Luận Giải Tử Vi Cung Phụ Mẫu Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung phụ mẫu

Một số lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Phụ Mẫu

Cung Phụ Mẫu cần những sao thọ thủ chiếu ở miếu vượng địa thì bố mẹ sống lâu và được nhờ ân đức bố mẹ. Nếu toàn những sao cô khắc dù có ở miếu vượng địa tuy được nhờ phúc ấm nhưng vẫn kể là chưa toàn.

Cung Phụ Mẫu thật tốt đẹp nhưng cung Tật Ách xuất hiện sao Hoá Kỵ thì không được hưởng của bố mẹ cho, sau khi bố mẹ qua đời.

Cung Phụ Mẫu cho những sao Cự Môn hãm, Phá Quân, hao tinh ắt phải xa cách chia ly hoặc bố mẹ không thừa nhận. Những câu phú nôm về cung Phụ Mẫu phần lớn thì nói về cha mẹ mất trước lại thường chỉ căn cứ vào hai sao chủ yếu là Thái Dương Thái Âm. Tỷ dụ.

Nhật Nguyệt cùng hãm phải hay

Sinh ngày mẹ trước, đêm phần cha quy

Nhật Nguyệt rực rỡ lâm môn

Đẻ ngày mẹ biết đêm hồn cha ly

Qua kinh nghiệm thấy không chính xác. Cha mẹ sinh nhiều con kẻ sanh ngày người sanh đêm nếu căn cứ vào câu phú trên để đoán một nhà đông anh em sẽ thành tình trạng hỏa mù, người anh cha mất trước, người em lại mẹ mất trước. Thật ra ai mất trước phải xem số chính người ấy mới mong trúng được.

Một số câu phú Tử Vi chọn lọc về luận giải cung Phụ Mẫu

Việt Khôi phụ mẫu hiển vang

Khúc Xương, Tả Hữu mọi đàng hanh thông

Thiên Cơ Hợi Tí Sửu cung

Mẫu Thân phụ tử ắt xung khắc nhiều

(Câu này chỉ đúng nếu có thêm sao Hoá Kỵ)

Cơ Lương hội họp đáng yêu

Lộc Tồn, Không Kiếp lại điều phá gia

Bật Tướng cát diệu đồng hoà

Mẹ cha kia vốn con nhà danh môn

Hoà Linh hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng

Cự Liêm Vũ Sát Phá Tham

Mẹ cha con cái vốn đàng ly tông

Thung huyên hưởng phúc ung dung

Nhờ cung Phụ Mẫu Thiên Lương vượng hành

Tuần Triệt cư Phụ xuất ngoại khả thành danh.

(Tuần Triệt đóng vào Phụ Mẫu ly hương xuất ngoại làm nên).

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---