Sao Thái Dương Đóng Tại Mệnh

sao thái dương đóng mệnh

Cung Mệnh có Thái Dương Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ nên thân hình đẫy đà, cao vừa tầm, da hồng hào, mặt vuông vắn đầy đặn, có vẻ uy nghi (sinh ban đêm mặt đỏ) mặt sang, dáng điệu đường hoàng bệ vệ, rất thông minh, tính thẳng thắn,  cương nghị, hơi nóng này nhưng nhân hậu từ thiện, được hưởng giàu sang và sống lâu.

 • Cung Mệnh có Nhật Miếu địa, Vượng địa ứng hợp với Dương nam, Dương nữ.
 • Cung Mệnh có Nhật Miếu dịa hay Vương địa tọa thủ mà lại sinh ban ngày thật là hoàn mỹ
 • Nhật Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp nhất là
 • Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Đào, Hồng, Hỷ tất được hưởng phú quý đến tột bậc, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và phúc thọ song toàn
 • Nhật Miếu địa, Vượng địa gặp Tuần/Triệt án ngữ nên suố đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thiếu sức khỏe thường có bệnh đau đầu, bệnh thần kinh, bệnh khí huyết, mắt kém. Nếu không sớm ly tổ, lập nghiệp ở phương xa tất không thể sống lâu được.
 • Nhật Đắc địa gặp Tuần/ Triệt án ngữ tuy  nhưng được hưởng phú quý và phúc thọ song toàn.
 • Nhật Đắc địa nếu không  gặp Tuần/ Triệt án ngữ  tuy vô bệnh tật vẫn có tài lộc nhưng không thể quý hiển được.
 • Nhật Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Kình, Đà, Không, Kiếp, Kỵ, Riêu, Hình nên suốt đời vất vả, công danh trắc trở, tiền tài khó kiếm, hay đau mắt thường có bệnh ở trong đầu, lại rất dễ mắc những tai nạn nguy hiểm, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.
 • Nhật Đắc địa gặp Kỵ đồng cung và không bị Kình, Đà, Kiếp, Riêu, Hình xâm phạm tất được hường giàu sang đến tột bậc và sống lâu.
 • Nhật Hãm địa nên thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, cao vừa tầm, da xanh xám, mặt choắt có vẻ buồn tẻ, má hóp mắt lộ, cũng khá thông minh, tính cũng nhân hậu từ thiện nhưng đôi khi ương gan, lại không cương nghị, không bền chí, làm việc gì rồi cũng chóng chán, suốt đời lao khổ bất đắc chí, mắt kém thường có bệnh đau đầu, bệnh thần kinh, khí huyết. Nếu không sớm ly tổ tất không thể sống lâu được.
 • Nhật Hãm địa về già mới được an nhàn sung sướng.
 • Nhật Hãm địa tại Hợi, Tý là người cao khiết, có đức độ ham chuộng văn chương, triết học đạo lý.
 • Nhật Hãm địa tại Thân, Tuất, Tý (Dương cung) cũng không đến nỗi mờ ám xấu xa lắm nên vẫn được cơm no áo ấm và chẳng đáng lo ngại nhiều về bệnh tật.
 • Nhật Hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hũu, Khoa, Quyền, Lộc, Đào, Hồng, Hỷ hay Hỏa, Linh Đắc địa tất cũng có công danh tiền tài và được tăng phúc tăng thọ.
 • Nhật Hãm địa gặp Tuần/Triệt án ngữ lại thành sáng sủa tốt đẹp, tuy phải sớm ly tổ nhưng được hưởng giàu sang khỏe mạnh và sống lâu.
 • Nhật Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Kình, Đà, Không, Kiếp, Kỵ, Diêu, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt thiếu sức khỏe, thường có bệnh đau đầu, bệnh thần kinh, khí huyết, mắt rất kém. Nếu trong mình không có tật, chân tay không bị thương tàn, chắc chắn là bị mù lòa không những thế lại còn hay mắc tai họa khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử.
 • Nhật dù Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa hay Hãm địa gặp Hình đồng cung tất mắt có tật, mắt thường bị vật kim khí bén nhọn chạm phải mà có thương tích.

Nội dung bài viết

Nam mệnh

 • Nhật Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa đẹp đẽ hội hợp là người tài giỏi, thao lược văn võ kiêm toàn, được hưởng giàu sang đến tột bậc, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và sống lâu.
 • Nhật Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, thiếu sức khỏe thường đau đầu, bệnh thần kinh, khí huyết, mắt rất kém. Nếu trong mình không có tật, chân tay không bị thương tàn, chắc chắn bị mù lòa. Không những thế lại còn hay mắc những tai họa khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử.

