Một Số Bài Phú Tử Vi Chọn Lọc

Một số bài phú tử vi chọn lọc

Một số bài Phú Tử Vi chọn lọc

Sách Tử Vi Đầu Số Toàn Thư có những bài phú sau đây: Thái Vi phú, Tăng bổ Thái Vi phú, Đẩu Số Cốt tuỷ phú, Nữ Mệnh cốt tuỷ phú, Đẩu Số phát vi luận, Hình tính phú, Đẩu Số chuẩn thằng, Tử Vi đẩu số yếu quyết, Bách tự thiên kim quyết, Tinh viên luận

Người đời sau còn nghiên cứu thêm và đặt ra phú Ma Thị, phú Huynh Kim và ở Việt Nam có phú nôm Thần Kê Định số của Lê Quý Đôn. Những câu phú ghi tại những phần trên đều cắt từ những bài phú dẫn thượng. Dưới đây ghi thêm những câu chưa ghi vì còn cần những lời bàn riêng biệt.

Sinh phùng bại địa phát đã hư hoa

(Mệnh đóng ở đất bại có phát cũng chỉ là hư hoa).

Bại địa ở câu phú này không phải chỉ vào đất có sao Đào Hoa chấn đóng. Bại địa ở đây tính theo Ngũ hành. Tỷ dụ năm sinh nạp âm là Thuỷ thì Trường Sinh của Thuỷ ở cung Thân mà Mệnh lại an ở Dậu thì Dậu chính là chỗ đất bại của Thổ Thuỷ, thành ra có phát nhờ những sao tốt cũng không thật đẹp.

Tuỵêt sứ phùng sinh hoa nhi bất bại

(đã nói ở trên).

Không vong định yêu đắc dụng, Thiên Không tối vi khẩn yếu

(Những sao không vong đứng đúng vị khả dĩ đắc dụng, sao Thiên Không quan trọng hơn hết).

Mệnh Thân có Thiên Không mà ở cung Hoả, cung Kim hoặc Đại Tiểu hạn gặp Thiên Không ở các cung Hoả, Kim có thể phát Phúc. Vì Kim gặp Không thành tiếng vang, Hoả gặp Không bùng chảy. Nếu vào cung Thuỷ, cung Thổ, cung Mộc thì sẽ không tác hại, vì Thuỷ gặp Không thì tràn ngập, Mộc gặp Không ắt bị gẫy, Thổ gặp Không bị chuồi lở.

Nhược phùng bại tuyệt chi địa, chuyên chước phù trì chi diệu khả hữu công

(Mệnh Thân rơi vào bại tuyệt mà được Lộc Tồn, Hoá Lộc phù trì thì giảm hẳn khó khăn).

Hình Tù hiệp ấn, hình trượng duy ty

(Thiên Tướng có Liêm Trinh, Kình Dương hay bị hạn quan tụng hoặc dễ mất chức).

Thái Âm cư Tý Thuỷ trừng quế nhạc, đắc thanh yếu chi chức trung gián chi tài

(Mệnh lập ở Tí Thái Âm thủ mà sinh ban đêm khả dĩ giầu sang, tâm chất chính trực).

Văn Hao cư Dần Mão, chúng thuỷ Triều Đông

(Sao Phá Quân gặp Văn Xương ở Dần Mão gọi bằng cách chúng thuỷ triều Đông).

Cách này cả đời tân khổ trong khi khoa Tử Vi Việt lại nói song Hao Mão Dậu mới là chúng thuỷ triều Đông, cách này thường hoạch phát. Không biết chúng thuỷ triều Đông của Song Hao Mão Dậu đã căn cứ vào đâu? (Hao ở đây là Đại và Tiểu hao).

Hình ngộ Tham Lang hiệu vi phong lưu thái trượng

(Hình chỏ sao Kình Dương mà đóng Mệnh hay Thân với sao Tham Lang thì con người thông minh và lúc nào cũng phong lưu). Sách khác lại nói Tham Đà mới phong lưu thái trượng, Đà hoá khí là Kỵ, chỉ ở cung Dần không bao giờ ở Mão.

