Luận Giải Tử Vi Cung Nô Bộc Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung nô bộc

Một số lưu ý khi luận giải tử vi cung Nô Bộc

Qua Nô cung khoa Tử Vi cho ta thấy quan hệ với thủ hạ, với bạn đồng sự, với người thân quen. Ở cung Nô cũng có thể xem một tình trạng nào đó về hôn phối về một cuộc tình như thế nào đó.

Tỷ dụ câu phú chữ Hán về Nô Bộc cung không được phong phú mấy, đại khái cũng chỉ cát tinh là tốt, hung tinh là xấu và tuyệt đối không thấy câu nào liên hệ đến vợ con duyên tình.

Một số câu phú Tử Vi về luận giải cung Nô Bộc

Cung Nô mà có Hoá Quyền

Ắt rằng vợ lẽ cướp quyền người trên.

Đào Hoa Nô lại tương phùng

Với chồng mắc tiếng bất trung ưu phiền

Nô cung Hoa Cái, Đào Hồng

Cùng với Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính Thê thứ Thiếp nhiều duyên

Khác nào dây Cát sánh bên cõi Cù

Vũ Tướng, Tả Hữu đồng lưu

Nhất hô bách nặc ai đâu dám bì

Phá Quân, Vũ Khúc đồng cung

Những quân phản bội phải phòng cho tinh

Cự Môn oán chủ nhiều phen

Nhưng không thể kiếm được miền ra đi

Dương Đà Kỵ Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khôn lường

Lương Cơ Tả Hữu Khúc Xương

Miếu cung cũng được mọi đường kết giao

Tham Lam, Trinh, Tướng hợp vào

Thiến niên bôn tẩu lại chiêu oán thù.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---