Tác Động Của Hóa Quyền Đối Với Các Chủ Tinh

Tác động của sao hóa quyền tới các chủ tinh

Tác động của Hóa Quyền – Cự Môn

Trong Lá Số Tử Vi, Cự Môn là “ám” diệu. Nó cần được Thái Dương miếu địa chiếu mới thật hay. Thiếu Thái Dương miếu thì dù Hóa Lộc hay Hóa Quyền kể là khuyết điểm. Cự Môn – Hóa Lộc nặng tham vọng lợi lộc, vừa ham của lại vừa ganh của.

Cự Môn – Hóa Quyền nặng tham vọng chức vị quyền binh, vừa ham quyền lại vừa ganh quyền. Đứng với Hóa Lộc đôi lúc còn mềm dẻo biết lùi. Nhưng đứng với Hóa Quyền không biết thoái nhất bộ cứ hăm hở tiến tới một cách kém thực tế, tất phải gặp phản ứng và đố kị đưa đến tai họa phiền nhiễu.

Cự Môn – Hóa Quyền kèm bên những sát tinh đừng bao giờ xuất đầu lộ diện sẽ nguy hiểm vào thân danh. Cự Môn – Hoá Quyền kèm bên những sát tinh thì nên giữ thái độ “bất tranh” thì rồi quyền chức tự đến.

Cự – Quyền đóng cung Phúc Đức cũng đi đến tình trạng như trên. Cự Môn – Hoá Quyền đóng cung Tài Bạch, thì cung Tử Tức (con cái) có Thiên Tướng thủ. Thiên Tướng phía trước là Thiên Lương phía sau là Cự Môn. Nếu cung Tử Tức ấy hội tụ nhiều sát tinh ắt là sẽ bị “phá gia chi tử” con cái phá của. Sát tinh là: Linh, Hoả, Xương, Kỵ, Kiếp – Không.

Cự Môn có tài ăn nói, Hoá Quyền làm tăng cái tài ấy hơn Hoá Lộc. Cự Môn – Hoá Quyền học luật pháp hợp cách nhưng đừng cậy vào tài ăn nói để mà lấn áp sẽ chỉ gây oán ghét bất lợi.

Cự Môn vào cung lục thân thường xảy ra tranh cãi bất hoà, nhưng hễ có thêm Hoá Quyền thì những bất hoà tranh cãi kia không còn nữa mà lục thân khả dĩ là những thế lực trông cậy được.

Ví dụ cung Phu Thê có Cự Môn khó luận hoà, nhưng được Hoá Quyền thì vợ lại là con người đắc lực chẳng những với chồng còn với con nữa.

Cự Môn đứng sát kỵ tinh ở Tật Ách: bệnh hay sinh từ thực đạo, dạ dầy, ruột hoặc phổi, gặp Hoá Quyền giảm hẳn.

Tác động của Hóa Quyền – Vũ Khúc

Vũ Khúc – Hoá Quyền ở Mệnh tự tay gây dựng, do hành động của chính mình mà nên công; tiền bạc cũng như chức vị nghề nghiệp. Vũ Khúc – Hoá Quyền không phải là số nương tựa dựa dẫm. Có thể được đề bạt lên chức cao để phải làm nhiều hơn. Vì vậy, Vũ Khúc – Hoá Quyền thường là con người lịch lãm từng trải tân khổ. Từ việc to đến việc nhỏ nhặt đều qua tay. Phối hợp với Phúc Đức lại thấy nhiều sát tinh thì điều từng trải lịch lãm tân khổ càng tăng cao.

Vũ Khúc – Hoá Quyền khó nhọc thật, nhưng cũng nắm thực quyền. Vũ Khúc – Hoá Quyền vào võ chức hay mật vụ trị an hợp cách.

Vũ Khúc – Hoá Quyền không hay bằng Vũ Khúc – Hoá Lộc. Vì đi với Hoá Lộc làm giầu, tiền bạc dư, đi với Hoá Quyền gánh vác công vịêc nhiều. Vũ – Quyền cần có Lộc Tồn thì mới hội đủ điều kiện cho một phú cách.

Vũ Khúc – Hoá Quyền gặp sát tinh vào ngành máy móc kỹ nghệ rất hợp, nhất nghệ tinh nhất thân vinh.

