Sao Thái Âm, Tham Lang Tại Mệnh

Sao Thái Âm - Tham Lang đóng mệnh

Sao Thái Âm

 • Cung Mệnh có Thái Âm Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ nên thân hình to lớn hơi cao, da trắng, mặt vuông vắn, đầy đặn đẹp đẽ, mắt sáng, rất thông minh, tính khoan hòa, nhân hậu, từ thiện, ưa thích văn chương, mỹ thuật được hưởng giàu sang và sống lâu.
 • Nguyệt Miếu địa, Vượng địa ứng hợp với Âm Nam, Âm Nữ
 • Cung Mệnh có Nguyệt Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ mà lại sinh ban đêm nhất là vào khoảng từ ngày Mười đến ngày Hai Mươi thật là toàn mỹ.
 • Nguyệt Miếu địa, hay Vượng địa sinh ban ngày kém sáng sủa tốt đẹp
 • Nguyệt Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Đào, Hồng, Hỷ tất được hưởng phú quý đến tột bậc và nổi tiếng là giàu có.
 • Nguyệt Miếu địa hay Vượng địa gặp Tuần/Triệt án ngữ nên suốt đời lao khổ, phải lập nghiệp ở phương xa, lại hay đau yếu thường có bệnh ở hệ tiêu hóa, mắt kém, tuổi thọ cũng bị chiết giảm
 • Nguyệt Đắc địa gặp Tuần/Triệt án ngữ tuy phải sớm ly tổ hay đau mắt, cũng thường có bệnh tiêu hóa nhưng được hưởng phú quý và phúc thọ song toàn.
 • Nguyệt Đắc địa nếu không gặp Tuần/Triệt án ngữ tuy vô bệnh tật, vẫn có tài lộc nhưng không thể quý hiển được.
 • Nguyệt Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Sát tinh, Kỵ, Riêu, Hình tát không được hưởng giàu sang trọn vẹn, mắt kém, thường có bệnh tiêu hóa, lại hay mắc tai nạn, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.
 • Nguyệt Đắc địa gặp Kỵ đồng cung và không bị Sát tinh xâm phạm, chắc chắn là được hưởng phú quý đến tột bậc và sống lâu.
 • Nguyệt Hãm địa nên thân hình nhỏ, hơi cao, mặt dài, kém thông minh, tính ương ngạnh, thích ngao du chơi bời, ưa ngâm hoa vịnh nguyệt, và không tham cầu danh lợi, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, rất vất vả thường phải ly tổ bôn ba, lại hay đau yếu mắt kém, khó tránh thoát được tai nạn, nếu trong mình không có tỳ tật, tất không thể sống lâu được.
 • Nguyệt Hãm địa Mão, Tỵ (Âm cung) cũng không đến nỗi mờ ám xấu xa lắm nên vẫn được cơm no áo ấm, và chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chằng lành xảy đến trong đời.
 • Nguyệt Hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Lộc, Quyền, Đào, Hồng, Hỷ tất cũng có danh tài và được tăng thêm tuổi thọ.
 • Nguyệt Hãm địa gặp Tuần/Triệt án ngữ, lại thành tốt đẹp, tuy vẫn phải ly tổ lập nghiệp ở phương xa nhưng được hưởng giàu sang phú quý, khỏe mạnh và sống lâu.
 • Nguyệt Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Riêu, Kỵ thật là suốt đời cùng khổ cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, hay đau yếu, thường có bệnh ở hệ tiêu hóa, mắt rất kém, nếu trong mình không có tật, chân tay không bị thương tàn, chắc chắn là mù lòa. Không những thế lại còn hay mắc tai họa khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử.
 • Nguyệt dù Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa, Hãm địa gặp Hình đồng cung, tất mắt có tật, mắt thường bị vật kim khí sắc nhọn chạm phải mà có thương tích.

Nam mệnh

 • Nguyệt Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa (gặp Tuần/Triệt án ngữ) thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc, hiển hách và sống lâu.
 • Nguyệt Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng khổ cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, hay đau yếu, thường có bệnh ở hệ tiêu hóa, mắt rất kém, nếu trong mình không có tật, tay chân không bị thương tàn, chắc chắn là mù lòa. Không những thế lại còn hay mắc tai họa khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử.
 • Cung Thân có Nguyệt tọa thủ, là người nể vợ, hay sợ vợ.