Nữ mệnh

 • Nhật Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh là người tài giỏi đảm đang, khí huyết dồi dào, tính cương nghị nóng nảy, được hưởng giàu sang, sống lâu và rất vượng phu ích tử. Đây, nếu Nhật gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất được hưởng phú quý đến tột bậc, phúc thọ song toàn.
 • Nhật Hãm địa là người đa sầu, đa cảm, khéo tay, suốt đời tuy vất vả, mắt kém, hay đau yếu có nhiều bệnh tật nhưng vẫn được cơm no áo ấm.
 • Nhật Hãm địa phải sớm ly tổ mới có thể sống lâu được và phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thương.
 • Nhật Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp thật là chung thân cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con, lang thang phiêu bạt thiếu sức khỏe, thường có bệnh đau đầu, thần kinh, khí huyết, mắt rất kém. Nếu trong mình không có tật, chân tay không bị thương tàn chắc chắn mù lòa. Không những thế còn hay mắc những tai họa khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử.

Phụ giải

Nhật xuất Lôi môn, phú quý vinh hoa

Cung Mệnh an tại Mão có Nhật tọa thủ, tất được hưởng phú quý và rất vinh hiển (Mão thuộc quẻ Chấn là biểu tượng của Sấm sét, nên gọi là Lôi môn)

Thái Dương cư Ngọ Nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi vị, địch quốc chi phú.

Cung Mệnh an tại Ngọ, có Nhật tọa thủ nên rất sáng sủa tốt đẹp. Nhật ở đây ví như mặt trời rực rỡ trên từng cao. Tuổi Canh, Tân, Đinh, Kỷ có cách này tất hay chuyên quyền, nhưng được hưởng phú quý đến tột bậc. Còn các tuổi khác có cách này, cũng được hưởng giàu sang trọn đời.

Thái Dương cư Ngọ, Canh, Tân, Đinh, Kỷ nhân phú quý song toàn.

Tuổi Canh, Tân, Đinh, Kỷ mà cung Mệnh an tại Ngọ có Nhật tọa thủ, chắc chắn là được hưởng phú quý song toàn.

Thái Dương cư Tý, Bính, Đinh phú quý trung lương

Cung Mệnh an tại Tý có Nhật tọa thủ, kém sáng sủa tốt đẹp. Riêng tuổi Bính, Đinh có cách này được hưởng giàu sang và là người trung chính lương thiện. Còn các tuổi khác có cách này là người tài giỏi nhưng suốt đời bất đắc chí.

Nhật tại Mùi, Thân, Mệnh vị vi nhân tiên cần hậu lẫn

Cung Mệnh an tại Mùi, Thân có Nhật tọa thủ, là người không bền chí, làm việc gì cũng chỉ siêng năng buổi đầu rồi về sau lại lười biếng trễ nải và bỏ dở.

Nữ Mệnh đoan chính Thái Dương tinh, táo ngộ hiền phu tín khả bằng

Đàn bà mà cung Mệnh có Nhật Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ là người đoan chính và chắc chắn là sớm lấy được chồng hiền, có tài thao lược.

Nhật lạc nhàn cung, sắc thiều xuân dung

Cung Mệnh có Nhật Hãm địa tọa thủ nên vẻ mặt kém tươi đẹp và có vẻ buồn tẻ.

Nhật, Nguyệt thủ Mệnh bất như chiếu hợp tinh mình

Nhật, Nguyệt Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ tại cung Mệnh không được hoàn mỹ bằng hội chiếu cung Mệnh. Nếu cung Mệnh an tại Sửu, hoặc có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung tại Mùi xung chiếu, hoặc có Nhật tọa tại cung Tỵ, Nguyệt tọa thủ tại Dậu hợp chiếu hay an tại Mùi, hoặc có Nhật, Nguyệt tọa thủ tại Hợi, hợp chiếu, tất được hưởng phú quý đến tột bậc, phúc thọ song toàn.

Nhật, Nguyệt tinh minh, tá cửu trùng kim điện

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Tỵ, Nguyệt tọa thủ tại Dậu hợp chiếu, hay an tại Mùi có Nhật tọa thủ tại Mão, Nguyệt tọa thủ tại Hợi hợp chiếu là người có tài kinh bang tế thế, được hưởng giàu sang, thường phò tá bậc nguyên thủ đất nước.