Vũ Khúc – Hoá Quyền đóng Phu Thê cung thường bị vợ đoạt quyền, nếu lại thêm sát tinh nữa thì vợ chồng chia tay, đôi khi người có số này bị mọc sừng như chàng Võ Đại Lang chồng Phan Kim Liên trong truyện Thuỷ Hử.

Nhưng Vũ Khúc – Hoá Quyền đóng Phu Thê mà lại có Tộc Tồn thì lấy vợ gây dựng cơ nghiệp của cải, nhưng riêng mình vẫn ở trong cảnh thân lươn chẳng quản lấm đầu.

Vũ Khúc – Hoá Quyền với hung sát tinh hội tụ vào cung Tử Tức thường có con hai dòng. Vũ – Quyền đóng Huynh Đệ với Không – Kiếp anh em bất thuận.

Tác động của Hóa Quyền – Tử Vi

Tử Vi là đế tinh, có Hóa Quyền ví như nắm thực quyền, đó là ưu điểm tuy nhiên vẫn ẩn một khuyết điểm. Ưu điểm là giỏi quyết đoán, lãnh đạo lực cao để có thể gánh vác trách nhiệm. Khuyết điểm là dễ rơi vào tư tâm và chủ quan, quyết định quá khích không vì người vì việc và vì mình.

Bởi vậy Tử Vi – Hoá Quyền rất cần Tả Phù – Hữu Bật là hai gián quan, hai vị phò tá giỏi để gánh bớt trách nhiệm, cản ngăn không để ông vua phạm sai lầm.

Tử Vi – Hoá Quyền cần có Lộc Tồn thì mới thật hay. Vì thủ mệnh Tử Vi – Hoá Quyền tất nhiên cung Tài có Vũ Khúc, Hoá Kỵ, nếu vô Lộc ắt quyền uy thiếu thực chất. Tử Vi – Hoá Quyền hội tụ với nhiều hung sát tinh lại càng cần thận trọng ví như ông vua ưa tụ hội tiểu nhân, nếu như không đủ sức trị nổi đám tiểu nhân có ngày uổng mạng.

Trường hợp này người mang số chớ nên ham quyền chức, vạ vào thân. Tử Vi – Hoá Quyền cần Xương – Khúc để thêm thông minh tài trí. Nhưng quá thông minh tài trí mà không được Tả – Hữu thì đôi khi cái thông minh lại dễ đem đến lầm lỡ như sách nói “Thông minh phản bị thông minh ngộ”.

Tử vi – Hoá Quyền đóng cung lục thân thì những người thân trở nên chủ quan. Như vậy tối bất lợi khi vào cung Thê nếu gặp cả Thất Sát, Phá Quân nữa càng khốn, bị vợ coi như cỏ rác.

Tử Vi – Hoá Quyền tọa lạc ở Tử Tức, con cái thành đạt nhưng bất hiếu nên thấy cả hung sát tinh hội tụ. Tử Vi – Hoá Quyền vào Nô Bộc hay Huynh Đệ thì hãy kính nhi viễn chi, xuề xoà ăn uống thôi đừng cộng tác mà có ngày lâm vào cảnh cưỡi voi chung với đức ông.

Tử Vi – Hoá Quyền đóng Tật Ách xuất hiện với sát sinh nhất là sao Thiên Hình, bệnh đến cấp kỳ và bị giải phẫu. Số nữ ưu bị ám tật.

Tác động của Hóa Quyền – Thái Dương

Thái Dương đứng với Hoá Quyền tốt hơn đứng bên Hoá Lộc, Thái Dương Hoá Lộc, tiền bạc đến nhờ quyền chức địa vị, có cuộc sống sa hoa. Nhưng Thái Dương – Hoá Quyền mới là người thành công gây sự nghiệp.

Thái Dương – Hoá Quyền – Cự Môn là cách “di tộc sinh tài” ra nước ngoài phấn phát Dương – Lương, Xương – Lộc được Hoá Quyền càng nhiều sáng kiến hay khi vào việc.

Thái Dương – Thiên Lương không Văn Xương mà được Hoá Quyền là con người có uy vong trong lãnh vực nào đó. Thái Dương – Hoá Quyền đứng với Văn Xương lại gặp Hoá Kỵ, người làm việc sốc nổi thiếu suy nghĩ chín chắn, dễ thất bại, Thái Dương – Hoá Quyền có khả năng khai sáng, nhưng bị khuyết điểm là thích người tâng bốc mình.

