Luận Giải Sao Văn Xương – Văn Khúc

Luận giải sao văn xương văn khúc

Luận bàn về sao Văn Xương

Văn Xương chủ về khoa giáp (đỗ đạt) hãm địa ở ba cung Dần, Ngọ, Tuất thuộc âm Kim, còn có tên là Văn Quí liên hệ đến thanh danh con người Thái Âm. Ở các cung khác thì thông minh, ít nhiều dính líu tới “văn”.

Nếu có đủ cả Văn Xương, Văn Khúc vào Mệnh cung mà sao Thiên Tài thủ Mệnh tất trí tuệ vượt thiên hạ, gặp luôn Tấu Thư, Bác Sĩ rất thuận lợi trong thi cử. Nếu như Mệnh cung chỉ có Văn Xương, không Văn Khúc cũng không có Hóa Khoa thì chỉ thông minh thôi, không nhất định dễ dàng với khoa danh thi cử.

Xương Khúc hội Long Trì, Phượng Các tay nghề khéo, kỹ năng giỏi. Xương Khúc tại Mệnh cung thường dễ được người khác phái mến chuộng do duyên dáng, tinh anh, tán hay. Nếu Xương Khúc đi với Thiên Đồng, Thiên Cơ, Tử Vi càng gần cận nữ phái.

Văn Xương khởi từ Tuất vì Tuất là Hỏa khố, Kim được Hỏa luyện mà nên thép tốt khiến cho lời nói lập luận sắc bén hay dùng ẩn ý. Văn Xương đóng Sửu Mùi (hai cung mộ khố) thì tài hoa với khả năng tổ chức chu đáo, phản ứng và quyền biến. Nhưng Văn Xương cũng mang cái bệnh ảo tưởng hoặc quá lý tưởng, vì ảo tưởng quá lý tưởng mà đôi khi tâm tình lãnh đạm trong việc đối xử giữa người với người. Văn Xương đi cùng với Hóa Kỵ lại chuyển ra ngôn quá kỳ thực mặc dầu trước sau vẫn là có tài cán.

Văn Xương đi cặp với Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lộc, Lộc Tồn tức cách Dương Lương Xương Lộc rất lợi với việc thi cử khoa danh. Trường hợp thiếu Lộc lại gọi bằng Thái Dương Ấm Phúc, Thiên Lương là Ấm còn Thiên Đồng là Phúc thì vấn đề đỗ đạt cũng dễ dàng.

Cách cục Dương Lương Xương Lộc

Cách Dương Lương Xương Lộc chỉ ở hai cung Mão Dậu mới là chính, nếu ở Thìn Tuất không kể là chính chỉ là thiên cách vì Văn Xương Tuất Thìn lạc hãm, thiên cách không bằng chính cách. Nhỡ mà gặp luôn cả Hóa Kỵ thì thành phá cách, có tài mà không có phận, cuộc đời lưu ly vất vả và sinh bất phùng thời.

Cách cục Linh Xương Đà Vũ

Về sao Văn Xương có một cách cục thật xấu ấy là: “Linh Xương Đà Vũ”. Sách Đẩu Số Toàn Thư viết: “Linh Xương Đà Vũ hạn chí đầu hà” (Vận gặp Linh Tinh, Văn Xương, Đà La, Vũ Khúc đâm đầu xuống sông mà chết). Cách này thường hiện lên ở hai cung Thìn Tuất ý chỉ sự thất bại dữ dội, mấy chữ đâm đầu xuống sông mà chết chỉ cốt vẽ nên hình tượng đáng ngại của thất bại ấy vậy. Nếu không Đà thì bị Hóa Kỵ, nếu không phải Vũ Khúc mà bị Liêm Trinh cũng ảnh hưởng tai hại như nhau.

Như trên đã nói, Văn Xương khả dĩ biến thành đào hoa, bởi vậy cổ nhân mới nói nữ mạng kị gặp Xương Khúc. Văn Xương không hợp với Liêm Trinh hay Tham Lang. Cốt Tủy phú ghi: “Xương Tham cư Mệnh phấn cốt toái thi” (Mệnh thấy Tham Lang Văn Xương thịt nát xương tan) ý nói về tâm ý quá đam mê tình ái mà vướng lụy tình. Không hiểu tại sao câu phấn cốt toái thi qua Việt Nam lại biến thành “phấn cốt túy thi” theo cái nghĩa mặt lang beng? Về lang beng sách chỉ ghi rằng: Văn Xương tại vượng cung đa dị chí hãm địa đa ban ngân, nghĩa là ở vượng cung thì có nốt ruồi lạ, đóng hãm địa da có vết loang, không hẳn là lang beng hay bạch tạng gì cả.

