Luận Về Vận Hạn Trong Lá Số Tử Vi

Luận giải vận hạn trên lá số tử vi

Mệnh và vận hạn trong Lá Số Tử Vi

Trong khoa tử vi, Mệnh ví như chiếc xe, Vận là con đường.

– Xe tốt, đường xấu: vất vả.

– Xe xấu, đường tốt: cũng được thoải mái.

– Xe tốt, đường tốt: thành công.

– Xe tốt mà đường lúc tốt lúc xấu: thăng trầm.

– Xe xấu đường cũng xấu luôn: cuộc hành trình của đời sống chẳng ra gì.

Đó là quan hệ khăng khít giữa Mệnh với Vận.

– Khi nói Vận thì cũng cần xem cả Mệnh.

– Khi nói Mệnh cũng nên tham khảo từng Vận.

– Căn cứ vào Mệnh để biết thành bại đến mức nào?

– Căn cứ vào Vận để xem lúc nào thành lúc nào bại, lúc nào thuận lợi, lúc nào bất thuận.

Thành bại có nhiều phương diện: Quyền Chức, Công Danh, Tình Duyên, Hạnh Phúc, Tiền Bạc, những chuyện bất ngờ xẩy đến (may mắn – tai họa).

Tử Vi Đầu Số toàn thư mỗi sao đều có những câu ca cho Mệnh và Vận. Ví dụ Sao Vũ Khúc vào nam Mệnh như sau:

Vũ Khúc thủ Mệnh hoá vi quyền

Cát diệu lai lâm phúc thọ toàn

Chí khí chính vinh đa xuất chúng

Siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền.

Đó là mặt tốt. Nếu xấu thì ca rằng:

Nhược gia hao sát lai xung phá

Nhiệm thị tài đa tất cánh không

Khi vào hạn mà tốt:

Đại tiểu hạn phùng Vũ Khúc tinh

Nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng

Tả Hữu Lộc lai tương phùng tụ

Phú Lộc xong toàn đắc xứng tâm

Nếu vào hạn mà xấu:

Vũ Khúc chi tinh chủ quan nhân

Công lao phùng chi hình trượng lai

Thường thứ phùng chi hoàn phụ trái

Quan viên trí thử hữu kinh hoài.

Đoán số đoán vận không đơn giản như những câu ca trên. Luận đoán còn phải uyển chuyển và phức tạp hơn nhiều. Vận gồm: Đại Vận mười năm, Tiểu Vận một năm, Nguyệt Vận một tháng, Nhật Vận mỗi ngày. Thông thường chỉ đoán Đại Tiểu vận thôi, kỹ càng mới coi đến Nguyệt vận còn Nhật vận qua kinh nghiệm chỉ đúng phần nào.

Nguyên tắc căn bản là cái hộp nhỏ bỏ vào trong cái hộp lớn. Hộp lớn không bao giờ bỏ lọt vào hộp nhỏ. Đại Vận trước Tiểu vận sau. Chẳng có ai làm việc gì mà thành công trong đầu hôm sớm mai. Việc lớn cả mười năm, việc nhỏ cũng phải phấn đấu một năm. Trừ trường hợp trúng số độc đắc, trường hợp này xem là ngoại lệ, hoặc do một đại phúc hoặc một đại họa. Ở Hoa Kỳ người ta đã viết nhiều về những người “đột nhiên giầu có” đa số bị hậu quả như một đại họa. Những người được đại phúc kể là hiếm. Hễ đã được đại phúc thì người ngồi trên ngai vàng còn phải có một lá số tốt hơn cả số vua nữa. Vì để lên được ngai vàng và ngồi trên ngai vàng còn phải chịu nhiều thứ lo, chịu búa rìu dư luận, người ghét kẻ thù. Còn như đại phúc của người trúng số thì tọa hưởng yên bình thoải mái.

Về vận hạn có thuyết nói: Dương Nam Âm Nữ gặp nam đẩu tinh thì tốt. Âm Nam Dương nữ gặp Bắc đẩu tinh mới hay. Bắc đẩu ứng tốt xấu năm năm đầu của đại hạn. Nam đẩu ứng tốt xấu năm năm sau của đại vận.

Người tuổi Giáp rất kỵ hai sao Thương hay Sứ tại Dần. Người tuổi Canh lại sợ hai sao ấy ở Thân. Hai nạn gặp nhau ở cung Tí thấy Kình Đà Tuế và Thương hay Sứ nguy đến tính mạng. Người tuổi Thân và hai hạn gặp phải Thiên Thương nhiều tai họa. Người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi mà hai hạn thấy Kình Đà không sợ bị họa.

Thuyết trên đây có phần “trói voi bỏ dọ” luận đoán lá số, luận đoán những sao trong lá số không thể đánh đổng giá. Cũng như bảo rằng đại tiểu hạn có Tử Phủ Vũ Tướng Lộc, Long Phượng Tả Hữu nhất định phải phát giầu có lớn. Cơ Nguyệt Đồng Cơ Cự Tướng Ân Khôi Việt Tả Hữu nhất định sẽ thăng quan, hoặc đỗ cao. Số không luận đoán dễ dàng như vậy.

