Những Câu Phú Tử Vi Về Bộ Sao Tứ Hóa Khoa – Quyền – Lộc – Kỵ

Các câu phú tử vi về tứ hóa

Một số câu phú Tử Vi về bộ Tứ Hóa

Tam Hoá liên châu phúc tất trùng lai

(có ba Hoá đi liền ba cung mà Mệnh hoặc Thân đóng một trong ba cung đó thì phúc đến miên trường)

Ngọ Thượng Khoa Quyền biện cương nhậm trọng.

(Mệnh tại Ngọ hoặc Quan Lộc tại Ngọ mà khó Khoa Quyền nắm quyền bính nơi biên ải)

Khoa Quyền củng bất như lâm viên

(Khoa Quyền chiếu không bằng đóng tại Mệnh)

Khoa Quyền Lộc Mã tu phòng Không, Kiếp ám xung

(Mệnh Khoa – Quyền – Lộc – Mã hoặc vận hạn Khoa – Quyền – Lộc – Mã mà bị Không, Kiếp xung thì ảnh hưởng tốt của Khoa – Quyền – Lộc – Mã kém đi nhiều).

Khoa – Quyền nhập Mệnh tuy lạc nhàn diệc hữu hiển danh

(Ở Mệnh có Khoa – Quyền tuy Khoa, Quyền ở nhàn cung thì cũng vẫn có địa vị)

Hoá – Đồng văn diệu đề bảng chi vinh

(Hoá Khoa đứng với Khôi – Việt Xương – Khúc học hành thành đạt)

Hoá Khoa tối vi kỳ, vật hướng Thiên Thương nhi ám hối

(Hoá Khoa rất tốt, nhưng kỵ đóng vào cung Nô việc học hành lận đận)

Khoa – Quyền nhân Khôi – Việt dĩ thành công

(Khoa – Quyền cần Khôi – Việt để thành công)

Khoa – Quyền – Lộc hợp phú quý

(Có Khoa – Quyền – Lộc thủ chiếu Mệnh không bị hung sát tinh tất giầu sang)

Khoa Mệnh, Quyền triều đăng dung giáp đệ

(Khoa đóng Mệnh, Quyền xung chiếu dễ đỗ đạt cao)

Khoa danh hãm ư hung thần miêu nhi bất tú

(Hoá Khoa bị Không – Kiếp Kình – Đà thông minh tài cán mà lận đận.

Khoa – Quyền – Lộc vọng, danh dự chiêu chương

(Thủ chiếu có Khoa – Quyền – Lộc nên danh nên giá)

Khoa Minh Lộc ám vị liệt tam đài

(Mệnh Hoá Khoa, cung nhị hợp có Lộc là người chức vị)

Quyền Khốc đồng cung minh danh vu thế

(Mệnh Hoá Quyền đứng cùng Thiên Khốc tại Tý hay Ngọ danh vọng hơn người)

Quyền Lộc đồng cung định tác cơ thương chi nghiệp

(Quyền Lộc tụ vào Mệnh cung, buôn bán làm giàu).

Quyền Lộc thủ Tài, Phúc chi vị sử thế vinh hoa

(Quyền Lộc đóng cung Tài cung Phúc cuộc đời vinh hoa)

Quyền Lộc cát tinh Nô bộc vị, túng nhiên quan quý dã bôn ba

(Quyền Lộc đóng cung Nô, có làm quan cung thăng trầm)

Xuất thế vinh hoa, Quyền Lộc thủ Tài Quan Chi vị

(Quyền Lộc đóng Tài Bạch, Quan Lộc cuộc đời vinh hiển)

Mệnh phùng Hoá Lộc vô hung tinh, tài lộc phong dinh

(Mệnh có Hoá Lộc mà không gặp hung sát tinh tiền tài sung túc)

Lộc Quyền Mệnh Phùng, Kiêm hợp cát oai quyền yểm chúng tướng vương triều.

(Mệnh có Lộc Quyền lại hôi tụ các sao tốt khác thì chức cao quyền trọng)

Hoá Lộc hoàn vi hoả, hưu hướng mộ trung tàng.

(Hoá Lộc là tốt nhưng đóng vào Thìn Tuất Sửu Mùi giảm tốt đi vì Lộc đóng những cung này ví như kho tàng còn chôn trong lòng đất)

Hoá Lộc cư Dần Mão cố thủ tham tài

(Hoá Lộc đóng Dần hay Mão yêu tiền tham của và giữ của kỹ càng)

Hoá Kỵ văn nhân bất nại

(Xương Khúc gặp Hoá Kỵ học giỏi nhưng lận đận công danh).

Hoá Kỵ Điền Tài phản vi gian luận

(Hoá Kỵ đóng cung Tài Bạch, Điền Trạch được xem là tốt.

Mệnh cung Hoá Kỵ gia Thiên Không chung nhật hư tư hiền phụ

(Mệnh hoá Kỵ đứng với Thiên Không lòng không ngớt nghi ngờ vợ hiền).

Hoá Kỵ ngộ Phục Binh ư Thê Thiếp hốt oán hốt thân.

