Đặc Tính Sao Hoa Cái, Thiên Trù, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần

Đặc tính sao hoa cái, thiên trù, thiên quan, thiên phúc, thiên giải, địa giải, giải thần

Đặc Tính Sao Hoa Cái

HOA CÁI:  Kim

 • Đẹp đẽ bề ngoài có vẻ uy nghi. Chủ: Phú quý, quyền thế. Lợi ích cho việc cầu công danh.
 • Gặp Hổ, Long, Phượng: kết hợp thành bộ sao “Tứ Linh”. Chủ: công danh, chức vụ, uy quyền.
 • Gặp Mộc, Riêu hội hợp: có tính dâm đãng.
 • Cung Mệnh có Cái, Tấu tọa thủ đồng cung: người thanh cao

Đặc Tính Sao Thiên Trù

THIÊN TRÙ: Thổ

 • Hay ăn uống, thích rượu thịt. Gia tăng tài lộc

Đặc Tính Sao Thiên Quan, Thiên Phúc

THIÊN QUAN QUÝ NHÂN: Hỏa – THIÊN PHÚC QUÝ NHÂN: Thổ

 • Có đức độ, lòng tín ngưỡng tôn giáo, nhân hậu, nhân hậu, từ thiện, cứu khốn, phò nguy. Giải trừ bệnh tật, tai họa, gia tăng phúc thọ.

Đặc Tính Sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần

THIÊN GIẢI: Hỏa – ĐỊA GIẢI: Thổ – GIẢI THẦN: Mộc

 • Có đức độ, lòng tín ngưỡng tôn giáo, nhân hậu, nhân hậu, từ thiện, cứu khốn, phò nguy. Giải trừ bệnh tật, tai họa, gia tăng phúc thọ.
 • Cung Điền Trạch hay Tài Bạch có Giải Thần tọa thủ, tất không thể giàu có lớn được. Của cải lại hay bị hao hụt.
 • Có ảnh hưởng đến vợ hay chồng. Có liên quan đến việc cưới hỏi, lợi ích cho thi cử, cầu công danh. Đem lại nhiều sự vui mừng.
 • Làm cho Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt thêm rực rỡ, tốt đẹp.
 • Đào, Hồng, Hỉ kết hợp thành bộ sao “Tam Minh”: gia tăng sức sáng cho Nhật, Nguyệt.
 • Cung Mệnh có Đào hay Hồng tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, tất khong thể sống lâu được.
 • Đàn bà mà cung Mệnh, Thân có Đào hay Hồng tọa thủ gặp Riêu, Đà, Kỵ hội hợp là người bất chính, không giữ được toàn danh tiết. Nếu Đào hay Hồng lại gặp Binh, Tướng, Thai hội hợp, tất bị hãm hiếp hay chửa hoang.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---