Thái Dương – Hoá Quyền đóng Mệnh cung, tâm ý không chịu được tịch mịch cứ phải họp quây quần đông người, cho nên hay vội vã đáng lẽ nên thoái ẩn thì lại chường ra để mà bị phiền. Thái Dương hãm địa được Hoá Quyền giảm bớt đi những bất lợi, nếu đóng ở Thiên Di thì hãy rời khỏi quê hương bản quán để mà phát triển.

Thái Dương – Hoá Quyền thủ Mệnh, tốt bụng thích giúp người khác nhưng nếu có luôn cả Văn Xương, Hoá Kỵ thì mọi hành động thi ân đều chẳng đem lại lợi ích gì cho mình chúng vay rồi quỵt luôn.

Thái Dương đắc địa đứng với Hoá Quyền đóng cung lục thân dễ có trợ lực của các người thân thuộc nam tính. Vào Thê, vợ chồng xa cách. Vào Phu, có chồng xứng đáng trên phong thái trên khả năng và tư cách. Vào Huynh Đệ có anh em trai trợ lực.

Vào Phụ Mẫu hợp với bố.

Thái Dương – Hoá Quyền đóng Tật Ách thường bị máu cao, thấy Hoá Kỵ Thiên Hình thì đề phòng bệnh mắt.

Tác động của Hóa Quyền – Tham Lang

Tham Lang chủ về giao tế, có Hoá Quyền lợi cho công tác giao tế nắm quyền chủ động, Tham Lang đứng cùng Vũ Khúc và Hoá Quyền Hoá Lộc là đẹp nhất, miễn không bị Kiếp không phá rối.

Tham Lang Hoá Quyền mà vô Lộc thì hành động giao tế thiếu hào sảng, chăm chú vào tiểu lợi khó thành việc lớn. Bởi vậy Tham Lang Quyền Lộc phải đi cùng mới đắc lực.

Đến như cách Tham – Hỏa hay Tham – Linh, Hóa Lộc lại cần hơn Hoá Quyền. Thiếu Lộc thì có Quyền không thôi thành ra cảnh có tiếng không có miếng, hoặc bề ngoài phong quang sáng chói thanh thế đáng nể mà kho túi rỗng không, còn thêm nhọc mệt với công việc bộn bề, được người trọng vọng ngoài mặt thôi.

Tham Lang – Hoá Quyền đi với Đào Hoa đứng chủ chốt ngành nghề trình diễn, như nhạc hội, nhà nhẩy, quán rượu dễ thành công.

Tham Lang – Đào Hoa ở cung Tử Tức thường có con tư sinh, gặp Hoá Quyền thì chuyện tư sinh là công khai, không Hoá Quyền thành âm thầm.

Tham Lang – Đào Hoa đóng Phụ Mẫu cung, mình là con của dòng thứ, nhưng Tham Lang – Hoá Quyền không Đào Hao ở Phụ Mẫu lại là tốt, Tham Lang – Hoá Quyền bị sát tinh đóng Tật Ách bệnh ở gan, không Hoá Quyền bệnh ở mật.

Tác động của Hóa Quyền – Thiên Đồng

Thiên Đồng ưa Hoá Lộc hơn Hoá Quyền vì có Hoá Lộc đời sống san định êm ấm hơn gặp Hoá Quyền phải bươn trải khó nhọc. Nhưng tốt hơn nếu Thiên Đồng gặp được cả Lộc lẫn Quyền.

Thiên Đồng vốn là phúc tinh không chịu nổi những sáo trộn do Hoá Quyền gây ra phải có Lộc chế hoá để cuộc phấn đấu thành tựu.

Thiên Đồng – Hoá Quyền rất ngại thấy Cự Môn, Hoá Kỵ đối xứng, hoặc Không – Kiếp đứng cùng hay theo thế tam hợp. Quyền trong trường hợp này chỉ làm cho tai họa gay gắt mà thôi, chẳng giúp chi cho Thiên Đồng để chống đỡ. Trừ trường hợp cả Quyền, Lộc, Khoa hội tụ mới mong giải cứu.