Dương Linh hợp ư Mệnh cung ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục

(Mệnh Kình Dương, Linh Tinh gặp cả Bạch Hổ dễ bị tù tội).

Hình Sát đồng Liêm Trinh ư Quan Lộc, già nữa nan đào

(Thất Sát, Liêm Trinh đóng cung Quan gặp Kình Dương cũng bị hình ngục).

Sát cự tuyệt địa, thiên niên yểu triết Nhan Hồi

(Thất Sát ở vào tuyệt địa tính theo nạp âm của niên sinh đối với một cung nào đó, không thọ). (Xin đọc lại thế nào là tuyệt địa đã dẫn ở trên).

Bệnh Phù, Quan Phù giai tác hoạ, Tấu Thư, Bác Sĩ dữ lưu Lộc tác trinh tường

(Bệnh Phù, Quan Phù vào vận hạn đều gây họa, Tấu Thư, Bác Sĩ và lưu Lộc vào vận hạn đều mang Phúc đến).

Lực Sĩ, Tướng Quân đồng Thanh Long hiển kỳ quyền lộc

(Vận được Thanh Long, Bác Sĩ, Tướng Quân: mưu cầu danh vị thuận lợi).

Quan Phù gia Hình Sát ư Thiên Di : ly hương tạo phối

(Sao Quan Phù gặp Kình Dương, Thất Sát ở Thiên Di thì phải ly hương lập nghiệp, lập gia đình) .

Thiện Ấm thủ ư không vị, Thiên Trúc sinh nhai

(Mệnh Cơ Lương bị Triệt hay Thiên Không, nên ẩn dật đỡ mang họa) .

Kỵ Ám đồng cư Tật Ách, trầm khốn khuông doanh

(Cự Môn, Hoá Kỵ đóng ở Tật Ách thường có bệnh lâu khỏi).

Quân tử tại Khôi Việt, tiểu nhân tại Dương Linh

(Mệnh Khôi Việt là người bao dung hào sảng – Kinh Dương Linh Tinh tại Mệnh là loại người khó chơi).

Thân Mệnh tối hiểm Dương Đà, Thất Sát ngộ chi vị miễn vi hung

(Thân Mệnh Thất Sát gặp Kình Dương, Đà La dễ bị hung họa).

Mệnh ngộ Khôi Xương đương đắc quý

Hạn phùng Tử Phủ định đa tài.

(Mệnh có Khôi Xương dáng dấp thanh nhàn, hạn được Tử Phủ thì có tiền).

Nhược trị sát tinh định tam giá nhi tâm bất túc

Phùng Dương Đà tu đề khốc nhị lệ bất can

(Số nữ ở Phu cung nhiều hung sát tinh lấy nhiều chồng, gặp Dương Đà dễ thành goá bụa).

Liêm Lộc lâm Thân, nữ đắc thuần âm trinh khiết chi đức

(Đàn bà Mệnh Thân có Liêm Trinh và Lộc thì trinh khiết).

Quân tử Mệnh Trung diệc hữu Dương Đà Linh Hoả.

Tiểu nhân Mệnh nội khởi vô Khoa Lộc Quyền tinh.

(Mệnh người quân tử cũng có Dương Đà Linh Hoả vậy. Mệnh kẻ tiểu nhân cũng có Khoa Quyền Lộc vậy. Vấn đề là miếu hãm mà thôi).

Văn Xương Văn Khúc Thiên Khôi tú

Bất độc thi thư dã khả nhân

(Mệnh có Xương Khúc, Thiên Khôi dù không được học cũng là người đắc lực).

Đa học thiểu thành, chi vị Kình Dương Phùng Kiếp Sát.

Vi nhân hiếu tụng, cái nhân Thái Tuế ngộ Quan Phủ

(Học nhiều mà chẳng đỗ đạt chỉ vì Kình Dương gặp Kiếp Sát. Tính người ưu kiện bởi lẽ Thái Tuế gặp Quan Phủ).

Nguỵ trá phù hư – Dương Đà hãm địa

(Kình Dương, Đà La ở đất hãm thủ Mệnh con người nguỵ trá hay khoác lác).

Hoá lộc hoàn vi hảo, hưu hướng mộ trung tàng

(Sao Hoá Lộc đóng ở cung tứ mộ giảm hẳn khí thế).

