Sao Cự Môn Đóng Tại Mệnh

sao cự môn đóng tại mệnh

Cung Mệnh có Cự Môn tọa thủ nên thân hình đẫy đà, thấp, da trắng, mặt vuông vắn, đầy đặn, mắt lộ.

 • Cự Môn Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa là người thông minh nhân hậu, vui vẻ, có mưu cơ, có trí xét đoán sáng suốt, ăn nói đanh thép, được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu cự gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc tất hưởng phú quý đến tột bậc, có uy quyền hiển hách và danh tiếng lẫy lừng.
 • Cự Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Tuế hội hợp là người có văn tài lỗi lạc, khẩu thuyết hùng hồn, thích hoạt động chính trị, thường chuyên về tư pháp, ngoại giao.
 • Cự Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Hổ, Tuế, Phù hội hợp là người biết nhiều luật pháp, hay lý luận, thường làm quan tòa, thầy kiện.
 • Cự Vượng địa Tý, Ngọ là người học rộng tài cao và có đức độ. Đây, Cự ví như ngọc giấu trong đá. Vậy phải cần gặp Hóa Lộc đồng cung, hay gặp Tuần/Triệt án ngữ như thế ngọc mới lộ vẻ sáng đẹp. Cung Mệnh có cách này mới được hưởng phú quý. Trái lại nếu Cự không gặp Hóa Lộc đồng cung, không gặp Tuần/Triệt án ngữ hay nếu Cự gặp Lộc Tồn đồng cung, thật chẳng khác gì ngọc chìm sâu trong đá. Cung Mệnh có cách này là người đa học, đa năng nhưng không gặp thời.
 • Cự Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hinh, tuy vẫn sống lâu, nhưng suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải sớm xa cách gia đình, sức khỏe suy kém, có bệnh tật hoặc ở mắt, hoặc ở hệ sinh dục, hay mắc tai nạn, hay mắc thị phi, kiện cáo và khó tránh được sự cầm hãm trói buộc.
 • Cự Hãm địa là người kém thông minh, gian quyệt, tham lam, khắc nghiệt, đa nghi, không cẩn ngôn, hay khoác lác, không thích giao thiệp rộng nên ít bạn bè, suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật, thường mắc thị phi, kiện cáo, tù tội hay mắc tai nạn, nếu không sớm ly tổ tất không thể sống lâu được.
 • Cự Hãm địa, Thìn, Tuất rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với Quý, Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp vì có sự úng hợp. Vậy cho nên tuổi Quý, Tân mà cung Mệnh an, tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ, là người thông minh, được hưởng giàu sang và không đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành xảy đến trong đời.
 • Cự Hãm địa Thìn, Tuất đối với tuổi Đinh, Canh lại càng mờ ám xấu xa vì có sự khắc hãm. Vậy cho nên tuổi Đinh, Canh mà cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ thật là khổ sở, khốn đốn đến cùng cực.
 • Cự Hãm địa Sửu, Mùi rất mờ am xấu xa nhưng đối với tuổi Ất, Bính, Tân lai thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên tuổi Ẩt, Bính, Tân mà cung an tại Sửu, Mùi có Cự tọa thủ là người thông minh, học rộng, hiển đạt, khá giả và chẳng đáng lo ngại nhiều về bệnh tật, hay tai ương họa hại bất kỳ
 • Cư Hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Khoa, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc là người hiểu biết sâu rộng, cũng có văn tài, ăn nói khôn ngoan đanh thép, thường hoạt động chính trị hay làm thầy giáo và cũng được hưởng giàu sang.
 • Cự Hãm địa gặp Lộc, Tuế hội hợp nên đi buôn.
 • Cự Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở sinh dục, hay mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.
 • Cự, dù Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa hay Hãm địa gặp Kỵ đồng cung, tất không thể tránh thoát được những tại nạn hoặc về sông nước hoặc về xe cộ.

Nội dung bài viết

Nam mệnh

 • Cự Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất được hưởng phú quý đến tột bậc, có uy danh lừng lẫy, phúc thọ song toàn.
 • Cự Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở sinh dục, hay mắc những tai nạn khủng khiếp và chắc chắn là yểu tử, chết một cách rất thê thảm

Nữ mệnh

 • Cự Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh là người tài giỏi đảm đang, có đức độ, rất vượng phu ích tử, lại được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Cự gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp tất được hưởng phú quý đến tột bậc và phúc thọ song toàn.
 • Cự Hãm địa là người có tướng lạ, ai mới trông thấy cũng quý mến, nhưng lại có tính dâm dật, hoang đàng, gian tham, ăn nói sàm sỡ điêu ngoa, hay ghen tuông suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật, thường mắc những tai nạn bất kỳ, nếu không sớm ly tổ, nhất định là không thể sống lâu được.
 • Cự Hãm địa nên muộn lập gia đình, để cố tránh những sự dở dang, đau đớn về sau này.
 • Cự Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con, lang thang phiêu bạt, có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt hoặc ở hệ sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, đáng lo ngại và tất nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

