Đặc Tính Sao Long Đức, Phúc Đức, Điếu Khách, Lực Sĩ, Thanh Long, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm

Đặc tính sao long đức, phúc đức, điếu khách, lực sĩ, thanh long, tướng quân, tấu thư, phi liêm

Đặc Tính Sao Long Đức, Phúc Đức

LONG ĐỨC: Thủy – ĐỨC PHÚC: Thổ

 • Có đức độ, đoan chính, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện. Giải trừ những bệnh tật, tai họa nhỏ.
 • Gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức: kết hợp thành bộ “Tứ Đức” chế được tính hoa nguyệt, dâm đãng của Đào, Hồng.

Đặc Tính Sao Điếu Khách

ĐIẾU KHÁCH: Hỏa

 • Khinh người. Hay khoe khoang, nói năng không cẩn thận, Ham chơi. Chủ: bệnh tật, đau yếu, tai nạn, tang thương.
 • Gặp Tang, Hình: gây ra những sự chẳng lành, như tai nạn xe cộ, ngã, bệnh tật, tang thương.

Đặc Tính Sao Lực Sĩ

LỰC SĨ: Hỏa

 • Có sức khỏe, mạnh bạo, nhanh nhẹn. Hay ăn uống
 • Chủ: uy lực.
 • Gặp sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm. Đem những sự may mắn, đáng mừng đến một cách nhanh chóng.
 • Gặp sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm. Đem những sự chẳng lành đến một cách nhanh chóng.

Đặc Tính Sao Thanh Long

THANH LONG: Thủy

 • Vui vẻ, hòa nhã. Lợi ích cho việc cầu công danh, cưới hỏi, sinh nở. Giải trừ những bệnh tật, tai họa nhỏ.
 • Tọa thủ tại Tứ Mộ, gặp Kỵ đồng cung. Đây, Thanh Long ví như rồng xanh ẩn trong đám mây năm sắc: rất rực rỡ tốt đẹp. Chủ: phú quý, uy quyền, đem lại nhiều sự may mắn đáng mừng.
 • Gặp Lưu đồng cung. Đây, Thanh Long ví như rồng xanh vùng vẫy trên sông lớn: rất rực rỡ tốt đẹp. Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh.

Đặc Tính Sao Tướng Quân

TƯỚNG QUÂN: Mộc

 • Can đảm, dũng mãnh, hiên ngang, kiêu căng, có óc lãnh tụ, thích cầm đầu. Lợi ích cho việc cầu công danh.
 • Chủ: uy quyền, những việc có liên quan đến quân sự.
 • Gặp Thiên Tướng đồng cung: uy quyền hiển hách.
 • Gặp Tuần/Triệt án ngữ, ví như ông tướng cụt đầu (Đoản đầu Tướng quân): tổn hại đến công danh, quyền thế. Chủ: sự truất giáng, bãi cách. Chủ: tai nạn xe cộ hay dao súng, sát hại rất khủng khiếp.
 • Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng tọa thủ: hay ghen tuông, hay lấn át chồng

Đặc Tính Sao Tấu Thư

TẤU THƯ: Kim

 • Vui vẻ, nói năng khôn khéo. Lợi ích cho việc làm văn, đàm luận, đàn hát.

Đặc Tính Sao Phi Liêm

PHI LIÊM: Hỏa

 • Vui vẻ, nhanh nhẹn, nhưng không lợi ích cho việc sinh nở
 • Gặp nhiều sao tốt đẹp: đem những sự may mắn đáng mừng đến một cách nhanh chóng
 • Gặp nhiều sao xấu xa: đem lại những sự chẳng lành đến một cách nhanh chóng.
 • Gặp Việt, Hỏa, Linh, Hình: ví như mũi tên hòn đạn
 • Chủ: sự đâm, chém, bắn, giết.
 • Tọa thủ tại cung Tử Tức: giảm bớt số con
 • Tọa thủ tại cung Huynh Đệ: giảm bớt số anh, chị, em.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---