Sao Văn Xương, Văn Khúc Đóng Tại Mệnh

sao văn xương, văn khúc đóng tại mệnh
 • Cung Mệnh có Văn Xương hay Văn Khúc tọa thủ, nên vẻ mặt thanh tú và khôi ngô.
 • Xương, Khúc Đắc địa nên tai thính, mắt rất sáng, trong mình thường có nốt ruồi kín hợp với quý tướng, lại là người thông minh, học rộng, biết suy xét, phán đoán mọi việc trước sau, hay dở, có văn tài và có năng khiếu về âm nhạc.
 • Xương, Khúc Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Tử, Phủ, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc nên đi thi đỗ cao, sớm hiển đạt, được hưởng phú quý, có uy danh lừng lẫy và sống lâu.
 • Xương, Khúc Đắc địa gặp Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người khôn khéo, có nhiều tài năng, sớm hiển đạt và được hưởng giàu sang trọn đời. Trong trường hợp này nếu Xương, Khúc gặp Tuần/Triệt án ngữ, hay nhiều Sát tinh hội hợp, thật là mờ ám xấu xa. Có cách này nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội; tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Chỉ có lánh mình ở trốn thuyền môn hay đạo viện, may ra mới được yên thân và sống lâu.
 • Khúc Đắc địa gặp Vũ đồng cung tất có tài kiêm văn võ, có uy quyền hiển hách và được hưởng giàu sang trọn đời. Tuổi Giáp mà cung Mệnh có Khúc Đắc địa tọa thủ, gặp Vũ đồng cung là hợp cách, nên được hưởng phú quý đến cực độ và có uy danh lừng lẫy.
 • Khúc Đắc địa gặp Tham, Hỏa đồng cung, hay hội chiếu tất có quan chức lớn và có rất nhiều của cải quý giá.
 • Xương, Khúc Hãm địa làm nghề thủ công rất khéo léo, nếu chuyên về kỹ nghệ, mỹ nghệ sau cũng khá giả.
 • Xương, Khúc Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp, tất trong mình có nhiều rỗ sẹo, tính nông nổi, trước khi làm bất cứ một việc gì cũng không suy xét cẩn thận, nên hay nhầm lẫn, thất bại, suốt đời cùng khổ cô đơn, thường phải ly tổ, bôn ba, khó tránh thoát được tai họa nhất là tù tội, nếu không có tàn tật, không thể sống lâu được.
 • Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ, dù Đắc địa hay Hãm địa nhưng nếu gặp Tuế, Tấu, Long, Phượng hội hợp, cũng là người khéo nói, hát hay và rất ham chuộng thi ca, vũ, nhạc, kịch.

Nam mệnh

 • Xương, Khúc Đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc là người thông minh, học rộng, có văn tài lỗi lạc, sớm nhẹ bước thang mây, uy danh lừng lẫy, được hưởng giàu sang trọn đời và sống lâu.
 • Xương, Khúc Hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp, nên suốt đời cùng khổ cô đơn, thường phải ly tổ bôn ba, khó tránh thoát được tai họa, nếu không có tàn tật tất phải yểu tử.

Nữ mệnh

 • Xương, Khúc Đắc địa thủ Mệnh, nên nhan sắc tuyệt vời và rất đa tình.
 • Xương, Khúc Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, tất được hưởng phú quý và sung sướng trọn đời.
 • Xương, Khúc Hãm địa, nét mặt cũng tươi tỉnh, nhưng tính rất dâm đãng và suốt đời hay phải buồn phiền vì chồng con.
 • Xương, Khúc Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa, hay Sát tinh hội hợp là hạng gái giang hồ, ty tiện, khắc chồng, hại con và thường phải yểu tử.
 • Xương, Khúc thủ Mệnh, dù Đắc địa hay Hãm địa, nếu gặp Riêu đồng cung, cũng là người có tính đồng bóng

Phụ giải

Văn Quế, Văn Hoa, cửu trùng quý hiển

Cung Mệnh có Xương, Khúc Đắc địa tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên rất quý hiển.

(Văn Quế là tên riêng của Văn Xương, Văn Hoa là tên riêng của Văn Khúc)

Văn Xương, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng

Cung Mệnh có Xương, Khúc Đắc địa tọa thủ, là người thông minh, học rộng, có nhiều tài năng.

Dương phi hảo sắc thị Khúc, Xương

Cung Mệnh của số Dương Quý Phi đời Đường có Khúc, Xương tọa thủ, vậy cho nên nàng có nhan sắc “chim sa cá lặn” và được vua Đường Huyền Tôn yê quý chiều chuộng.

Đàn bà mà trong số có Khúc, Xương thủ Mệnh cũng là người xinh đẹp.