Cự Phá Kình Dương tính tất cương Phủ Tướng Đồng Lương tính tất hảo

(Mệnh Cự Môn hội Kình Dương, hay Phá Quân, Kình Dương tính tình cương bạo. Có phủ Tướng Đống Lương thì hiền lành).

Xương Khúc Lộc Cơ thanh tú sảo

Âm Dương Tả Hữu tối từ tường

(Mệnh Xương Khúc Lộc Cơ trông văn nhã và khéo. Âm Dương thêm Tả Hữu bao dung đại lượng)

Thân Mệnh vận hạn Kỵ tương phùng

Cách Thái Tuế, Quan Phủ chí

Quan phi khẩu thiệt tất bất không

(Vận hạn có Đà Kỵ thêm Thái Tuế, Quan Phù khó tránh hoạ tranh tụng, khẩu thiệt).

Tử Vi Đế toà tại Nam cực, bất năng thi công.

Thiên Phủ, Linh Tinh cư Nam địa, chuyên năng vi phúc

(Tử Vi đóng Tí dễ thành vô dụng. Thiên Phủ đóng Tí cùng với Linh Tinh được phúc).

Thiên Cơ tứ sát đồng cung đã thiện tam phần

Thái Âm Linh Hoả đồng vị phản thành thập ác.

(Thiên Cơ dù đứng với tứ sát thì cũng không đến nỗi, nhưng Thái Âm gặp Hoả Linh lại thành phiền).

Tham Lang vi ác tú nhập miếu bất hung

Cự Môn vi ác diệu, đắc viên ưu mỹ.

(Tham Lang Cự Môn ở chỗ hãm thành ác, được miếu địa Thành hay).

Mệnh Thân tương khắc tắc tâm loạn nhi bất nhàn.

(Mệnh và Thân ở hai cung xung chiếu, tương khắc thì đa tư đa lự khó thảnh thơi).

Xương Khúc tại hung hương, lâm tuyền lãnh đạm

(Xương Khúc vào đất hãm hay bị hung tinh phá hoại thường có hoài bão ở ẩn, ẩn dật vì khi vào cuộc phấn đấu luôn luôn bị chèn ép cản trở).

Khoa tinh cư hãm địa đăng hoà tân cần.

(Hoá Khoa đóng đất hãm học hành phải cố gắng lắm mới nên)

Sát lâm tam vị, Thê Tử bất hoà

(Sát tinh đóng cung Thê, vợ con bất hoà).

Cự đáo nhị vị tất Huynh Đệ vô nghĩa

(Cự Môn vào cung Bào, anh em không thương nhau).

Hình Sát thủ Tử cung, tử nan phụng lão

(Hình Sát vào cung Tử Tức, lúc già xa cách con cái.)

Hung chiếu Tài Bạch tự tán vô thường

(Gặp hung tinh chiếu cung Tài Bạch, tiền bạc tụ tán vô thường).

Dương Đà Tật Ách, nhãn mục hôn manh

(Kình Dương, Đà La đóng Tật Ách, đề phòng bệnh mắt).

Hoả Tinh đáo Thiên Di trường đồ tœịch mịch

(Hoả Tinh đóng cung Thiên Di vào cuộc phấn đấu ít người trợ giúp).

Tôn tinh cư tiện vị, chủ nhân đa lao

(Những sao quý mà đóng ở đất hèn, cuộc đời vất vả).

Điền Trạch ngộ Phá Quân tiền phá hậu thành

(Cung Điền gặp Phá Quân, trước hư hoại sau mới thành).

Phúc Đức Ngộ Kiếp Không, bôn tẩu vô lực

(Cung Phức Đức gặp Kiếp Không, bôn tẩu cho lắm cũng bằng vô ích.

Liêm Trinh, Phá Quân, Hoả Linh đồng cung, lang tâm cẩu phế

(Sao Liêm Trinh Phá Quân đứng cùng với Hoả Linh là con người phản phúc).

Thiên Cơ Thái Âm đồng cung Dần Thân, nan miễn bạt thiệp tha hương

(Thiên Cơ Thái Âm đóng Dần Thân, Thường có khuynh hướng phiêu lưu).

