Nghiệm Lý Lá Số Tử Vi Của Thạch Sùng

Nghiệm lý lá số tử vi của Thạch Sùng

Tiểu sử của Thạch Sùng

Thạch Sùng lớn lên, nhờ tài năng nên năm 20 tuổi (268) được bổ làm quan lệnh ở Tu Vũ, rồi sau đổi ra làm Thái thú Dương Thành. Nhân vì có công bình định nước Đông Ngô nên ông được vua phong làm An Dương Hầu.

Vua Tấn Vũ Đế thấy Thạch Sùng có tài, cho làm Thứ sử Kinh Châu, kiêm chức hiệu uý Nam man. Lúc ở Kinh Châu, Thạch Sùng tư thông với giặc cướp, cướp của những người đi buôn, nên chẳng bao lâu, Thạch Sùng trở nên đại phú. Về sau, Thạch Sùng được thăng Thái Bộc và Vệ Úy.

Thạch Sùng cất một biệt thự rất tráng lệ ở Lũng Kim Cốc, thường hội họp bạn bè ở đây để ăn uống, chơi bời.

Càng ngày Thạch Sùng càng giàu có, xây cất lầu các nguy nga, giăng toàn gấm vóc, đồ trân quý nhiều không kể hết, tài sản to lớn, được xem là bậc nhất thiên hạ khi đó.

Lá số Tử Vi của Thạch Sùng

Lá số tử vi của Thạch Sùng

Lá số Tử Vi của Thạch Sùng theo sưu tầm được các tài liệu là ngày 03 tháng 05 năm Giáp Ngọ, giờ Dần, Kim Mệnh, Mộc Tam Cục. Qua đó lập được lá số tử vi như trên. Đây là một trong những lá số hay để cùng chiêm nghiệm, không có ý luận giải chi tiết lá số này. Nhưng đây cũng là một lá số đáng tham khảo để qua đó có thể luận đoán tốt hơn các lá số khác hoặc thêm kinh nghiệm để nghiệm lý.

Nghiệm lý Lá số Tử Vi của Thạch Sùng

Tổng quan về cung Mệnh

Nhìn vào số Thạch Sùng ta thấy Thạch Sùng Mạng Kim lấy sao Vũ Khúc làm chủ. “ông Thân” Tham Lang đã bị Tuần giữ cứng lấy để cho Vũ Khúc (bắc đẩu tinh cư bắc vị) một mình một cõi sáng chói với sao. Hóa Khoa tha hồ mà hoạt động sinh lợi. Trong số Thạch Sùng, nội chỉ cần thấy một cặp Khoa – Vũ không thôi cũng đủ thÍch rồi, huống chi sao này lại được sự hỗ trợ, dinh dưỡng của cặp Tử-Phá, Tả-Phụ với Lộc Tồn và Hóa Lộc nữa thì làm sao lại không “Phú Gia Địch Quốc cho được”

Mệnh an tại Thìn Tất được hưởng giàu sang và sống lâu.

Tam hợp Mệnh Sát – Phá – Tham Khá độc lập, năng lực phán đoán tốt, không thích bị ước thúc, có tác phong rất quả quyết, mà còn hành động theo tính tự nhiên. Lúc người này trong ngoài giữ được thăng bằng, thường thường cũng là lúc đang ở trong vận trình thắng lợi; trước đó, rất có thế mệnh tạo gặp rất nhiều trắc trở, dễ xung động và có hành động lỗ mãng, liều lĩnh vô ích.

Tổng quan về cung Tài Bạch

Sao Thiên Hư đóng tại cung Tài Bạch nên Tài đến tài đi.

Cung Tài Bạch có Tả Hữu hội hợp, chủ về kiếm tiền được nhiều trợ lực, cũng chủ về có nguồn tiền tài ở nhiều phương diện khác nhau. Càng mừng nếu gặp được Lộc Tồn, Hóa Lộc.

Phá Quân đơn thủ tại cung Tài Bạch – Giàu có súc tích, kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng, rất hay phóng tiền tiêu pha nhưng sau đó lại thu về những mối lợi rất lớn, kinh doanh buôn bán liều lĩnh và bạo tay

Xin lưu ý: Trên đây chỉ là một vài nét chấm phá nghiệm lý về Lá số Tử Vi của Thạch Sùng để các bạn tham khảo qua, không phải phần luận giải chuyên sâu, chưa đầy đủ luận giải. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---