên Tướng miếu viên

Hiển vinh đức trọng tài hiền ấy ai

Hỏa Linh Mùi Sửu an bài

Chiến công đã hẹn đức tài binh nhung

Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thoả tang bồng chí trai

Kình Tứ Mộ Mã triều lai

Biên cương ắt hẳn ra tài võ công

Cung Quan giáp Phượng giáp Long

Giáp Xương giáp Khúc một dòng hanh thông.

(Phượng Long chức vị, Xương Khúc đỗ cao)

Tuế Hổ Phù hợp Văn Xương

Có tài hùng biện văn chương hơn người

Phá Quân Phá Toái một nơi

Tính ưa mạo hiểm việc thời chiến chinh

Giáp Liêm giáp Sát tung hoành

Tuổi già mới rạng công danh đó mà

Hỏa Linh hợp Mã một nhà

Hoặc nghề cơ khí hoặc là chở chuyên

Quan Lộc Tử Mã nhất ban

Khốc Hư Tý Ngọ đồng sàng hoạnh thương.

Mã Long Thiên Hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay

Tấu Thư Bác Sĩ xem qua

Rộng đường văn học con nhà trâm anh

Phong Cáo Thiên Tướng chính tinh

Ơn nhờ lộc nước hiển vinh muôn phần

Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tinh niên thiếu giữ phần đăng khoa

Cung Quan hội hợp cát tường

Một rằng Tử Phủ ba phương Hoá chầu

Hai rằng Khôi Việt đáng yêu

Ba rằng Tả Hữu hợp chiều Âm Dương

Miếu thì văn võ vẹn toàn

Hãm cung cũng giữ được phần công danh

Hình Riêu Cơ Tấu Vũ cùng

Khéo nghề thuyền thợ vững đường sinh nhai

Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ Tham Sát Phá lại rằng võ công

Nhật Nguyệt Quan Lộc bất thông

Chỉ hiềm một nỗi đồng cung Sửu Mùi

Những ai đái ấn triệt hồi

Thiên Tướng Không Kiếp đứng ngồi một bên.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---