Đặc Tính Sao Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân, Kình – Đà

Đặc tính sao thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, kình, đà

Đặc tính sao Thiên Tướng

Sao Thiên Tướng thuộc Nam đẩu tinh (Dương Thủy)

Quyền tinh – Dũng tinh

Chủ: quan lộc, phúc thiện

Miếu địa: Dần, Thân

Vượng địa: Thìn, Tuất, Tý, Ngọ

Đắc địa: Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

Hãm địa: Mão Dậu

Đôn hậu, can đảm, ưa thanh  sắc, dễ đam mê. Chủ: uy dũng, công danh, tài lộc.
  • Chế được khắc nghiệt, nóng nảy của Liêm.
  • Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa: chế được tính hung ác của sát tinh, coi Sát tinh như sao tùy thuộc.
  • Gặp Kình đồng cung: ví như dào kề trên đầu, thường gây ra những sự chẳng lành.
  • Gặp Tuần, Triệt án ngữ: ví như ông tướng mất đầu hay ấn tín bị sứt mẻ, nên mất hết quyền lực, lại thường gây ra những tai họa khủng khiếp.

Đặc tính sao Thiên Lương

Sao Thiên Lương thuộc Nam đẩu tinh (Âm – Mộc)

Thọ tinh – Âm tinh

Chủ: phúc mẫu, phúc thọ

Miếu địa: Ngọ, Thìn, Tuất

Vượng địa: Tý, Mão, Dần,  Thân

Đắc địa: Sửu, Mùi

Nhân hậu, khoan hòa, có mưu – cơ, biết quyền biến, giải trừ bệnh tật, tai họa.
Hãm địa: Dậu Nhân hậu, hay nhầm lẫn
Hãm địa: Tỵ, Hợi Nhân hậu, canh cảnh, thất thường, ham chơi.

Đặc tính sao Thất Sát

Sao Thất Sát thuộc Nam Đảu tinh (Dương – Kim)

Quyền tinh – Dũng tinh

Chủ: uy vũ sát phạt.

Miếu địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ

Vượng địa: Tỵ, Hợi

Đắc địa: Sửu, Mùi

Can đảm, dũng mãnh, nóng nảy.
Hãm địa: Mão, Dậu, Thìn, Tuất Hung bạo, liều lĩnh. Hay gây tai họa
  • Gặp Kình: thường xảy ra những tai họa khủng khiếp.

Đặc tính sao Phá Quân

Sao Phá Quân thuộc Bắc Đẩu tinh (Âm – Thủy)

Hung tinh – Hao tinh

Chủ: phu thê, hao tán

Miếu địa: Tý, Ngọ

Vượng địa: Sửu, Mùi

Đắc địa: Thìn, Tuất

Can đảm, dũng mãnh, cương quả, đôi  khi gian hiểm.
Hãm địa: Mão, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi Hung bạo, liều lĩnh, gian ác, thường gây ra sự phá tán, bại hoại, tại họa.
  • Gặp Lương, Hỉ hay Lộc: chẳng đáng lo ngại nhiều về những xự chẳng lành do Phá gây ra Những sao này chế bớt được tính hung của Phá.
  • Gặp Hao: lại càng phá tán, bại  hoại.

Đặc tính sao Kình Dương, Đà La

Sao Kinh Dương – Đà La thuộc Bắc Đảu tinh (Âm – Kim đới Hỏa)

Kình dương: Hình tinh

Đà la: Kỵ tinh

Sát tinh. Chủ: sát phạt

– Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: can đảm, dũng mãnh, quả quyết, thích nhanh chóng, sỗ sàng.

– Hãm địa: liều lĩnh, hung bạo, độc ác, hay giết chóc, phá hoại, gây tai  họa, bệnh tật.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---