Luận Đoán Cung Điền Trạch

Luận đoán cung điền trạch

Xem cung Điền Trạch để biết rõ nhà cửa ruộng nương.

Nội dung bài viết

Tử Vi Đóng Tại Cung Điền

Một phần lớn cơ nghiệp là của tiên nhân để lại.

Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung, Tướng đồng cung

Rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp càng ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập lại càng phát đạt.

Đơn thủ tại Tý

Nhà đất bình thường yên ổn. Giữ vững được sản nghiệp của tổ tiên cha mẹ để lại.

Sát đồng cung

Cơ nghiệp của tiền nhân để lại rất vĩ đại, nhưng không giữ gìn được.

Phá đồng cung

Phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà trở nên bền vững.

Tham đồng cung

không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút.

Sao Liêm Trinh Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Dần, Thân

Phá tán tổ nghiệp, hay là có mà không được thừa hưởng. Lao tâm khổ tứ về những chuyện có liên quan đến nhà đất.

Phủ đồng cung

Được hưởng của tiền nhân để lại. Nhưng cơ nghiệp càng về sau càng sa sút, không giữ được bền vững.

Tướng đồng cung

Nhà đất trước ít sau nhiều.

Sát đồng cung

Tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

Phá đồng cung

Lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. Về sau, mới được bền vững.

Tham đồng cung

Nhà đất của tiên nhân để lại khá nhiều nhưng không được thừa hưởng. Về già cũng không có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

Sao Thiên Đồng Đóng Tại Cung Điền

Tự tay lập nghiệp, trước khó sau dễ.

Đơn thủ tại Mão + Nguyệt đồng cung tại Tý

Giàu có lớn. Tay trắng lập nghiệp, càng ngày càng thịnh vượng.

Đơn thủ tại Dậu + Nguyệt đồng cung tại Ngọ

Thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có chốn nương thân.

Đơn thủ tại Tỵ, Hợi

Có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào bán ra luôn luôn.

Đơn thủ tại Thìn, Tuất

Nhà đất hầu như không có. Nếu có cũng rất nhỏ mọn, suốt đời hay gặp những sự tranh chấp về điền thổ.

Lương đồng cung

Ban đầu có rất ít nhà đất. Nhưng về sau lại rất nhiều.

Cự đồng cung

Không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn nương thân.

Vũ Khúc Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Thìn, Tuất

Cơ nghiệp của tiền nhân để lại rất lớn lao. Càng về sau càng thịnh vượng.

Phủ đồng cung

Giữ gìn được tổ nghiệp. Về sau làm nên thịnh đạt bội phần.

Tướng đồng cung

Nhà đất ban đầu mua vào bán ra thất thường.Về già có rất nhiều nhà đất.

Tham đồng cung

Có nhà đất của tiền nhân để lại, nhưng rất ít, không đáng kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài 30 tuổi mới có nhà đất chắc chắn.

Phá đồng cung

Mua tậu nhà đất để rồi lại phá tán. Về già  mới có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

Sát đồng cung

Không có nhà đất. May mắn lắm, về già mới có một căn nhà nhỏ bé để nương náu.

Sao Thái Dương Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ

Tổ nghiệp để lại rất lớn lao, nhưng về sau sa sút dần.

Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý

Không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có chút ít.

Cự đồng cung tại Dần + Lương đồng cung tại Dậu

Giữ vững được nghiệp tổ tiên. Về sau lại mua thêm được nhiều nhà đất.

Cự đồng cung tại Thân + Lương đồng cung tại Dậu

Buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất nhưng rất ít.

Nguyệt đồng cung

Rất nhiều nhà đất, một phần là của tiền nhân để lại, còn một phần do tự tay tạo lập nên.

Sao Thiên Cơ Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi

Không được thừa hưởng tổ nghiệp. Nhưng tự tay xây dựng mà có rất nhiều nhà đất.

Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu

Nhà đất bình thường.

Lương đồng cung

Tự tay lập nghiệp. Về sau mua tậu được nhiều nhà đất

Nguyệt đồng cung tại Thân

Khá nhiều nhà đất

Nguyệt đồng cung tại Dần

Nhà đất bình thường

Cự đồng cung tại Mão

Rất nhiều nhà đất, một phần là của tiền nhân để lại

Cự đồng cung tại Dậu

Phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất

Sao Thiên Phủ Đóng Tại Cung Điền

Được thừa hưởng của tổ nghiệp để lại.

Đơn thủ tại Dần, Thân

Khá nhiều nhà đất

Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu

Nhà đất bình thường

Sao Thái Âm Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi

Tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng và trở nên giàu có, mua tậu được nhiều nhà đất.

Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ

Không có nhà đất. May mắn lắm, về già mới có chốn nương thân.

Sao Tham Lang Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Thìn, Tuất

Đơn thủ tại Dần, Thân, Tý, Ngọ

Coi Tử vi d, Liêm Trinh e, Vũ Khúc e

Sao Cự Môn Đóng Tại Cung Điền

Hay mắc thị phi, kiện cáo về nhà đất.

Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ

Có tổ nghiệp để lại, nhưng không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng ở xa quê hương. Về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất

Không có nhà đất. Nếu có cũng rất ít, rất nhỏ mọn, tầm thường

coi Thiên Đồng e, Thái Dương c, d, Thiên Cơ e,g

Sao Thiên Tướng Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

Mua tậu nhà đất dễ dàng.

Đơn thủ tại Mão, Dậu

Nhà đất bình thường. Nếu may mắn được hưởng nhà đất của tiền nhân để lại, về sau cũng phá tán đến hết, để rồi tự tay gây dựng lại.

Coi Tử vi d, Thái Dương c, d, Thiên Cơ c

Sao Thiên Lương Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Tý, Ngọ

Có nhà đất của tiền nhân để lại, nhưng về sau lại mua tậu thêm được rất nhiều.

Đơn thủ tại Sửu, Mùi

Nhà đất bình thường. Suốt đời không phải lo lắng về nơi ăn chốn ở.

Đơn thủ tại Tỵ, Hợi

Nhận định theo Thiên Đồng c

coi Thiên Đồng d, Thái Dương c, d, Thiên Cơ c

Sao Thất Sát Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Dần, Thân

Tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng, về sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

Đơn thủ tại Tý, Ngọ

Nhà đất khi mua vào, khi bán ra thất thường. Nếu có tổ nghiệp để lại cũng phá tán đến hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng, về sau có nhà đất vững bền.

Đơn thủ tại Thìn, Tuất

Không có nhà đất. Nếu có chút ít, sau này cũng vì đó mà mắc tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.

Coi Tử vi c, Liêm Trinh d, Vũ Khúc d

Sao Phá Quân Đóng Tại Cung Điền

Đơn thủ tại Tý, Ngọ

Mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng. Nhưng về già, cơ nghiệp xa sút. Nếu có nhà đất của tiền nhân để lại, cũng không giữ gìn lâu bền được.

Đơn thủ tại Dần, Thân

Không có nhà đất

Đơn thủ tại Thìn, Tuất

Có nhà đất, rồi lại phá tán đến hết. Lập nghiệp thành bại thất thường. Về già mới có nhà đất vững bền.

coi Tử vi d, Liêm Trinh d, Vũ Khúc d

Sao Kình Dương Đóng Tại Cung Điền

Sáng sủa tốt đẹp

Cơ nghiệp trước phá, sau thành

Mờ ám xấu xa

Không có nhà đất. Nếu có chút ít cũng không giữ gìn lâu bền được

Không, Kiếp

Hủy hoại tổ nghiệp. Nếu buổi đầu mua tậu được nhà đất, về sau cũng bán đến hết.

