Luận Giải Sao Địa Không – Địa Kiếp

Luận giải sao địa không địa kiếp

Luận bàn về sao Địa Không – Địa Kiếp

Không Kiếp tên gọi tắt của hai sao Địa Không, Địa Kiếp. Có người cho rằng Địa làm sao Không, vậy thì Thiên Không, Địa Kiếp đi một cặp. Lý luận này sai vì Thiên Không là một sao riêng biệt. Địa Không, Địa Kiếp là một cặp.

Thiên Không so với Địa Không nhu hòa hơn và có tác dụng khác hẳn. Tính chất Địa Không theo cổ nhân viết: “Tác sự hư không, bất thành chính đạo, thành bại đa đoan” (làm việc coi thường, không theo chính đạo, thành bại theo nhau)

Nói tóm lại Địa Không chẳng làm điều gì phải, với Địa Kiếp cổ nhân viết “Tác sự cơ cuồng” (làm việc bừa bãi). Thực tế kinh nghiệm cho thấy Không Kiếp không hẳn như những lời phê trên đây. Không Kiếp phải tùy thuộc chính tinh chúng đi cùng để mà luận đoán.

Có rất nhiều trường hợp nhờ Không Kiếp mà tốt, biến ra một cách cục kỳ lạ. Tỉ dụ: Thái Dương, Thiên Lương gặp sao Xương Khúc, Không Kiếp phải đoán là con người có tư tưởng mới lạ, táo bạo nhưng vững vàng, thành công qua nghiên cứu học thuật, đem những điều tân kỳ cho tư tưởng nếp nghĩ. Vậy thì Không Kiếp đâu có xấu.

Cổ nhân ngại Không Kiếp bởi lẽ Không Kiếp ưa làm đảo lộn, đột biến không hợp với xã hội bảo thủ nền nếp. Nhưng hiện tại xã hội luôn luôn chuyển dịch, bảo thủ an định có nghĩa là không phát triển, Không Kiếp khả dĩ mang đến lợi ích để thoái khỏi tình trạng lạc hậu.

Đặc điểm của sao Địa Không – Địa Kiếp

Địa Không thuộc âm Hỏa chủ về phiêu lưu mạo hiểm, lên thác xuống ghềnh. Tâm tính bất định, thích biến đổi, đôi lúc mơ tưởng đến mức ảo tưởng, thích khác người, không chấp nhận ý nghĩ gì được coi làm khuôn vàng thước ngọc, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ.

Địa Kiếp thuộc dương Hỏa chủ bôn ba, lúc cát lúc hung. Tính tình ngoan cố, cô độc, hỉ nộ vô thường, dám làm dám hành động không do dự và toàn làm những việc trái khoáy không cần biết thành hay bại, thành thì vui, bại không buồn.

Không Kiếp đều khởi từ cung Hợi mà tính đi để định vị. Địa Kiếp theo chiều thuận. Địa Không theo chiều nghịch. Hợi là giờ cuối cùng của một ngày. Tới Hợi là thời gian của ngày hôm ấy chấm dứt, mọi sự mọi vật đều thành bảo ảnh, thành không hư. Không Kiếp tự chỗ không hư ấy mà dấy lên.

Hợi cung thuộc Thủy. Không Kiếp thuộc Hỏa. Thủy chủ trí, Hỏa cùng chủ trí. Thủy Hỏa giao chiến tất cả đều hủy diệt thành Không, đều hết Kiếp để chuyển hoán thành một tình thế mới. Nếu không xong thì Kiếp Không qui ẩn tu hành như Chiêu Lý Phạm Thái sau khi thất bại với mưu đồ phù Lê, sau khi Tương Quỳnh Như đã chết.

Không Kiếp là hai sao của thành bại, chứ không phải chỉ có bại thôi. Câu phú: “Mệnh lý phùng Không Kiếp, bất phiêu lưu tất chủ bần khổ” sai, luận đoán thế mới có một chiều.

