Luận Đoán Phúc Trạch Thọ Yểu Và Họ Hàng Cung Phúc Đức

Luận đoán phúc trạch, thọ yểu và họ hàng cung phúc đức

Xem cung Phúc Đức để biết rõ sự thọ yểu, cùng là sự thịnh suy, tụ tán của họ hàng. Ngoài ra còn để biết rõ về âm phần mà mình chịu ảnh hưởng.

Nội dung bài viết

Sao Tử Vi Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Ngọ: hưởng phúc lâu dài. Tránh được nhiều tai họa. Trong họ có nhiều người quý hiển.

Đơn thủ tại Tý: suốt đời gặp những sự may mắn. Trong họ tuy hiếm người nhưng cũng khá giả.

Phủ, Tướng đồng cung: suốt đời được xứng ý toại lòng, sống lâu và hưởng phúc. Họ hàng nhiều người giàu sang.

Sát đồng cung: phải ly tổ, bôn ba mới được hương phúc sống lâu. Trong họ có nhiều người giàu sang, hiển đạt về võ nghiệp nhưng ở xa quê hương.

đ. Phá đồng cung: lao tâm khổ tứ, chẳng được yên thân. Phải lìa bỏ quê hương mới khá giả và sống lâu. Họ hàng ly tán.

Tham đồng cung: suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng, giảm thọ vì bạc phước. Họ hàng ly tán, người nào khá giả lại chết sớm.

Sao Liêm Trinh Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Dần, Thân: được hưởng phúc. Trong họ ít của hiếm người.

Phủ đồng cung: suốt đời sung sướng, phúc thọ song toàn. Trong họ có nhiều người giàu sang.

Tướng đồng cung: được hưởng phúc, họ hàng khá giả nhưng hiếm người.

Phá đồng cung: vất vả lao khổ, phải xa quê hương mới sống. Họ hàng ly tán

đ. Tham đồng cung: giảm thọ, khó tránh được tai ương, họa hại. Trong họ có nhiều người bần hàn, hay mắc tù tội, thường phải bạt quán xiêu cư.

Sát đồng cung: giảm thọ, hay gặp tai nạn nguy hiểm, phải xa quê hương mới mong được an toàn. Trong họ có nhiều người chết non một cách thê thảm, nếu không cũng phải mang tàn tật, ác bệnh hay mắc tù tội, khốn cùng.

Sao Thiên Đồng Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Mão: được hưởng phúc sống lâu, nhưng thường hay thay đổi chí hướng, hay canh cải công việc. Càng xa quê hương lại càng khá giả. Họ hàng phân tán làm ăn ở phương xa. Trong họ thường có thần đồng xuất hiện.

Đơn thủ tại Dậu: giảm thọ, suốt đời lao tâm khổ tứ, hay phải thay đổi công việc và chí hướng, nhưng chẳng được xứng ý toại lòng. Có lập nghiệp ở xa quê hương mới mong được đủ ăn, đủ mặc. Họ hàng ly tán.

Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: suốt đời sung sướng nhưng giảm thọ. Muốn sống lâu, nên xuất ngoại, nay đây mai đó. Họ hàng ly tán, phiêu bạt, trai gái rất phóng đãng.

Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Cự đồng cung: giảm thọ. Suốt đời vui ít buồn nhiều, hay mắc tai nạn, khẩu thiệt, kiện cáo. Phải ly tổ, ở xa gia đình mới mong được yên thân. Họ hàng ly tán, thường tranh chấp lẫn nhau.

đ. Lương đồng cung: suốt đời thanh nhàn, được hưởng phúc sống lâu. Trong họ có nhiều người quý hiển, giàu sang và thường có thần nhân giáng hạ.

Nguyệt đồng cung tại Tý: được hưởng phúc sống lâu. Nên lập nghiệp ở xa quê hương, bản quán. Họ hàng quý hiển, có danh giá, uy quyền kế thế.

