Sao Thiên Mã, Thái Tuế, Cô – Quả, Đào – Hồng, Tuần Triệt, Vô Chính Diệu Tại Phụ Mẫu

Sao thiên mã, thái tuế, cô thần, quả tú, đào hoa, hồng loan, tuần, triệt, vô chính diệu tại cung phụ mẫu

Sao Thiên Mã Đóng Tại Phụ Mẫu

Hai thân có danh giá, nhưng thường hay xa cách nhau.

Lộc: cha mẹ rất khá giả. Nhưng con nên ở xa cha mẹ.

Đà: hai thân bất hòa, thường hay xung đột. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. Nên ở xa cha mẹ. Nếu Mã, Đà lại gặp thêm nhiều Sát tinh xâm phạm, chắc chắn là cha mẹ bỏ nhau. Nếu không, cũng một còn một mất, từ lúc con còn ít tuổi. Ngoài ra, cha hay mẹ thường hay mắc phải những tai nạn rất đáng lo ngại.

Sao Thái Tuế Đóng Tại Phụ Mẫu

Trong nhà thiếu hòa khí, hay có sự tranh chấp. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. Nếu Tuế lại gặp thêm nhiều Sát tinh, nhất là Đà, Kỵ xâm phạm, tất cha mẹ phải xa cách nhau . Gia đình ly tán. Ngoài ra cha mẹ thường hay mắc tai họa, đáng lo ngại nhất là kiện cáo.

Sao Cô Thần – Quả Tú Đóng Tại Phụ Mẫu

Hai thân không hợp tính nhau. Cha mẹ và con không thể ở gần nhau được. Nếu Cô, Quả lại gặp nhiều Sát tinh xâm phạm, tất sớm khắc 1 trong 2 thân. Nên làm con  nuôi họ khác.

Sao Đào Hoa – Hồng Loan Đóng Tại Phụ Mẫu

Cha hay mẹ thường là người tài hoa, phóng đãng. Nếu Đào Hoa lại gặp Vượng, Thai đồng cung, tất cha có vợ lẽ, ngoại tình, hay mẹ là người bất chính.

Sao Tuần – Triệt Đóng Tại Phụ Mẫu

Dù cung Phụ Mẫu tốt hay xấu, cũng sớm khắc 1 trong 2 thân. Nếu không, tất sớm phải xa cách 2 thân, hay làm con nuôi họ khác.

Phải nhận định nghịch đảo ảnh hưởng của những sao tọa thủ: tốt hóa xấu, xấu thành tốt, để luận đoán sự giàu nghèo, sang hèn của cha mẹ.

Vô Chính Diệu Đóng Tại Phụ Mẫu

Coi Chính diệu xung chiếu như chính diệu tọa thủ

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Hưng Tử Vi---