Đàn bà Xương Khúc lãng mạn, đa tình hiếu sắc, cổ nhân nói: Dương phi hiếu sắc tam hợp Văn Khúc, Văn Xương (Dương Quí Phi đa dâm bởi vì tam hợp vào Mệnh có Xương Khúc)

Còn một câu khác: “Văn Xương Văn Khúc hội Liêm Trinh táng mệnh yểu niên” nghĩa là Văn Xương, Văn Khúc gặp Liêm Trinh không thọ. Không thọ vì mê đắm hoan trường mà khó tạo sự nghiệp rồi sức lực suy vi. Liêm Trinh ở câu này là Liêm Trinh ở Tỵ Hợi đứng cùng Tham Lang chứ không phải Liêm Trinh đứng với những sao khác hay đứng một mình. Văn Xương, Văn Khúc gặp Liêm Phá không gây ảnh hưởng hoại mạnh như gặp Liêm Tham Tỵ Hợi.

Luận bàn về sao Văn Khúc

Văn Khúc cũng là sao chủ về khoa danh nhưng khác biệt với Văn Xương. Văn Xương ưa theo đường chính để xuất thân. Văn Khúc có khuynh hướng dị lộ công danh. Văn Xương giỏi “nghệ”, Văn Khúc tinh thông “thuật”. Văn Xương sáng tác, Văn Khúc nghiên cứu. Văn Xương tinh thông văn tự từ chương, Văn Khúc nói giỏi thuyết giỏi. Văn Xương làm thơ làm văn hay, Văn Khúc phê bình sắc sảo.

Văn Khúc nếu nghiên cứu thuật số hợp hơn Văn Xương. Căn cứ vào câu “Văn Khúc Thái Âm cửu lưu thuật sĩ” viết trong Đẩu Số Toàn Thư. Cả Văn Xương lẫn Văn Khúc đều sợ sao Hóa Kỵ, nhưng Văn Khúc gặp Hóa Kỵ đáng ngại hơn Văn Xương.

Sách ghi: “Văn Khúc thuộc âm thủy, chủ khoa giáp thanh danh, và là tay ăn nói biện thuyết có tài”. Vì Văn Khúc thuộc thủy nên cơ trí quyền biến hơn (thủy chủ trí) tài trí biến động lưu loát như dòng thác lũ. Bởi vậy nếu đóng ở Thìn, cái trí tuệ ấy sẽ bị câu thúc bất lợi với khả năng thi triển. An sao Văn Khúc khởi từ cung Thìn vì Thìn là thủy khố, Văn Khúc phải đi khỏi thủy khố thì mới vẫy vùng.

Cách cục Văn Khúc – Kình Dương

Văn Khúc đi cùng Kình Dương khả năng phê phán càng bén nhạy trên bản chất vốn là đao, tên. Nữ mệnh kị Văn Khúc vì Văn Khúc thuộc thủy lại gặp thêm một sao thủy khác biến thành “thủy tính dương hoa” ướt át với tình, sống trong ảo tưởng dễ trở thành phong trần.

Mệnh Tử Vi, Tham Lang ở Mão mà gặp luôn cả Văn Khúc, Hóa Kỵ thường là cách của con người ham cờ bạc mà dạc dài. Với cách Vũ Tham ở Sửu Mùi, gặp Văn Khúc, Hóa Kỵ cổ nhân cho rằng đó là cách “nịch thủy chi ưu” (có nỗi lo chết sông nước).

Cách cục Văn Khúc gặp Hóa Kỵ

Văn Khúc, Hóa Kỵ cũng biến thành ám diệu cho Phá Quân trong câu phú: “Phá Quân ám diệu cộng hương thủy trung tác tủng” đã nói ở trên.

Văn Khúc như Văn Xương mang tính chất đào hoa mà lại gặp các đào hoa tinh càng làm tăng tính chất ấy. Nếu biết đi vào nghề nghiệp để tiếp xúc với nữ phái thì chất đào hoa sẽ tan biến vào nghề nghiệp nhờ vậy khả dĩ thành công. Nhưng khi Văn Khúc đứng với Thiên Đồng hay Cự Môn thì thường bị khổ vì tình, số nữ phiền lắm.