Nguyệt đồng cung tại Ngọ: giảm thọ. Phải ly tổ bôn ba mới mong được yên thân. Họ hàng càng ngày càng sa sút phiêu bạt.

Sao Vũ Khúc Đóng Cung Phúc Đức

VŨ KHÚC: trong họ hiếm người

Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tham đồng cung: được hưởng phúc sống lâu. Về già, lại càng xứng ý toại lòng. Trong họ thường có người giàu sang hay hiển đạt về võ nghiệp.

Phủ đồng cung: được hưởng phúc, sống lâu. Họ hàng khá giả.

Tướng đồng cung: phúc thọ song toàn. Suốt đời hay gặp may mắn. Họ hàng quý hiển giàu sang.

Phá đồng cung: phải lập nghiệp ở xa quê hương, phải sớm xa gia đình mới mong được yên thân hưởng phúc sống lâu. Họ hàng ly tán, nhưng có người rất giỏi về kỹ thuật, mỹ thuật hay kinh doanh buôn bán.

đ. Sát đồng cung: giảm thọ vì bạc phúc. Suốt đời lao tâm khổ tứ, hay mắc tai họa. Xa quê hương, xa gia đình cũng chẳng được yên thân. Họ hàng xa xút, ly tán, thường có người chết non, mang ác tật hay bần khổ.

Sao Thái Dương Đóng Cung Phúc Đức

Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: được hưởng phúc sống lâu và sung sướng. Họ hàng quý hiển, giàu sang có danh giá và uy quyền kế thế.

Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi: bạc phúc nên tuổi thọ bị chiết giảm. Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Nên ly tổ hay ở xa gia đình. Họ hàng ngày càng xa sút ly tán, có nhiều người gian quyệt, nhưng bần cùng, có người phiêu bạt giang hồ, lại có người mang ác tật hay mắc tai nạn chết một cách thê thảm.

Nguyệt đồng cung: không được hưởng phúc dồi dào, nên hay gặp trở ngại trên đường đời. Nên lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. Họ hàng khá giả nhưng ly tán.

Nếu sinh ban ngày, phải luận đoán là trong họ, đàn ông con trai hiển đạt, còn đàn bà con gái vất vả về chồng con, hay yểu tử.

Trái lại, nếu sinh ban đêm, phải luận đoán là trong họ đàn bà, con gái giàu có, sung sướng, còn đàn ông con trai cùng khổ phiêu bạt.

Sao Thiên Cơ Đóng Cung Phúc Đức

THIÊN CƠ – trong họ hiếm người

Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: được hưởng phúc sống lâu. Họ hàng khá giả.

Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: bạc phúc, họ hàng ly tán.

Cự đồng cung: tuy được hưởng phúc nhưng lúc thiếu thời chẳng được xứng ý toại lòng. Về già hay gặp may mắn. Họ hàng khá giả.

Lương đồng cung: sống lâu, thanh nhàn, sung sướng. Họ hàng có người giàu sang và thường có thân nhân giáng hạ.

đ. Nguyệt đồng cung tại Thân: được hưởng phúc sống lâu. Trong họ có người giàu sang, nhưng đàn bà con gái thường khá giả hơn đàn ông con trai.

Nguyệt đồng cung tại Dần: không được hưởng phúc dồi dào nên suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng bình thường nhưng đàn bà con gái hay trắc trở về chồng con, lại có người phong tình hoa nguyệt.

Sao Thiên Phủ Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: được hưởng phúc, sống lâu, họ hàng đông đảo, khá giả.

Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: không được hưởng phúc dồi dào. Nên lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. Trong họ, nhiều người giàu sang, nhưng ly tán.

coi Tử Vi c, Liêm Trinh b, Vũ Khúc b

Sao Thái Âm Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: được hưởng phúc trọn đời, sung sướng và sống lâu. Trong họ có nhiều người quý hiển và giàu sang.

