Sao Thiên Tướng, Thiên Lương Đóng Tại Mệnh

sao thiên tướng, thiên lương đóng tại mệnh

Sao Thiên Tướng

Cung Mệnh có Thiên Tướng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ, nên thân hình nở nang, cao vừa tầm, da trắng, vẻ đẹp đẽ uy nghi, rất thông minh tính đôn hậu, thẳng thắn, nhưng thích ăn ngon mặc đẹp, ưa thanh sắc bề ngoài, và dĩ nhiên là được hưởng giàu sang, phúc thọ song toàn.

 • Tướng Hãm địa thân hình cũng nở nang nhưng thấp, kém thông minh, tính cũng đôn hậu nhưng dễ sa mê, thích ăn chơi và không biết lo xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, tuy vậy vẫn có đủ cơm ăn áo mặc và sống lâu.
 • Tướng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Vũ, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc tất được hưởng phú quý đến tộc bậc, lại có uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.
 • Tướng Vượng địa gặp Kình, Đà hội hợp nên chuyên về kỹ nghệ hay kinh doanh buôn bán và chắc chắn la có nhiều tiền của.
 • Tướng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Sát tinh, tuy kém tốt đẹ nên hay có bệnh ở đầu, mặt nhưng vẫn được hưởng giàu sang, sống lâu và cũng chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành xảy đến trong suốt đời.
 • Tướng Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Sát tinh tất phải có tật trong mình hay có bệnh ở đầu mặt, tính rất liều lĩnh, trước khi làm bất cứ thứ việc gì cũng không biết suy xét cẩn thận, nên hay nhầm lẫn, suốt đời phải lao khổ lolắng về sinh kế, khó tránh thoát được tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.
 • Tướng dù Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa hay Hãm địa gặp Tuần/Triệt án ngữ, tất suốt đời  khổ cực, công danh trắc trở, tiền tài khó kiếm, thường phải ly tổ bôn ba, lại hay mắc bệnh tai họa khủng khiếp, nhất là về dao gươm, súng đạn, không thể sống lâu được và dĩ nhiên là phải chết một cách rất thê thảm.
 • Tướng dù Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa hay Hãm địa gặp Hình đồng cung, thật khó tránh thoát được tai họa về dao gươm súng đạn và chắc chắn là đầu, mặt, hay tay chân bị thương tàn.

Nam mệnh

 • Tướng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được hưởng phú quý đến tột bậc, lại có uy quyền hiển hách và danh tiếng lẫy lừng.
 • Tướng có Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa, Hãm địa gặp Tuần/Triệt án ngữ, hay Tướng Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật chỉ có tu hành mới được yên thân và sống lâu.

Nữ mệnh

 • Tướng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ mệnh là người tài giỏi đảm đang, hay ghen tuông, được hưởng giàu sang và phúc họ song toàn. Đây, nếu Tướng gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc và rất vượng phu ích tử.
 • Tướng Hãm địa cũng là người có tài, hay ghen tuông, nhưng suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải buồn khổ vì chồng con.
 • Tướng Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nên có tính lăng loàn, lại khắc chồng hại con, suốt đời cực khổ, cô đơn và không thể sống lâu được.
 • Tướng Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa hay Hãm địa   gặp Tuần/Triệt án ngữ là người cô đơn, khốn khổ có tàn tật, nếu có danh giá tiền tài, tất phải yểu tử, và dĩ nhiên là phải chết một cách rất thê thảm.

Phụ giải

Thiên Tướng Thìn, Tuất khởi thị công danh

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tướng tọa thủ nên rất quý hiển.

Nữ Tướng tinh, tương cận như mãnh hung

Đàn bà cung Mệnh có Tướng tọa thủ nên rất can đảm, dung mãnh và bạo tợn ví như con gấu dữ

Thiên Tướng chi tinh nữ Mệnh triều, tất dương tử quý cập phu hiền

Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ tất lấy được chồng hiền, tài giỏi và sinh con quý.