Nữ mệnh

 • Nguyệt Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh là người có nhan sắc, có đức độ, lại tài giỏi đảm đang, vượng phu ích tử, được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc và sống phúc thọ song toàn.
 • Nguyệt Miếu địa, Vượng địa gặp Tuần/Triệt án ngữ, hay Nguyệt Hãm địa phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được những nỗi ưu phiền, đau đớn vì chồng con.
 • Nguyệt Hãm địa là người dâm dật, suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật. Đây, nếu Nguyệt gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khổ cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại hay đau yếu, thường có bệnh ở hệ tiêu hóa, hoặc ở tử cung, mắt rất kém, nếu trong mình không có tật, chân tay không bị thương tàn, chắc chắn là mù lòa. Không những thế lại còn hay mắc những tai họa khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử.

Phụ giải

Nguyệt lãng Thiên môn ư Hợi địa, đăng văn chấp chưởng đại quyền

Cung Mệnh an tại Hợi có Nguyệt tọa thủ, nên rất sáng sủa tốt đẹp, ví như mặt trăng sáng vằng vặc giữa trời. Có cách này chắc chắn là được hưởng phú quý đến tột bậc, lại nắm giữ quyền hành lớn, thường đứng trên cao mà sai khiến muôn người.

(Hợi thuộc quẻ Càn là biểu tượng của trời nên gọi là Thiên môn)

Thái Âm cư Tý, hiệu viết, thủy đăng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung giản chi tài

Cung Mệnh an tại Tý, có Nguyệt tọa thủ nên rất sáng sủa tốt đẹp ví như giọt nước đọng trên cành quế. Có cách này rất quý hiển, không những thế lại còn có tài can gián được người trên.

Thái Âm cư Tý; Bính, Đinh phú quý trung lương.

Cung Mệnh an tại Tý có Nguyệt tọa thủ tất được hưởng giàu sang và sống lâu.

Cung Mệnh an tại Tý có Nguyệt tọa thủ mà lại sinh năm Bính, Đinh là hợp cách, nên được hưởng phú quý đến tột bậc, phúc thọ song toàn và là người trung lương.

Nguyệt diệu Thiên ương, nữ dâm bần

Đàn bà mà cung Mệnh có Nguyệt Hãm địa tọa thủ, gặp Lương chiếu là người dâm đãng và nghèo hèn.

Thái Âm, Vũ Khúc, Lộc Tồn đồng, Tả, Hữu tương phùng phú quý ông

Cung Mệnh có Nguyệt Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ (hay có Vũ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ) gặp Lộc đồng cung, gặp Tả Hữu hội hợp là bậc triệu phú.

Thái Âm, Dương, Đà tất chủ nhân ly tài tán.

Cung Mệnh có Nguyệt Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ gặp Kình, Đà hội hợp tất phải ly tổ, tiền tài hay bị hao tán.

Nếu cung Mệnh có Nguyệt Hãm địa tọa thủ gặp Kình, Đà hội hợp thật là suốt đời cùng khổ, thường phải lang thang phiêu bạt và rất nghèo túng.

Sao Tham Lang

Cung Mệnh có Tham Lang Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ nên thân hình cao lớn đẫy đà, da trắng, mặt đầy đặn, lông tóc, râu rậm rạp có ẩn tướng (Miếu địa có nốt ruồi kín) khá thông minh, tính trung hậu, nhưng hiếu thắng và tự đắc, ưa hoạt động, có óc kinh doanh, có tài tổ chức, lòng tham dục không bờ bến, hay mưu tính những việc to lớn, làm việc gì cũng muốn chóng xong, nhưng chỉ chuyên cần siêng năng buổi đầu, rồi về sau sinh lười biếng, chán nản và bỏ dở, lại thích lui tới những chỗ đông người ồn ào, thích ăn ngon mặc đẹp chơi bời cho thỏa chí.