Phụ giải

Thìn, Tuất ứng hiềm hãm Cự Môn

Cung Mệnh tại Thìn, Tuất có Cự Hãm địa tọa thủ nên rất mờ ám xấu xa nhưng riêng đối với hai tuổi Quý, Tân cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ lại thành sáng sủa tốt đẹp

Cự Môn Thìn, Tuất vi Hãm địa, Tân nhân hóa cát, lộc tranh vinh

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cự Hãm địa tọa thủ, nên rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp. Vậy cho nên tuổi Tân mà cung Mệnh tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ tất được hưởng phú quý song toàn.

Cự Nhật đồng cung, quan phong tam đại

Cung Mệnh có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung tất từ đời ông đời cha đã vinh hiển và liên tiếp ba đời đều có danh giá.

Cự, Nhật, Mệnh cung, Dần vị, thực lộc trì danh

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, chắc chắn là được giàu sang trọn vẹn.

Cự, Nhật, Mệnh lập Thân cung diệc diệu

Cung Mệnh an Thân có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, cũng khá giả, danh tài gồm đủ, nhưng không được toàn mỹ, như trong trường hợp cung Mệnh an tại Dần có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung.

Cự, Nhật Dần cung, lập Mệnh Thân, tiên trì danh nhi thực lộc

Cung Mệnh an tại Thân, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung tại Dần xung chiếu, tất quý hiển trước rồi về sau mới phú túc.

Cự, Nhật, Thân lập Mệnh Dần, trì danh thực lộc

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự Nhật tọa thủ đồng cung tại Thân, xung chiếu cũng được hưởng giàu sang.

Cự, Nhật Dần, Thân, thiên môn Nhật lãng kỵ ngộ Lộc Tồn, ái giao quyền, Phượng

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Cự Nhật tọa thủ đồng cung, rất tốt đẹp, vì ở đây Nhật sáng sủa ví như mặt trời lơ lửng trên cao, tỏa ánh sáng xuống mặt đất. Trong trường hợp này, Cự Nhật kỵ gặp Lộc Tồn đồng cung, gặp Quyền, Phượng hội hợp. Vậy cho nên nếu cung Mệnh có Cự, Nhật, Lộc tọa thủ đồng cung, tất suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, và nếu cung Mệnh có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, gặp Quyền, Phượng hội hợp, thật hiển nhiên là được hưởng phú quý song toàn.

Cự, Nhật củng chiếu diệc vi kỳ

Cung Mệnh tốt đẹp có Cự, Nhật sáng sủa hội hợp chiếu, tất được hưởng giàu sang trọn đời.

Cự, Tử, Thiên Cơ vi phá đãng

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung là người thông minh, học rộng nhưng thích chơi bời ăn tiêu hoang phí.

Cự, Cơ đồng cung, công khanh chi vị

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung chắc chắn là có quan chức lớn.

Cự, Cơ, Mão, Dậu, Ất, Tân, Kỷ, Bính chí công khanh

Tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, tất có quyền cao chức trọng. Các tuổi khác mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung cũng hiển đạt khá giả, nhưng không được toàn mỹ như tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính

Cự, Cơ, Dậu thượng hóa cát giả, tứng hữu tài quan dã bất chung.

Cự, Cơ tọa thủ đồng cung tại Dậu, không hoàn toàn tốt đẹp như tọa thủ đồng cung tại Mão. Vậy cho nên cung Mệnh an tại Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, tuy cũng được hưởng phú quý nhưng không được trọn đời, và nếu càng giàu sang lại càng giảm thọ. Trong trường hợp này, Cự, Cơ cần gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc. Như thế mới được hưởng phú quý bền vững và phúc thọ song toàn.

Mão, Dậu, Cự, Cơ, Ất, Tân, Âm nữ vượng phu ích tử, bất kiến Triệt/Tuần, đa tài thao lược.

Âm nữ tuổi Ất, Tân mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, nên rất vượng phu ích tử. Trong trường hợp này, nếu Cự, Cơ không gặp Tuần/Triệt xung chiếu, lại là người tài giỏi đảm đang, thao lược.

Cự, Cơ nhi ngộ Lộc Tồn, ngôn ngữ bất cần

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ, Lộc tọa thủ đồng cung là người ăn nói không chín chắn cẩn thận. Ngoài ra, cung Mệnh an bất cứ tại vị trí nào, nếu có Cự, Cơ tọa thủ, gặp Lộc đồng cung, cũng phải đoán như trên.