Địa Không tác sự hư không, hư không đây là thái độ chống đối phủ định ẩn chứa cái can trường muốn thay cũ, đổi mới, mưu vọng này phần bại nhiều hơn phần thắng là lý đương nhiên. Thời xưa quyền lực bảo thủ cực mạnh, không ưa tư tưởng hay hành động có tính cách chống lại truyền thống cho nên nhìn Địa Không bằng con mắt hiềm thù bảo là tác sự hư không

Địa Kiếp tác sự sơ cuồng, hành động của con người không câu nệ tiểu tiết, tư tưởng đi ngược với trào lưu thời thượng, dĩ nhiên quyền lực bảo thủ không mấy bằng lòng mà gọi bằng sơ cuồng điên điên chẳng ra đâu vào đâu.

Như vậy những hình dung gán cho Không Kiếp “hư không” và “sơ cuồng” ta nên hiểu theo cái nghĩa “phản truyền thống”, “phản trào lưu” của những hành động không thích ứng với xã hội đã thiết lập trật tự đâu vào đó.

Người có tư tưởng triết học, có khí chất nghệ thuật ngay cả những người trong lĩnh vực khoa học nếu có được Không Kiếp mới thành công đến mức sáng tạo.

Những luận bàn về Tử Vi đời nhà Thanh đưa ra thuyết : “Kim Không tắc minh, Hỏa Không tắc phát” nghĩa là Kim gặp Không như chuông đồng rỗng tạo âm thanh, Hỏa gặp Không như lửa được dưỡng khí bốc cháy mạnh. Thuyết này không xuất hiện vào đời Minh. Có thể nó xuất phát từ thời kỳ động loạn của Minh mạt chăng?

Kim có người cho rằng Kim Tứ Cục và Hỏa là Hỏa Lục Cục. Không đúng. Các nhà Tử Vi đời Thanh muốn nói về những sao Kim Hỏa gặp Địa Không đó.

Như Vũ Khúc, Thất Sát thuộc Kim hội với Địa Không thường là những số mạng cuộc đời gian khổ cuối cùng thành đạt phấn phát.

Như Liêm Trinh, Thái Dương, Thất Sát (Thất Sát vừa Hỏa vừa Kim) gặp Địa Không do nhẫn nại phấn đấu mà nên công. Chỉ nói ngộ “Không” tắc minh, tắc phát không nói đến ngộ Kiếp, rõ ràng Địa Kiếp không cùng một tác dụng ảnh hưởng như Địa Không. Điều trên cũng chứng minh rằng cuộc đời nhiều lúc bị tỏa triết, bị đẩy vào chỗ cùng cực đến phải thay đổi lại thành hay về sau, như thi không đậu rồi đi lính mà nên tướng nên tá.

Về Địa Kiếp có những trường hợp nó rất hợp với Tham Hỏa. Địa Kiếp đem đến biến động đảo lộn để Tham Linh ứng phó mà phấn phát, hoặc Tham Hỏa cũng thế. Đừng câu nệ hay thành kiến, cứ thấy Không Kiếp là đã mang ngay ấn tượng không tốt. Một trường hợp khá đặc biệt: Phúc Đức có Không Kiếp mà Mệnh cung Tham Hỏa hay Tham Linh vẫn kể làm số phát mau.

Không kiếp đồng cung

Không Kiếp đồng cung hay Không Kiếp hội tụ vào Mệnh, hay Không Kiếp giáp Mệnh ảnh hưởng ngang nhau về tốt xấu. Câu phú “Không Kiếp giáp Mệnh vi bại cục” không nhất định là với số nào cũng đúng. Câu phú “Sinh lai bần tiện Không Kiếp lâm Tài Phúc chi hưởng” không nhất định với số nào cũng thế. Tuy nhiên Tài Bạch mà bị Kiếp Không thì thật hiếm trường hợp tốt vì tính chất keo bẩn.

Địa Không, Địa Kiếp có ba thế: Đồng cung, giáp, hiệp. Không Kiếp đồng cung chỉ thấy ở Tỵ hay Hợi, còn giáp hiệp thì ở mọi chỗ.
Có câu phú: “Không Kiếp Tỵ Hợi phản vi giai luận” nghĩa là Mệnh có Không Kiếp kể là tốt. Tốt mức nào còn tùy chúng hội hợp với những chính tinh nào? Kiếp Không thường ăn ý với hung tinh hơn cát tinh.

