Sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp Đóng Tại Mệnh

sao hỏa tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp đóng tại mệnh

Sao Hỏa Tinh – Linh Tinh

 • Cung Mệnh có Hỏa Tinh hay Linh Tinh đơn thủ nên thân hình thô xấu, lông tóc vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân, tay hay răng, miệng, tính ương ngạnh nóng nảy.
 • Hỏa, Linh Đắc địa thủ Mệnh là người can đảm, dũng mãnh, có chí khí hiên ngang. Sức khỏe dồi dào và ít khi mắc tai nạn. Người sinh năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ có Hỏa, Linh Đắc địa thủ Mệnh là hợp cách. Trong trường hợp này nếu Hỏa, Linh lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp thì chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời.
 • Người sinh ở phương Đông, Nam mà cung Mệnh có Hỏa, Linh Đắc địa tọa thủ, cũng là hợp cách nên cũng được hưởng phú quý.
 • Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung Mệnh có Hỏa, Linh Đắc địa tọa thủ, tuy cũng được hưởng giàu sang nhưng chẳng được lâu bền.
 • Cung Mệnh có Hỏa, Linh Hãm địa tọa thủ là người thâm hiểm, gian ác và rất liều lĩnh, thường mắc bệnh thần kinh hay khí huyết nên sức khỏe càng ngày càng suy kém, suốt đời cùng khổ, khó tránh được những tai họa khủng khiếp, nếu không mang tật trong mình, tất phải yểu tử. Chỉ có sớm xa gia đình, làm con nuôi họ khác, may ra mới tạm được an thân.
 • Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung Mệnh có Hỏa, Linh Hãm địa tọa thủ thật là nguy khốn đến cùng cực.
 • Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Hỏa, Linh tọa thủ gặp Tham, Vũ đồng cung, rất rực rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là xuất tướng, nhập tướng, văn võ toàn tài, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.

Nam mệnh

 • Hỏa, Linh Đắc địa thủ Mệnh, ứng hợp với năm sinh và phương hướng của nơi sinh, chắc chắn là được hưởng phú quý song toàn, và hiển đạt về võ nghiệp.
 • Hỏa, Linh Hãm địa, thật đáng lo ngại, vì hay mắc những bệnh tật, tai họa nguy hiểm, suốt đời cùng khổ cô đơn, thường phải sớm lìa bỏ gia đình, lang thang bôn tẩu, nếu tay chân không bị thương tàn, tất không thể sống lâu được.

Nữ mệnh

 • Hỏa, Linh Đắc địa thủ Mệnh ứng hợp với năm sinh và phương hướng của nơi sinh, tất là con nhà khuê các, nhưng có tính cương cường nóng nảy và có gan dạ như đàn ông, suốt đời cũng được hưởng giàu sang.
 • Hỏa, Linh Hãm địa là người hạ tiện, dâm dật, đêm ngủ hay nằm mơ thấy đàn ông và thường khắc chồng hại con.

Phụ giải

Hỏa Tinh, Linh Tinh chuyên tác họa

Hỏa, Linh là 2 sao chuyên gây nên tai họa. Nếu Hỏa, Linh Đắc địa thủ Mệnh, cũng không đáng lo ngại lắm. Nhưng nếu Hỏa, Linh Hãm địa thủ Mệnh, thật khó tránh được những sự chẳng lành.

Hỏa, Linh tương ngộ đa trấn chư bang

Cung Mệnh có Hỏa Đắc địa tọa thủ, gặp Linh chiếu hay Linh Đắc địa tọa thủ gặp Hỏa chiếu, hay có Hỏa, Linh Đắc địa tọa thủ đồng cung, là người có tài ba xuất chúng, thường hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền và danh tiếng lẫy lừng.

Hỏa, Linh khả Tỵ Sửu, Mùi, Việt, Tham, Vũ ưu ngộ; lai phùng Kiếp diệu, đao binh dị tác tai thương

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Hỏa, Linh tọa thủ (tuy Hãm địa nhưng không đáng lo ngại) gặp Việt, Tham, Vũ đồng cung, là người xuất tướng, nhập tướng, hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền và được hưởng phú quý trọn đời, nhưng trong trường hợp này nếu cung Mệnh có thêm Kiếp tọa thủ hay chiếu, thật là khó tránh được tai họa về đao thương, súng đạn.

Hỏa, Linh, Kình Dương vi hạ cách

Cung Mệnh có Hỏa, Linh, Kình hội hợp nên công danh trắc trở, tài lộc không được phong túc và hay mắc tai nạn.

Hỏa, Linh giáp Mệnh vi bại cục

Cung Mệnh giáp Hỏa, Linh nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải lang thang bôn tẩu phương xa.

Hỏa diệu phùng Tuyệt tại Hợi cung, nhi ngộ Tham, Hình, uy danh quán thế

Cung Mệnh an tại Hợi có Hỏa, Tuyệt tọa thủ đồng cung, gặp Tham, Hình hội hợp là người dũng mãnh, có chí khí hiên ngang, hiển đạt về cõ nghiệp, uy danh lừng lẫy.

Linh phùng Mã, nhi ngộ Dương, Đà, hữu tật tứ chi

Cung Mệnh có Linh, Mã tọa thủ đồng cung, lại gặp Kình, Đà hội hợp nên chân tay có tàn tật.

