Sao Thiên Cơ, Thiên Phủ Tại Mệnh

sao thiên cơ, thiên phủ đóng tại mệnh

Sao Thiên Cơ

Cung Mệnh có Thiên Cơ Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa tọa thủ nên thân hình cao, xương lộ, da trắng, mặt dài nhưng đầy đặn, rất thông minh, khôn ngoan, có óc kinh doanh, có mưu trí, biết quyền biến, tính nhan hậu, từ thiện, được hưởng giàu sang và sông lâu.

 • Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, Nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Đại – Tiểu hao, Khoa, Quyền, Lộc tất được hưởng phú quý song toàn và có uy danh lừng lẫy.
 • Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Tả, Hữu, Lộc, Hình, Y, Quang, Quý hội hợp, chắc chắn là chuyên về y khoa hay dược khoa.
 • Cơ Miếu địa, Vượng địa Hay Đắc địa gặp Tả, Hữu, Hỏa, Linh, Hình là người khéo tay, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc hay thủ công.
 • Cơ Đắc địa Tý, Ngọ gặp nhiều Văn tinh, hội hợp là người đa tài, được hưởng phú quý đến tột bậc. Cung Mệnh có cách này mà lại sinh năm Ất, Tân, Kỷ, Bính thật là hoàn mỹ.
 • Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Tuần/Triệt án ngữ, tất phải ly tổ bôn ba suốt đời vất vả thường có tật ở chân tay, lại khó tránh thoát được tai nạn xe cộ hay dao súng, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Có cách này thật chỉ có tu hành mới được yên thân hưởng phúc sống lâu.
 • Cơ Hãm địa thì thân hình nở nang hơi thấp, da trắng mặt tròn kém thông minh, cũng có óc kinh doanh nhưng có tính gian xảo, thường phải buôn bán ngược xuôi, hay làm nghề thủ công để kiếm ăn. Tuy vậy vẫn được no cơm ấm áo và sống lâu.
 • Cơ Hãm địa gặp Tuần/Triệt án ngữ, tuy khá giả nhưng phải lập nghiệp ở xa quê hương, bản quán và hay mắc tai nạn xe cộ, dao súng.
 • Cơ Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa, nhất là Sát tinh Kỵ, Hình tất phải có tàn tật, có bệnh khó chữa thường phải lang thang phiêu bạt, lại hay mắc những tai họa khủng khiếp, nếu không cùng khổ cô đơn, chắc chắn là yểu tử.

Nam mệnh

 • Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tộc bậc và phúc thọ song toàn.
 • Cơ Miếu địa Thìn, Tuất là ngừoi mưu trí, hay bàn xét về chính lược, chiến lược.
 • Cơ Miếu địa Mão, Dậu gặp Đại/Tiểu Hao hội hợp là người có tài kiêm văn võ.
 • Cơ Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, tất phải có tàn tật, có bệnh khó chữa, thường phải lang thang phiêu bạt, hay mắc những tai họa khủng khiếp, nếu không cùng khổ cô đơn, chắc chắn là yểu tử.

Nữ mệnh

 • Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh, là người không ngoan, tài giỏi, đảm đang, vượng phu ích tử, được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Cơ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là được hưởng phú quý đến tột bậc và phúc thọ song toàn.
 • Cơ Miếu địa Mão, Dậu tất có tính dâm đãng
 • Cơ Hãm địa là người đảm đang, nhưng gian xảo và bất chính, suốt đời vất vả, phải muộn lập đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được những nỗi buồn thương, đau đớn vì chồng con. Đây, nếu Cơ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là cùng khốn cô đơn, nếu được no cơm ấm áo, chắc chắn là không thể sống lâu được.

Phụ giải

Cơ viên phú tính từ tâm

Cung Mệnh có Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ là người có lòng từ thiện.

Thiên Cơ gia ác Sát đồng cung, cẩn thận thử thiết

Cung Mệnh có Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ gặp nhiều Sát tinh đồng cung là người quỷ quyệt xảo trá. Nhưng nếu cung Mệnh có Cơ Hãm địa tọa thủ, lại gặp nhiều Sát tinh đồng cung, tất là hạng trộm cướp bất lương.

