Sao Thất Sát, Phá Quân Đóng Tại Mệnh

sao thất sát, phá quân đóng tại mệnh

Sao Thất Sát

Cung Mệnh có Thất Sát tọa thủ nên thân hình nở nang hơi cao nhưng thô, xấu, da sạm hay đen giòn, mặt thường có vết, mắt to và lồi, tính ương ngạnh, nóng nảy, làm việc gì cũng muốn cho chóng xong.

 • Sát Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa nên rất can đảm, dung mãnh, thông minh, có nhiều mưu cơ lại thêm tính cương nghị, hiếu thắng và hay nói đại ngôn nhưng được nhiều người tin phục. Tuy được hưởng giàu sang sống lâu nhưng trên đường đời lại nhiều bước thăng trầm.
 • Sát Miếu địa tại Dần, Thân dĩ nhiên là quý hiển. Những tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ mà cung Mệnh có cách này thật là tài quan song mỹ.
 • Sát Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Tử, Phủ, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Mã, Kình tất được hưởng phú quý đến tột bậc có uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.
 • Sát Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa, gặp nhiều sao sấu xa hội hợp nhất là Sát tinh là người tàn nhẫn, Đa sát tuy được hưởng giầu sang nhưng chẳng được lâu bền, thường hay mắc tai nạn xe cộ, dao súng hay bị bắt bớ giam cần và chắc chắn là giảm thọ.
 • Sát Hãm địa là người hung bạo gian quyệt hay nói khoác lác, thường làm đồ tể, hàng thịt, thợ rèn. Nếu giầu có tất không thể sống lâu được.
 • Sát Hãm địa, Mão, Dậu tuy mờ ám xấu xa nhưng ứng hợp với tuổi Ất, Tân. Vậy cho lên tuổi Ất, Tân mà cung Mệnh có cách này cũng được hưởng phú quý và tuổi thọ cũng gia tăng.
 • Sát Hãm địa gặp Tả, Hữu, Long, Phượng, Quang, Quý hội hợp thường làm thợ vàng hay thợ bạc.
 • Sát Hãm địa gặp nhiều sao xấu xa hội hợp nhất là Sát tinh thật là suốt đời cùng khổ cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó chữa lại hay bị bắt bớ giam cầm, hay mắc tai nạn khủng khiếp nhất là về xe cộ, dao súng và dĩ nhiên là yểu tử nhứng chết một cách rất thê thảm.
 • Sát Hãm địa gặp Hình đồng cung nếu không mắt tù tội tất cũng bị giết chết hay chết vì tai nạn xe cộ.

Nam mệnh

 • Sát Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc thường hiển đạt về võ hiệp, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và dĩ nhiên là sống lâu.
 • Sát Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp Hình đồng cung là người có biệt tài về quân sự và có oai phong lẫm liệt.
 • Sát Hãm địa gặp sao mờ ám xấu xa hội hợp thật là suốt đời cùng khổ cô đơn và lang thang phiêu bạt thường có bệnh tật khó chữa lại hay bị bắt bớ giam cầm, hay bị tai nạn xe cộ, dao súng và chắc chắn là yểu tử nhưng chết một cách rất thê thảm.

Nữ mệnh

 • Sát Miếu địa hay Đắc địa thủ Mệnh là người tài giỏi, đảm đang, gan góc và hay ghen tuông. Tuy được hưởng giàu sang, sống lâu, nhưng phải muộn lập gia đình mới tránh khỏi được những nỗi ưu phiền đau đớn vì chồng con. Đây, nếu Sát gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc và phúc thọ song toàn.
 • Sát Hãm địa là người độc ác lòng lang dạ thú, khắc chồng hại con, thường có nhiều bệnh tật suốt đời lao khổ lại hay mắc tai nạn và không thể sống lâu được. Đây nếu Sát gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp thật là suốt đời cùng khổ cô đơn lại có bệnh tật khó chữa, thường hay bị mắc tai họa khủng khiếp và chắc chắn là yểu tử nhưng chết một cách rất thê thảm.

Phụ giải

Thất Sát Dần, Thân, Tý, Ngọ, nhất sinh tước lộc, vinh xương

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Tý, Ngọ có Sát tọa thủ, tất được hưởng phú quý đến tột bậc.