Đơn thủ tại Mão, Dậu, Thìn, Tỵ: bạc phúc nên tuổi thọ bị chiết giảm. Suốt đời vui ít buồn nhiều, lao tâm khổ tứ. Nên lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương, có sớm xa cách gia đình mới mong được yên thân. Họ hàng ly tán, nhiều người cùng khổ, cô đơn, mang ác tật, phiêu bạt giang hồ, hay mắc tai nạn mà chết một cách thê thảm. Đàn bà con gái trong họ rất vất vả về chồng con.

coi Thiên Đồng e,g, Thái Dương c, Thiên Cơ đ, e.

Sao Tham Lang Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Thìn, Tuất: được hưởng hạnh phúc, về già rất sung sướng. Trong họ, nhiều người giàu có nhưng thường lập nghiệp ở nơi thiệt xa quê hương.

Đơn thủ tại Dần, Thân: không được hưởng phúc dồi dào, nhưng cũng được sống lâu. Họ hàng bình thường, có nhiều người lập thân bằng võ nghiệp.

Đơn thủ tại Tý, Ngọ: bạc phúc nên giảm thọ. Phải lập nghiệp ở xa quê hương, phải sớm xa gia đình mới mong được yên thân. Họ hàng ly tán, càng ngày càng xa sút, lại có nhiều người rất dâm đãng.

coi Tử Vi c, Liêm Trinh đ, Vũ Khúc a

Sao Cự Môn Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: được hưởng phúc sống lâu về già rất sung sướng. Họ hàng giàu có quý hiển.

Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tỵ: giảm thọ. Suốt đời lao tâm khổ tứ, chẳng được xứng ý toại lòng, lại hay mắc tai nạn, khẩu thiệt, kiện cáo. Phải sớm xa gia đình mới mong được yên thân.

Trong họ thường có sự tranh chấp, nhiều người phiêu bạt giang hồ. Nếu không cũng khốn cùng, mắc hình ngục, hay yểu tử.

coi Thái Dương a, b, Thiên Đồng d, Thiên Cơ c

Sao Thiên Tướng Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: được hưởng phúc, suốt đời hay gặp may mắn. Trong họ có nhiều người quý hiển giàu sang

Đơn thủ tại Mão, Dậu: không được hưởng phúc dồi dào, nên lúc thiếu thời chẳng được xứng ý toại lòng. Về già hay gặp may mắn. Họ hàng càng ngày càng khá giả.

coi Tử Vi c, Liêm Trinh c, Vũ Khúc c

Sao Thiên Lương Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được hưởng phúc, thanh nhàn, sung sướng, tránh được nhiều tai họa và sống lâu. Trong họ có nhiều người quý hiển, có danh tiếng lừng lẫy.

Đơn thủ tại Sửu, Mùi: được hưởng phúc sống lâu. Họ hàng bình thường.

Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: giảm thọ, khó tránh được tai họa, thường phải sớm xa gia đình, nay đây mai đó, hay thay đổi công việc và chí hướng. Họ hàng càng ngày càng xa sút ly tán, đàn ông con trai có nhiều người chơi bời, du đãng, đàn bà con gái cũng có nhiều dâm dật, hay trắc trở vè chồng con.

coi Thiên Đồng đ, Thái Dương a, b, Thiên Cơ d.

Sao Thất Sát Đóng Cung Phúc Đức

Đơn thủ tại Dần, Thân: được hưởng phúc, nhưng nên lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. Họ hàng khá giả, có danh giá và uy quyền kế thế, lại có nhiều người hiển đạt về võ nghiệp.

Đơn thủ tại Tý, Ngọ: không được hưởng phúc dồi dào, suốt đời “may” thường đi liền với “rủi”. Nên ly tổ, có sớm xa gia đình mới mong được yên thân. Họ hàng khá giả, nhưng ly tán, có nhiều người hiển đạt về võ nghiệp.