Thiên, Ấm triều cương, nhân từ chi trưởng

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ (Thiên), Lương (Ấm) tọa thủ đồng cung nên rất nhân từ và chắc chắn là được hưởng phú quý song toàn. Đây, nếu Cơ, Lương gặp Tuần/Triệt án ngữ hay gặp nhiều Sát tinh hội hợp, thật chỉ có tu hành mới được yên thân, hưởng phúc sống lâu.

Cơ, Lương hội hợp thiện đàm binh, cư Tuất diệc vi mỹ luận

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung, là người học rộng tài cao, hay bàn xét về chính lược, chiến lược. Đây, nếu cung Mệnh an tại Tuất tất có nhiều mưu trí hơn là an tại Thìn.

Cơ, Lương thủ Mệnh gia cát diệu, phú quý song toàn

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời.

Cơ, Lương tứ Sát, Tướng – Quân xung, vũ khách tăng lưu Mệnh sở phùng.

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp gặp Tướng xung chiếu, tất là hạng võ sĩ giang hồ hay thầy tu.

Cơ, Nguyệt, Cấn, Khôn nhi hội Xương, Riêu thi tứ, dam tàng

Cung Mệnh an tại Dần (Cấn), Thân (Khôn) có Cơ, Nguyệt tọa thủ đồng cung, gặp Xương, Riêu hội hợp nên hay làm thơ văn dâm tình

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tác lại nhân

Cung Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội hợp thường là công chức

Cơ, Lương đồng chiếu Mệnh, Thân Không vi tăng đạo

Cung Mệnh hay cung Thân có Tuần/Triệt án ngữ, có Cơ, Lương đồng cung chiếu tất là thầy tu.

Sao Thiên Phủ

 • Cung Mệnh có Thiên Phủ tọa thủ nên thân hình đầy đặn da trắng, vẻ mặt thanh tú, răng đều và đẹp, tính khoan hòa, nhân hậu, ưa việc từ thiện, biết suy tính và có nhiều mưu cơ để giải quyết những công việc khó khăn. Suốt đời được hưởng phúc giàu sang và sống lâu.
 • Phủ gặp Tuần/Triệt án ngữ hay Không, Kiếp hội hợp thì thân hình lại cao và hơi gầy, da kém vẻ tươi nhuận, tính ương ngạnh, thích ăn hoang tiêu rộng, chơi bời phóng túng, thích phiêu lưu nay đây mai đó, hay mưu toan những chuyện viển vông. Vậy cho nên suốt đời túng thiếu và chẳng mấy khi được sứng ý toại lòng, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.
 • Cung Mệnh có Phủ tọa thủ gặp nhiều Sát tinh hội hợp là người gian trá hay đánh lừa, nói dối.
 • Phủ rất cần gặp Tử Vi, Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu hội hợp cùng với Khoa, Quyền, Lộc và rất kỵ gặp Tuần/Triệt án ngữ , hay Thiên Không, Không, Kiếp hội hợp.

Nam mệnh

 • Phủ thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Tử Vi, Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc tất được hưởng phú quý song toàn và sống lâu.
 • Phủ gặp Tuần/Triệt án ngữ hay Thiên Không, Không, Kiếp hội hợp, thật là cùng khổ suốt đời. Gặp cách này chỉ có lánh mình ở chốn thuyền môn hay đạo viện mới được yên thân và sống lâu.

Nữ mệnh

 • Phủ thủ Mệnh nên vẻ mặt tươi đẹp như hoa mới nở
 • Phủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng giàu sang và sống lâu và rất vượng phu ích tử.
 • Phủ gặp Tuần/Triệt án ngữ hay Thiên Không, Không, Kiếp hội hợp nên suốt đời phải lao tâm khổ tứ, buồn bực vì chồng con và không thể sống lâu được. Nhưng nếu có cách này mà dốc lòng tu hành thì cũng được hưởng phúc và thanh nhàn.