(Thất Sát tọa thủ tại Dần, Thân gọi là “Thất Sát triều đẩu” tọa thủ tại Tý, Ngọ gọi là “Thất Sát ngưỡng đẩu”)

Sát, Tử, Tốn cung, Đế huề bảo kiếm, Hỏa, Tuyệt nhập xâm, đa sát chi nhân, hanh ngộ Bật, Khoa, Mã, Ấn, Hồng, Sinh, di lập chiến công vi đại tướng

Cung Mệnh an tại Tỵ, Tốn cung có Sát, Tử đồng cung tất được hưởng phú quý và có uy quyền hiển hách, cũng ví như đức vua mang kiếm báu. Đây, nếu Sát, Tử gặp Hỏa, Tuyệt hội hợp, lại là người tàn nhẫn, “khát máu”

Nếu Sát, Tử gặp Hỏa, Tuyệt hội hợp cùng với Bật, Khoa, Mã, Ấn, Hồng, Sinh tất hiển đạt về võ nghiệp, thường lập được chiến công một cách dễ dàng, và được vinh thăng lên hàng võ quan cao cấp.

Thất Sát, Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Sát, Liêm tọa thủ đồng cung tất phải chết ở giữa nơi đường xá hoặc vì tai nạn xe cộ hoặc vì dao súng.

Sát, Liêm, Sửu, Mùi, Ất, Kỷ, Âm Nam, anh hùng chí dũng

Âm Nam tuổi Ất Kỷ mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Sát, Liêm tọa thủ đồng cung là bậc anh hùng trí dũng hơn người. Các tuổi khác mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Sát, Liêm tọa thủ đồng cung, cũng là người can đảm và có tài thao lược.

Thất Sát, Phá Quân nghi xuất ngoại; chư ban thủ nghệ bất năng tinh

Cung Mệnh có Sát địa tọa thủ (hay có Phá, – Hãm địa tọa thủ) tất phải lìa bỏ gia đình đi làm ăn ở phương xa. Có cách này lại là người biết nhiều nghề nhưng không được tinh thục.

Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh nhi ngộ Văn, Xương ư Tân, Đinh tuế, sương phụ chi nhân

Đàn bà tuổi Tân, Đinh mà cung Mệnh có Sát tọa thủ gặp Phá, Tham hội chiếu (hay có Phá tọa thủ gặp Sát, Tham hội chiếu hay có Tham tọa thủ gặp Sát, Phá hội chiếu)  và gặp Xương hoặc đồng cung hoặc xung chiếu là người góa bụa, suốt đời cô đơn buồn khổ. Có cách này phải muộn lập gia đình, hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ tang tóc bi thương.

Thất Sát trùng phùng Tứ Sát yêu đà bối khúc trận trung vong

Cung Mệnh có Sát tọa thủ gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp tất bị gù lưng hay có tật ở lưng và nếu ra trận chắc chắn là mạng vong.

Sát, Kình tại Ngọ, mã đầu đối kiếm, tương giao Sát diệu ư Bính Mậu nhân, mệnh vi nan toàn.

Cung Mệnh an tại ngọ có Sát, Kình tọa thủ đồng cung, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, tất hay mắc tai họa khủng khiếp, nhất là về xe cộ, dao súng. Tuổi Binh Mậu mà cung Mệnh có cách này, chắc chắn là phải chết một cách rất thê thảm, thân thể không được vẹn toàn. Nhưng tuổi Giáp Kỷ mà cung Mệnh có cách này, lại là bậc cái thể anh hùng.

Sát lâm Tuyệt địa, hội Dương, Đà, Nhan, Hồi yểu chiết.

Cung Mệnh an tại Tuyệt địa có Sát tọa thủ, gặp Kình, Đà hội hợp, tất phải yểu tử như ông Nhan Hồi, học trò đức Thánh Khổng. (Trong số của ông Nhan Hồi, Cung Mệnh an tại Tuyệt địa, có Sát tọa thủ, gặp Kình Đà hội hợp. Vậy cho nên ông chết sớm).

Thất Sát, Hỏa, Dương bần thả tiện, đồ tể chi nhân

Cung Mệnh có Sát Hãm địa tọa thủ gặp Hỏa, Kình hội hợp, là người nghèo hèn, thường làm đồ tể, hàng thịt.

Sát cư Ly, Khảm nam nhân thê hiền đa hội; mạc ngộ Kiếp, Riêu, ố phụ ái cô thân, nữ Mệnh ai oan trái hồng nhan nan tự chủ

Đàn ông mà cung Mệnh an tại Ngọ (Ly), Tý (Khảm) có Sát tọa thủ, tất lấy được nhiều vợ hiền. Đây, nếu Sát gặp Kiếp, Riêu hội hợp, lại là người ghét đàn bà và thích ở độc thân.

