Luận Giải Tử Vi Cung Điền Trạch Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung điền trahchj

Lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Điền Trạch

Với sách vở Tử Vi Trung Quốc thi cung Điền Trạch được xem là một trong mấy cường cung của nữ mạng, bằng lý luận sau đây: Điền Trạch cung cho biết người nữ khi ra đời tinh cảnh gia đình thế nào? Đến tuổi trung niên thân tâm có được an lạc không? Con cái có chăm lo cho nơi ăn chốn ở không? Bởi thế dù cho cung Tử Tức đẹp mà cung Điền Trạch quá xấu thì quan hệ với con cái kém hẳn đi. Họ cũng đưa ra thuyết khi lưu Kình Dương vào Cung Điền Trạch ắt sẽ có sự đổi dời nhà cửa, hoặc nhân khẩu không yên. Các Tử Vi gia Trung Quốc nói chung cho rằng Kình Dương đóng Điền Trạch kể như xấu, hãm địa càng xấu hơn (Điền Trạch không ở mãi trong tay mình hoặc nhân khẩu hao tổn). Số Nữ Mệnh hay Điền có Sát, Mã thường truân chuyên.

Vũ Phùng Phá diệu ư Điền Trạch nan bảo di lai tổ nghiệp

(Vũ Khúc Phá Quân đóng vào Điền Trạch không giữ được của cải cơ nghiệp của ông bà cha mẹ).

Phá Quân sao ấy tán tài

Một số câu phú Tử Vi chọn lọc luận giải về cung Điền Trạch

Cư Điền bán hết lưu lai tổ truyền

Tham Riêu hãm địa cùng xuân

Gia trung thất vận gian lâm Trạch Tài.

Cô Thần nên giữ Điền cung

Tang Môn, Ấn Lộc của mong tổ truyền

Đào Hồng lại gặp Quý Ân

Cô Di để lại có phần phong lưu.

Cự Cơ giầu có hào hoa

Thiên Phủ, Vũ Khúc mấy toà nghêng ngang.

Hồng Loan ruộng đất giầu sang

Tử Đồng Nhật Nguyệt một đàng hanh thông

Đồng Tham miếu vượng lâm Điền

Ấy là tay trắng làm nên cửa nhà

Hao Không vườn ruộng được bao

Tang Môn, Linh Hoả lâm vào hoả tai

Tang Môn, Bạch Hổ song hành

Cửa nhà vừa đủ náu mình mà thôi

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---