Sao Địa Không – Địa Kiếp

 • Cung Mệnh có Địa Kiếp hay Địa không đơn thủ, nên thân hình thô xấu, da kém vẻ tươi nhuận.
 • Kiếp, Không Đắc địa, là người kín đáo, hay suy xét, có mưu trí và rất can đảm nhưng sự nghiệp thăng trầm, giàu sang như đám mây nổi vật vờ.
 • Kiếp, Không Hãm địa, là người gian tà, xảo quyệt, ích kỷ và biển lận, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, lại thường mang tật trong mình.
 • Cung Mệnh có Kiếp, Không tọa thủ dù Đắc địa hay Hãm địa, cũng thường hay mắc bệnh đau phổi, khó thở, nghẹt cuống họng, nếu không cũng mắc bệnh ngoài da như ghẻ lở, ung nhọt có mủ.
 • Kiếp, Không Đắc địa hội hợp với Tử, Phủ cũng Đắc địa lại thành mờ ám xấu xa, thật là khó tránh được tai họa. Trong trường hợp này, nếu Tử, Phủ Hãm địa lại càng nguy khốn, ví như người bị vây hãm ở chốn hiểm nghèo.
 • Kiếp, Không Hãm địa hội hợp với Tử, Phủ Đắc địa, cũng không đáng lo ngại lắm. Trong trường hợp này, nếu Tử, Phủ cũng Hãm địa, tất tuổi thọ bị chiết giảm, mà hung họa đầy dẫy, không kể xiết được.
 • Kiếp, Không hội hợp với nhiều Sát tinh, tất trai thì khắc vợ, gái thì sát chồng. Nếu những sao kể trên đều Đắc địa thì cũng được hưởng giàu sang một thời gian ngắn, nhưng nếu cùng Hãm địa, thật rất đáng lo ngại suốt đời, phải lao tâm khổ tứ, khóc nhiều hơn cười.
 • Kiếp, Không hội hợp với Đào, Hồng nên duyên tình dang dở, thường phải cưới xin đến 2 lần, lại hay mắc bệnh hoa liễu, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.

Nam mệnh

 • ­Kiếp, Không Đắc địa thủ Mệnh nên làm việc gì cũng mau chóng, nhưng sự nghiệp chẳng được lâu bền.
 • Kiếp, Không Hãm địa là hạng gian xảo, ty tiện, nếu hội hợp với nhiều sao mờ ám xấu xa, thật là suốt đời cùng khổ cô đơn, khó tránh được tai họa.

Nữ mệnh

 • Kiếp, Không Đắc địa thủ Mệnh là người cương cường, có mưu lược và can đảm như đàn ông, làm việc gì cũng chóng thành tựu nhưng chẳng được lâu bền.
 • Kiếp, Không Hãm địa nên khắc chồng hại con, suốt đời khốn khổ.
 • Kiếp, Không dù Đắc địa hay Hãm địa hội hợp với Đào, Hồng rất khó giữ được danh tiết và thường là hạng hồng nhan bạc mệnh.

Phụ giải

Địa, Kiếp độc thủ, thị kỷ phi nhân

Cung Mệnh có Kiếp đơn thủ là người ích kỷ

Kiếp, Không, Tỵ, Hợi đồng vị tảo đạt công danh

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Kiếp, Không tọa thủ đồng cung nên công danh sớm đạt nhưng chẳng được lâu bền.

Sinh sử Kiếp, Không do như bán thiên chiết sí

Kiếp, Không Hãm địa thủ Mệnh (Mệnh an tại Tứ Sinh) nên không thể sống lâu được , ví như con chim đang bay bị gãy cánh ở giữa lưng chừng trời.

Dần, Thân, Không, Kiếp nhi ngộ Quý tinh thăng trầm vô độ

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Không hay Kiếp tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, công danh tiền tài như đám mây nổi, tụ tán thất thường.

Kiếp, Không giáp Mệnh vi bại cục, chủ bần tiện

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi giáp Kiếp, Không là người nghèo hèn, suốt đời vất cả, thường phải sớm lìa bỏ gia đình, lang thang phiêu bạt nơi góc bể chân trời.

Kiếp, Cơ ngộ Hỏa, tất ngộ hỏa tai

Cung Mệnh có Kiếp, Cơ tọa thủ đồng cung gặp Hỏa hoặc cũng đồng cung, hoặc xung chiếu tất hay gặp hỏa tai, như cháy nhà, phỏng lửa, ..

Mệnh trung ngộ Kiếp, tham do lãng lý thành thuyền

Cung Mệnh có Kiếp, Tham tọa thủ đồng cung, ví như ngồi thuyền trôi trên sóng cả. Có cách này, thật là suốt đời lao khổ phải lang thang phiêu bạt nay đây, mai đó và mắc tai nạn sông nước.

Kiếp, Không hà hiềm Tỵ, Hợi, Tướng, Mã đồng cư nhi hội Khoa tinh, loạn thế phùng quân nhi cách

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Kiếp, Không, Tướng, Mã tọa thủ đồng cung, gặp Khoa, hoặc cũng đồng cung hoặc xung chiếu là người tài giỏi tìm được chân chúa trong thời loạn và lập nên được sự nghiệp lớn lao trong cảnh trúc chẻ, ngói tan, khói lửa ngập trời.

Kiếp, Phù, Khốc, Khách, mạc ngộ Cư, Dương trung thân đa lệ

Cung Mệnh có Kiếp tọa thủ gặp Phù, Khốc, Khách hội hợp cùng với Cự, Nhật nên suốt đời cô đơn sầu khổ.

Nhan, Hồi yểu tử do hữu Kiếp, Không, Đào, Hồng, Đà, Linh thủ Mệnh

Ông Nhan Hồi, học trò đức Khổng Tử chết non vì cung Mệnh có Kiếp, Không, Đào, Hồng, Đà, Linh tọa thủ đồng cung. Người nào mà cung Mệnh có cách này cũng không thể sống được lâu

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---