Đàn bà mà cung Mệnh an tại Ngọ, Tý có Sát tọa thủ gặp Kiếp, Riêu hội hợp tất giăng mắc vào lưới tình mà mang lụy trong đời phải gặp nhiều phen khổ sở, điêu đứng vì tình.

Sát, Hình hội Long thần định giáng

Cung Mệnh có Sát Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ gặp Hình đồng cung là người oai phong lẫm liệt như Long thần giáng thế và chắc chắn là được hưởng phú quý nhưng thường hiển đạt về võ nghiệp.

Sát, HÌnh tọa củng liêm trực vô tư

Cung Mệnh có Sát Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ, gặp HÌnh hoặc đồng cung hoặc xung chiếu hay có Hình Đắc địa tọa thủ gặp Sát chiếu, là ngừoi liêm khiết, thẳng thắn và vô tư.

Thất Sát lâm Thân chung thị yểu

Cung Thân có Sát tọa thủ tất không thể sống lâu được

Sao Phá Quân

Cung Mệnh có Phá Quân tọa thủ nên thân hình đẫy đà cao vừa tầm(Phá Đắc địa hay Hãm địa, thân hình hơi thấp) da hồng hào, mặt đầy đặn, mắt lộ, hầu lộ, lông mày thưa.

 • Phá Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa là người thông minh, cương quả hiếu thắng, tự đắc, có thủ đoạn, có tài thoa lược, lại can đảm, dũng mãnh, ưa hoạt động, thích đi xa, ham săn bắn
 • Phá Miếu địa lại hay nghe nịnh hót.
 • Phá Đắc địa cũng hay nghe nịnh hót, nhưng có tính gian hiểm, bất nhân
 • Phá Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tất được hưởng giàu sang và sống lâu. Nhưng trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, tiền gài công danh như đám mây nổi, tụ tán bất thường
 • Phá Miếu địa ứng hợp với tuổi Đinh, Kỷ, Qúy và khắc tuổi Bính, Mậu, Dần, Thân. Vậy cho nên tuổi Đinh, Kỷ, Quý mà cung Mệnh có Phá Miếu địa tọa thủ, chắc chắn là được hưởng phú quý song toàn. Còn tuổi Bính, Mậu, Dần, Thân mà cung Mệnh có Phá Miếu địa tọa thủ, tuy cũng được hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa
 • Phá Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc hay Kình, Đà, Không, Kiếp Đắc địa, thật là thang mây nhẹ bước, được hưởng phú quý đến tột bậc, lại uy quyền hiển hách danh tiếng lẫy lừng.
 • Phá Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh ãm địa hay Đại Tiểu Hao, Hổ, Kỵ, Hình nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở, nghèo túng, thường phải bôn tẩu nay đây mai đó, lại hay mắc tai nạn và khó tránh thoát được tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.
 • Phá Hãm địalà người ương ngạnh, hiếu thắng, hung tợn, nham hiểm, bất nhân, có óc kinh doanh, khéo tay, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc, thủ công hay đi buôn; suốt đời vất vả khổ sở, thường mắc nhiều tai ách, nếu không ly tổ bôn ba, tất không thể sống lâu được.
 • Phá Hãm địa Mão Dậu ứng hợp với tuổi Ất, Tân, Quý, Phá Hãm địa Dần, Thân ứng hợp với Giáp, Canh, Đinh, Kỷ. Phá Hãm địa Tỵ, Hợi ứng hợp với tuổi Mậu. Vậy cho nên tuổi Ất, Tân, Quý mà cung Mệnh an tại Mão Dậu, có Phá tọa thủ; tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ mà cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Phá tọa thủ, và tuổi Mậu mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Phá tọa thủ cũng vẫn khá giả và chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành xảy đến trong đời.
 • Phá Hãm địa gặp Kình, Đà, Không, Kiếp Đắc địa hội hợp cũng được hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa.
 • Phá Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Sát tinh Hãm địa hay Đại Tiểu Hao, Kỵ, Hổ, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang phiêu bạt, lại có tàn tật, có bệnh khó chữa, thường mắc tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích, nếu không cũng yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

Nam mệnh

 • Phá Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc, thường hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền hiển hách và sống lâu.
 • Phá Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật, có bệnh khó chữa, thường mắc nhưng tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích, nếu không cũng yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

