Đặc Tính Sao Tam Thai, Bát Tọa, Quang – Quý, Đào – Hồng, Thiên Thọ, Bác Sĩ, LN Văn Tinh

Đặc tính sao tam thai, bát tọa, ân quang, thiên quý, đào hoa, hồng loan, thiên thọ, bác sĩ, ln văn tinh

Đặc tính sao Tam Thai, Bát Tọa

TAM THAI: Thủy –  BÁT TỌA: Mộc

Khôn ngoan, bệ vệ, phúc hậu, thanh nhàn. Đem lại sự may mắn. Làm cho nhà đất thêm cao đẹp.

Đặc tính sao Ân Quang, Thiên Quý

ÂN QUANG: Mộc – THIÊN QUÝ: Thổ

Thông minh, vui vẻ, ôn hòa, trọng ân nghĩa. Nhân hậu, từ thiện. Cứu khốn, phò nguy. Giải trừ bệnh tật tai họa. Đem lại nhiều sự may mắn. Chế được tính hoa nguyệt, dâm đãng của Đào, Hồng.

Gặp Sát tinh: vô hại.

Đặc tính sao Đào Hoa, Hồng Loan

ĐÀO HOA: Mộc – HỒNG LOAN: Thủy (đới Kim)

Vui vẻ, mau mắn, đa tình, lẳng lơ, hoa nguyệt. Chủ mọi sự thuộc về đàn bà, con gái

Đặc tính sao Thiên Thọ

THIÊN THỌ: Thổ

Điềm đạm hỏa nhã, nhân hậu, từ thiện, gia tăng phúc thọ.

Đặc tính sao Bác Sĩ

BÁC SĨ: Thủy

Thông minh, khoan hòa, nhân hậu. Lợi ích cho việc học hành thi cử. Giải trừ bệnh tật.

Đặc tính sao LN Văn Tinh

LƯU NIÊN VĂN TINH: Hỏa

Thông minh, chuộng bằng sắc. Lợi ích cho việc hành thi cử, cầu công danh

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---