Luận Giải Sao Tuần Triệt (Tuần Không – Triệt Không)

Luận giải sao Tuần Triệt

Luận bàn về sao Tuần, Triệt (Tuần Không – Triệt Không)

Tuần với Triệt đều có chung một tác động gọi bằng không vong, gọi tắt là Triệt Không và Tuần Không, mà nguyên tên là Triệt lộ không vong và Tuần trung không vong.

Tuần và Triệt khi chấn đóng đều đứng liền hai cung. Với Triệt không thì cung dương là chính và cung âm là phụ với người tuổi dương can. Với người tuổi âm can thì cung âm là chính và cung dương là phụ. Chính thì tác động mạnh hơn, phụ tác động yếu hơn.

Bản chất Triệt không gồm có không hư và ảo tưởng giống như Thiên Địa Không. Nhưng nó còn mang đến những chướng ngại đột nhiên, điểm này mới là chủ yếu; gọi bằng Triệt lộ ví như người đang đi đường mà đường bị sụt xuống hoặc có núi lở ngăn chặn triệt mất đường đi lối về.

Triệt gây hại nhất đối với Lộc Mã, Mệnh có Lộc Mã hoặc vận có Lộc Mã mà gặp Triệt thì kể như không Lộc Mã. Triệt có thêm Lưu niên Triệt nữa chứ không chỉ có Triệt đóng chết trên lá số.

Thường thấy phổ biến lý luận rằng sau ba mươi tuổi thì ảnh hưởng Triệt không còn. Chẳng có gì để chứng minh điều này là đúng. Qua kinh nghiệm thì bất cứ lúc nào Triệt cũng gây hại hoặc làm cho đỡ hại trước hay sau ba mươi gì cũng như nhau. Có thể suy ra rằng sau ba mươi tuổi tác đã chín chắn, có phần nào kinh lịch thì sự tai hại bớt đi chăng?

Luận cứ Triệt đáo kim cung sẽ giúp cho những sao ở hai cung này tốt đẹp hơn không đúng. Cung Thân (Kim) mà có Lộc Mã bị Triệt vẫn bị hỏng như thường.

Triệt kị nhất đối với sao Thiên Tướng rồi mới đến Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Lương, nói chung thì Triệt hãm hại cát tinh nhiều hơn hung tinh. Mệnh Thiên Tướng gặp Triệt dễ bị tai nạn lớn nguy hại cho tính mạng, càng đắc địa càng nặng. Có câu ca rằng:

Thiên Tướng miếu địa gặp ngay

Triệt Không án ngữ thân nay khó toàn

Hoặc vì súng đạn đao gươm

Tứ chi đầu mặt tật thương đó mà

Triệt chỉ đem lại lợi ích khi nó gặp Thái Âm, Thái Dương hãm, như Âm ở Dần Mão Thìn Tỵ, Dương ở Dậu Tuất Hợi Tí; hoặc nó gặp các hung sát tinh bất lợi cho Mệnh cho vận.

Sách Tử Vi Đẩu Số tinh diệu tổng đàm viết: Mệnh Thiên Đồng Thiên Lương đứng cùng Hóa Kỵ mà gặp Triệt Không án ngữ thành ra người tuyệt đối chủ quan.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư không nói gì đến cách Mệnh Vô Chính Diệu gặp Triệt Tuần Thiên Địa Không tức tam Không hoặc tứ Không, nhưng tập Thần Kế Định Số của Lê Quí

Đôn thì có đề cập đến ảnh hưởng tốt của Triệt khi vào cung Mệnh VCD qua các câu phú:

Mệnh vô chính diệu hoan ngộ tam Không hữu song Lộc phú quí khả kì

(Mệnh không có chính tinh rất mừng có tam Không giàu sang khi có cả song Lộc)

Mệnh Triệt Thân Tuần tu cần vô hữu chính tinh vãn niên vạn sự hoàn thành khả đãi

(Mệnh bị Tuần, Thân gặp Triệt được Mệnh không chính tinh lúc vào luống tuổi đời mới tốt đẹp)

Trở lại với sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư ta thấy lời chú ghi bên dưới câu phú về Thiên Không như sau: “Mệnh cung Kim Không tắc phát nhị hạn nên gặp phúc, nếu Thủy Không sẽ lan tràn ngập lụt, Mộc Không ắt là gẫy đổ, Thổ Không thì đất sụt”

Phải chăng Triệt đáo Kim cung và Tuần cư Hỏa địa căn cứ vào câu phú trên đây? Nó đòi hỏi phải Mệnh vô chính diệu mới thật toàn bích? Nếu vậy thì Mệnh VCD chỉ ở cung Kim cung Hỏa mới hay?

Nói sang Tuần Không toàn danh của nó là Tuần trung không vong. Tuần cũng phân ra chính với phụ như Triệt. Tuần sức công phá của tính chất “triệt lộ” không bằng Triệt, bởi vậy Thiên Tướng sợ Triệt gây nguy hại hơn Tuần.

Triệt phá hoại đột nhiên từ hoàn cảnh. Tuần lại trễ nải tự nơi mình. Cho nên mới có cái cách Thìn Tuất Phá ngộ Tuần Khoa lại nên hay. Nhờ Tuần khiến tự mình sửa lại cho ngay ngắn bản chất xông xáo bừa bãi của Phá Quân. Sự khác biệt căn bản giữa Tuần với Triệt là thế.