(Cung Phu Thê có Hoá Kỵ, Phục Binh nay giận mai hoà)

Kỵ ngộ Khoa tinh ư Hợi Tý ngôn hành danh thuận.

(Hoá Kỵ gặp Hoá Khoa ở hai cung Hợi Tý là người cẩn thận lời nói).

Hoá Kỵ Tý cung, Khoa lương thủ chiếu quân dân sùng ái

(Mệnh Hoá Kỵ đứng cùng Hoá Khoa hội chiếu Thiên Lương là người đức độ, liêm chính dễ được mến mộ)

Tam Kỳ giao hội mạc ngọ Kỵ Kình giáng lộ thanh vân

(Mệnh hay Thân Khoa Quyền Lộc mà gặp luôn cả Hoá Kỵ Kình Dương thì lại thăng giáng vô thường).

Song Lộc cư nhi ngộ Cư Lương Phú Gia địch quốc.

(Mệnh Thiên Cơ, Thiên Lương có Song Lộc giầu có lớn).

Mệnh vô chính diệu hoan ngộ Tam Không hựu song Lộc Phú Quý Khả kỳ

(Mệnh không chính tinh, được ba không mà có cả hai sao Lộc là số phú quý).

Hoá Lộc Tý Ngọ vị Thiên Di, Phu Từ Văn Chương cái thế

(Thiên Di đóng Tý Ngọ mà có song Lộc là người nổi tiếng về tài học).

Hoá Lộc hoàn vi hảo, nhược cư Mộ địa dị tăng bi.

(Hoá Lộc đóng ở các cung Tứ Mộ kém hay).

Lộc triền ư nhược địa, Mệnh bất chủ tài.

(Hoá Lộc đóng với các chủ tinh trong thế hãm thì hoa nhi bất thực, trong đom đóm ngoài bó đuốc).

Song Lọc lưỡng ngộ, Thái Công vũ lược siêu quần

(Mệnh có song Lộc là người tài giỏi bất cứ vào lãnh vực nào).

Số muộn màng gái trai ôm ẵm

Vì Kỵ Đà len lỏi cung con

Kỵ Đà Thái Túê Thân cung

Khỏi nạn nào được ung dung mấy người

Mệnh Hoá Kỵ, Tật Mộc thần?

Âm nang sa thấp một phân chẳng nhầm

Đà Kỵ Tật Ách trùng gia

Âm hư chứng ấy tất là hiếm con

(Cung Tật Ách có Đà Kỵ)

Cự Kỵ Mộ cung nhi giao Đà Hổ xa mã hạn hành

(Hạn đến Cự Môn Thìn Tuất Sửu Mùi mà gặp luôn cả Hoá Kỵ, Bạch Hồ, Đà La bị tai nạn xe cộ té ngã).

Quyền Lộc trùng phùng, sát tấu hư dự chi long.

(Mệnh có Quyền Lộc mà bị sát tinh kèm thì hữu danh vô thực).

Hoá Quyền ngộ Dương Đà, Không Kiếp, thính sàm di luỵ, quan tai biếm chích.

(Hoá Quyền mà gặp Kình Đà, Không Kiếp bị mất chức vì hay nghe lời nói nịnh hót vu oan giá hoạ).

Hoá Khoa hiềm phùng Triệt Không, Tuần Không, Thiên Không

(Hóa Khoa không nên gặp Tuần Triệt, Thiên Không).

Khoa Quyền đối củng dược tam cấp u vũ môn

(Khoa Quyền một thủ một xung chiếu, như cá hoá long công danh đằng đạt).

Hoá Kỵ tại Mệnh Thân cung nhất sinh bất thuận.

(Hoá Kỵ đóng Mệnh hay Thân cả đời khó toại chí)

Chư tinh tại miếu, vượng địa Hoá Kỵ bất kỵ

(Chư tinh đóng miếu vượng gặp Hoá Kỵ ở vượng địa Hóa kỵ không tác hại).

Thuỷ Mệnh nhân phùng Hoá Kỵ bất kỵ

(Người mạng Thuỷ mà Hoá Kỵ thủ Mệnh hay hạn gặp Hoá Kỵ không đáng ngại).

Thiên Đồng tại Tuất, Hoá Kỵ Đinh Nhân hoá cát.

(Thiên Đồng đóng Tuất, gặp Hoá Kỵ người tuổi Đinh lại hay)

Cự Môn tại Thìn Hoá Kỵ, Tân Nhân phản vi giai

(Tuổi Tân Cự Môn thủ Mệnh tại Thìn có Hoá Kỵ lại thành hay).

Nhật Nguyệt miếu, Hoá Kỵ vi phúc

(Nhật Nguyệt đắc địa có Hoá Kỵ lại chuyển tốt).

Nhật nguỵêt hãm, Hoá Kỵ đại hung

(Thái Âm, Thái Dương đóng cung hãm mà có Hoá Kỵ rất hung)

Chư tinh tại hãm địa hoá Kỵ, thậm kỵ

(các sao chủ ở hãm địa mà vặp Hoá Kỵ càng kỵ)

Liêm Trinh tại hãm địa, Hoá Kỵ cánh kỵ

(Liêm Trinh ở đất hãm bị Hoá Kỵ càng đáng ngại hơn)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---