Đặc tính sao Hỏa – Linh, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Lộc Tồn, Không, Kiếp

Đặc tính sao hỏa linh, xương khúc, khôi việt, tả hữu, lộc tồn, không, kiếp

Đặc Tính Sao Hỏa Tinh – Linh Tinh

Sao Hỏa Tinh – Linh Tinh thuộc Nam Đẩu tinh (Âm – Hỏa)

Sát tinh – Chủ sát phạt

– Đắc địa: Dần, Mão,  Thìn, Tỵ, Ngọ: thâm trầm, nham hiểm, hay giết chóc, đốt phá, gây tai họa, bệnh tật.

– Giảm thọ nên gọi là Đoản thị Sát tinh.

Đặc Tính Sao Văn Xương

Sao Văn Xương thuộc Bắc đẩu tinh (Dương – Kim đới Thổ)

Đặc Tính Sao Văn Khúc

Nam đẩu tinh (Dương – Thủy đới Hỏa)

Văn tinh – Chủ văn chương, mỹ thuật, khoa giáp

 • Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi.
 • Thông minh, hiếu học, ưa thích văn chương, mỹ thuật.
 • Gặp sát tinh, Kỵ, Riêu: dâm đãng, giảm thọ.

Đặc Tính Sao Thiên Khôi

Sao Thiên Khôi thuộc Nam đẩu tinh (Dương – Hỏa đới Kim)

Đặc Tính Sao Thiên Việt

Nam đẩu tinh (Âm – Hỏa đới Mộc)

Văn tinh, Quý tinh – Chủ: khoa giáp, quyền tước.

 • Còn gọi là Thiên Ất quý nhân.
 • Thông minh, cao thượng, nhân hậu, từ thiện, ưa thích văn chương.
 • Gặp Hỏa, Linh, Hình: gây tai họa khủng khiếp.

Đặc Tính Sao Tả Phụ

Sao Tả Phụ thuộc Bắc Đẩu tinh – Dương Hỏa (đới Kim)

Đặc Tính Sao Hữu Bật

Bắc Đẩu tinh – Dương Thủy (đới Thổ)

Trợ tinh, Phù tinh – Chủ quyền lệnh; chuyên phò tá giúp đỡ

 • Gặp nhiều sao tốt đẹp, làm cho tốt đẹp thêm
 • Gặp nhiều sao xấu xa, làm cho xấu xa thêm

Đặc Tính Sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn thuộc Bắc Đẩu tinh – Dương Thổ (đới Thủy)

Quý tinh – Chủ: quyền tước, tài lộc, phúc thọ

 • Thông minh, hiếu học, cô độc, nghiêm cẩn, hân hậu, từ thiện, cứu khổ, phò nguy, giải trừ bệnh tật, tai họa.
 • Gia tăng, tài lộc, phúc thọ
 • Triệt tiêu được tính dâm đãng, hoa nguyệt của Đào, Hồng

Đặc Tính Sao Địa Không – Địa Kiếp

ĐỊA KIẾP – ĐỊA KHÔNG: Hỏa

Sát tinh – Chủ: sát phạt, phá tán.

 • Đắc địa: Dần, Thân, Tỵ, Hợi: thâm trầm, gian quyệt, hoạnh phát, hoạnh phá.
 • Hãm địa: bạo ngược, gian ác, phá tán, hay gây bệnh tật, tai họa.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---