Thiên Đồng đứng bên Thiên Lương mà gặp Hoá Quyền tốt hơn Thiên Đồng đứng một mình. Thiên Đồng chủ về tình tự có Hoá Quyền tình tự trở nên đậm sắc, nó có hai phản ứng trái ngược tuỳ thuộc các sao cát hung đi kèm. Thiên Đồng – Hoá Quyền đi với cát diệu thì tình tự ổn định, gặp việc có thể trầm tĩnh đối phó cho nên ung dung thanh thản. Thiên Đồng – Hoá Quyền đi với Sát, Kỵ hoặc Kiếp – Không thì tình tự thiếu hẳn ổn định, ứng phó đầu voi đuôi chuột hoặc lần khân bất quyết, đầu óc vớ vẩn.

Đồng – Quyền ở Mệnh hay ở Phúc Đức cũng vậy, trừ trường hợp đi bên cạnh sao Thái Âm thì tình tự tương đối ổn định dù có bị kèm bởi hung sát kỵ.

Thiên Đồng – Hoá Quyền vào Tài Bạch, Quan Lộc có cát tinh thì cơ sự nghiệp tương đối hanh thông, gặp hung sát kỵ thường bất đắc chí, bất phùng thời, lắm lúc tính
sảng, lao vào những cơ hội viển vông.

Thiên Đồng tình tự nhu nhược được Hoá Quyền cá tính vững lên, cả trên tình ái lẫn xử thế giao du. Số nữ Thiên Đồng – Hoá Quyền hội với Đào Hoa Xương, Kỵ hay Cự Môn, thì cuộc sống tình cảm duyên tơ rất lận đận.

Thiên Đồng cặp với Thái Âm và Hoá Lộc có thể xem là một phú cách thêm Khôi – Việt càng hay, nhưng làm giầu qua chức nghiệp dễ thành hơn làm giầu qua doanh thương.

Thiên Đồng – Hoá Quyền mà gặp Tả Phù, Hữu Bật dễ được trợ lực bên ngoài. Thiên Đồng sợ thấy Đà La, hễ Đà La đứng bên sự nghiệp cũng như nhân duyên bị khó khăn.

Thiên Đồng vào cung lục thân mà thấy cả Thiên Mã không thể hợp nhau dù là cha con hay anh em. Đến như vợ/chồng càng vô duyên. Thiên Đồng bản chất đã là canh cải vô thường rồi lại có Thiên Mã đến để khuấy động thì tình trạng canh cải vô thường càng tăng lên nữa.

Thiên Đồng – Hoá Quyền bị Cự Môn, Hoá Kỵ, bạn bè mới chơi thì thân, sau thành thù, vợ chồng cho đến hết đời không yên dù lấy mấy bận, anh em sơ tán, con cái chia lìa.

Đồng – Quyền – Cự – Kỵ vào cung Tật Ách dễ bị thần kinh, điên, gàn, dở hơi. Có Thiên Hình hay Không – Kiếp mà không Cự, Kỵ thì mang cái lo về bệnh thận.

Tác động của Hóa Quyền – Thiên Cơ

Thiên Cơ bản chất phù động, giỏi biến hoá, có Hoá Quyền khả năng biến hoá càng linh hoạt. Thiên cơ cần Hoá Quyền hơn Hoá Lộc. Đứng với Hoá Lộc dễ có tiền nhưng tiền tài cũng hay biến hoá nay ở mai đi.

Đứng với Hoá Quyền vẫn xoay sở ra tiền nhưng tiền bạc không bền bỉ. Thiên Cơ là con người mưu lược, được Hoá Quyền năng lực mưu lược tốt hơn, nếu có cả Xương, Khoa nữa thì mưu lược lên cao hẳn. Bởi vậy khi Thiên Cơ đồng cung với Thiên Lương mà hội Xương, Khoa, Quyền chính là số của một chiến lược gia trên thực tế cũng như trên tư tưởng.

Cách Cự – Cơ – Đồng – Lương mà Cơ cùng Quyền, Đồng có Hoá Lộc, rồi gặp Xương, Khoa có thể làm cố vấn, hay trở thành nhân tài trong đám mạc liêu (bộ tham mưu). Thiên Cơ – Hoá Quyền kỵ gặp Linh – Hỏa đứng cùng. Bị Linh – Hoả kế hoạch như mất nền móng thành ra múa may thiếu thực chất.

Nhưng Thiên Cơ – Hoá Quyền mà có Không – Kiếp đắc địa lại như rồng gặp mây kế hoạch mưu lược thiên biến vạn hoá khiến người nể sợ.