A- Tam hợp Minh châu sinh Vượng địa, ân bộ Thiềm cung

Cung Mệnh có Nhật, Nguyệt sáng sủa tốt đẹp hợp chiếu ví như hòn ngọc sáng. Có cách này rất quý hiển, nhẹ bước trên đường công danh, như bước trên cung Thiềm (mặt trăng)

B- Nhật, Nguyệt nhi chiếu hư không, học nhất nhi thập

Cung Mệnh vô chính diệu có Nhật, Nguyệt sáng sủa tốt đẹp hợp chiếu, là người thông minh, biết suy sét nên học một biết mười. Trong trường hợp này nếu cung Mệnh vô chính diệu có Tuần/Triệt án ngữ thật là toàn mỹ.

Nhật, Tỵ, Nguyệt, Dậu, Sửu cung, Mệnh bộ Thiềm cung

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Tỵ, Nguyệt tọa thủ tại Dậu hợp chiếu nên rất quý hiển, thường nhẹ bước thang mây, như dạo gót trên cung Thiềm

Nhật, Mão, Nguyệt, Hợi, Mùi cung Mệnh đa chiết quế

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Mão, Nguyệt tọa thủ tại Hợi hợp chiếu tất đi thi được đỗ cao ví như được bẻ cành quế.

Nguyệt, Nhật đồng Mùi, Mệnh an Sửu hầu bá chi tài

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung tại Mùi xung chiếu, là người tài giỏi có quyền cao chức trọng

Nhật, Nguyệt, Mệnh, Thân cư Sửu, Mùi tam phương vô cát phản vi hung.

Cung Mệnh hay cung Thân tại Sửu, Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung, nếu không có thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp xung chiếu, hợp chiếu tất có nhiều sao mờ ám xấu xa. Như thế tuy cơm no áo ấm trọn đời nhưng không thể quý hiển được.

Nhật, Nguyệt, Sửu, Mùi âm dương hỗn hợp tự giảm quang huy, kỵ phùng Sát tinh, nhược lai văn diệu, diệc kiến quý. Ân, Thai, Tọa, Khôi, Hồng văn tài ngụy lý, xuất sử thành công

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung nên kém tốt đẹp vì âm dương hỗn hợp giảm bớt ánh sáng. Đây, Nhật, Nguyệt rất kỵ gặp Sát tinh hội hợp. Nhưng trong trường hợp này, nếu Nhật, Nguyệt gặp Xương, Khúc hội hợp cùng với Quý, Ân, Thai, Tọa, Khôi, Hồng tất là người có văn tài lỗi lạc hay ngụy biện, biết trì thù, biết xuất xử đúng lúc và chắc chắn là được hưởng giàu sang.

Nhật, Nguyệt, Sửu, Mùi ái ngộ, Tuần, Không, Quý, Ân, Xương, Khúc ngoại triều, văn tất thượng cách, đường quan xuất chính.

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung rất cần gặp Tuần án ngữ để thêm sáng sủa tốt đẹp. Đây, nếu Nhật, Nguyệt gặp Tuần án ngữ gặp Quý, Ân, Xương, Khúc hội chiếu tất có sự nghiệp văn chương lớn lao và có quyền cao chức trọng.

Nhật, Nguyệt, Khoa, Lộc, Sửu cung, đinh thị công khanh

Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật Nguyệt tọa thủ đông cung gặp Khoa, Lộc hội hợp là người có chức vị lớn trong chính quyền.

Nhật, Nguyệt tịnh tranh quang, quyền lộc phi tàn

Cung Mệnh an tại Thìn có Nhật tọa thủ gặp Nguyệt tọa thủ tại Tuất xung chiếu hay an tạ Tuất có Nguyệt tọa thủ gặp Nhật tọa thủ tại Thìn xung chiếu nên rất rực rỡ tốt đẹp. Vì Nhật, Nguyệt ở đây ví như mặt trời mặt trăng đua nhau chiếu sáng. Có cách này thật là suốt đời được hưởng giàu sang, lại giữ gìn được quyền thế là tài lộc vững bền.

Dương, Âm, Thìn, Tuất, Nhật, Nguyệt, bích cung nhược vô minh, không diệu tu cần, song đắc giao huy, nhi phùng Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Phụ, Cáo, Tả, Hữu nhất cử thành danh, chúng nhân tôn phục

Cung Mệnh an tại Tuất có Nhật tọa thủ, gặp Nguyệt tọa thủ tại Thìn xung chiếu , hay an tại Thìn có Nguyệt tọa thủ gặp Nhật tọa thủ tại Tuất xung chiếu, rất mờ ám xấu xa. Vậy cần gặp Tuần/Triệt án ngữ hay Thiên không đồng cung  để trở nên sáng sủa tốt đẹp, có như thế mới được hưởng giàu sang và sống lâu.