Nữ mệnh

 • Phá Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh là người tài giỏi, đảm đang, gan góc, hay ghen tuôn. Tuy được hưởng giàu sang và sống lâu nhưng phải muộn lập gia đình mới tránh được những nỗi ưu phiền và đau đớn vì chồng con. Đây, nếu Phá gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc.
 • Phá Hãm địa là người dâm dật, ác độc, lăng loàn, phải lấy kế, lấy lẽ may ra mới tránh được mấy độ buồn thương, suốt đời khổ cực, có nhiều bệnh tật, lại hay mắc tai nạn; nếu không ty tổ bôn ba, tất không thể sống lâu được. Đây, nếu Phá gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đợn, khắc chồng hại con, phải lang thang phiêu bạt, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, lại có tàn tạt, hay có bệnh khó chữa, nếu không cũng yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

Phụ giải

Phá Quân nhất diệu, tính nan minh

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất, Dần, Thân, có Phá đơn thủ (không gặp Chính diệu khác đồng cung) là người không sáng suốt hay nghe nịnh hót.

Phá Quân Tý, Ngọ, gia quan tiến lộc

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá tọa thủ tất được hưởng phú quý song toàn

Phá Quân, Khảm, Ly, cô thân đọc ảnh

Cung Mệnh an tại Tý (Khảm), Ngọ (Ly) có Phá tọa thủ, tất phải sớm xa cách cha mẹ anh em; nếu không cũng khắc vợ/chồng hay hiếm con.

Phá Quân, Tham Lang, phùng Lộc, Mã nam đa lãng đãng, nữ đa dâm

Cung Mệnh có Phá tọa thủ (hay có Tham tọa thủ) gặp Lộc, Mã hội hợp; Đàn ông hay chơi bời, hoang đãng, thích ngao du nay đây mai đó; Đàn bà rất dâm dật .

Đàn ông hay đang bà mà cung Mệnh có Phá tọa thủ (hay Tham tọa thủ) gặp Lộc, Mã hội hợp, là người vô hạnh nhưng kiếm tiền dễ dàng.

Phá, Sát khảng phùng Hỏa, Hao mạc ngộ Việt, Hình lão hạn quy hân họa nghiệp lai

Cung Mệnh có Phá, tọa thủ (hay có Sát tọa thủ) gặp Hỏa, Hao hội hợp thật là khó tránh thoát được những tai nạn khủng khiếp.

Cung Mệnh có Phá tọa thủ (hay có Sát tọa thủ) gặp Hao, Hỏa hội hợp cùng với Việt, Hành tất về già sẽ chết vì mắc tai nạn

Phá, Kình, Mão, Dậu nhi phùng Phụ, Bật, khởi ngụy Hoàng Sào

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Phá, Kình tọa thủ đồng cung, gặp Phụ, Bật hội hợp là người độc ác, đa sát, làm loạn thiên hạ như Hoàng Sào (đời Đường) vậy.

Phá Quân, Hỏa, Linh bôn ba lao toái

Cung Mệnh có Phá tọa thủ gặp Hỏa, Linh hội hợp nên suốt đời phải bôn ba lao khổ.

Dần, Thân, Phá, Hỏa, Việt lâm ư Tân, Đinh tuế cơ xảo tài hành.

Tuổi Tân, Đinh mà cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Phá tọa thủ, gặp Hỏa, Việt hội hợp là người giỏi về máy móc, thường chuyên về kỹ nghệ.

Các tuổi khác mà cung Mệnh an tại Dần, Thân có cách này cũng rất khéo tay.

Phá tọa Ly, ngôn ngữ thô bạo; phùng Lộc, Dương, năng giải xướng cuồng

Cung Mệnh an tại Ngọ có Phá tọa thủ nên rất gian hay gắt gỏng, nói năng thô lỗ. Đây, nếu Phá, hoặc gặp Lộc đồng cung, hoặc gặp Thiếu Dương đồng cung hoặc gặp Lộc, Dương hội hợp, lại vui tính, hay nói đùa bỡn.

Phá Quân Thìn, Tuất nhi ngộ Khoa, Tuần, cải ác vi lương; ư hợp Mậu, Quý nhân, đa hoạnh danh tài.

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Phá tọa thủ là người gian ác bất nhân. Đây, nếu Phá gặp Khoa đồng cung, gặp Tuần án ngữ, lại rất thẳng thắn lương thiện. Tuổi Mậu, Quý mà cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Phá tọa thủ, gặp Khoa đồng cung, gặp Tuần án ngữ tất hoạnh phát danh tài.

Phá cư Mộ, cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế nhi phùng Hình, Lộc, chấn động uy danh.

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Phá tọa thủ, là người cương quả, lập được sự nghiệp lớn lao trong thời loạn. Đây, nếu Phá gặp Hình, Lộc hội hợp, tất có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---