 • Tham Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa được hưởng giàu sang và sống lâu.
 • Tham Miếu địa lúc thiếu thời vất vả, chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng. Nhưng từ 30 tuổi trở đi thật là phú quý song toàn và càng về già lại càng được sung sướng an nhàn.
 • Tham Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc hay Hỏa Linh Đắc địa chắc chắn là được giàu sang đến tột bậc, có uy quyền  hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và sống lâu.
 • Tham Vượng địa gặp Kỵ đồng cung hoặc xung chiếu tất buôn bán, kinh doanh mà làm nên giàu có.
 • Tham Hãm địa nên thân hình cao vừa tầm, hơi gầy da thô xấu, mặt dài không được , đầy đặn, tiếng nói to, kém thông minh
 • Tham Hãm địa tại Tý, Ngọ, Tỵ, Hợi là người gian hiểm, tham lam, có nhiều dục vọng, cũng có óc kinh doanh nhưng không quả quyết, không bền chí, thường chuyên về kỹ nghệ, thủ công, hay đi buôn, suốt đời lao khổ, sức khỏe suy kém, có nhiều bệnh tật, hoặc ở mắt, hoặc ở hệ tiêu hóa, hoặc ở hệ sinh dục, lại hay mắc tai nạn, hay bị bắt bớ giam cầm, nếu không sớm ly tổ, không thể sống lâu được.
 • Tham Hãm địa tại Tý, Ngọ lại có tính dâm dật, chơi bời hoang đãng.
 • Tham Hãm địa Mão, Dậu là người yếm thế, làm việc gì cũng thất bại và hay gặp những sự chẳng lành. Chỉ có tu hành mới mong được yên thân và hưởng phúc thọ.
 • Tham Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có nhiều bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt hoặc ở hệ tiêu hóa, hoặc ở sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích và dĩ nhiên là yểu tử.
 • Tham dù Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa, Hãm địa gặp Kỵ đồng cung hoặc gặp Riêu đồng cung tất hay bị bắt bớ giam cầm nếu không, thật là khó tránh thoát được tai nạn sông nước.

Nam mệnh

 • Tham Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh là người giỏi thao lược thường hiển đạt về võ nghiệp, được hưởng phú quý đến tột bậc có uy danh lừng lẫy và phúc thọ song toàn.
 • Tham Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có nhiều bệnh tật khó chữa hoặc ở mắt hoặc ở hệ tiêu hóa, sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích và tất nhiên là yểu tử.

Nữ mệnh

 • Tham Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh là người tài giỏi, đảm đang, gan góc, bạo tợn, hay ghen tuông, được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Tham gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc và phúc thọ song toàn.
 • Tham Hãm địa phải muộn lập gia đình, hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thương.
 • Tham Hãm địa tại Tý, Ngọ, Tỵ, Hợi là người gian tham hiểm độc, dâm dật hay lăng loàn, suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật, thường mắc những tai nạn đáng lo ngại, nếu không sớm ly tổ, tất không thể sống lâu được.
 • Tham Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con phải lang thang phiêu bạt, có nhiều bệnh tật khó chữa hoặc ở mắt hoặc ở hệ tiêu hóa, sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích và tất nhiên là yểu tử.

Phụ giải

Tham Lang nhập Miếu thọ nguyên thời

Cung Mệnh có Tham Miếu địa tọa thủ nên sống lâu

Tham Lang Hãm địa tác chứ nhân

Cung Mệnh có Tham Hãm địa là người vô dụng bỏ đi

Tham Lang Tý, Ngọ, Mão, Dậu thử thiết cẩn thân

Tuổi cung Mệnh an tại:  
Thân, Tý, Thìn  

có Tham tọa thủ là hạng trộm cắp gian giảo

Dần, Ngọ, Tuất Ngọ
Hợi, Mão, Mùi Mão
Tỵ, Dậu, Sửu Dậu

Tham Lang Tỵ, Hợi bất vi đồ thị diệc tào hình.

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tham tọa thủ nếu không làm đồ tể hàng thịt tất hay bị bắt bớ giam cầm rất khổ sở.

Nữ Mệnh Tham Lang đa tật đố

Đàn bà mà cung Mệnh có Tham tọa thủ là người hay ghen tuôn. Nếu Tham Hãm địa, lại có thêm tính hiểm độc.

Tham, Vũ tiền bần nhi hậu phú

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung, nên lúc thiếu thời vất vả, nghèo túng, phải từ 30 tuổi trở đi mới khá giả và càng về sau lại càng giàu có.

