Luận Về 12 Cung Trên Lá Số Tử Vi

Luận giải về 12 cung trên lá số tử vi

Điều cần lưu ý khi luận giải 12 cung trên Lá số Tử Vi

Lá số Tử Vi có mười hai cung như sau: Mệnh – Bào – Phối – Tử – Tài – Tật – Di – Nô – Quan – Điển – Phúc – Phụ.

 • Mệnh cung : Biểu thị dung mạo, tài năng và thân phận (cơ – sự nghiệp).
 • Bào cung : Biểu thị anh em và quan hệ với anh em.
 • Phối cung : Biểu thị người phối ngẫu tốt xấu, cát hung trên duyên phận, sinh hoạt lứa đôi.
 • Tử cung : Biểu thị quan hệ với con cái, khả năng sinh dục.
 • Tài cung : Biẻu thị tình trạng kiếm tiền, khả năng quản thủ tiền bạc và những liên quan đến cơ nghiệp.
 • Ách cung : Biểu thị thể chất, bệnh tật và tai họa.
 • Di cung : Biểu thị cuộc phấn đấu ngoài đời, khả năng hành động, lữ hành.
 • Nô cung : Biểu thị quan hệ với người cộng sự, quan hệ bè bạn, quan hệ với thủ hạ.
 • Quan cung : Biểu thị chức vị quyền hạn, công danh sự nghiệp.
 • Điền cung : Biẻu thị gia đình sinh hoạt, quan hệ bất động sản, cát hung ra sao.
 • Phúc cung : Biểu thị bao quát những gì liên hệ đến thân phận, tôn tộc, may rủi, thọ yểu, tâm chất và những ảnh hưởng huyết thống, mô tả có tính cách hình nhi thọ thương.
 • Phụ cung : Biểu thị các đấng sinh thành về các phương diện.

Trên đây là chỉ nói đại cương thôi. Vì các cung còn liên hệ với nhau, biến hoá khi luận đoán. Tỷ dụ sao Hoá Lộc vào Nô cung thường là con người ích kỷ bo bo giữ tiền.

Tỷ dụ nhiều sát tinh vào cung Tật Ách có thể đưa đến kết quả không tốt vào cuối đời không phải do bệnh tật mà do một tình cảnh khó khăn như không được chôn cất tươm tất chẳng hạn.

Tỷ dụ câu phú:

Kiếp Không khốn khó mọi bề

Hoả Linh biển lận đáng chê vô cùng

Hai sao Hoả Linh hãm vào cùng Tài Bạch lại ảnh hưởng sang tính tình chứ không phải chỉ hiển hiện một tình trạng tài chánh.

Tỷ dụ câu phú:

Đào Thai hội hợp chớ vương

Phúc cung, có gái tìm đường gió trăng

Khi Đào Hoa và sao Thai đóng cung Phúc Đức lại ảnh hưởng sang con cái, giả như Đào Thai vào cung Tử Tức thì chính mình có con ngoại hôn hoặc vợ mình có con
ngoại hôn, hoặc có con trước rồi mới hợp thức hôn nhân sau.

Tỷ dụ câu phú: Thất Sát đơn cơ Phúc Đức, nữ mệnh thiết kỵ, tiện vô nghi. Sao Thất Sát hãm đóng vào cung Phúc rất ngại cho nữ mạng, dễ đi vào những nghề nghiệp thấp kém, khó mà trở nên sang quý, hoặc có những hành động xấu hoặc tâm chất ưa làm những việc quái dị coi thường dư luận.

Xem thêm:

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---