Đơn thủ tại Thìn, Tuất: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai nạn về đao thương. Dễ mắc hình ngục. Phải ly tổ, ở xa gia đình, may ra mới được yên thân. Họ hàng càng ngày càng xa sút, nghèo khổ, ly tán, lại có nhiều người chết non.

coi Tử Vi d, Liêm Trinh e, Vũ Khúc đ

Sao Phá Quân Đóng Cung Phúc Đức

Họ hàng ly tán, thường lập nghiệp ở xa quê hương.

Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được hưởng phúc, sống lâu, nhưng nên lập nghiệp ở xa quê hương. Họ hàng khá giả. Tuy vậy, ngành trưởng bao giờ cũng phiêu bạt, lụi bại.

Đơn thủ tại Thìn, Tuất: không được hưởng phúc dồi dào. Phải ly tổ, sớm xa gia đình, mói mong được yên thân. Trong họ có người quý hiển.

Đơn thủ tại Dần, Thân: bạc phúc nên giảm thọ, khó tránh được tai họa. Phải ly tổ, sớm xa gia đình, may ra mới được yên thân. Họ hàng càng ngày càng xa sút.

coi Tử Vi đ, Liêm Trinh đ, Vũ Khúc d

Sao Kình Dương, Đà La Đóng Cung Phúc Đức

KÌNH DƯƠNG – ĐÀ LA: Họ hàng ly tán

Sáng sủa tốt đẹp: suốt đời “may” thường đi liền với “rủi”. Về già được an nhàn. Họ hàng, sau quần tụ, càng ngày càng khá giả.

Mờ ám xấu xa: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa, thường phải lập nghiệp thật xa quê hương, không mấy khi được xứng ý toại lòng. Trong họ có nhiều người hoặc tàn tật, chết non, hoặc trộm cắp, du đãng.

Sao Hỏa Tinh – Linh Tinh Đóng Cung Phúc Đức

HỎA TINH – LINH TINH: Giảm thọ

Sáng sủa tốt đẹp: suốt đời “may” thường đi liền với “rủi”. Trong họ có nhiều người quý hiển, nhưng hay chết non.

Mờ ám xấu xa: suốt đời lao tâm khổ tứ, không mấy khi được xứng ý toại lòng, khó tránh được tai họa. họ hàng càng ngày càng xa sút.

Sao Địa Không – Địa Kiếp Đóng Cung Phúc Đức

Sáng sủa tốt đẹp: bạc phúc, suốt đời mưu sự buổi đầu trắc trở, về sau mới được hanh thông, đắc ý. Trong cái “may” chứa đựng nhiều cái “rủi”. Trong họ có nhiều người khá giả nhưng ly tán.

Mờ ám xấu xa: giảm thọ, khó tránh được tai họa. Phải lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương mới được yên thân Họ hàng càng ngày càng xa sút, ly tán

Sao Văn Xương – Văn Khúc Đóng Cung Phúc Đức

Sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sung sướng, vinh hiển và sống lâu. Trong họ có nhiều người đỗ đạt cao, có danh giá.

Mờ ám xấu xa: giảm thọ, khó tránh được tai họa. Phải sớm xa gia đình, như thế may ra mới được yên thân. Họ hàng tuy khá giả, có người đỗ đạt cao, nhưng ly tán. Những người có danh giá lại hay mang tàn tật, ác bệnh, nếu không, cũng chết non.

Sao Thiên Khôi – Thiên Việt Đóng Cung Phúc Đức

THIÊN KHÔI – THIÊN VIỆT

Sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sung sướng, vinh hiển và sống lâu. Trong họ có nhiều người đỗ đạt làm nên danh giá, lại thường có vĩ nhân hay thần đồng xuất hiện.

Mờ ám xấu xa: trong cái “may” có chứa đựng nhiều cái “rủi”. Nếu có danh giá, tất khó tránh được tai họa. Họ hàng mỗi ngày một suy bại.

Sao Tả Phụ – Hữu Bật Đóng Cung Phúc Đức

Sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sung sướng, vinh hiển và sống lâu, suốt đời được may mắn. Càng ở xa quê hương lại càng được khá giả. Họ hàng quý hiển giàu sang, nhưng không ở gần nhau.