Thiên Tướng, Liêm Trinh, Kình Dương giáp, hình trượng nan đào

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Liêm, Tướng tọa thủ đồng cung lại giáp Kình nên khó tránh thoát được tù tội

Tướng Hồng nữ Mênh, quý nhân hảo phối

Đàn bà mà cung Mênh có Tướng, Hồng tọa thủ đồng cung tất lấy được chồng giàu sang

Tướng ngộ Khúc, Mộc, Cái, Đào thuần tước dâm phong

Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng tọa thủ gặp Khúc, Mộc, Cái, Đào hội hợp nên rất xinh đẹp nhưng lại có tính dâm đãng

Sao Thiên Lương

Cung Mệnh có Thiên Lương tọa thủ nên thân hình thon và cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú khôi ngô, tính khoan hòa được hưởng tuổi thọ lâu dài

 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa rất thông minh lại có tính nhân hậu và từ thiện, được hưởng giàu sang trọn đời.
 • Lương Hãm địa Tỵ, Hợi kém thông minh cũng có tính nhân hậu nhưng nông nổi, thích chơi bời phóng đãng, ăn hoang, tiêu rộng và thích nay đây mai đó.
 • Lương Hãm địa Dậu kém thông minh, cũng có tính nhân hậu nhưng không bền chí trước khi làm bất cứ việc gì cũng không suy xét cẩn thận nên hay nhầm lẫn.
 • Lương Hãm địa Tỵ, Hợi, Dậu nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại long, hay thay đổi chí hướng, nghề nghiệp, công việc lại thường phải ly tổ, bôn ba và khó tránh thoát được tai họa.
 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sang sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc chắc chắn là được hưởng phú quý đến tột bậc và có uy quyền hiển hách.
 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Xương, Khúc, Tả, Hữu, Tuế tất có văn tài lỗi lạc và thường chuyên về sư phạm.
 • Lương Miếu địa, Vượng địa, hay Đắc địa gặp Tả, Hữu, Lộc, Hình, Y, Quang, Quý hội hợp nên chuyên về y dược và dĩ nhiên là có danh tiếng lừng lẫy và rất khá giả
 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Tuần/Triệt án ngữ nên suốt đời lao khổ, thường phải sớm xa gia đình lại hay mắc tai họa khủng khiếp. tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Có cách này thật chỉ có tu hành mới được yên thân và sống lâu.
 • Lương Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Hỏa, Linh tất trong mình phải có tật và nếu không cùng khổ cô đơn chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách thê thảm.

Nam mệnh

 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh gặp nhiều sao sang sủa tốt đẹp hội hợp nên được hưởng phú quý đến tột bậc và có uy quyền hiển hách.
 • Lương Miếu địa, Thìn, Tuất có nhiều mưu cơ và thích bàn xét vè chính lược, chiến lược
 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Tuần/Triệt án ngữ thật chỉ có tu hành mới được yên thân mà sống lâu.
 • Lương Hãm địa nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại long, hay thay đỏi chí hướng, nghề nghiệp, công việc lại thường phải ly tổ bôn ba và khó tránh thoát được tai họa.
 • Lương Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp tất trong mình phải tật, suốt đời cùng khổ cô đơn và hay gặp sự chẳng lành. Nếu có danh chức tài lộc, chắc chắn là không thể sống lâu được.

Nữ mệnh

 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp là bậc hiền phụ, được hưởng giàu sang trọn đời và vượng phu ích tử.
 • Lương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp phải Tuần/Triệt án ngữ tất phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thương và tăng thêm tuổi thọ. Nếu sớm lập gia đình và giữ ngôi chính thất, chắc chắn là phải cô đơn khổ cực, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Nếu có cách này thật chỉ có tu hành mới được hưởng phúc an nhàn và sống lâu.
 • Lương Hãm địa nên có tính phóng đãng, ưa việc ong bướm đi về, suốt đời phải lo lắng buồn bực vì chồng con.
 • Lương Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, là hạng hạ tiện, dâm dật, khắc chồng hại con; nếu không cùng khổ cô đơn tất phải yểu tử.

Phụ giải

Thiên Lương thủ chiếu cát tương phùng bình sinh phúc thọ

Cung Mênh có Lương Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa tọa thủ hay chiếu lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên được hưởng phúc sống lâu.