Tham, Vũ đồng hành vấn cảnh biên di thần phục

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tham, Vũ tọa đồng cung, về già có uy quyền, được nhiều người lui tới thần phục.

Tham, Vũ, Mộ trung cư tam thập tống phát phúc

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Tham tọa thủ, có Vũ tọa thủ hay có Tham, Vũ đồng tọa thủ tất phải ngoài 30 tuổi mới phát phúc và được hường giàu sang.

Tham, Vũ thân cung vi hạ cách

 Cung Thân an tại Tứ Mộ có Tham, Vũ tọa thủ hoặc đồng cung là hạ cách  nên suốt đời vất vả và không thể quý hiển được.

Tham Lang, Vũ Khúc đồng thủ Thân, vô cát Mệnh phản bất tường

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung mà cung Mệnh lại không được sáng sủa tốt đẹp nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này thật là lao khổ trọn đời.

Tham, Vũ, Phá Quân vô cát diệu, mê luyến tửu sắc dĩ vong thân

Cung Mệnh có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung gặp Phá chiếu nhưng không gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất hay sa mê rượu ngon gái đẹp mà hại đến thân.

Tham, Vũ Tứ Sinh, Tứ Mộ cung, Phá Quân, Kỵ, Sát bách công thông

Cung Mệnh an tại Tứ Sinh, Tứ Mộ có Tham tọa thủ hay có Vũ tọa thủ gặp Phá, Kỵ, Sát tinh hội hợp là người khéo tay biết nhiều nghề, thường chuyên về kỹ nghệ, thủ công hay làm thợ.

Tham Lang, Liêm Trinh đồng độ, nam đa đãng, nữ đa dâm

Cung Mệnh có Tham, Liêm tọa thủ đồng cung rất mờ ám xấu xa. Đàn ông có cách này hay chơi bời lang thang nay đây mai đó. Đàn bà có cách này rất dâm dật.

Dần, Thân nhi hội Tham, Liêm, ngộ Văn Xương, nhập lao Quản Trọng

Cung Mệnh tại Dần, Thân có Tham tọa thủ hay có Liêm thủ, gặp Xương đông cung, chắc chắn là trong đời có phen bị giam cầm khổ sở như ông Quản Trọng đời Chiến Quốc.

Tham, Liêm càn thương vân lập vô phong, Tuyệt, Linh ưu nhập, vi nhân bần khổ, nãi phùng Dương Nhận, Kiếp, Không, Hư, Mã chung thân phi yểu tắc cô bần

Cung Mệnh an tại Hợi (Càn) có Tham tọa thủ đồng cung, rất mờ ám xấu xa, vì Tham, Liêm ở đây bị khắc hãm ví như mấy đứng không gặp gió. Trong trường hợp này, nếu Tham, Liêm gặp Tuyệt, Linh đồng cung là người nghèo khổ, và nếu Tham, Liêm gặp Kình, Kiếp, Không, Hư, Mã hội hợp thật là suốt đời cùng khổ mà không yểu tử thì cũng cô đơn bần hàn.

Tham, Xương cư Mệnh, phấn cốt túy si

Cung Mệnh có Tham, Xương tọa thủ đồng cung, thường mắc bệnh bạch biến hay lang ben, da loang lổ trông rất xấu.

Tham Lang hội sát vô cát diệu, đồ tể chi nhân

Cung Mệnh có Tham Hãm địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp mà lại không gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp giao hội, tất phải làm nghề đồ tể, hàng thịt.

Tham Lang gia Sát đồng cung, nữ thâu hương, nam thử thiết

Cung Mệnh có Tham Hãm địa tọa thủ gặp Sát tinh đồng cung rất mở ám xấu xa. Đàn bà có cách này là hạng dâm dật, buôn son bán phấn. Đàn ông có cách này là quân trộm cắp, gian giảo.

Tham ngộ Dương, Đà cư Hợi, Tý, danh vi phiếm thủy đào hoa

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham tọa thủ gặp Kình đồng cung nên rất mờ ám xấu xa. Tham ở đây ví như hoa đào trôi nổi trên dòng nước. Có cách này là người chơi bời, hoang đàng, thường lang thang nay đây mai đó.