Qua kinh nghiệm rồi qua chứng dẫn sách vở, nhiều trường hợp hai sao Liêm Trinh, Tham Lang ở Hợi hay Tỵ mà đứng cùng Không Kiếp rất thành công khi vào lĩnh vực nghệ thuật. Liêm Tham vốn là hai sao đào hoa, Tham là chính đào hoa, Liêm là phó đào hoa, trong khi Không Kiếp lại biểu tượng cho những tư tưởng khác lạ mà nên vậy. Nhưng Thiên Riêu, Đào Hoa, Mộc Dục mà đứng với Không Kiếp lại không biến hoá như trên.

Xin nhắc lại Không Kiếp tuy hơi giống nhau trên tính chất, nhưng có một điểm khác khá tinh tế ấy là: Địa Kiếp chủ về phản trào lưu, Địa Không chủ về phản truyền thống; Địa Không dễ được tiếp thu hơn Địa Kiếp. Riêng với nữ mệnh mà bị Không Kiếp, nếu đứng trên quan niệm Nữ chủ an định thì Không Kiếp thành phiền vì Không Kiếp vốn gây sự điêu linh do chất phản trào lưu, phản truyền thống ít hợp với đời sống nữa.

Không Kiếp Tỵ Hợi gặp Tướng Mã và Hóa Khoa

Không Kiếp Tỵ Hợi gặp Tướng Mã và Hóa Khoa là người can trường, có mưu cơ, công danh càng tốt vào đất loạn thời loạn, Không Kiếp Dần Thân cũng tương tự nhưng không bằng Tỵ Hợi

Không Kiếp Dần Thân gặp Tử Phủ tất làm hại Tử Phủ. Không Kiếp đứng cùng Tả Hữu ở Mệnh, tâm ý thích lừa gạt. Không Kiếp hãm gặp Hỏa Linh Tuế Kỵ dễ bị trộm cướp. Không Kiếp Hồng Đào vào số nữ thường gian truân với duyên tình. Không Kiếp đứng với Hóa Quyền trắc trở công danh. Tại sao đứng với Hóa Quyền lại vậy. Vì tính chất của Hóa Quyền là tích cực và ổn định. Ở đâu có Hóa Quyền thì tính tích cực và ổn định tăng cao. Tính chất Không Kiếp ngược lại làm thành sự mâu thuẫn với Hóa Quyền.

Một số câu phú Tử Vi về sao Địa Không – Địa Kiếp

Địa Kiếp độc thủ thị kỳ phi nhân

(Mệnh Địa Kiếp đứng một mình luôn luôn cho ý mình là phải. Địa Kiếp độc thủ làm tăng tính phản trào lưu đến mức quá lạm mà nên thế)

Dần Thân Không Kiếp nhi ngộ quí tinh thăng trầm vô độ

(Mệnh Dần Thân Không Kiếp thủ chiếu đứng cùng với cát tinh như Tử Phủ Đồng Lương Khôi Việt, Xương Khúc thường lên voi xuống chó)

Tỵ Hợi Kiếp Không nhi phùng Quyền Lộc hoạnh đạt tung hoành

(Kiếp Không Tỵ Hợi có Quyền Lộc tài giỏi nghênh ngang nhưng cũng lại rất bôn ba, mau phát mau tàn)

Sinh xứ Kiếp Không thủ Mệnh do như bán thiên triết sỉ

(Kiếp Không thủ Mệnh ở Tỵ Hợi Dần Thân là nơi của sao Tràng Sinh lên như diều gặp gió, xuống như chúi vào bùn đen).

Kiếp Cơ ngộ Hỏa tất ngộ hỏa tai

(Mệnh Thiên Cơ, Địa Kiếp gặp Hỏa Tinh xung chiếu hoặc đồng cung hay gặp hỏa hoạn)

Nhan Hồi yểu tử do hữu Kiếp Không, Đào Hồng, Đà Linh tọa thủ

(Thầy Nhan Hồi chết yểu chỉ vì Mệnh có Kiếp Không, Đà Linh toạ thủ).

Số thầy Nhan Hồi làm sao mà biết chính xác thế. Chẳng qua chỉ mượn cái chết yểu của một người tương đối tiếng tăm để đặt cách cho các sao thôi, vì vậy cũng có câu khác: “Căn Xương hãm ư Thiên thương Nhan Hồi yểu triết”.