Mờ ám xấu xa: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Phải lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương, hay phải sớm xa gia đình, may ra mới được yên thân. Trong họ có người hoặc cùng khổ phiêu bạt hoặc du đãng, bất lương. Nếu không, cũng mang tàn tật, ác bệnh, hay mắc tai nạn mà chết một cách thê thảm. Họ hàng càng ngày càng ly tán, lụi bại.

Sao Lộc Tồn Đóng Cung Phúc Đức

Tăng tuổi thọ, được hưởng phúc, trong họ hiếm người và thường có sự chanh chấp bất hòa. Họ hàng khá giả nhưng ly tán

Sao Hóa Lộc Đóng Cung Phúc Đức

Được hưởng phúc, khỏi phải lo lắng những lúc túng thiếu. Tránh được nhiều tai họa, họ hàng giàu có

Sao Hóa Quyền Đóng Cung Phúc Đức

Được hưởng phúc, được nhiều người vị nể. Họ hàng quý hiển, có nhiều người danh giá, truyền từ đời này sang đời khác. Nhận định theo Thiên Khôi, Thiên Việt a,b

Sao Hóa Khoa Đóng Cung Phúc Đức

Được hưởng phúc sống lâu, tránh được nhiều tai họa. Họ hàng khá giả, có người đỗ đạt cao

Sao Hóa Kỵ Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thị. Họ hàng ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau

Sao Đại Hao – Tiểu Hao Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thọ, nên sớm xa gia đình. Trong họ có nhiều người nghèo túng, phải đi biệt xứ.

Sao Tang Môn – Bạch Hổ Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Họ hàng ly tán, những người khá giả lại chết sớm

Sao Thiên Khốc – Thiên Hư Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Họ hàng hay oán trách lẫn nhau.

Sao Thiên Mã Đóng Cung Phúc Đức

Tăng tuổi thọ. Càng ở xa quê hương lại càng khá giả. Trong họ có nhiều người hiển đạt, nhưng không ở gần nhau.

Sao Thái Tuế Đóng Cung Phúc Đức

Không được hưởng phúc dồi dào. Khó tránh được tai họa. Trong họ thiếu hòa khí, thường có sự tranh chấp lẫn nhau.

Sao Long Trì – Phượng Các Đóng Cung Phúc Đức

Được  hưởng phúc, trong họ có nhiều người khá giả.

Sao Cô Thần – Quả Tú Đóng Cung Phúc Đức

Trong họ hiếm người:

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc, tránh được nhiều tai họa. Họ hàng khá giả.

Nhiều sao mờ ám xấu xa: giảm thọ, khó tránh được tai họa. Họ hàng càng ngày càng lụn bại.

Sao Đào Hoa – Hồng Loan Đóng Cung Phúc Đức

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sống lâu. Suốt đời hay gặp may mắn. Trong họ có nhiều người quý hiển, giàu sang. Nhưng bao giờ đàn bà con gái cũng khá giả hơn đàn ông con trai.

Nhiều sao mờ ám xấu xa: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Họ hàng càng ngày càng lụi bại, ly tán. Đàn bà con gái rất trắc trở về chồng con, lại có nhiều người dâm đãng.

Sao Ân Quang – Thiên Quý Đóng Cung Phúc Đức

Được hưởng phúc, suốt đời gặp may mắn. Họ hàng khá giả

Sao Thiên Quan – Thiên Phúc Đóng Cung Phúc Đức

Được hưởng phúc, tránh được nhiều tai họa. Trong họ có nhiều người khá giả và nhân đức.

Tuần – Triệt Đóng Cung Phúc Đức

Lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. Càng sớm xa gia đình lại càng khá giả. Họ hàng ly tán. Ngành trưởng họ lụi bại

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng càng ngày càng ly tàn, suy bại

Nhiều sao mờ ám xấu xa: tăng tuổi thọ. Tránh được nhiều tai họa. Mưu sự hay trắc trở buổi đầu, nhưng về sau lại hanh thông toại ý. Họ hàng càng ngày càng khá giả.