Do cái tài ăn nói mà Văn Khúc gần cận người khác phái. Những sao hợp với Văn Khúc là Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Phủ. Những sao này được Văn Khúc thì thông tuệ. Riêng Liêm Trinh đứng với Văn Khúc lại biến ra con người khẩu thiệt gian hoạt. Nữ mệnh Xương Khúc đi với Liêm Trinh dễ lưu lạc phong trần nếu gặp cả Linh Hỏa. Tại sao vậy?

Vì Xương với Khúc đều là dịch mã tinh, ưa thay đổi, di động, tính tình không an định, mừng giận vô thường. Như thế là không chung tình. Thêm Linh Hỏa, những hung sát tinh ấy chuyển tình trạng không chung tình vào phong trần.

Cách cục Văn Xương – Văn Khúc

Khi có cả Xương lẫn Khúc hoặc đồng cung hoặc do tam hợp chiếu hiệp lại thành ra cách cục riêng biệt. Xương Khúc chỉ đồng cung ở Sửu Mùi rất cần được Thái Âm Thái Dương tức cách cục Âm Dương Xương Khúc. Cổ nhân có câu phú: “Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa”. (Nhật Nguyệt gặp Xương Khúc cao sang) con người thông minh nhiều thiện cảm và may mắn với điều kiện là không bị Hóa Kỵ chen vào.

Sao Văn Khúc gặp Hóa Kỵ

Văn Khúc Hóa Kỵ tâm ý bi quan. Văn Khúc Hóa Kỵ quá nhậy cảm mà không thích ứng được với đời (người và hoàn cảnh)

Xương Khúc Sửu Mùi gặp sao Thiên Lương

Xương Khúc ở Sửu Mùi gặp Thiên Lương rất tốt, chuyển Thiên Lương thành danh lợi giỏi giang. Xương Khúc Sửu Mùi đi với Vũ Khúc, Tham Lang tạo nên khả năng lãnh đạo, chư cổ nhân nói: “Văn Vũ kiêm tư”

Xương Khúc đứng cùng Tử Vi, Phá Quân cho sáng tạo lực, thêm quyền biến. Xương Khúc Sửu Mùi mà gặp Cự Môn, Thiên Đồng rất dở. Cự Đồng Xương Khúc hay vướng tình lụy, dễ thất vọng, chí phấn đấu cùn nhụt, hiếu sắc ham chơi, suy tư viển vông.

Xương Khúc Sửu Mùi đi cùng Thiên Cơ nói hay, làm dở, đầu óc thiếu thực tế. Xương Khúc Sửu Mùi hội Liêm Trinh, Thất Sát thì khoa trương hão huyền. Xương Khúc hội hiệp với

Thiên Tướng thông minh nhưng thiếu định kiến, vui đâu chầu đấy, dễ dao động trước sự việc. Xương Khúc hợp với Tử Vi, Phá Quân khiến cho khí chất thuần hòa. Xương Khúc gặp Thiên Phủ thì ôn hậu, sáng suốt.

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư chương Đẩu số phát vi luận viết: “Xương Khúc tại hung hương, lâm tuyền lãnh đạm” nghĩa là Xương Khúc hãm gặp Không Kiếp thì chán nản việc đời muốn ở ẩn.

Một số câu phú Tử Vi về Văn Xương, Văn Khúc

Tam hợp Văn Khoa củng chiếu

Giả Nghị thiếu niên đăng khoa

(Xương Khúc tam hợp chiếu với Hóa Khoa Giả Nghị ngày xưa đỗ đạt sớm. Danh từ Văn Khoa chỉ vào Xương Khúc và Hóa Khoa)

Xương Khoa tịnh cư hãm địa, đăng hỏa tân cần

(Xương Khúc ở thế hãm danh phận lao đao, nên vào kinh thương hơn là theo đuổi chức vụ)

Nhị Khúc miếu viên phùng Tả Hữu, tướng tướng chi tài

(Văn Vũ Khúc đóng miếu địa có tài lãnh đạo nếu có luôn cả Tả Phù Hữu Bật)

Nữ Mệnh Xương Khúc thông minh phú quí chỉ đa dâm

(Mệnh nữ có Xương Khúc thông minh phú quí giàu sang nhưng đa dâm)

Vũ Khúc Kình Dương Hỏa Linh Kỵ, nhược bất vi sương tất yểu triết

(Văn Xương gặp Hỏa Linh Kình Dương Hóa Kỵ, luân lạc hoặc khó thọ nhất là đối với nữ mạng)