Thiên Cơ – Hoá Quyền đóng Tài Bạch hay Quan Lộc thường thấy mình kiêm chức, kiêm nghề, khác với lề lối kiêm chức của Phá Quân – Hoá Lộc ở điểm Cơ – Quyền nhàn nhã thong dong hơn. Thiên Cơ – Hoá Quyền mang đặc điểm giỏi đầu cơ nghĩa là bắt nhanh những cơ hội không những chỉ trên kinh tế thị trường mà còn trên chính trị ngoại giao.

Thiên cơ bản chất tinh sảo nên nó hết sức nhậy ứng với những sao đứng chung, cát hay hung càng đậm nét. Thiên Cơ một mình bên Hoá Quyền gặp Không – Kiếp đắc địa mới tốt, nếu có cả Khoa – Lộc nữa thì Không – Kiếp lại thành hung.

Cơ – Lương đóng Phu Thê yêu nhau mà không kết hợp nhưng có Hoá Quyền thì chuyện quyết ý lấy nhau phải thành, hoặc xa nhau rồi gương vỡ lại lành.

Thiên Cơ đóng Từ Tức hãm địa khó thuận với con cái, nhưng có Hoá Quyền thì con cái lại thuận tòng. Thiên Cơ – Hoá Quyền vào Phối Cung gặp Tả Phù – Hữu Bật thế nào cũng thành cuộc tình tay ba, có Đào Hoa nữa càng rõ rệt điều này.

Cự – Cơ – Quyền ở Phối cung, hôn nhân mỹ mãn nếu không bị sát kỵ. Thiên

Cơ – Hoá Kỵ thủ chiếu Tật Ách: gan nóng, hoặc thần kinh suy nhược.

Tác động của Hóa Quyền – Thiên Lương

Thiên Lương là sao thanh quý cần Hoá Quyền hơn Hoá Lộc. Hoá Quyền đem cho Thiên Lương khả năng chỉ huy, quản trị. Nhưng Thiên Lương trên căn bản vẫn hài hoà với Hoá Khoa hơn hết.

Thiên Lương – Hoá Quyền mang một khuyết điểm: Dễ thành chủ quan đôi lúc cố chấp. Thiên Lương rất lợi nếu có Thái Dương đắc địa chiếu. Chiếu Quyền nhờ thánh đế của Thái Dương mà mạnh hơn. Thêm Tả – Hữu, Xương – Khúc, Thai – Tọa, Quang – Quý càng hay nữa.

Thiên Lương chủ danh không chủ lợi. Nhưng ở trường hợp Thiên Lương đóng Thiên Di cùng với Quyền, Lộc và Thiên Mã thì đi xa, đi ra nước ngoài lập nghiệp khả dĩ làm giầu. Bởi khi Thiên Lương đồng hành với thiên Mã lại ra cách ly hương, ly hương mà có Quyền – Lộc ắt được được giầu sang.

Thiên Lương – Hoá Quyền làm việc thành công nhờ lòng thành tín không phải nhờ thủ đoạn mưu chước. Thiên Lương ngoài tính chất “ấm” còn mang theo tính chất “hình” bởi vậy nên vào lục thân đưa đến cô khắc nhất là lại thêm Hoá Quyền. Thiên Lương mà mang tính chất “hình” căn cứ vào lý luận của những Tử Vi gia Trung Quốc đưa ra luận cứ của Nho gia bảo rằng “Dĩ hình pháp ấm, trị bách tính” nghĩa là lấy hình pháp để mà răn đe và che chở trăm họ. Vậy cho nên “âm” (che chở) phải đi với “hình”.

Thiên Lương vào Thê cung người Trung Quốc cho rằng nếu vợ hơn hai ba tuổi thì tốt, có Hoá Quyền tuổi tác càng cách vời.

Thiên Lương đóng Từ Tức mà gặp Linh – Hoả thường hay bị tiểu sản, có Hoá Quyền điều trên còn nặng hơn. Thiên Lương vào Tật Ách đi với Hoá Quyền dễ mắc chứng tê thấp hay thần kinh thống, không hiểm nguy nhưng kéo dài khó khỏi. Thiên Lương hay bị cảm mạo, nhưng Hoá Quyền lại chống được cảm mạo bởi vậy không đau ốm vặt.

Tác động của Hóa Quyền – Thái Âm

Thái Âm là tài tinh rất lợi cho công việc kế hoạh tài vụ, quản lý tài vụ, được Hoá Quyền khả năng kể trên tăng gấp bội. Thái Âm – Hoá Quyền không nhất thiết là người giầu có lớn, mà người quản lý tài vụ, vận dụng tiền tài, tính toán thị trường.