Sao Tử Vi, Sát Tinh Đồng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Phải lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương, may ra mới được yên thân. Họ hàng ly tán, có nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Ngành trưởng họ suy bại.

Sao Vũ, Xương, Khúc, Khôi, Việt Đóng Cung Phúc Đức

Được hưởng phúc, sống lâu. Suốt đời gặp may mắn. Trong họ có nhiều người quý hiển, lại thường có vĩ nhân hay anh hùng dân tộc xuất hiện.

Sao Thái Dương Sáng, Riêu, Đà Kỵ Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Mắt kém. Khó tránh được tai họa. Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng hay ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau. Những người quý hiển lại hay gặp những sự chẳng lành.

Thái Dương Mờ Ám, Riêu Đà Kỵ Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Mắt kém rất đáng lo ngại. Tai họa đầy rẫy. Họ hàng càng ngày càng ly tán, suy bại.

Sao Thái Âm Sáng, Riêu Đà Kỵ Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Mắt kém. Khó tránh được tai họa. Suốt đời bất đắc chí. Họ hàng ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau. Những người quý hiển lại hay gặp những sự chẳng lành . Đàn bà con gái trong họ thường phải buồn phiền vì chồng con.

Sao Thái Âm Mò Án, Riêu, Đà, Kỵ Đóng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Mắt kém rất đáng lo ngại. Tại họa đầy rẫy không kể xiết được. Họ hàng càng ngày càng ly tán, suy bại. Đàn bà con gái trong họ, nếu không vất vả về chồng con, cũng chết sớm.

Thái Âm, Thái Dương Đồng Cung Sửu Mùi

Được hưởng phúc sống lâu. Suốt đời hay gặp may mắn. Càng ở xa  quê hương lại càng khá giả. Trong họ có nhiều người quý hiển, nhưng bất hòa, không ở gần nhau. Tổ tiên xa đời cũng đã có danh giá và tiếng tăm lưu lại đến đời nay.

Sao Phủ, Tam Không Đồng Cung

Bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Phải lập nghiệp ở phương xa. Hay phải sớm xa gia đình may ra mới được yên thân. Họ hàng càng ngày càng ly tán, suy bại. Ngành trưởng họ phiêu bạt cùng khổ.

Sao Tham, Vũ, Hỏa (Linh) Đồng Cung Sửu Mùi

Được hưởng phúc tăng thêm tuổi thọ. Suốt đời gặp may mắn. Họ hàng khá giả, nhiều người giàu có quý hiển.

Sao Cự Môn, Hóa Kỵ  Đồng Cung

Giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng bất hòa, ly tán và càng ngày càng suy bại. lại có người mắc hình ngục, hay chết một cách rất thê thảm.

Sao Cự Môn, Hỏa Đồng Cung

Giảm thọ. Tai họa đầy rẫy. Họ hàng ly tán, bất hòa và càng ngày càng suy bại. Nhà thờ họ đã có lần bị cháy.

Sao Sát, Kình Đồng Cung Phúc Đức

Giảm thọ, khó tránh được tai họa. Trong họ có nhiều người chết bất đắc kỳ tử.

Sao Kình, Đà, Không Kiếp Đồng Cung Phúc Đức

Giảm thọ. Khó tránh được những sự chẳng lành. Suốt đời lao tâm khổ tứ. Họ hàng ly tán, lại có nhiều người mang tàn tật hay ác bệnh, nếu không cũng là hạng du đãng, cùng khổ và chết non.

Sao Kình, Đà, Hỏa, Linh Đồng Cung Phúc Đức

Bạc phúc nên giảm thọ. Tai họa đầy rẫy. Họ hàng ly tán, càng ngày càng suy bại, lại có nhiều người cùng khổ, du đãng, nếu không cũng điên cuồng hay mang tàn tật, ác bệnh hay chết non.

