Sao Tứ Hóa: Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Kỵ Tại Mệnh

sao hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kỵ đóng tại mệnh

Sao Hóa Lộc

Cung Mệnh có Hóa Lộc tọa thủ nên dậm dâu tóc tính thẳng thắng, lương thiện rất thông minh, sành ăn uống, suốt đời được ăn ngon miệng, mặc đồ tốt.

 • Lộc gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Tử, Phủ, Khoa, Quyền tát được hưởng giàu sang trọn đời.
 • Lộc gặp Đại Tiểu Hao hay Sát tinh hội hợp rất hay tiêu pha hoang phí, nếu không tiền tài hao tán, không thể giữ của lâu bền được.

Sao Hóa Quyền

 • Cung Mệnh có Hóa Quyền tọa thủ nên  trong mình có tướng lạ, tính tình kiêu căng và tự đắc.
 • Quyền gặp Tử, Phủ hội hợp nên thân hình đẫy đà, có oai phong, có quan chức lớn và uy quyền hiển hách.
 • Quyền gặp Cự, Vũ hội hợp nên hay “xuất tướng nhập tướng” và được nhiều người kính nể.
 • Quyền gặp Sát tinh hội hợp tất hay liều lĩnh trước khi làm bất cứ một việc gì cũng không suy tính cẩn thận. Vậy cho nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, lại hay mắc tai họa kiện cáo, và hay phải buồn phiền vì con cái.
 • Quyền gặp Tuần/Triệt án ngữ nên công danh trắc trở, trong đời thành ít bại nhiều.

Sao Hóa Khoa

 • Cung Mệnh có Hóa Khoa tọa thủ nên vẻ mặt thanh tú, tính nhân hậu  có lòng từ thiện và rất thông minh.
 • Khoa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Xương, Khúc, Khôi, Việt, tất đi thi đỗ cao có quan chức lớn, uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy. Trong trường hợp này nếu có nhiều Sát tinh xâm phạm thì cũng phải đoán là bậc mô phạm có tài văn xuất chúng.

Sao Hóa Kỵ

 • Cung Mệnh có Hóa Kỵ tọa thủ nên thường phải mang tật ở chân tay hay ở mắt, tính nông nổi hay nhầm lẫn, trước khi làm bất cứ một việc gì cũng không suy xét cho cẩn thận lại hay mắc thị phi khẩu thiệt.
 • Kỵ gặp Nhật, Nguyệt hội hợp bất cứ vị trí nào cũng phải đoán là đau mắt, mắt rất kém.
 • Kỵ Đắc địa gặp Nhật, Nguyệt sáng sủa đồng cung, ví như mây năm sắc vương vấn trên nền trời. Có cách này chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời.
 • Kỵ Đắc địa gặp Nhật, Nguyệt mờ ám hội hợp nên sức khỏe rất suy kém và công danh trắc trở.
 • Kỵ Hãm địa gặp Nhật, Nguyệt mờ ám hội hợp nên hay đau yếu suốt đời cùng khổ cô đơn, khó tránh thoát được những tai họa khủng khiếp, thường phải lang thang phiêu bạt và yểu tử.
 • Kỵ gặp Cự hay Tham đồng cung nên rất dễ mắc tai nạn về sông nước hay bị bắt bớ giam cầm. Đàn bà con gái có cách này ví như ngọc có vết.
 • Kỵ gặp nhiều Sát tinh Đắc địa hội hợp nên danh tài hoạch phát nhưng sau lại hoạch phá, suốt đời bôn ba lưu lạc. Trong trường hợp này nếu Sát Hãm địa, tất phải nghèo khổ, hay mắc tai nạn khủng khiếp và không thể sống lâu được.
 • Kỵ gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp là người có học nhưng không hiển đạt.
 • Kỵ gặp Tuế, Đà hội hợp là người lắm điều, hay mắc thị phi kiện cáo, tai thường bị ù, đôi khi bị điếc, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.
 • Kỵ gặp Đào, Hồng đồng cung nên hay vướng vào lưới tình, đau khổ vì tình, hôn phối cũng trắc trở. Đàn bà con gái có cách này là người bất chính, khó giữ được toàn danh tiết trước khi lấy chồng, hay phải lo buồn vì chồng con và thường phải yểu tử.