Nữ nhân Xương, Khúc thông minh, phú quý chỉ đa dâm

Đàn bà mà trọn số mệnh có Xương, Khúc Đắc địa thủ Mệnh là người thông minh, được hưởng phú quý, nhưng có tính dâm đãng.

Tỵ, Hợi tọa Quế, Hoa, Phi vinh tắc phú

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nên rất rực rỡ. Có cách này nếu không quý hiển cũng là triệu phú.

Xương, Khúc, Liêm Trinh ư Tỵ, Hợi, vi nhân bất thiện tao hình

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp Liêm đồng cung là người gian dối, hay khoe khoang, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải ly tổ bôn ba, lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội và không thể sống lâu được.

Xương, Khúc, Phá Quân phùng, hình khắc đa lao toái

Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ, dù Đắc địa hay Hãm địa nếu gặp Phá đồng cung, tất suốt đời lao tâm khổ tứ và hay bị bắt bớ giam cầm.

Xương, Khúc, Phá Quân lâm Hổ, Thổ, Sát, Dương xung phá bôn ba

Cung Mệnh an tại Dần (Hổ), Mão (Thổ) có Xương, Khúc tọa thủ gặp Phá đồng cung, gặp Sát tinh, nhất là Kình xung chiếu, nên suốt đời lao khổ, thường phải lìa bỏ gia đình, bôn tẩu ở phương xa, lại hay mắc tai họa, tù tội và không thể sống lâu được.

Xương, Khúc, Lương tinh vị chí thai cương

Cung Mệnh có Xương, Khúc Đắc địa tọa thủ, gặp Lương đồng cung hay xung chiếu nên rất quý hiển có uy danh lừng lẫy.

Xương, Khúc, Cơ, Lộc thanh tú xảo

Cung Mệnh có Xương, Khúc Đắc địa tọa thủ gặp Cơ, Lộc hội hợp là người xinh đẹp và khéo léo.

Xương, Khúc, Tả, Hữu hội Dương, Đà đương sinh dị chí.

Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ gặp Tả, Hữu đồng cung gặp Kình, Đà hội hợp nen trong mình có nốt ruồi kín và có nhiều tướng lạ.

Xương, Khúc, Lộc Tồn do vi kỳ thị

Cung Mệnh có Xương, Khúc Đắc địa tọa thủ, gặp Lộc đồng cung là người có nhiều tài năng xuất chúng.

Xương, Khúc, Sửu, Mùi, Giáp nhân Dương nữ, kiêm phùng Hồng, Lộc, hiện phụ chi nhân.

Dương Nữ tuổi Giáp mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung, gặp Hồng, Lộc hội hợp, là người có đức độ, đáng bậc hiền phụ, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử.

Văn Xương hội Liêm Trinh chỉ táng mệnh thiên niên

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi, Mão, Dậu có Xương, Liêm tọa thủ đồng cung nên không thể sống lâu được.

Văn Xương, Vũ Khúc ư Mệnh Thân, văn vũ kiêm bị

Cung Mệnh, Thân có Xương Đắc địa, gặp Vũ đồng cung là người có tài kiêm văn võ, có uy danh lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.

Văn Xương, Tả Phụ, vị chí tam thai

Cung Mệnh có Xương Đắc địa tọa thủ gặp Tả đồng cung, nên rất quý hiển.

Nhị Khúc Vượng cung, uy danh hách dịch

Cung Mệnh có Khúc Đắc địa tọa thủ gặp Vũ đồng cung, là người có tài kiêm văn võ và có uy quyền hiển hách.

Xương, Khúc Giáp Mệnh tối vi kỳ

Cung Mệnh có giáp Xương, giáp Khúc nên rất thông minh và được nhiều người kính trọng, quý mến.

Xương, Khúc giáp Mệnh, xuất ngoại đa cận quý nhân

Cung Mệnh giáp Xương, giáp Khúc ra ngoài hay được gần quý nhân

Xương, Khúc giáp Trì, quý nhi thả hiển

Cung Mệnh có Nhật sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, lại giáp Xương, Khúc, nên rất quý hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

Văn tinh củng chiếu, Giả Nghị niên thiếu đăng khoa

Trong số của Giả Nghị đời Hán, cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp lại có Xương, Khúc, Khôi, Việt hộ chiếu, vậy cho nên Giả Nghị thông minh, học rộng đỗ đạt rất sớm, Người nào mà cung Mệnh có cách này cũng thông minh và sớm hiển đạt.

Nhị Khúc triều viên phùng Tả, Hữu, tướng tướng chi tài

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Khúc, Vũ hội chiếu và Tả, Hữu hội hợp, là người có tài kiêm văn võ, nhưng hiển đạt vè võ nghiệp và được hưởng phú quý song toàn.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---