Sao Hỏa (hay Linh), Tang Môn Đồng Cung

Giảm thọ, khó tránh được tai họa. Họ hàng ly tán. Những người khá giả hay chết non. Nhà thờ họ đã có lần bị cháy.

Sao Kỵ, Hình (hoặc Đà) Đồng Cung

Bạc phúc nên suốt đời lao tâm khổ tứ “may” ít “rủi”. Họ hàng hay tranh chấp lẫn nhau và càng ngày càng xa sút, lại có nhiều người là hạng du đãng trộm cướp.

Sao Kỵ, Không, Kiếp Đồng Cung

Giảm thọ, suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng hay ly tán, càng ngày càng suy bại, lại có nhiều người bất lương.

Sao Kỵ, Bệnh, Phù, Hình Đồng Cung Phúc Đức

Giảm thọ, khó tránh được tai họa. Đau ốm lâu khỏi, trong họ có nhiều người mang ác tật, ác bệnh, điên, lao, hủi; nếu không cũng nghèo hèn hay chết non.

Sao Cô Thần (hoặc Quả Tú), Thiên Quan (hoặc Thiên Phúc) Đồng Cung

Suốt đời hay gặp may mắn, tránh được nhiều tai họa vì luôn luôn có người thần linh hộ trì. Trong họ có phúc thần.

Cô (Quả), Hồng (Đào) Đồng Cung

Có bà cô tổ linh thiêng hộ trì. Trong họ đàn bà con gái cũng thường trắc trở về chồng con nếu không cũng yểu tử.

Sao Đào, Hồng, Binh Tướng Đồng Cung Phúc Đức

Trong họ có nhiều người con gái bất chính.

Sao Đào, Hồng, Binh, Tướng, Dưỡng, Thai Đồng Cung

Trong họ có nhiều người con gái chửa hoang, hay bỏ nhà theo trai.

Sao Riêu (Tử) Nhiều Sao Thuộc Thủy

Giảm thọ. Phải lìa bỏ quê hương, đi lập nghiệp ở nơi thật xa xôi. Họ hàng càng ngày càng nghèo khổ, ly tán, lại có nhiều người mang ác tật. Nếu không cũng yểu tử.

Đàn bà con gái trong họ thường trắc trở về đường chồng con.

Vô Chính Diệu Cung Phúc Đức

coi chính diệu xung chiếu như chính diệu tọa thủ.

Nếu cung Phúc Đức vô chính diệu có Tuần/Triệt án ngữ, hay có Tam Không hội hợp, phải luận đoán là được hưởng phúc sống lâu.

Trái lại, nếu cung Phúc Đức vô chính diệu không có Tuần/Triệt án ngữ hay không có Tam Không hội hợp, phải luận đoán là kém phúc, (dù có sự hội hợp của nhiều sao sáng sủa tốt đẹp cũng thế)

Nên chú ý nhận định những trường hợp sau đây:

Nhật, Nguyệt chiếu hư không: cung Phúc Đức vô chính diệu có Nhật – Nguyệt sáng sủa tốt đẹp hội chiếu

được hưởng phúc sống lâu, tránh được nhiều tai họa. Họ hàng khá giả, có nhiều người quý hiển, giàu sang. Tổ tiên xa đời cũng đã có danh giá, tiếng tăm còn lưu lại đến đời nay.

Cũng trong trường hợp này, nếu cung Phúc Đức có Tuần/Triệt án ngữ hay có Tam Không hội hợp lại càng rực rõ.

Đà La độc thủ, cung Phúc Đức Vô chính diệu an tại Dần, Thân có Đà La tọa thủ

Được hưởng phúc sống lâu suốt đời hay gặp may mắn. Họ hàng càng ngày càng khá giả, có nhiều người quý hiển, văn võ toàn tài.

Cũng trong trường hợp này, nếu Đà La gặp Tuần/Triệt án ngữ sẽ không được coi là Đà La độc thủ nữa.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---