Cung Mệnh an tại Thìn, có Nhật tọa thủ, gặp Nguyệt tọa thủ tại Tuất xung chiếu, hay an tại Tuất có Nguyệt tọa thủ, gặp Nhật tọa thủ tại Thìn xung chiếu, nên rất rực rỡ tốt đẹp. Vì Nhật, Nguyệt ở đây ví như mặt trời mặt trăng cùng tỏa sáng giao hội lẫn nhau. Trong trường hợp này nếu Nhật, Nguyệt gặp Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Phụ, Cáo, Tả, Hữu hội hợp tất sớm nhẹ bước thang mây, thành danh một cách dễ dàng, lại có uy quyền hiển hách, được nhiều người tôn phục.

Nhật, Nguyệt, Sát hội, nam đa gian đạo, nữ đa dâm

Cung Mệnh có Nhật Hãm địa tọa thủ, hay có Nguyệt Hãm địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp nên rất xấu xa. Đàn ông có cách này là quân trộm cướp, đàn bà có cách này là hạng dâm đãng.

Nhật, Nguyệt vô minh, nhi phùng Riêu, Đà, Kỵ, Kiếp, Kình ư Mệnh, tật nguyền lưỡng mục

Cung Mệnh có Nhật Hãm địa tọa thủ, hay có Nguyệt Hãm địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, tất bị mù lòa cả 2 mắt.

Nhật, Nguyệt giáp mệnh bất quyền tắc phú

Cung Mệnh an tại Sửu giáp Nhật tại Dần, giáp Nguyệt tại Tý hay an tại Mùi, giáp Nhật tại Ngọ, giáp Nguyệt tại Thân, nếu không có uy quyền hiển hách, tất là bạc triệu phú như Vương Khải, Thạch Sùng.

Cự tại Hợi cung, Nhật Mệnh Tỵ, thực lộc trì danh

Cung Mệnh an tại Tý, có Nhật tọa thủ, gặp Cự tọa thủ tại Hợi xung chiếu, thật là suốt đời được hưởng lộc dồi dào, công danh bền vững.

Cự tại Tỵ cung, Nhật Mệnh Hợi, phản vi bất giai

Cung Mệnh an tại Hợi, có Nhật tọa thủ, gặp Cự tọa thủ tại Tỵ xung chiếu thật là suốt đời được hưởng lộc dồi dào, công danh bền vững.

Nhật tại Tỵ cung, Nhật mỹ huy thiên, kiêm lai Lộc, Mã, Trường Sinh, Phụ, Bật, thế sự thanh bình vi đại phú, nhược kiêm Tướng, Ấn, Binh, Hình, vô lai Tuần, Triệt loạn thế thành công

Cung Mệnh an tại Tỵ có Nhật tọa thủ rất sáng sủa tốt đẹp, vì Nhật ở đây ví như mặt trời tỏa ánh rực rỡ trên tầng cao. Trong trường hợp này nếu Nhật gặp Lộc, Mã, Sinh, Phụ, Bật giao hội tất làm nên giàu có lớn trong thời bình và nếu Nhật gặp Tướng, Ấm, Binh, Hình giao hội nhưng không gặp Tuần, Triệt án ngữ tất lập được sự nghiệp vĩ đại trong thời loạn.

Nhật cư Hợi địa. Nhật trầm thủy đề, ngoại cũng Tam, Kỳ, Tả, Hữu, Hồng, Khôi kỳ công quốc loạn viên thành, hoan ngộ Phượng, Long, Cái, Hổ bất kiến sát tinh, thinh thế phát danh tài.

Cung Mệnh an tại Hợi, có Nhật tọa thủ, không được sáng sủa tốt đẹp, vì Nhật ở đây ví như mặt trời chìm dưới đáy nước. Trong trường hợp này nếu Nhật gặp Khoa, Quyền, Lộc chiếu Tả, Hữu, Hồng, Khôi giao hội, tất lập được kỳ công, có sự nghiệp lớn trong thời loạn, và nếu Nhật gặp Phượng, Long, Cái, Hổ giao hội, nhưng không bị Sát tinh xâm phạm, tất có công danh và tài lộc trong thời bình.

Nhật Hãm, xung phùng ác Sát, lao lục bôn ba.

Cung Mệnh có Nhật Hãm địa tọa thủ, gặp nhiều sát tinh hội hợp thật là suốt đời lao khổ, thường phải bôn ba nay đây mai đó.

Thái Dương, Hóa Kỵ, hữu mục hoàn thương

Cung Mệnh có Nhật, Kỵ tọa thủ đồng cung nên hay đau mắt, mắt thường có tật.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---