Luận Giải Sao Long Trì – Phượng Các

Luận giải sao Long Trì - Phượng Các

Luận bàn về sao Long Trì – Phượng Các

Trong Tử Vi khoa, hai sao Long Trì, Phượng Các đi song song như Tả Hữu, Xương Khúc, Kiếp Không, Quang Quí, Thai Phụ…

Giống như Xương Khúc về tính chất tương đồng lại có sự khác biệt. Cả Long lẫn Phượng đều chủ về tài nghệ nhưng Long Trì nặng chất “nghệ” hơn bởi vậy khi Vũ Khúc đứng với Long Trì thường là tay thợ giỏi.

Trên mặt khác Long Trì giỏi võ và Phượng Các giỏi văn. Trường hợp Long Phượng đồng cung ở Sửu Mùi thì văn võ kiêm tư. Văn hay võ hay nghệ còn tùy thuộc chủ tinh mà chúng đứng cùng

Long Trì thuộc dương Thủy còn Phượng Các thuộc dương Thổ. Phượng Các chủ “tài”, Long Trì chủ “nghệ”. Phượng Các một mình đứng với Thiên Tài, Xương Khúc, hợp cùng Hóa Khoa rất tốt.

Long Phượng cùng đứng theo thế hiệp giáp làm thành con người thông tuệ. Long Phượng cũng đem cho nữ mạng nhan sắc phong thái diễm lệ yêu kiều và uy nghi. Long Phượng đứng với Khôi, Việt Xương Khúc khiến nam mạng thành tài trí thông minh có tiếng tăm.

Long Phượng đi cùng những sao Liêm Trinh, Tham Lang, Đào Hoa thì chế giảm bớt tính trăng hoa. Long Phượng vào vận hạn chủ về tin vui, cưới hỏi, tài lộc, mưu sự. Long Phượng gặp Diêu Hỉ càng tăng thêm điều vui. Long Phượng gặp Hoa Cái, Bạch Hổ làm thành bộ “tứ linh” có nhiều may mắn thành tựu.

Long Trì hội Thai Phụ dễ thăng chức, gặp Mã Sinh Vượng đẻ con. Riêng Long Trì hội Không Kiếp hay Mộc Dục thì đề phòng sông nước gây tai nạn hoặc thành ra băng huyết cho nữ mạng. Trong khi Phượng Các mà hội Không Kiếp lại thường bị người oán trách cừu hận.

Sách Tử Vi Đẩu Số Tinh Diệu Tổng Đàm viết: “Tại Tật Ách cung mà Thất Sát đứng với Long Trì thì bị chứng âm hư, tai điếc, cũng cung này Thất Sát Phá Quân gặp Phượng Các thì lo bệnh nơi con mắt”

Một số câu phú Tử Vi về sao Long Trì – Phượng Các

Nữ Mệnh Long Phượng ôn lương

(Số nữ có Long Phượng tính tình ôn lương)

Nữ Mệnh Long Phượng dị đắc quí nhân phối

(Mệnh nữ có Long Phượng dễ lấy chồng sang quí)

Phượng hàm Thư nhi phùng Nhật Nguyệt, tam kỳ lai nhập tử

Sinh nam tất uy bá quyền danh, nữ tất danh đằng xương vũ

(cung Tử Tức có Phượng Các đứng với Tấu Thư, Nhật Nguyệt và Tam Hóa đẻ con trai nên danh phận, con gái tăm tiếng trên nghệ thuật)

Long Phượng giáp Quan, thân cư cẩm thất

(Cung Quan giáp Long Phượng là người có chức tước)

Mệnh Quan nhi giáp Phượng Long thanh danh sủng ái

(Cung Mệnh cung Quan giáp Long Phượng thường được đời nghe danh và mến chuộng)

Phượng Long, Tả Hữu Mệnh viên chung thân phú quí

(Mệnh có Tả Hữu, Long Phượng lúc nào cũng sang cả)

Phượng Long Mão Dậu ấy ai

Trước sau vinh hiển trong ngoài nổi danh

Long Trì Phượng Các gồm hai

Đoài Đông Phụ Bật mấy ai một chồng

(Cung Phu có Long Phượng, Phụ Bật số nữ khó lòng một đời chồng)

Phượng Long Mão Dậu đôi miền

Vượng thì kim bảng chiếm tên ở đầu

Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương, Tả Hữu ấy làng tài hoa

(Đây là nói về cung Phối ngẫu)

Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ Tham, Sát Phá lại rằng võ công

Tứ Linh, Cái Hổ, Phượng Long

Công danh quyền thế lẫy lừng một phen

Giáp Long giáp Phượng đôi nơi

Tả Hữu, Thai Tọa lầu đài thiếu niên

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---