Kiếp Không, Phục Binh phùng Dương Nhẫn lột thượng kiếp đồ

(Mệnh Kiếp Không, Phục Binh, Kình Dương làm côn đồ kẻ cướp)

Địa Kiếp chi đan tâm phương lẫm

(Địa Kiếp thủ Mệnh với nhiều quí tinh thì lòng dạ sắt son, với thị kỷ phi nhân gần nhau, lòng dạ sắt son đôi lúc cũng vì thị kỷ mà ra)

Mệnh cung ngộ Kiếp, Tham lãng lý hành thuyền

(Mệnh Địa Kiếp đứng cùng Tham Lang cuộc đời nổi trôi bất định. Kiếp Tham Ngọ Tí Mão Dậu không phải là Tỵ Hợi)

Mệnh Không Thân Kiếp lại hội song Hao ư chính diệu, thiểu học đa thành mạc ngộ Phúc Âm, Hao tinh niên thọ nan cầu vượng hưởng

(Mệnh Không, Thân Kiếp thêm song Hao mà Mệnh không chính tinh thì học giỏi. Nhưng Mệnh Không Thân Kiếp lại tối kị gặp Đồng Lương. Phá Quân hãm thì khó thọ)

Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp

Gia Triệt Tuần chẳng khiếp tai nguy.

Kiếp Không Hình Kỵ Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường lo âu

Tử cung Không Kiếp trùng gia

Binh phùng huyết tán, thai bảo phù hoa

(Cung Tử Tức có Không Kiếp khó khăn khi sanh nở)

Phúc cung hãm ngộ Kiếp Không

Họ hàng lắm kẻ hành hung ở ngoài

Kiếp Không tan sạch ra tro

Đề phòng kẻo phải lộ đồ nam kha

(Vận hạn gặp Kiếp Không hãm phải thận trọng không thì bao thành quả đã tạo dựng mất mát hát)

Phu Thê Không Kiếp trùng xung

Trải hai ba bộ mới xong cửa nhà.

Kiếp Không ai nấy khá ngừa

Lâm vào Huynh Đệ đơn sơ một mình

(Thiếu anh em hoặc xa cách anh em)

Đà La Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Hỏa Linh nạn bất tường chẳng sai

Tử phùng Không Kiếp hiển gian

Hoặc là tứ sát trong làng gian phi

Không Kiếp Tỵ Hợi đồng sang

Công danh hoạnh phát phải tường cơ vi

Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không Kiếp đứng ngồi không yên

Cung Quan mừng được Đào Hồng

Thiên Di tối kị Kiếp Không lâm vào

Kìa ai tiền phú hậu bần

Bởi chưng Không Kiếp chiếu Tuần vận sau

Đất Tí Ngọ Sửu Thân có Lộc

Hội Kiếp Không là gốc tàn suy

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn.

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử Vi mới lành

Hồng Đào, Không Kiếp đồng danh

Ấy phương yểu tử đã dành một hai

(Hồng với Kiếp Không khó công danh phú quí. Đào Hoa Không Kiếp lận đận tình duyên không phải yểu tử)

Quyền Hao Không Kiếp chớ màng

Kẻ trên biếm loại khỏi đàng công danh

Địa Kiếp với Hồng sanh phu vị

Cung Mệnh hay duyên ấy trăm năm

Mệnh xấu duyên dứt tơ tằm

Sinh ly sẽ định loan phòng mười năm

Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm

Mối mang dang dở ba lần mới nên

(Triệt Tuần Không Kiếp vào cung Phối)

Thiên Di Không Kiếp khốn sao

Hồn qui dặm liễu gặp nào người thân.

Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tinh niên thiếu giữ tuần đăng khoa

(Đây là Không Kiếp đóng cung Quan Lộc cùng với Thiên Tướng)

Qua những câu phú, qua những luận bàn của sách vở thì Không Kiếp chỉ tốt khi đóng đúng cách và hội hợp đúng cách Mệnh cung, còn đóng các cung khác Tài Quan, Thê, Tử, Phúc và hiện lên qua vận hạn hoặc giáp hiệp thì không mấy tốt đẹp

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---