Luận Giải Sao Thiên Hình

Luận giải sao thiên hình

Luận bàn về sao Thiên Hình

Thiên Hình chủ hình khắc, từ tụng, tranh đoạt. Trên mặt hình khắc sao này không nên đóng ở các cung thuộc về lục thân (sáu người thân) như phụ mẫu, tử tức, phối ngẫu.

Đối với nữ mạng, Thiên Hình tại Mệnh cũng đưa đến hình khắc. Nó không hợp với những loại sao sát kị dễ gây ra tai nạn.

Kình Dương hóa khí là Hình, bởi vậy không nên đứng cùng Thiên Hình nữa, khiến cho tranh chấp, từ tụng, khẩu thiệt gay gắt hơn. Thiên Hình cũng không hợp với những sao hao

(Đại Tiểu Hao) tạo nên phá bại tốn kém, phá hoại.

Ở trên là mặt xấu của nó, và sau đây là những tính tốt đẹp của Thiên Hình. Thiên Hình bản chất dũng mãnh sát phạt có uy quyền. Hình nghĩa chữ là lưỡi kiếm. Thiên Hình thuộc Hỏa, đắc địa tại các cung Dần Thân Mão Dậu.

Mệnh đóng Dần được Thiên Hình phò trợ cho một chủ tinh đắc địa nào đó, được Hình dáng như con cọp ngậm kiếm (vì Dần cung là cọp) dễ phát về võ công. Hình đi cùng với các sao Tướng Quân, Quốc Ấn, Phục Binh gọi gộp là cách Binh Hình Tướng Ấn, cách này làm ra con người uy dũng có khả năng võ nghiệp, luật pháp, chính trị.

Hình gặp Lộc Riêu học ngành giải phẫu hợp. Hình sợ Tuần Triệt vì Hình đang ở thế đắc cách mà bị Tuần Triệt khác nào như thanh gươm bị bẻ gẫy. Hình đứng với Khốc Hư đắc địa càng thuận lợi hơn.

Các sách Tử Vi Trung Quốc nói: ở tình trạng Liêm Tham đứng cùng mà có Thiên Hình thì tính kỷ luật của Thiên Hình có thể chế giảm bớt tính rông rỡ của Liêm Tham.

Trong khi lý luận Việt thì Liêm Tham có Hóa Kỵ sẽ đỡ hẳn phần xấu. Thái Dương, Thiên Lương được Thiên Hình Mão Dậu vào ngành pháp luật ra tranh thương sẽ đắc lực. Thiên

Hình không bị Sát Kỵ và đứng đúng chỗ biến thành phấn đấu và kỷ luật.

Một số câu phú Tử Vi về sao Thiên Hình

Thiên Hình Thất Sát cương táo nhi cô

(Mệnh có Thất Sát tọa thủ đắc địa gặp Thiên Hình càng nóng nảy sát phạt nên ít bạn bè, khó ở với vợ con)

Thiên Hình Dần Thân Mão Dậu anh hùng

Thiên Hình thủ, hôn lại chi nhân, Kỵ Đà lâm bất nhất khiếm hòa

(Thiên Hình đóng hãm cung đầu óc thiếu minh mẫn, thêm Kỵ Đà ưa gây gổ)

Triệu Tử phù Hán thị ư Hình Quyền Tướng Ấn

(Triệu Tử Long một dũng tướng đời Hán, Mệnh có Hình Quyền Tướng Ấn)

Hình Sát hội Long thần định giáng

(Mệnh Thất Sát, Thiên Hình đắc địa vẻ người oai nghiêm)

Hình Hổ cư Dần, Hổ đới kiếm hùng tượng, phùng Đế cách Giáp Kỷ nhân vũ uy chấn động

(Hình Hổ đóng Dần như cọp ngậm kiếm lại đứng với Tử Phủ thì người tuổi Giáp Kỷ thành công rạng rỡ võ nghiệp)

Hình Hỏa Kỵ phần Thiên Mã

(Hình Hỏa Kỵ gặp Thiên Mã thì đốt cháy Thiên Mã, hạn gặp phải xấu)

Hình Riêu phận gái long đong

Nếu chẳng hại chồng thì cũng phản phu.

Ngộ Hình gặp Quí dám đâu

Cũng là Tử Phủ một màu chính chuyên

(Số nữ có Quí Hình Tử Phủ đoan chính vượng phu)

Hình Đào Sát đáng chê cung Phối/ Hoặc Tài Điền Tử Tức long đong

Thiên Hình Dương Nhẫn Ngọ vì/ Lại thêm Thất Sát có khi ngục tù

Phù Hình Không Kiếp khá chê/ Kẻ thù người oán phải dè mình thay

Hình lâm Quan Lộc cư Đông/ Quan binh chức trọng ơn cùng quân vương

(Thiên Hình ở Quan Lộc tại Mão)

Hình Riêu Tấu Vũ một đo àn

Làm nghề thợ mộc khôn ngoan ai tầy

(câu phú này không biết xuất xứ)

– Hình Riêu số gái long đong

Nếu không kế thất lộn chồng mà thôi.

– Phu cung Riêu Sát Hình Dương

Hội giao Linh Hỏa gái toan giết chồng

(Phu cung có Riêu Sát, Hình, Dương hãm địa, sát phu, phản phu)

Cung Giải mà gặp Khôi Hình

Số người mắc phải pháp đình đau thương

Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình

Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui

(Những sao trên đóng vào Thiên Di)

Hình Riêu Cơ Tấu Vũ cùng/ Khéo nghề thuyền thợ, vững đường sinh nhai

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---