Đà La

Không có nhà đất. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

Hỏa Tinh – Linh Tinh

Có nhà đất của tiền nhân để lại, nhưng sau cũng phá tán, hay lìa bỏ đi lập nghiệp nơi xa.

Tham, Vũ đồng cung

Tự tay gây dựng, sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

Không, Kiếp

Không có nhà đất. Nếu có đôi chút, rồi cũng lụn bại.

Địa Không – Địa Kiếp Đóng Tại Cung Điền

Sáng sủa tốt đẹp

Mua tậu nhà đất rất nhanh chóng. Nhưng đã mua nhanh tất bán cũng nhanh.

Mờ ám xấu xa

Không có nhà đất

Văn Xương – Văn Khúc Đóng Tại Cung Điền

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp

Mua bán nhà đất rất dễ dàng. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu có tổ nghiệp để lại cũng giữ gìn được lâu bền.

Nhiều sao mờ ám xấu xa

Không có nhà đất. Nếu có chút ít, sau cũng bán hết

Thiên Khôi – Thiên Việt Đóng Tại Cung Điền

Nhà cửa to tát đẹp đẽ.

Tả Phụ – Hữu Bật Đóng Tại Cung Điền

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp

Giữ gìn được tổ nghiệp. Mua tậu nhà đất dễ dàng.

Nhiều sao mờ ám xấu xa

Cơ nghiệp bị phá tán một cách nhanh chóng. Nhưng dù không có nhà cửa, cũng vẫn được nhiều người giúp đỡ, cho ở nhờ những chỗ cao ráo, đẹp đẽ.

Sao Lộc Tồn Đóng Tại Cung Điền

Có nhà đất của tiền nhân để lại, nhưng rất ít. Tự tay gây dựng mới khá giả.

Sao Hóa Lộc – Hóa Khoa Đóng Tại Cung Điền

Nhà đất rộng rãi

Sao Hóa Quyền Đóng Tại Cung Điền

Thường được ở dinh thự. Nếu không cũng là nhà cao cửa rộng rất sang trọng.

Hóa Kỵ Đóng Tại Cung Điền

Nhà đất bền vững

Thiên Mã Đóng Tại Cung Điền

Mua tậu nhà đất ở xa quê hương

Thiên Khốc – Thiên Hư Đóng Tại Cung Điền

Nhà cửa mục nát, hay có mối mọt

Long Trì – Phượng Các Đóng Tại Cung Điền

Nhà cửa cao rộng, đẹp đẽ.

Cô Thần – Quả Tú Đóng Tại Cung Điền

Cơ nghiệp bền vững, rất khó bán nhà đất.

Ân Quang – Thiên Quý Đóng Tại Cung Điền

Được hưởng của thừa tự.

Đẩu Quân Đóng Tại Cung Điền

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp

Nhà đất bền vững. Về sau mua tậu thêm được rất nhiều

Nhiều sao mờ ám xấu xa

Cơ nghiệp ngày càng lụi bại

Tuần Triệt Đóng Tại Cung Điền

Nhận định nghịch đảo ảnh hưởng của những sao tọa thủ, tốt hóa xấu, xấu thành tốt.

Tuần Triệt Đồng Cung

Không có nhà đất của tiền nhân để lại. Nếu may mắn có được đôi chút, sau cũng phá tán hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng cơ nghiệp, nhưng thành bại bất thường. Hay phải thay đổi nơi ăn chốn ở. Về già mới có nhà đất, nhưng nhỏ mon và tầm thường.

Trong trường hợp này, không cần phải chú trọng nhiều đến ảnh hưởng của những sao tọa thủ.

Nhật, Hổ Đóng Tại Cung Điền

Trong nhà có chó đá. Cung Điền Trạch ứng phương nào, tất chó đá phương đó.

(cung Điền Trạch an tại Tỵ, Hợi, Tý, Thìn) Chó đá chìm sâu dưới đất.