Phụ giải

Hóa Lộc hoàn vi hảo, hưu hướng mộ trung tàng

Lộc là sao tốt đẹp nhưng nếu Lộc thủ Mệnh tại Tứ Mộ lại kém tốt đẹp, vì ở đây Lộc như bị chôn vùi lấp kín. Vậy cho nên có cách này không thể thành đại phú được.

Trong trường hợp Lộc thủ Mệnh tại Tứ Mộ nếu gặp Tham, Vũ đồng cung thật là rực rõ, vì đủ bộ 3 sao thuận vị. Có cách này chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời, tiền của được chất đống lên trong kho lẫm.

Hóa Lộc Đắc địa Dần, Mão, cố thủ tham tài

Cung Mệnh an tại Dần, Mão có Lộc tọa thủ là người giàu và khéo giữ của.

Hóa Lộc, Tý, Ngọ, phu tử văn chương quán thế

Số Đức Khổng Tử có cung Mệnh an tại Tý, có Lương tọa thủ gặp Hóa Lộc, Lộc Tồn hội hợp, vậy cho nên không những Ngài có tài kinh bang tế thế mà lại còn có biệt tài về văn chương, san định được năm kinh và được đời sau tôn là Vạn thế sư biểu.

Người nào có số trong đó cung Mệnh an tại Tý, Ngọ mà có cách trên đây, cũng thường là bậc vĩ nhân có văn tài xuất chúng, sự nghiệp lớn lao và danh tiếng lừng lẫy.

Hợp Lộc, củng Lộc định vi văn võ toàn tài

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hóa Lộc hợp chiếu, Lộc Tồn xung chiếu, hay có Lộc Tồn hợp chiếu, Hóa Lộc xung chiếu là người có tài kiêm văn võ được hưởng giàu sang trọn đời.

Lưỡng Lộc Ngọ, Dần nhi phùng Tử, Vũ, Đinh, Kỷ Âm nam phú đa danh thọ

Âm nam tuổi Đinh, Kỷ có cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Hóa Lộc hay Lộc Tồn tọa thủ gặp Tử, Vũ hội hợp, tất được hưởng phú quý và sống lâu.

Trong trường hợp này nếu cung Mệnh đã có một Lộc tọa thủ lại có thêm một Lộc nữa chiếu thật là toàn mỹ. Các tuổi khác có cách này cũng được hưởng giàu sang và trường thọ, nhưng dù sao cũng không bằng tuổi Đinh, Kỷ.

ÂM NAM

Lộc phùng Lương, Miếu bảo tư tài ích giữ tha nhân

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Lương Miếu địa đồng cung là người giàu hay đem của riêng đi giúp đỡ người khác.

Song Lộc cư nhị ngộ Cơ, Lương, Phú gia định quốc

Cung Mệnh có Hóa Lộc hay Lộc Tồn tọa thủ gặp Cơ, Lương hội hợp là người rất là giàu.

Trong trường hợp cung Mệnh an tại Dần, Thân có một Lộc tọa thủ gặp Cơ, Lương đồng cung và gặp một Lộc nữa chiếu, thật là rực rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là triệu phú.

Mệnh vô chính diệu, hoàn ngộ Tam Không, hựu Song Lộc, phú quý khả kỳ.

Cung Mệnh vô chính diệu có Tuần/Triệt án ngữ và Thiên, Địa, Không hội hợp thật là rực rỡ tốt đẹp. Trong trường hợp này nếu cung Mệnh lại có thêm Hóa Lộc, Lộc Tồn hội hợp tất được hưởng giàu sang nhưng chẳng được lâu bền.

