Luận Giải Sao Thiên Đức – Nguyệt Đức – Thiên Khốc – Thiên Hư

Luận giải sao thiên đức nguyệt đức thiên khốc thiên hư

Luận bàn sao Thiên Đức – Nguyệt Đức

Thiên Đức, Nguyệt Đức và Long Đức với Phúc Đức gọi bằng bốn sao đức của Tử Vi khoa. Thiên Đức rất tốt khi đóng vào cung Phụ Mẫu lại gặp được Thái Dương, Thiên Lương miếu địa thì con dòng cháu dõi hoặc được sự chăm lo chu đáo nâng đỡ từ tổ phụ.

Thiên Đức gặp Khôi Việt là dấu hiệu báo có những cơ hội thuận lợi. Thiên Đức không có khả năng làm giảm bệnh tật hoặc những khó khăn về mặt pháp luật, vậy thì đừng coi Thiên Đức như một sao tiêu tai giảm nạn.

Thiên Đức, Nguyệt Đức có tác dụng chế giảm tính trăng hoa của Đào Hoa. Nguyệt Đức cũng như Thiên Đức, nhưng Nguyệt Đức biểu tượng nữ tính, vào cung Phụ Mẫu ắt có mẹ hiền đức. Cung Phu Thê có Nguyệt Đức đứng cùng Xương Khúc nhờ bên nhạc gia mà thành danh phận.

Nguyệt Đức đứng với Xương Khúc ở Mệnh thì dễ được nữ phái mến chuộng, mến chuộng đây không nhất định là tình ái, có thể làm nghề nữ trang quần áo hoặc viết văn mà phái nữ ưa thích

Thiên Nguyệt Đức ngộ Đào tinh/ Trai lấy vợ đẹp, gái lành chồng sang

Khi Mệnh có đủ bộ tứ đức thì giảm được nhiều tai ách

Luận bàn sao Thiên Khốc – Thiên Hư

Thiên Khốc, Thiên Hư là hai cặp đối tinh (đi cặp), đứng đồng cung ở Tí Ngọ, còn ở các cung khác thì theo giáp, hiệp. Khốc chủ về thương tâm nhỏ nước mắt nếu ở cung lục thân: anh em, bố mẹ, con cái. vợ chồng. Khốc chủ về tổn thất khi nó đóng ở các cung Điền, Tài. Khốc chủ về tâm trạng bi quan khi nó đóng cung Phúc Đức.

Sách Tử Vi bên Trung Quốc luận Khốc Hư rất đơn giản hầu như không có gì. Trong khi các sách Tử Vi ở Nhật ở Việt Nam thì Khốc Hư lại gây nhiều ảnh hưởng khác biệt.

Khốc Hư cũng có miếu hãm. Khốc Hư miếu ở Tí Ngọ. Hư chủ về hư hao. Hư vào Mệnh không giữ được nghiệp nhà. Hư vào Tật Ách vì bệnh tật mà nghèo. Hư vào Phụ Mẫu thất lạc hoặc khuyết cha mẹ. Nói tóm lại là Hư với Khốc theo các lý thuyết gia Trung Quốc không đem lợi lộc gì hết. Không phải vậy. Khốc Hư có những tác dụng tốt của nó nên mới phân chia miếu hãm như các sao khác.

Có câu phú: Tí Ngọ Khốc Hư tịnh thủ nhất thế xưng hùng nghĩa là Mệnh ở Tí hay Ngọ có Khốc Hư anh hùng xuất thế. Khốc Hư Tí Ngọ cần gặp Hóa Quyền mới khả dĩ xuất thế xưng hùng. Khốc Hư Tí Ngọ lời nói đanh thép có uy, chí phấn đấu cao, nhưng lúc trẻ thăng trầm bôn ba. Cho nên mới thêm câu: Khốc Hư Tí Ngọ tiền bần hậu phú. Khốc Hư ưa đứng với các hung tinh như Phá Quân, Thất Sát. Khốc Hư gặp Thiên Hình vào võ cách hợp, thêm Thiên Mã càng hay như vậy là Khốc Hư Dần Tuất hoặc Thân Thìn.

Khốc Hư gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc làm giàu mau (khác với chữ hư theo cái nghĩa hư hao). Khốc Hư Dần Thân được sao Đà La làm chính trị gan góc và có tài.

Khốc Hư rất kị gặp sao Thiên Cơ đưa con người tới căn bệnh khó chữa, ở Mệnh còn nặng hơn ở Tật Ách. Khốc Hư gặp Khoa Quyền thường nổi danh trong lĩnh vực mình theo đuổi. Khốc Hư vào cung Tử Tức khó về đường con cái.

– Khốc Hư lại gặp Dưỡng thần/ Sinh nhiều nuôi ít gian truân xiết nào

Một số câu phú Tử Vi về sao Thiên Khốc – Thiên Hư

Nữ Mệnh Thiên Khốc, Thiên Hư táo bạo

Khốc Khách, Kiếp Phù mạc ngộ Cự Kình chung thân đa lệ

(Mệnh có Kiếp Sát, Bệnh Phù, Thiên Khốc, Điếu Khách lại gặp Cự Môn, Kình Dương hội tụ suốt đời phiền muộn vì những tang thương)

Khốc Hư phùng Tang Hỏa Phối cung, Phu cung lưỡng mục bất minh

(Trong cung Phu Thê có Khốc Hư gặp Tang Môn Hỏa Tinh, vợ chồng có tật nguyền nơi mắt)

Khốc Hư cư Tí Ngọ vì/ Quan cung ra đấy tiếng thì gần xa

Khốc Kình Hình Hổ Tử cung/ Tới già chưa thấy tay bồng con thơ

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành/ Hại người hại của dễ sinh lo lường

Khốc Hư gặp Cơ chẳng màng/ Bệnh kia hãy phải lo toan lấy mình

Đẹp thay Tả Hữu một phường/ Khốc Hư quanh mắt thường thường tròn thâm

(Người có Khốc Hư ở Mệnh thường thấy túi mắt rất rõ)

Đẩu gặp Tồn khá tiền tài/ Khốc Hư lạc hãm miệt mài gian truân

Khốc Hư Tí Ngọ đồng bài/ Tiền bần hậu phú chớ sai lẽ bàn

Phá Quân duyên nợ ít toàn/ Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang

Đồng Nguyệt Tí, gái hoa dung/ Gặp Tang Riêu Khốc khóc chồng có phen

(Nữ Mệnh Đồng Âm tại Tí nhan sắc, nhưng bị Tang Riêu Khốc thì duyên tình dở dang)

Kình Dương mà gặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

(Khốc Hư với Kình Dương ở cung Tử Tức)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Hưng Tử Vi---