Khôi Xương Tả Hữu tương hội hợp, phụ long phan phượng thượng cửu trùng

(Mệnh có Thiên Khôi, Văn Xương, Tả Hữu thường gặp quí nhân mà nên danh phận. Số nữ lấy chồng quyền thế cao sang, giàu có)

Văn Hao cư Dậu Mão chúng thủy triều đông

(Văn Khúc đứng với Phá Quân ở Mão Dậu lên voi xuống chó. Phá Quân thuộc thủy, Văn Khúc cũng thuộc thủy nên gọi bằng chúng thủy)

Xương Khúc cát tinh cư Phúc Đức, vị chi ngọc tụ thiên hương

(Xương Khúc cùng với cát tinh đóng Phúc Đức là cách ngọc tụ thiên hương nên danh nên giá. Cách ngọc tụ thiên hương chỉ ở trường hợp Mệnh đóng ở Hợi hoặc ở Tỵ mà có Xương Khúc tại Sửu hay Mùi đi cùng với các sao tốt khác không bị hung sát tinh xung phá)

Xương Khúc Liêm Trinh ư Tỵ Hợi tạo hình, bất thiện thả hư khoa

(Xương Khúc đứng với Liêm Trinh ở Tỵ Hợi dễ tù tội, bản chất gian giảo, hay nói một tấc tới trời)

Xương Khúc Phá Quân lâm hổ thỏ Sát Dương xung phá bôn ba

(Xương Khúc đứng với Phá Quân ở Dần Mão, bị Kình Hỏa hay Hóa Kỵ suốt đời bôn ba)

Xương Khúc nhập Mệnh thanh tú nhã chi lang

(Xương Khúc hội hợp hay thủ Mệnh có duyên và phong nhã, đàn bà nhan sắc)

Văn Xương Văn Khúc vi nhân đa học đa năng

(Văn Xương Văn Khúc thủ mệnh hiếu học và đa năng)

Xương Khúc Sửu Mùi Giáp nhân dương nữ kiêm phùng Hồng Lộc hiền phụ chi nhân

(Mệnh đóng Sửu Mùi có Xương Khúc tọa thủ thêm Hồng Loan, Hóa Lộc đàn bà tuổi Giáp là bậc hiền phụ)

Xương Khúc phùng Tuế Dương thiện ác tụng sự

(Xương Khúc thủ Mệnh hội Kình Dương Thái Tuế giỏi lý luận, có thể là nhà hùng biện hay, luật sư giỏi)

Văn Xương phùng Quả Tú Trương Đế Sư bộ bộ tầm tiên

(Mệnh có Văn Xương Quả Tú, như người họ Trương sống ẩn dật)

Văn Khúc hí Nguyệt ư Hợi cung quốc sắc thiên hương

(Văn Khúc đứng với Thái Âm tại Hợi đàn bà nhan sắc lộng lẫy)

Văn Khúc đồng Hóa Kỵ hạn phòng yểu tử chi ưu

(hạn thấy Văn Khúc Hóa Kỵ đề phòng yểu tử)

Văn Xương cư Ngọ ký viết khốn, đắc thủy diệu chung thành đại khí

(Văn Xương đóng Ngọ xấu, nhưng gặp được thủy diệu (sao thuộc thủy) lại nên hay)

Nữ Mệnh phùng Xương Riêu nhất sinh dâm đãng

(Số nữ Văn Xương đứng với Thiên Riêu dâm đãng)

Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ đặc

(Mệnh Xương Khúc Lộc Tồn khả dĩ kể là kỳ cách)

Xương Khúc Cơ Lộc thanh tú sảo

(Mệnh Xương Khúc, Thiên Cơ, Hóa Lộc tinh xảo nghề nghiệp nhất là những nghề có dính líu đến nghệ thuật)

Khúc Xương Nhật Nguyệt song Long mê sắc Dương Phi

(Mệnh có Nhật Nguyệt Xương Khúc, Long Trì, Thanh Long thì đẹp mê hồn như Dương Quý Phi).

