Đặc Tính Sao Thiên Hỉ, Thai Phụ, Phong Cáo, Quốc Ấn, Đường Phù, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Y, Cô Thần, Quả Tú

Đặc tính sao thiên hỉ, thai phụ, phong cao, quốc ấn, đường phù, thiên đức, nguyệt đức, thiên y, cô thần, quả tú

Đặc tính sao Thiên Hỉ

THIÊN HỈ: Thủy

  • Vui vẻ hòa nhã, đem lại nhiều sự may mắn đáng mừng, lợi ích cho công việc cầu danh, cưới hỏi và sinh nở.

Đặc tính sao Thai Phụ, Phong Cáo

THAI PHỤ: Kim (đới Thổ) – PHONG CÁO: Thổ (đới Thủy)

  • Tự đắc, khoe khoang, hiếu danh, ưa hình thức bề ngoài, lợi ích cho việc thi cử, cầu danh. Chủ: bằng sắc

Đặc tính sao Quốc Ấn

QUỐC ẤN: Thổ

  • Lợi ích choh việc thi cử, cầu công danh. Gìn giữ chức vị, quyền hành
  • Gặp Tuần/triệt án ngữ: ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại. Bãi, miễn chức vị.

Đặc tính sao Đường Phù

ĐƯỜNG PHÙ: Mộc

  • Đường bệ, oai nghi. Lợi ích công việc cầu danh. Giúp cho việc mua tậu nhà đất được dễ dàng, làm cho nhà đất thêm cao đẹp rộng rãi.
  • Gặp Hổ đồng cung: có sự bắt bớ, tù đày.

Đặc tính sao Thiên Đức, Nguyệt Đức

THIÊN ĐỨC – NGUYỆT ĐỨC: Hỏa

  • Có đức độ, đoan chính, nhân hậu. Giải trừ được những bệnh tật nhỏ. Chế được tính hoa nguyệt dâm đãng của Đào, Hồng.

Đặc tính sao Thiên Y

THIÊN Y: Thủy

  • Sạch sẽ, cẩn thận. Cứu giải bệnh tật

Đặc tính sao Cô Thần, Quả Tú

CÔ THẦN – QUẢ TÚ: Thổ

  • Cô độc, lạnh lùng, khó tính, khắc nghiệt, không thích giao thiệp. Giữ gìn của cải bền vững. Có hại cho việc cưới hỏi, cho sự đoàn tụ, chung sống của vợ chồng và sự tiếp nối giòng dõi.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---