Thiên Lương cư Ngọ vị, quan tư thanh hiền triều đình (Ngọ thương Thiên Lương)

Cung Mệnh an tại Ngọ có Lương tọa thủ nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Đinh, Kỷ, Quý có cách này tất được hưởng giàu sang đến tột bậc lại có them uy quyền hiển hách danh tiếng lừng lẫy. Các tuổi khác có cách này cũng có quan chức lớn.

Lương, Nhật, Mão cung, Nhật xuất phù tang, dung mạo Phương viên.

Cung Mệnh an tại Mão có Nhật tọa thủ đồng cung thật là rực rỡ tốt đẹp ví như mặt trời mới mọc phương đông bừng sáng. Có cách này nên măt vuông vắn, đầy đặn và tươi nhuận; lại hưởng phú quý đến tột bậc, suốt đời an nhàn sung sướng.

Thiên Lương, Thái Dương, Xương, Lộc hội, lôi truyền đệ nhất danh

Cung Mệnh an tại Tý có Lương tọa thủ gặp Nhật xung chiếu và Xương, Lộc hội hợp hay an tại Ngọ có Nhật tọa thủ gặp Lương xung chiếu và Xương, Lộc hội hợp là người rất thông minh đi thi tất đỗ cao lại sớm hiển đạt được hưởng giàu sang trọn đời và có uy danh lừng lẫy.

Thiên Lương, Thái Âm khước tác phiêu bồng chi khách

Cung Mệnh có Lương Hãm địa tỏa thủ gặp Nguyệt hợp chiếu hay có Nguyệt Hãm địa tọa thủ gặp Lương hội chiếu là người giang hồ, suốt đời bôn tẩu nay đay mai đó, ví như cánh bèo hay lá cỏ trôi nổi trên mặt nước.

Lương Tú, Âm, Linh, nghi tác đống Lương chi khách

Cung Mệnh an tại Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn Tỵ, Ngọ có Lương tọa thủ gặp Nguyệt, Linh hội chiếu là người có nhiều tài năng và dĩ nhiên là quý hiển.

Lương, Đồng, Tỵ, Hợi nam đa lãng đãng, nữ đa dâm

Đàn ông mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Lương hay Đồng tọa thủ là người phóng đãng và thích phiêu lưu nay đây mai đó.

Âm, Phúc tại Mệnh, Thân, bất phạ tai ương

Cung Mệnh, Thân có Lương hay Đồng Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa tọa thủ hay có Lương, Đồng tọa thủ đồng cung nên suốt đời không bao giờ  mắc phải tai ương họa hại (Âm là tên riêng của Thiên Lương, cũng như Phúc là tên riêng của Thiên Đồng)

Lương, Đồng, Cơ, Nguyệt, Dần, Thân vị, nhất sinh lợi nghiệp thông minh.

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Lương, Đồng tọa thủ đồng cung gặp Cơ, Nguyệt hợp chiếu nên rất thông minh và được hưởng phúc giàu sang trọn đời.

Thiên Lương, Văn Xương, cư Miếu, Vượng vị chí công khanh

Cung Mệnh có Lương Miếu địa, Vượng địa tọa thủ, gặp Xương đồng cung, nên rất quý hiển.

Lương phùng Hao, Sát tại Tỵ cung, đao nghiệp hình thương.

Cung Mệnh an tại Tỵ có Lương tọa thủ gặp Đại Tiểu Hao, Sát tinh hội hợp, tất khó tránh thoát được tai họa về đao thương hay súng đạn.

Thiên Lương, Thiên Mã vi nhân phiêu đãng vô nghi.

Cung Mệnh an tại Tý, Hợi có Lương tọa thủ gặp Mã đồng cung hay xung chiếu là người phiêu đãng, thích chơi bời, ngao du nay đây mai đó, hay thay đổi chí hướng.

Thiên Lương ngọ Mã, nữ Mệnh tiên nhi thả dâm

Đàn bà mà cung Mệnh an tại Tý, Hợi có Lương tọa thủ, gặp đồng cung hay xung chiếu là người hạ tiện hay dâm dật

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---