Đặc Tính Sao Thái Tuế, Thiếu Dương, Thiếu Âm, Quan Phù, Từ Phù, Trực Phù, Tuế Phá

Đặc tính sao thái tuế, thiếu dương, thiếu âm, quan phù, tử phù, trực phù, tuế phá

Đặc Tính Sao Thái Tuế

THÁI TUẾ: Hỏa

 • Khinh người, lạnh lùng, không thích giao thiệp, ít tính cảm. Biết xét đoán, hay lý luận.
 • Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp: nói năng đanh thép hùng hồn. Chủ: phú quý, uy quyền.
 • Gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt: kết hợp thành bộ “Văn tinh”: lợi ích cho việc làm ăn, học hành, thi cử, cầu danh.
 • Gặp Đà, Kỵ,: ngăn trở mọi công việc gây rắc rối, tổn hại đến công danh, quyền thế, tài lộc. Chủ: thị phi, kiện cáo tranh chấp, giam cầm, bệnh tật, tang thương.
 • Gặp Sát tinh: chiết giảm phúc thọ, tổn hại đến công danh, quyền thế, tài lộc. Gây  ra nhiều sự chẳng lành. Chủ: thị phi, kiện cáo, tù tội, bệnh tật, tai nạn, tang thương.
 • Cung Mệnh có Tuế, Cái, tọa thủ đồng cung: ăn nói kiêu kỳ.

Đặc Tính Sao Thiếu Dương, Thiếu Âm

THIẾU DƯƠNG: Hỏa – THIẾU ÂM: Thủy

 • Thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện. Giải trừ những bệnh tật, tai họa bé
 • Thiếu Dương gặp Nhật sáng sủa đồng cung: rất rực rỡ tốt đẹp. Đây, Thiếu Dương ví như mặt trời thứ 2.
 • Thiếu Âm gặp Nguyệt sáng sủa đồng cung: rất rực rỡ tốt đẹp. Đây, Thiếu Âm ví như mặt trăng thứ 2.
 • Thiếu Dương hay Thiếu Âm gặp Khoa, hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu: kết hợp thành bộ sao gia tăng phúc thọ, cứu khốn phò nguy, giải trừ bệnh tật, tai họa.

Đặc Tính Sao Quan Phù

QUAN PHÙ: Hỏa

 • Biết xét đoán lý luận. Hay giúp đỡ. Chủ thị phi, kiện cáo, những việc có liên quan đến pháp luật.
 • Gặp sao mờ ám xấu xa: làm cho xấu xa thêm.
 • Gặp sao sáng sủa tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm.
 • Gặp Xương, Khúc, Tuế: lợi ích cho những việc có liên quan đến pháp luật.
 • Gặp Liêm, Tang, Hổ: tổn hại đến công danh, quyền thế. Tác họa một cách rất khủng khiếp. Chủ: bệnh tật, tai nạn, tang thương, thị phi, kiện cáo tù tội.
 • Gặp Tuế, Đà, Kỵ: tổn hại đến công danh, quyền thế. Gây rắc rối, ngăn trở mọi việc. Chủ: thị phi, kiện cáo, giam cầm.

Đặc Tính Sao Tử Phù, Trực Phù

TỬ PHÙ – TRỰC PHÙ: Hỏa

 • Buồn thảm. Chủ: tang thương. Gây rắc rối, ngăn trở mọi  việc.

Đặc Tính Sao Tuế Phá

TUẾ PHÁ: Hỏa

 • Ngang ngược, phá tán
 • Cung Mệnh, Thân có Tuế Phá tọa thủ, răng xấu, hay đau.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---