Luận giải sao Thiên Không

Luận giải sao Thiên Không

Luận bàn về sao Thiên Không

Thiên Không bị kể vào hàng tạp diệu (sao cấp ba) nhưng tác dụng của nó vào số lại mang nhiều kỳ bí. So với Địa Không cùng một tính chất Không nhưng nhu hòa và mềm dẻo, uyển chuyển và thủ đoạn hơn.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có ghi một câu ở mục Thái Vi phú chú giải: “Không vong định yêu đắc dụng, Thiên Không tối vi khẩn yếu” nghĩa là tác dụng không vong mạnh hơn hết là Thiên Không. Nhưng trong Bí kinh lại ghi mấy câu:

Giá tiền nhất vị thị Thiên Không

Thân Mệnh nguyên thị bất khả phùng

Nhị chủ Lộc Tồn nhược phùng thủ

Diêm Vương bất phạ, hưu anh hùng

Nghĩa là: trước Thái Tuế một cung là Thiên Không, Thân với Mệnh không nên gặp nó. Tử Vi Thiên Phủ hay Lộc Tồn mà gặp Thiên Không thì kể như đi vào đất chết.

“Thân Mệnh nhược phùng tứ Không. Phi tăng tất đạo. Tứ không giả: Thiên Không, Triệt Không, Địa Không, Tuần Không” nghĩa là: Thân với Mệnh không nên hội bốn Không. Bốn Không gồm có: Thiên Không, Triệt Không, Tuần Không và Địa Không, nếu gặp chúng thì chẳng đi tu cũng cô đơn khốn cùng.

Những lời phê trên về tứ Không là võ đoán không đúng và mang tính cách trói voi bỏ rọ. Các sao trong Tử Vi khoa không nông cạn xốc nổi như thế qua những luận về Không Kiếp đã chứng minh rồi. Bây giờ ta đi vào ý nghĩa biến ảo của Thiên Không.

Thiên Không là “mục không nhất thiết” theo lời giải của Vương Đình Chi. “Mục không nhất thiết” nghĩa là không màng chuyện đời hoặc không coi chuyện đời ra gì nhưng khi đảo ngược lại thật tha thiết với chuyện đời để chuyển thành thủ đoạn mưu chước.

Thiên Không có lúc đại lượng vô cùng với tấm lòng mở rộng như hang núi, lại có lúc chặt chẽ chu mật đáng sợ như hai mặt của đồng tiền. Thiên Không cũng mang căn bệnh nặng là ưa thiên về ảo tưởng. Đại lượng, mưu chước hay ảo tưởng tùy thuộc khi nó đi cặp với sao nào.

Khi Thiên Không đứng cùng với Hồng Loan thì tính chất không màng chuyện đời tăng đến mức tuyệt đỉnh, muốn tìm nơi vắng vẻ mà tu ẩn, hoặc một mình sống với nội tâm mình, đóng cửa đọc sách, thích sống cô quạnh hoặc cũng tự đặt mình vào tình cảnh cô quạnh ấy.

Nhưng lúc Thiên Không đứng với Đào Hoa thì khác hẳn, có nhiều suy tính kế mưu. Trường hợp Thiên Không hội hợp cả Đào lẫn Hồng thì sao? Thì cuộc đời sau khi phấn đấu hăng say rồi chán mà qui ẩn hoặc ngay cả đang khi làm việc mà tâm tư vẫn u uất quạnh hiu. Thiên Không đứng với Hồng Đào mang cả Nho lẫn Đạo ở trong người.

Thiên Không gặp Thiên Tướng đắc địa là kẻ có quyền uy trên võ nghiệp với khả năng quân sự hơn người.

Câu phú: “Thiên Không thủ ư Thân Mệnh, chủ nhân tác sự hư không, bất thành chính đạo, thành bại đa đoan, bất tụ tài” nghĩa là: sao Thiên Không đóng tại Mệnh Thân cung con người làm việc khó hiểu, không theo chính đạo nên thành bại nhiều lần, tiền tài không tụ.

Căn cứ nghĩa của câu phú trên đây thấy rõ bản chất mưu lược kế sách của Thiên Không, vậy thì chất “mục không nhất thiết” phải có hai mặt chính phản, không chỉ phiến diện. Gặp Thiên Tướng thành mưu lược, đứng cùng Đào Hoa thành thủ đoạn.

Thiên Không không ồn ào như Không Kiếp và biết tiến thoái hơn Không Kiếp ở điểm “tác sự hư không bất thành chính đạo”. Người Mệnh có Thiên Không khó hiểu hơn Mệnh Không Kiếp.

Có câu phú thường thấy ở bất cứ sách Tử Vi nào là: “Kiếp Không hạn lâm Sở Vương táng quốc Lục Châu vong” và “Hạng Vũ anh hùng, hạn chí Thiên Không nhi táng quốc”. Hai câu nói về lý do Hạng Vũ thất bại vì hạn gặp Không. Câu trên nói Kiếp Không, câu dưới nói rõ Thiên Không. Vậy thì Kiếp Không có thể là Địa Không chứ không phải Thiên Không. Tuy hai câu khác nhau nhưng khả dĩ kết luận hễ vận hạn gặp Không thì Không nào cũng gây khó khăn cả.

Một số điểm bàn thêm cần lưu ý về sao Thiên Không

  • Thiên Cơ, Cự Môn thủ Mệnh hay Thiên Đồng, Thiên Lương đóng Mệnh, gặp Hỏa Tinh (Cơ Cự) gặp Thiên Mã (Đồng Lương) không nên có Thiên Không. Thiên Không ở các trường hợp trên thêm chất phù động thiếu thực tế.
  • Mệnh Xương Khúc, Hoa Cái mà gặp Thiên Không thì tính chất ảo tưởng trở thành tư tưởng triết lý.
  • Tham Lang đóng Tí gặp Thiên Không số nữ tình duyên rắc rối vì thiếu chuyên nhất. Cự Môn đóng Sửu Hợi gặp Thiên Không lận đận công danh.

Một số câu phú Tử Vi về sao Thiên Không

Thiên Không liệt ư Mệnh viên chung thân phong hoa ách

(Mệnh gặp Thiên Không suốt đời vướng tai ách về trai gái. Phải chăng là Thiên Không đứng cùng với Hồng Loan thì vậy?)

Mệnh Không, hạn Không vô cát tấu công danh tắng đằng

(Mệnh Không lại đến hạn Không mà thiếu hẳn các sao tốt ắt công danh lận đận)

Thiên Không, Hóa Kỵ tối Quan cung, nhi phùng Âm Dương phản bối công danh vãn tuế tất thành

(Thiên Không Hóa Kỵ gây phiền khi vào cung Quan Lộc, nhưng nếu chúng gặp Nhật Nguyệt hãm thì về già lại thành công thành danh. Không Kỵ ở đây đã làm đảo lộn tình trạng phản bối của Thái Âm, Thái Dương)

Thìn Tuất Tướng ngộ Thiên Không

Cát tinh gia hội uy trong quyền ngoài

Việt Đà tiếng nói khoan thai

Đồng Không Hư Nhẫn lắm lời thị phi

Mệnh vô chính diệu tam Không

Nhật Nguyệt giao chiếu dự phần công danh

Sinh lại đoán hãy khắc xung

Hễ là Địa Kiếp Thiên Không chẳng nhiều

(Cung bào huynh thấy Địa Kiếp Thiên Không thì ít anh em)

Tứ Không ngộ Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa

(Một trong bốn sao Không xuất hiện ở cung Phối mà gặp Thiên Mã)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---