Luận Giải Tử Vi Cung Tài Bạch Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung tài bạch

Những lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Tài Bạch

Tiền là nguồn sống, cung Tài Bạch được xem là cung trọng yếu đối với số mạng con người. Cung Mệnh vượng, mà cung Tài xấu cung Mệnh sẽ bị ảnh hưởng. Cung Tài tốt mà cung Mệnh dở thì cũng không nên cơm cháo gì, an thân mà thôi. Như sách viết: “Mệnh bần nhi Tài vượng an thân nhi dĩ”.

Cung Tài cũng liên hệ khăng khít với cung Phúc Đức vì Phúc là cung xung chiếu cung Tài. Phúc Đức là gốc của những cơ may cho Tài Bạch. Tài vượng mà cung Phúc chẳng hay khó nên cơ nghiệp hoặc phải gian lao vất vả mới thành. Phúc vô dụng Tài bí xị, Mệnh vẩn vơ thì cả cuộc đời nghèo khổ. Mệnh thanh cao, Phúc thanh cao mà Tài Bạch bình thường thì nên danh nhưng nghèo tiền như mấy vị nhân sĩ, nghệ sĩ bất phùng thời, đời chuộng nể mà túi rỗng không.

Tài cung có hơi hướm bà con với cung Điển Trạch. Tài Phúc tốt mà Điền Trạch quá dở thường đưa đến tình trạng không tụ tài. Phúc hãm, Tài vượng, Điền Trạch sáng, xuất thân thấp kém do cần kiệm mà thành nghiệp. Phúc miếu, Tài nhược nhưng Điền Trạch thịnh, làm việc tân cần tích tiểu thành đại. Phúc Đức và Điền đều hãm phá, nhưng Tài vượng thịnh chỉ được một thời sung túc. Tài hãm, Điền tối tăm mà Phúc vượng, có đấy rồi lại mất đấy, hoa nhi bất thực.

Tài Phúc có Hồng Loan Thiên Hỉ vào nghề cờ bạc có lúc phát. Cô Quả đóng Tài khó mà thoát đạt trong việc sử dụng tiền, nên hay lỡ cơ hội.

Tử Phủ, Thái Âm, Song Lộc, Vũ Khúc đóng Tài Bạch rất tốt, Cự Môn Tí Ngọ đóng Tài, tiền tới bằng tranh cạnh hoặc đầu cơ, man trá. Vì chính là cách “Thạch trung ẩn ngọc” Tham Lang vào Tài thường được âm nhân chi tài (tiền bạc do quỹ đen hay gái cho). Thiên Cơ kiếm tiền bằng khả năng mình đã kiến tạo được.

Thái Dương miếu địa vào Tài Bạch có thể làm giầu, Thiên Đồng chủ phát muộn. Thái Âm hãm vào Tài Bạch không giầu nhưng sung túc.

Liêm Trinh vào Tài Bạch hoạch phát nhưng theo khuynh hướng bất chính.

Thiên Tướng kiếm tiền trung thực. Thất Sát đắc địa bạo phát, bạo bại. Phá Quân hãm và hai sao Hao không nên vào Tài Bạch. Phá Quân lên voi xuống chó. Khôi Việt dễ gặp may từ quý nhân. Thiên Riêu vào Tài Bạch mê bài bạc.

Một số câu phú Tử Vi chọn lọc về cung Tài Bạch

Khúc Xương Tả Hữu có dư

Cự Môn bạch thủ cơ đồ lại nên

Liêm Trinh đóng tại Dần Thân

Cũng như Tí Ngọ Phá Quân hoạch tài

Cơ Lương Lộc Mã ấy ai

Thạch Sùng kim ốc có sai đâu mà

Hoá Kỵ yếu thủ Tài phương

Cô Thần Quả Tú khỏi đường tốn hao

Thiên Hình giữ của tốt sao

Linh Tinh hà tiện nên giầu đáng khen

Thiên Phủ, Vũ Khúc một nhà

Lưu truyền của cải đến ba bốn đời

Sao Mộ Hoá Lộc một nơi

Thật là tiền của chào mời tận tay

(Câu phú này nói minh bạch hai chữ sao Mộ của vòng Tràng Sinh chứ không phải cung Mộ Thìn Tuất Sửu Mùi. Vì Hoá Lộc vào cung Mộ thì tiền bạc bị vùi lấp, mà sao Mộ lại như có của chôn dấu. Vậy thì sao Mộ với cung Mộ khác biệt?

Cung Mộ Long Phượng hợp bầy

Của truyền tổ nghiệp đến tay đó mà

Thiên Đồng miếu vượng cũng hay

Khi xưa bạch thủ mà nay nên giầu.

Cung Mộ Cơ Lương cùng gia

Tiền tài dễ kiếm tiêu pha tháng ngày

Ân Quang Hoá Lộc cùng nhau

Ơn nhờ lộc nước rạng mầu hiển danh.

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

Quan Phù Thái Tuế đa đoan

Thiên Cơ Thái Tuế gian nan mọi đường

Đà Không nghèo khó tai ương

Lưỡng Hao tài tán bốn phương thêm phiền

Kiếp Không khốn khó mọi bề

Hoả Linh biển lận đáng chê vô cùng

Quan Phù Thái Tuế Dương Đà

Phải sanh kiện cáo ắt là mới xong

Tuần Triệt thước đất cũng không

Tư cơ nan bảo Phủ Không xứ phùng.

Hoả Linh miếu phát giữ miền thanh cao.

Tài cung bỗng thấy Tang Môn

Ân Quang Thiên Mã Lộc Tồn đồng quy

Ắt người hưởng của cô dì

Thật là Phúc trọng đức đầy thủa xưa.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---