Nhật, Hổ, Long Trì

Chó đá dưới ao

Nhật Mờ Ám, Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng, ở đó có người chết đuối

Cự, Hỏa

Nhà hay bị cháy

Cự, Tang

Nhà cửa cao ráo rộng rãi, nhưng hay bén lửa

Cơ, Nguyệt

Dưới gốc cây trong vườn có hòn đá lâu ngày thành tinh.

Cơ, Nguyệt, Đà, Kỵ

Yêu tinh rất quái gở hay trêu tròng làm cho người trong nhà đau mắt hay đau bụng

Cơ, Nguyệt Đồng Cung

(Đồng cung – cung Điền Trạch an tại Thân) – Gần nhà có kẻ ăn trộm của đình chùa, nên bị thần thánh quở phạt.

Cơ, Hỏa

Nhà cháy lụn bại

Cơ, Hình

Chỗ ở xưa kia có nhiều cây cối, sau bị chặt hết.

Cơ, Hỏa, Linh, Hình, Việt

Cây trong vườn bị sét đánh

Cơ, Hổ

Trong nhà có chó đá

Cơ, Hổ, Kỵ, Đà

Chó đá thành tinh

Cơ, Không, Kiếp, Mộc

Trong nhà có ma quái ẩn náu

Lộc Tồn, Tử

Nhà có của chôn, hay đào được của. Nếu Tử tọa thủ cung Điền Trạch, không gặp Lộc, tất chỉ đào được đồ sứ, đồ sành mà thôi

Hỏa, Linh, Riêu, Hỉ

Trong nhà rất nhiều ma

Hỏa, Linh, Tướng, Binh

Quân gian phóng hỏa đốt nhà

Hỏa, Tang

Cháy nhà. Nếu cung Điền Trạch ứng phương nào, tất bắt đầu từ phương đó.

Không Kiếp Giáp Cung Điền Trạch

Gian phi rình mò ở gần nhà. Quân trộm cướp ở ngay bên hàng xóm

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Tả, Hữu

Trộm cướp lén vào trong nhà, thường có nội công từ trước.

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Kình, Đà

Giặc cướp phá nhà lấy của

Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng. Trên bờ có nhiều cây cối mọc rậm rạp. Nếu Thanh Long không gặp Long Trì, trong nhà cũng có ao giếng, nhưng không đẹp

Long, Không, Kiếp

Ao giếng lâu ngày bị vùi lấp

Khốc, Hư

Trong nhà có ma “mộc”

Khốc, Hư, Hỏa, Linh

Con ma rất quái ác. Nếu cung Điền Trạch an tại Thìn, hay nếu gặp thêm Tấu, con ma sẽ bị đánh bật đi.

Hồng, Riêu, Cái

Ma đàn bà lẩn khuất trong nhà.

Quang, Quý, Cô, Quả, Hồng, Đào

Được hưởng của thừa tự của người đàn để lại.

Những trường hợp: 40, 48, 50, 60 + TUẦN TRIỆT ÁN NGỮ

Trong nhà có ma một chân, thường là oan hồn tác quái.

Vô Chính Diệu

  • Không được thừa hưởng tổ nghiệp, phải tự tay gây dựng.
  • Tuần/Triệt án ngữ: lập nghiệp trước khó sau dễ. Mua tậu nhà đất rồi lại bán. Thay đổi nơi ăn chốn ở luôn luôn. Về già mới có chỗ ở chắc chắn, nhưng nhỏ mọn tầm thường.
  • Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiếu: rất nhiều đất. Chỗ ở rất cao đẹp, càng về sau, càng mua tậu được nhiều .
  • Vô chính diệu + Tuần/Triệt án ngữ + Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiếu: rất rực rỡ. Lập nghiệp tuy lật đật buổi đầu, nhưng về sau rất giàu, có nhà hàng dãy, ruộng đất thẳng cánh cò bay.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---