Phụ giải

Thiên Phủ ôn lương

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ là người khoan hòa, nhân hậu, có lòng từ thiện

Nam Thiên Phủ giao long vãng uyên

Đàn ông có Phủ thủ Mệnh là người cẩn thận chín chăn, biết suy nghĩ sâu xa, ví như con thuồng luồng qua vực.

Thiên Phủ lâm Tuất hũu tinh phù, phú quý song toàn

Cung Mệnh an tại Tuất có Phủ tọa thủ lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên được hưởng giàu sang trọn đời

Thiên Phủ Tuất cung vô Sát tấu Giáp, Kỷ nhân hoạnh phát danh tài

Cũng như trên, cung Mệnh không bị Sát tinh xâm phạm. Cách này hợp với tuổi Giáp, Kỷ. Vậy cho nên nếu tuổi Giáp, Kỷ có cách này tất hoạnh phát công danh, và được hưởng phú quý đến tột bậc.

Dần, Mộc, Phủ, Vi hữu hôi Tam Kỳ, Kình, Bật cư lai Thânh Mệnh xuất võ do văn, uy quyền quy phụ chung nhân, mạc phùng Không, Kiếp hư vô

Cung Mệnh hay cung Thân an tại Dần có Phủ, Vi tọa thủ đồng cung lại gặp Khoa, Quyền, Lộc hội hợp cùng với Kình, Bật là người có văn chức, nhưng gặp thời loạn nên kiêm nhiếp cả quân sự, có uy quyền lớn khiến mọi người phải phục tùng, kính nể. Nhưng nếu cách này gặp Tuần/Triệt án ngữ hay Thiên Không, Địa Không, Địa Kiếp xâm phạm, sẽ không được kể đến nữa.

Phủ, Vũ Tý cung, Giáp, Đinh nhân tọa, phúc vượng danh ba, hung lai Tuần/Triệt, danhh sư nhân khi ư Canh Nhâm tuế, tài phúc trường hành

Tuổi Giáp, Đinh có cung Mệnh an tại Tý, có Phủ, Vũ tọa thủ đồng cung nên được hưởng phúc giàu sang và có danh tiếng lừng lẫy; nhưng nếu gặp Tuần/Triệt án ngữ thì lại mang tiếng xấu và bị nhiều người khinh bỉ, công danh cũng trắc trở, tài lộ cũng suy kém.

Những tuổi khác nếu có cách này thường được luận đoán như trên. Nhưng riêng hai tuổi Canh Nhâm mà có cung Mệnh an tại Tý, có Phủ, Vũ tọa thủ đồng cung, dù gặp Tuần/Triệt án ngữ, cũng không bị mang tiếng xấu, vẫn có tài lộc và vẫn được hưởng phúc.

Thiên Phủ cư Ngọ, Tuất, Thiên Tướng lai triều Giáp nhân nhất phẩm chi quý

Cung Mệnh an tại Ngọ Tuất có Phủ tọa thủ, gặp Tướng hợp chiếu tất có quan chức và được hưởng giàu sang. Riêng tuổi Giáp, nếu có cách này lại rất quý hiển.

Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương đồng, quân thần khánh hội

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ gặp Tướng hợp chiếu, nhị hợp có Lương, nên rất rực rỡ tốt đẹp, ví như vua tôi khánh hội ở chốn triều đình. Nếu có cách này, chắc chắn là được hưởng giàu sang.

Thiên Phủ, Xương, Khúc, Tả, Hữu cao đệ ân vinh

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ gặp Xương, Khúc, Lộc hội hợp nên được hiển vinh, có danh giá hơn người

Thiên Phủ, Xương, Khúc, Lộc Tồn, cự vạn chi tứ

Cung Mệnh có Phủ tọa thủ, gặp Xương, Khúc, Lộc hội hợp nên rất giàu có.

Phủ, Tướng đồng lai hội Mệnh cung toàn gia thực lộc

Cung Mệnh có Phủ, Tướng hội chiếu, nên rất sung túc thừa cơm ăn áo mặc.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---