Cự, Cơ, chính hướng, hạnh ngộ Song Hao, uy quyền quán thế

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Cự, Cơ, Lộc tọa thủ đồng cung gặp Song Hao hội hợp, tất có uy quyền hiển hách, danh tiếng lẫy lừng.

Cự, Đồng nhập Mộ, nhi hội Kỵ, Kình, nan phong, thủy nạn

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Cự tọa thủ hay có Đồng tọa thủ, hay có Cự đồng tọa thủ hay có Cự, Đồng tọa thủ đồng cung gặp Kình, Kỵ hội hợp thật là khó đề phòng tai nạn sông nước. Nhưng riêng 2 tuổi Bính, Tân mà cung Mệnh có cách này không đáng lo ngại.

Cự, Đồng nhu phùng La, Võng, ngộ Khoa tinh, thoại thuyết Lịch Sinh

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa thủ hay có Đồng tọa thủ gặp La, Võng hội hợp, gặp Khoa hoặc đồng cung hoặc xung chiếu, là người có tài du thuyết như Lịch Sinh đời Hán.

Tân nhân tối ái Cự Môn, nhược lâm Tứ Mộ, hạnh phúc cứu Mệnh chi tinh

Tuổi Tân ứng hợp với Cự và cần có Cự thủ Mệnh. Vậy cho nên tuổi Tân mà cung Mệnh lại an tại Tứ Mộ, có Cự tọa thủ, tuy ở đây Cự mờ ám cũng vẫn khá giả. Trong trường hợp này nếu Cự gặp Tả, Hữu hội hợp, lại thành một bộ sao cứu Mệnh, giải trừ được khá nhiều bệnh tật và tai họa có thể xảy đến trong đời.

Cự Môn, Tứ Sát hãm nhi hung

Cung Mệnh có Cự tọa thủ gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này thật là suốt đời vất vả, thường mắc nhiều bệnh tật và khó tránh thoát được những tai họa đáng lo ngại.

Cự Môn, Đà La tất sinh dị khí

Cung Mệnh có Cự tọa thủ gặp Đà đồng cung, tất trong mình có nốt ruồi lạ.

Cự Môn, Dương, Đà ư thân, Mệnh loa hoàng khốn nhược, đạo nhi phá đãng

Cung Mệnh hay cung Thân có Cự Hãm địa tọa thủ hoặc gặp Kình đồng cung, hoặc gặp Đà đồng cung là người yếu đuối, mắc nhiều tật bệnh, suốt đời khổ sở. Nếu khỏe ,mạnh lại là quân trộm cắp, là hạng đàng điếm, ăn tàn phá hại.

Cự, Hỏa, Linh phùng ác hạn tử ư ngoại dạo

Cung Mệnh có Cự tọa thủ gặp Hỏa, Linh hội hợp nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này mà gặp ác hạn tất chết ở giữa nơi đường xá.

Cự, Hỏa, Kình, Dương, Đà La phùng ác diệu, ải tử đầu hà

Cung Mệnh có Cự tọa thủ gặp Hỏa, Kình, Đà hội hợp, cùng với nhiều sao xấu xa ác độc, tất thắt cổ hay đâm đầu xuống sông mà chết

Cự Môn Hợi, Tý kỵ ngộ Lộc Tồn, nhi phùng Quyền, Lộc kiếm xạ , Đẩu Ngưu

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Cự tọa thủ, Kỵ gặp Lộc Tồn đồng cung. Trong trường hợp này nếu Cự gặp Lộc Tồn đồng cung và gặp Quyền, Lộc hội hợp là người có nhiều cao vọng, nhưng không thể thực hiện được, cũng ví như ném kiếm lên sao Đẩu, sao Ngưu.

Cự Môn Tý, Ngọ, Khoa, Quyền, Lộc, thạch trung ẩn ngọc, phúc hưng long

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Cự tọa thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc hội hợp, là người học rộng tài cao, có đức độ, ví như ngọc báu ẩn trong đá và chắc chắn là được hưởng phú quý đến tột bậc, phúc thọ song toàn.

Cự Môn Thìn cung Hóa Kỵ, Tân nhân Mệnh ngộ phản vi giai

Cung Mệnh an tại Thìn có Cự, Kỵ tọa thủ đồng cung nên rất mờ ám xấu xa, nhưng riêng đối với tuổi Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên, tuổi Tân mà cung Mệnh an tại Thìn, có Cự Kỵ tọa thủ đồng cung, tất được hưởng giàu sang.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---