Xương Khúc giáp Quan Lộc định tác cao khoa

(cung Quan Lộc giáp Xương giáp Khúc thì đỗ cao)

Xương Khúc Liêm Trinh ư Tỵ Hợi phùng Hình Bật, thiện thả hư khoa

(Xương Khúc gặp Liêm Trinh ở Tỵ Hợi mà được thêm Thiên Hình, Hữu Bật kể là người có tài năng, nhưng không nên công nên việc)

Khúc Xương nữ mệnh chẳng lành Vườn xuân ong bướm bẻ cành bán rao

(Chỉ bẻ cành bán rao nếu thấy Thiên Riêu đi cùng Hóa Kỵ)

Văn Xương triều Nhật ư Ngọ vị phong trần địa bộ thế nan nhân

(Thái Dương tại Ngọ thủ Mệnh đứng cùng Văn Xương xung chiếu là con người lịch duyệt phong trần ít ai bì kịp)

Xương Khúc giáp Nhật nam mệnh quí nhi thả hiển

(Nam mạng Thái Dương đắc địa, có Xương Khúc giáp Mệnh thì sang trọng, hiển đạt)

Khúc Xương là đấng thanh nhàn

Thật thà đứng đắn là làng Đồng Lương

Khúc Xương Thương Sứ hợp bài

Phải phòng tai họa bên ngoài bên trong

(Xương Khúc đóng ở Nô (gặp Thiên Thương) hay ở Tật Ách (gặp Thiên Sứ) hay có họa đến bất ngờ)

Xương Khúc Phá gặp Hình Kiếp Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao đao

Mấy người hiếu sắc hoang tình

Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y

Khúc Xương Sửu Mùi hợp thành

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

(Xương Khúc Mùi Sửu mà không gặp những cát tinh khác thì chỉ có tiếng mà không có miếng)

Thói dâm dật xướng hòa kém phúc

Ấy Văn Xương, Văn Khúc ai khen

Vũ không gặp đất miếu viên

Khác chi Xương Khúc gối loan lạnh lùng

Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương, Tả Hữu ấy làng tài hoa

Thê cung Nguyệt, Khúc trung tàng

Ra tay bẻ quế đông sang thiềm cung

Thê cung Xương gặp tam Không

Con nhà danh giá tổ tông kết nguyền

Khúc Xương Thái Tuế cùng ngồi

Chưa ngoa miệng lưỡi con người đa ngôn

(cung Mệnh số nữ có Xương Khúc, Thái Tuế chua ngoa, nói nhiều nhưng có duyên, ở Thê cung thì bà vợ đa ngôn)

Vũ Tham tài phát phương ngoài

Khúc Xương, Tả Hữu gặp người quí nhân

(Câu trên nói về Xương Khúc đóng cung Thiên Di)

Khúc Xương, Long Phượng phát văn

Vũ Tham Sát Phá thì rằng võ công

(Câu này nói về Xương Khúc đóng Quan Lộc)

Tử cung mà gặp Khúc Xương

Tuồng gì con gái những phường chơi hoang

(Cung Tử Tức này còn phải thêm Thiên Riêu hay Hóa Kỵ nữa mới như vậy)

Vũ Xương hoặc Khúc cùng ngồi

Sinh con xinh đẹp hơn người chẳng ngoa

Khúc Xương Tả Hữu có dư

Thiên Đồng bạch thủ cơ đồ lại nên

(Câu trên đây nói về Xương Khúc vào cung Tài Bạch)

Tấu Thư, Xương Khúc rành rành/ Vào cung Điền Trạch ắt sanh tiền tài

Tấu Thư, Xương Khúc tương phùng/ Tôn thân có kẻ thần đồng hiện ra

(Câu này nói về Xương Khúc đắc địa đóng cung Phúc Đức)

Khôi Khoa, Xương Khúc, Tấu Thư

Phát đà văn học có dư anh tài

(Cũng ở cung Phúc Đức)

Văn Xương dữ Thất Sát Liêm Trinh Dương Đà đồng cư vi trá ngụy

(Văn Xương đứng cùng Liêm Sát Dương Đà là con người trá ngụy)

Văn Khúc, Cự Môn đồng cung táng trí

(Văn Khúc đứng cùng Cự Môn ở một cung hay nản chí, có thể vì lý luận quá mức mà chùn bước trước hành động)

Văn Khúc đan cư Mệnh Thân cung, cánh phùng hung diệu vô danh thiệt biện chi đồ

(Văn Khúc đóng ở Mệnh Thân gặp sao hung chỉ là anh lẻo mép, chẳng làm được chuyện gì)

Văn Khúc, Tham Lang đồng cung, chính sự điên đảo

(Văn Khúc đứng với Tham Lang tại Mệnh ưa dùng ngụy biện phá rối kỷ cương)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---