Đặc Tính Sao Đẩu Quân, Thiên Thương, Thiên Sứ, Kiếp Sát, Lưu Hà, Phá Toái, Thiên Tài, La, Võng

Đặc tính sao đầu quân, thiên thương, thiên sứ, kiếp sát, lưu hà, phá toái, thiên tài, thiên la, địa võng

Đặc Tính Sao Đẩu Quân

ĐẨU QUÂN: Hỏa

 • Nghiêm nghị, khắc nghiệt. Giữ gìn của cải bền vững. Không lợi ích cho sự sinh nở.
 • Gặp nhiều Sát tinh hội hợp: giân giảo quỷ quyệt
 • Cung Quan lộc có Đẩu tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa, tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ: được hưởng phú quý song toàn, lại có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

Đặc Tính Sao Thiên Thương, Thiên Sứ

THIÊN THƯƠNG: Thổ – THIÊN SỨ: Thủy

 • Buồn thảm. Ngăn trở mọi công việc. Đem lại nhiều sự không may, gặp tang thương, bệnh tật, tai họa.
 • Gặp Xương, Khúc: tác họa một cách khủng khiếp.

Đặc Tính Sao Kiếp Sát

KIẾP SÁT: Hỏa

 • Sát phạt, giết chóc, tai họa. Chủ: sự đam chém, mổ cắt, châm chích.
 • Tọa thủ tại cung Mệnh hay cung tật ách, có đặc tính như Địa kiếp, thường gọi là Địa kiếp thứ 2.

Đặc Tính Sao Lưu Hà

LƯU HÀ: Thủy

 • Thâm trầm, gian hiểm, độc ác, sát phạt, giết chóc, gây tai họa
 • Gặp Kiếp Sát đồng cung: tác họa một cách khủng khiếp
 • Cung Mệnh có Lưu tọa thủ: đàn ông chết ở giữa nơi đường xá; đàn bà chết khi lâm bồn.

Đặc Tính Sao Phá Toái

PHÁ TOÁI: Hỏa (đới Kim)

 • Táo bạo, chóng chán, phá ngang, hao tán. Gây trợ ngại trong mọi công việc.
 • Cung Mệnh có Toái tọa thủ gặp Phá đồng cung (Toái Quân lưỡng Phá): dũng mãnh hiển đạt về võ nghiệp, có uy danh lừng lẫy

Đặc Tính Sao Thiên Tài

THIÊN TÀI: Thổ

 • Gặp sao mờ ám xấu xa: giảm bớt ảnh hưởng xấu của sao đó.
 • Gặp sao sáng sủa tốt đẹp: giảm bớt ảnh hưởng tốt của sao đó.
 • Gặp Nhật, Nguyệt sáng sủa (Tài, Nhật hay Tài Nguyệt đồng cung): che lấp ánh sáng của Nhật, Nguyệt.
 • Gặp Nhật, Nguyệt mờ ám (Tài, Nhật hay Tài Nguyệt đồng cung): làm cho Nhật, Nguyệt thêm rực rỡ sáng sủa tốt đẹp.

Đặc Tính Sao Thiên La, Địa Võng

THIÊN LA – ĐỊA VÕNG

 • Hiểm ác, kìm hãm. Gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc. Chủ: sự bắt bớ, giam cầm
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---