Nói tóm lại Tuần công phá nhẹ hơn Triệt chứ không phải Tuần kéo dài sự phá hoại còn Triệt thì sau ba chục tuổi thì hả hơi đi.

Về tính không tưởng, ảo tưởng, Tuần Triệt kém Thiên Không ở điểm: Thiên Không khi thành tư tưởng triết lý có thế hệ tổ chức hơn Tuần Triệt. Tuần Triệt tư tưởng triết chỉ đột nhiên thôi. Bởi vậy Thiên Không gặp Xương Khúc hay hơn Xương Khúc bị Tuần Triệt.

Sao rất kị với Triệt khác là Thiên Mã. Thiên Mã ngộ Triệt gọi bằng Triệt túc Mã, ngựa gẫy chân. Mã đứng với Lộc bị Triệt làm ăn thất bại. Mã đứng một mình không cần Lộc dễ bị té ngã thương tích (đã bàn đến luận ở Lộc Mã)

Một số câu phú Tử Vi về sao Tuần – Triệt

Tam Không độc thủ phú quí nan toàn

(Mệnh vô chính diệu chỉ có tam Không mà thiếu Khoa Quyền Lộc, Lộc Tồn thì giàu sang không lâu bền)

Tuần Triệt ngộ Thiên Hình tha hương cách lý

(Mệnh có Tuần Triệt gặp sao Thiên Hình thường xa quê hương bản quán)

Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn tư cơ phá hoại

(Tuần Triệt không nên gặp Lộc Tồn cơ nghiệp không giữ được)

Tuần Triệt án ngữ Trạch Điền/ Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho

Tam Không hội Văn Xương ư Thê cung thiềm cung triết quế

(Cung Thê không chính tinh có Văn Xương với tam Không thì lấy vợ con nhà danh giá)

Triệt Tuần ngộ Mã hành Thê vị

Vợ bỏ chồng đào tị tha hương

Cung Huynh Đệ Triệt Tuần xung củng

Chim đầu đàn bay bổng xa khơi

Tam Không chiếu hội tao cát diệu

Lại dưỡng tinh có đạo con nuôi

(Cung Tử Tức không chính tinh gặp tam Không và sao Dưỡng)

Không phùng Phá Tử Phối vào

Vợ chồng trắc trở ba tao mới thành

(Cung Phu Thê có Tử Phá bị Tuần Triệt)

Triệt Tuần xung khắc chẳng sai

Thiên Hư bất chính cả hai vợ chồng

Phúc hữu chính tinh kị ngộ Triệt Tuần hoặc gia sát diệu lai ngộ Kiếp Cự thủy nịch tử

(Cung Phúc sao chính sợ gặp Triệt Tuần lại thêm Kiếp Cự dễ chết đuối)

Tam Không xung sát hạnh Triệt khả bằng

Tứ chính giao phùng kị Tuần trực đối

(Vận hạn bị các hung sát chiếu mà cung vận hạn có Triệt sẽ đỡ, vận hạn có nhiều sao tốt chiếu mà cung vận hạn có Tuần trở thành vô ích)

Thân cư Thê vị, Triệt Tuần lai xâm, thiếu niên ai lệ nãi thất tình

Gia lâm cát tú lương duyên mãn kiếp

(Thân đóng Thê bị Tuần Triệt tuổi trẻ thất tình, có cát tinh phò trợ thì luống tuổi được duyên lành)

Thân cư Quan Lộc nhược kiến Triệt Tuần, Kiếp Kỵ nam nhân phong vân vị tế, hựu phùng cát diệu vũ lộ thừa ân khả dãi quá trung tuần dĩ hậu

(Thân đóng cung Quan Lộc bị Triệt Tuần Kiếp Kỵ tuổi trẻ danh phận bôn ba, có cát tinh hội tụ ngoài tuổi năm mươi mới được hưởng ơn mưa móc)

Thân tại Quan cung gia sát diệu Triệt Tuần, nữ mệnh nan bảo thân danh

Gia kiến Bạch Tang thân cô trích ảnh, nghi gia vãn tuế tất thành

(Thân đóng Quan Lộc gặp sát tinh và Triệt Tuần, số gái khó bảo toàn danh tiết lại thêm Bạch Hổ, Tang Môn thì cô đơn phải muộn tuổi mới lấy chồng)

Triết túc Đà Mã sum vầy

Tử Mã Tuần Triệt đêm ngày khảm kha

(Mã bị Tuần Triệt là ngựa chết cuộc đời khảm kha)

Mệnh vô chính diệu tam Không

Nhật Nguyệt giao chiếu dự phần công khanh

Cái ngộ Mộc gái nào đoan chính

Mã gặp Không thì tính tang bồng

(Triệt Không và Địa Kiếp)

Tam Không ngộ Dưỡng đinh ninh

Nuôi con nghĩa tử giúp mình yên vui

Dưỡng Thai Triệt Vượng thấu vào

Trong anh em có dị bào chẳng không

Tang Môn Hư Khốc chẳng hay

Tuần Triệt viễn phối họa may mới thành

(Đây là những sao đóng ở cung Phu Thê)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---