Quyền, Lộc trùng phùng tài quan song mỹ

Cung Mệnh có Quyền tọa thủ gặp Lộc chiếu hay có Lộc tọa thủ gặp Quyền chiếu hay có Quyền, Lộc tọa thủ đồng cung, chắc chắn là được hưởng phú quý song toàn.

Quyền, Lộc, Mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền át chúng

Cũng như trên, nhưng nếu cung Mệnh lại có thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất có uy quyền hiển hách, khiến mọi người phải kính nể.

Quyền, Lộc trùng phùng Sát thấu, hư dự chi long

Cung Mệnh có Quyền, Lộc trùng phùng nhưng lại có thêm nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp hay bị nhiều Sát tinh xâm phạm tất chỉ có hư danh bề ngoài mà thôi.

Quyền, Khốc đồng cung minh danh vụ thế

Cung Mệnh có Quyền, Khốc tọa thủ đồng cung tất có uy danh lừng lẫy. Nếu cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Quyền, Khốc tọa thủ đồng cung thật là hoàn mỹ, chắc chắn là được hưởng giàu sang và uy danh quyền thế.

Khoa, Lộc, Tuần phùng chu bột hậu nhiên nhập Tướng

Cung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp Lộc chiếu hay có Lộc tọa thủ gặp Khoa chiếu, hay có Khoa, Lộc tọa thủ đồng cung lại thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất có quan chức lớn, ” xuất tướng nhập tướng”

Số Chu Bột đời Hán được phong tướng có cung Mệnh Đắc cách này.

Khoa minh lập án liệt vị tam thai.

Cung Mệnh có Khoa tọa thủ, cung Nhị hợp có Lộc tọa thủ nên rất quý hiển.

Khoa, Lộc giáp vi quý cách

Cung Mệnh giáp Khoa, Lộc là người có danh giá

Khoa, mệnh quyền triều, đăng trung giáp đệ

Cung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp Quyền chiếu tất đi thi đỗ cao và quan chức lớn.

Khoa, Quyền, Lộc hợp, phú quý song toàn.

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp lại có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp nên được hưởng giàu sang trọn đời.

Khoa, Quyền, Lộc vọng danh dự chiêu trương

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp lại có Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu nên sớm hiển đạt, được hưởng phú quý song toàn và có danh tiếng lừng lẫy.

Tam kỳ giao hội, mạc ngộ Kỵ, Kình giáng lộ thanh vân

Cung Mệnh có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp lại gặp Kỵ, Kình nên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, chẳng được hưởng giàu sang lâu bền, công danh tiền tài như sương đọng, mây xa tụ tán bất thường.

Khoa danh hãm ư hung thần, miêu nhi bất tú

Cung Mệnh có Khoa  tọa thủ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, hay bị nhiều Sát tinh xâm phạm, giống như mầm non vừa trổ đã héo. Có cách này suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở tiền tài khó kiếm.

Hóa Kỵ văn nhân bất nại

Cung Mệnh có Kỵ tọa thủ gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp là người thông minh, có văn tài nhưng trắc trở về đường công danh và không thể hiển đạt được.

Kỵ ngộ Khoa tinh cư Hợi, Tý, ngôn hành danh thuận

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Kỵ tọa thủ gặp Khoa hoặc đồng cung hoặc xung chiếu là người khôn ngoan, cẩn thận, biết trì thủ, từ lời nói cho đến việc làm đều đúng mực, nên được chúng nhân kính trọng.

Hóa Kỵ, Tý cung, Khoa, Lương phụ chiếu, đắc quân dân sủng ái

Cung Mệnh an tại Tý có Kỵ tọa thủ gặp Khoa, Lương hội chiếu và nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp là người có đức độ, có danh vọng được quân, dân (chính quyền và nhân dân) quý mến ngưỡng mộ.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Hưng Tử Vi---