Luận Giải Tử Vi Cung Tử Tức Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung tử tức

Những lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Tử Tức

Con cái đắc lực hay không, con cái có đem đến rạng rỡ cho tôn tộc hay không, có con nói dõi hay không, những nỗi buồn về con cái… đều liên hệ đến cung Tử Tức.

Bản Mệnh bình thường, nhưng cung Tử Tức tốt trội hẳn thì con hơn cha mẹ. Sách Tử Vi Đẩu Sô Toàn Thư viết: “Như cung này mà Kình Đà, Hoả Linh, không Kiếp, Sát Kỵ hãm ắt có sự hình khắc về mặt con cái. Cung này được các thiện tinh quý tinh thủ thì con cái thông tuệ, thành công, sang quý. Ác tinh coi giữ có nỗi buồn về con phá đãng nghịch tử…”

Sách kể trên cũng đưa ra những luận cứ sao nào thì sinh mấy người. Sao nào thì đưa đến tình cảnh tuyệt tự. Vào thời đại bây giờ cái chuyện sinh mấy người kể như không thực tế. Như bên Trung Quốc lệnh của chính quyên chỉ được đẻ một con thôi vì nạn nhân mãn, bên Ấn Độ có chính sách khuyến cáo đàn ông hãy thiến hoặc cột vì xứ Ân đã đông người quá rồi đẻ theo nhịp cũ sẽ đói to. Những người ở Hoa Kỳ ai cũng phải có kế hoạch gia đình nhiều nhất là ba, đẻ thêm nữa kể là ngoại lệ.

Cái số bao nhiêu con trên Tử Vi không còn áp dụng được nữa. Câu hỏi về con cái hiện đại chỉ là có hay không.

Một số câu phú tử vi chọn lọc về cung Tử Tức

Thai cùng Tả Hữu hội chung

Sinh con có kẻ bên dòng tiểu tinh

Cung con Long Phượng sang giầu

Khúc Xương Thái Tuế thập hầu tặng phong.

Không ngộ Linh Hoả xấu xa

Sinh con gặp phải những tà ác tinh

Vũ Khúc Văn Khúc cùng ngồi

Sinh con tài giỏi hơn người chẳng ngoa

Tử Cung Riêu Mộc Khúc Xương

Tuồng gì con gái những phường chơi ngang

Đào Riêu nhi nhữ dâm tàng

Từ Phủ nhi nữ lại làng đống lương

Bóng tà vẫn kém hào con

Bởi chưng Linh Hoả Thái Âm hãm nhàn

Khốc Hư lại gặp Dưỡng Thần

Sinh nhiều nuôi ít muôn phần ưu tư

Âm Dương Thai hội sinh đôi (?)

Hoả Linh Thai hội sinh nuôi chẳng lành

Kình Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn

Đẩu Quân cung Tử hiếm con

Cát tinh hội tụ may còn ước mong

Khốc Kình Hình Hổ Tử cung

Đến già không thấy tay bồng con thơ

Kình Dương mà gặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

Dương Đà Ngộ Tuyệt phùng xung

Mão Dậu Tý Ngọ uổng công sinh thành

Tử cung Thai Tướng Phục Binh

Vợ chồng ắt hẳn tử sinh thủa nào

Số muộn màng gái trai ôm ẵm

Vì Kỵ Đà len lỏi Tử cung

Hoả Linh Dương Nhẫn lâm vào

Có sinh con cũng liệt vào tật thương

Rõ ràng số hiếm muộn màng

Hai sao Đà Kỵ ở làmg Tử cung

Hiếm hoi Phi gặp Thiên Hình

Mã Không Phụ Bật song sinh phải phòng

Kiếp Không cung Tử khá phòng

Đẻ thường băng huyết con vòng tràng hoa

Hồ Tang Không Kiếp tương gia

Sinh con yểu chết đã ba bốn lần

Tử cung mà thấy Triệt Tuần

Tuy rằng trước dữ sau phần dễ sanh

Thất Sát hãm ngộ Thiên Hình

Sinh con những giống lưu manh hoang đàng

Cung Tử âm, gặp Thái Âm

Con đầu nhi nữ khỏi tầm yểu vong.

Cung Tử Dương, sao Nhật Sinh

Con đầu Nam tử mới lành được chăng

Phụ Bật ba bốn sinh ra

Lộc Tồn gia Sát may mà một hai

Tử cung Thiên Mã phùng Không

Gặp sao Phụ Bật một vùng sinh đôi.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---