Thái Âm – Hoá Quyền nếu gặp Thiên Cơ – Hoá Kỵ vất vả hơn hoặc không tự mình làm nhiều tiền chỉ tính toán tiền bạc cho người khác. Thái Âm – Hoá Quyền được Hoá Khoa thì nhàn thân.

Thái Âm – Hoá Quyền thủ Mệnh theo các nhà Tử Vi Trung Quốc khi luận đoán cần phải phối hợp với cung Phúc Đức. Họ nêu lý do sau đây:

Thái Âm có Hoá Quyền cung Phúc mà thấy Cự Môn – Hoá Kỵ, hoặc Thiên Cơ – Hoá Kỵ thì những sao này ảnh hưởng đến toàn cục Lá số, khiến cho khi điều khiển tài vụ vì cố chấp, thiên kiến, không thực tế mà hỏng việc.

Thái Âm – Hoá Quyền hội chiếu Thái Dương, Hoá Khoa do nỗ lực mới lên địa vị khác với Âm – Khoa hội chiếu Thái Dương, Hoá Quyền. Nhưng thiếu Hoá Lộc thì vẫn không thể giầu.

Thái Âm – Hoá Quyền vào lục thân ảnh hưởng mạnh đối với thân thích thuộc nữ hơn nam. Nếu vào cung Tử Tức mà thấy cả Không – Kiếp, Linh – Hoả sẽ bất thuận hoặc bị phiền luỵ về con gái, vào cung Huynh Đệ (bố mẹ) suy luận tương tự.

Thái Âm – Hoá Quyền đóng Thê đắc địa: vợ giỏi và nắm quyền gia đình, nhưng hãm mà có Hoả – Linh, Không – Kiếp: cuộc sống lứa đôi không trọn vẹn. Thái Âm – Hoá Quyền đóng Tật Ách dễ bị chứng suy nhược, thần kinh quá mẫn mà lo sợ vô cớ.

Tác động của Hóa Quyền – Phá Quân

Đặc điểm của Phá Quân là sức mạnh khai sáng nhiều khả năng đột phá hiện trạng. Có Hoá Quyền sức mạnh và khả năng trên sung mãn hơn. Sự đột phá của Phá Quân thường do bị thúc bách của hoàn cảnh không thể không biến. Đứng với Hoá Quyền thì đột phá và khai sáng thành ra chủ động: đã thành công, đã yêu ổn nhưng vẫn tiếp tục đi tìm những thành công mới. Bởi thế Phá Quân không thể nhàn.

Phá Quân đóng Mệnh hay Quan Lộc người xưa bảo hợp với nghiệp võ. Phá Quân – Hoá Quyền đứng với Khôi – Việt, Tả – Hữu, Thiên Hình, Thai – Toạ, Quang – Quý vinh thân qua võ nghiệp.

Thời nay Phá Quân cũng lợi với chuyện theo đuổi công nghiệp, chỉ huy cơ xưởng. Phá Quân không chủ phú, nên có Hoá Quyền thì danh vẫn hơn lợi.

Phá Quân vốn ưa mạo hiểm, Phá Quân đi cùng Hoá Quyền và những hung sát tinh khác thường đắc lực với những công việc nguy hiểm, ví dụ làm trong “lực lượng đặc biệt” chẳng hạn.

Phá Quân – Hoá Quyền không gặp hung sát có thể hợp với chính trị. Phá Quân – Hoá Quyền được Liêm Trinh, Hoá Lộc lại có cả Tả – Hữu thì hoạch phát sớm chiều về mặt tiền bạc.

Phá Quân – Hoá Quyền đóng cung Phúc Đức bản chất con người mạo hiểm, thêm Không – Kiếp nữa càng xông pha, không những trên hành động mà trên cả tư tưởng.

Phá Quân – Hoá Quyền đóng cung Phối, lúc yêu thương hết sức đằm thắm tưởng như chẳng bao giờ rời, rồi đùng một cái đột biến phân ly, có Địa Kiếp càng mau rã gánh.

Phá Quân – Hoá Quyền đóng cung Tử Tức: khắc con, thêm Địa Kiếp con cái bất hiếu. Phá Quân – Hoá Quyền đóng Tật Ách gặp Thiên Hình dễ bị giải phẫu do bạo bệnh.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---