Nữ mệnh Thiên Cơ nhập miếu, tính cương, cơ sào, quyền bính, trì gia

(Mệnh nữ Thiên Cơ đắc địa, cứng rắn khôn khéo, giỏi tề gia).

Thái Dương Dậu cung, quý nhi, bất hiển, tú nhi bất thực

(Thái Dương tại Dậu đứng với Thiên Lương có thể làm lớn nhưng ví như cây to mà không có trái)

Thái Dương thủ Mệnh ư Mão, trú sinh nhân khả phú quý

(Thái Dương ở Mão, đứng với Thiên Lương, phải sinh ban ngày mới thật đẹp).

Thái Dương tại Thiên Di, di căn hoán diệp.

(Thái Dương vào cung Thiên Di thường không kế tiếp được tổ nghiệp, phải rời quê hương bản quán mới thành công).

Thái Dương hãm hội Dương Đà Hoả Linh, chủ mục tật, hình khắc phụ mẫu.

(Thái Dương đóng hãm địa gặp Dương Đà Hoả Linh dễ đau mắt, hoặc hình khắc cha mẹ)

Thiên Phủ thủ Mệnh, Dương Đà Hoả Linh hội hợp, gian trá

(Mệnh có Thiên Phru thủ, đứng cùng Dương Đa Hoả Linh người không ngay thẳng).

Tham Lang Vũ Khúc đồng cung, vô công đức tâm.

(Tham Vũ đi cặp, thủ Mệnh không có lòng công đức).

Nữ mệnh Thiên Tướng bất nghi đồng Xương Khúc.

(Số gái Thiên Tướng thủ, không nên đứng với Xương Khúc.)

Phá Quân, Vũ Khúc nhập Tài hương, đông thành tây bại

(Vũ Phá đóng vào Tài Bạch, bôn ba, thành bên này bại nơi khác.

Phá Quân, Dương Đà Quan Lộc vị, đáo xứ khất cầu.

(Phá Quân vào cung Quan gặp Dương Đà, lận đận công danh).

Phá Quân Tài Bạch như thang nhiễu tuyết

(Phá Quân hãm đóng cung Tài, như lấy nước sôi đổ vào tuyết)

Phá Quân hãm tại Thiên Di bôn tẩu vô lực.

(Cung Thiên Di Phá Quân hãm địa, bôn tẩu cũng vô ích)

Văn Xương, Tham Lang đồng cung chính sự điên đảo

(Văn Xương, Tham Lang thủ Mệnh làm việc lôi thôi không đắc lực).

Văn Xương, Liêm Sát, Dương Đà, trá nguỵ

(Liêm Trinh Thất Sát đứng với Văn Xương gặp Kình Đà, con người lắt léo).

Tả Hữu, Trinh, Dương vi đạo tặc.

(Liêm Trinh hãm gặp Tả Hữu, Kình Dương có khuynh hướng đạo tặc).

Hoá Quyền ngộ Dương Đà, Không Kiếp, thính sàm di luỵ

(Mệnh có Hoá Quyền mà gặp không Kiếp Dương Đà vì nghe nịnh mà khốn khổ).

Thủy Mệnh nhân phùng Hoá Kỵ bất kỵ

(Sao Hoá Kỵ thường xấu, nhưng người Thuỷ mệnh gặp nó không sao)

Cự Môn thủ Mệnh kiến Dương Đà, nam nữ tà dâm

(Thủ mệnh là sao Cự Môn, đứng với Kình hoặc Đà nam nữ tà dâm).

Phá Liêm Mão Dậu ngộ Dương Đà, Hỏa Linh, quan phi tật bệnh.

(Phá Liêm gặp Linh Hoả Dương Đà Bệnh hiểm nghèo, dây dính luật pháp).

Phá Xương Khúc, hình khắc, lao bác

(Phá Quân hãm gặp Xương hay Khúc thường hình khắc và bôn ba).

Tham Phá, Lộc Mã nam lãng đãng, nữ da dâm

(Tham hay Phá thủ Mệnh mà Lộc Mã số trai phiêu bạt, số gái đa dâm).

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---