Tham Lang, Đà La tại Dần cung, phong lưu thái trượng

Cung Mệnh an tại Dần, có Tham, Đà tọa thủ đồng cung là người chơi bời bừa bãi đến nỗi bị đánh đập mang họa vào thân.

Tham Lang ngộ Hỏa, Linh, Tứ Mộ cung, hào phú gia tư hầu bá chi quý

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Tham tọa thủ hoặc gặp Hỏa đồng cung, hoặc gặp Linh đồng cung hoặc Hỏa, Linh hội hợp là người rất giàu có và quyền cao chức trọng.

Tham Lang, Hỏa tinh cư Miếu, Vượng danh trấn chư bang

Cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Hỏa đồng cung tất được hưởng phú quý đến tột bậc và có uy danh lừng lẫy.

Tham, Linh tịnh thủ, tướng tướng chi danh

Cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ gặp Linh đồng cung là người có tài thao lược, hiển đạt về võ nghiệp và được hưởng giàu sang. Tuổi Mậu, Kỷ có cách này, vì có sự ứng hợp nên được hưởng phú quý đến tột bậc, xuất tướng nhập tướng lại thêm uy quyền hiển hách.

Tham Lang kỵ ngộ Sát tinh, ưu xâm Không, Kiếp, vãn niên phú thọ nan toàn lưỡng

Tham Lang rất kỵ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp. Nếu cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Không đồng cung hay Kiếp đồng cung tất sau này không được hưởng phúc thọ song toàn, giàu thì chết sớm, mà nghèo thì sống lâu.

Tham, Sát, Ngọ, Dần, kiêm ngộ Hổ, Tang, lôi, thú nan đề

Cung Mệnh an tại Ngọ, Dần có Tham tọa thủ gặp Sát tinh hội hợp cùng với Hổ, Tang thật khó mà đề phòng được sấm sét hay ác thú cắn đá.

Tham tọa Thủy cung giáp biên Tứ Sát, bần khổ chung thân

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý (Thủy cung) có Tham tọa thủ giáp Tứ Sát thật là suốt đời nghèo khổ.

Tham Lang Hợi, Tý hanh phùng Quyền, Vượng biến hư thành thực, ư giáp Kỷ tuế, phú danh viên mãn

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham tọa thủ gặp Quyền, Vượng hội hợp biến hư thành thực, chuyển xấu thành tốt. Tuổi Giáp, Kỷ có cách này được giàu sang trọn vẹn

Tham tú tọa nhi phùng Hóa Kỵ, đạo ngoại hành thương

Cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Kỵ đồng cung, hay xung chiếu, là người buôn bán xuôi ngược, nay đây mai đó nhưng rất giàu.

Tham cư Đoài, Chấn thoát tục vì tăng, Kỵ, Kiếp lai xâm, trần hoàn đa trái

Cung Mệnh an tại Dậu (Đoài), Mão (Chấn) có Tham tọa thủ là người thoát tục, tu hành. Nhưng trong trường hợp này, nếu Tham gặp Kỵ, Kiếp hội hợp, chắc chắn là sẽ phá giới, trở lại làm người thường vì còn nặng nợ trần hoàn.

Tham Lang gia cát tọa Trường Sinh, thọ khảo vĩnh như Bành Tổ

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tham tọa thủ gặp Sinh đồng cung, gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất sống lâu như ông Bành Tổ

Tham, Đào tại nhàn cung, Nữ Mệnh độc phụ chi nhân, ngộ Triệt/Tuần tâm tình thư thái

Đàn bà mà cung Mệnh có Tham Hãm địa tọa thủ gặp Đào đồng cung là người độc ác thâm hiểm và rất dâm đãng. Nhưng trong trường hợp này nếu Tham gặp Đào Tuần/Triệt án ngữ lại là người nhân hậu và đoan chính.

Tham cư Tý, thử thiết vô nghi, ngộ Tuần/Triệt phản vi đoan chính

Cung Mệnh an tại Tý, có Tham tọa thủ, là hạng trộm cắp, du đãng, bất nhân, bất nghĩa. Nhưng trong trường hợp này, nếu Tham gặp Tuần/Triệt án ngữ lại là người lương thiện, thẳng thắn và đúng mực.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---