Những người sanh cùng năm, tháng ngày giờ mang số in hệt nhau, nhưng không có cuộc đời của hai người nào giống nhau như hai giọt nước. Không lẽ có một ngày nào đó các người tuổi Thân trên khắp thế giới đều lăn đùng ra chết vì sao Thiên Thương? Còn tuỳ thuộc nghề nghiệp khác nhau, phương vị địa cư khác nhau, tính cách chính trị xã hội khác nhau… Chưa kể đến sự khác nhau trên căn bản ấy là hình tướng.

Về vận hạn khi luận đoán ngoại trừ tham khảo Mệnh Thân, thì Đại hạn là căn bản rồi đến Tiểu hạn từng năm.

Đại hạn bất lợi mà Tiêu hạn tốt đẹp, sẽ cho ta một năm xứng ý toại tâm. Đại hạn đẹp mà Tiểu hạn xấu, ta bị một năm trì trệ, công việc đang hay bỗng có thời gian ngưng lại.

Đại hạn tốt Tiểu hạn xấu bị trì trệ nhưng không làm hại đại cuộc. Đại hạn xấu, có năm Tiểu hạn thật tốt thì chỉ năm ấy sáng sủa thôi, tiếp theo là bại.

Đại hạn xấu, Tiểu hạn cũng dở, vạn sự vô thành. Đại hạn hung, Tiểu hạn cũng hung không nghèo khổ cũng phá bại.

Cuốn Tử Vi Đẩu Số của Trần Anh Hoa có một đoạn viết về hạn bất lộc và hạn chết như sau: Nhân sinh bách niên ắt phải có lúc chết.

Về tử hạn đại thể cổ nhân nhận xét như sau: Đại Tiểu hạn đều thấy Triệt Lộ Không Vong thêm hung sát tương xung đưa đến cái chết, đó là luận đoán thông thường.

Như cung Mệnh ở miếu vượng, tới tuổi già quá nhiều sao tốt ở miếu vượng như thế là thái quá mất quân bình cũng có thể đưa đến sự chết chóc bất ngờ. Như bản Mệnh hãm nhược, hành hạn lại gặp xung phá, ví như chiếc đèn khô dầu tự nhiên mà mạng vong.

Mệnh miếu vượng với những sao tốt, mà đến hạn bị Tứ sát phá, lưỡng hung tương xung lại niên vận tụ tập hung sát mà người trẻ tuổi thân thể cường tráng thường bị hung tử.

Mệnh ở cục diện yểu triết mà gặp những hạn đi với nhiều thọ tinh, thì khi qua khỏi những vận thọ tinh ấy, gặp hung là nguy đến tính mạng. Người bình thường từ năm mười đến sáu chục tuổi gặp vận có Thương Sứ nếu như cung vận hạn có nhiều sao miếu không bị phá thì Thương Sứ cũng chẳng gây nổi sự chết chóc.

Có những Mệnh số bị cách hung, không có nghĩa là phải chết yểu, chỉ bị hạn xấu mới đưa đến cái chết. Bởi vậy mới có những đứa bé chết trong vòng 9 tuổi có đứa ra ngoài tuổi trên cả chục năm.

Mệnh thuộc cách cục diện thọ, vì những sao thọ hội tụ, đi vào vận hạn toàn hung sát tinh nếu như mất nghiệp hay phá bại thì không chết, như ta vẫn bảo “của đi thay người”. Của đi thay là mất cả một cơ nghiệp chức vị, danh giá chứ không phải mất cái xe, mất vài ngàn hay mất cái nhẫn chiếc đồng hồ. Sinh Mệnh con người không rẻ mạt thế. Trường hợp từ trước tới nay vẫn nghèo túng nghĩa là chẳng có gì để phá bại cả thì có phúc lắm cũng ốm thập tử nhất sinh để hoặc bị cắt đi nửa bao tử, một quãng ruột hoặc bị liệt chân tay.

Bản Mệnh tầm thường, đột nhiên gặp hạn đại phát, khi ra khỏi hạn quá tốt ấy gặp luôn vận hung sát quần đảng, nếu không phá bại thì nguy đến tính mạng.

Mệnh bình thường vận hạn cũng không lấy chi làm hay lắm, chỉ thấy niên vận đột nhiên hay tốt lạ thường, tiền bạc vào như nước ấy là tình trạng gần kề cái chết đấy cũng sẽ đột nhiên mà lìa đời.

Mệnh bình thường thấy hạn chết, hãy tìm coi có sao nào vượt được hung mà đến cát không, nếu có thời qua khỏi dễ dàng.

Mệnh phú quý, hành hạn cũng xứng tâm, nhưng không, nếu có thời qua khỏi dễ dàng.

Mệnh phú quý, hành hạn cũng xứng tâm, nhưng có một năm nào đó chính tinh miếu vượng bị xung phá dữ dội, nếu biết nhìn quán đạt được ảo ảnh của hồng trần mà đi tu hoặc cho bớt của cải đi thì không có cái lo ngại chết chóc. Bản Mệnh tốt, nhưng sao chủ tinh của Bản Mệnh mang tính chất liều lĩnh hung hãn không cần phải trái mà gặp hạn hung sát quyết liệt dễ đưa đến vận hạn cũng hiển hiện lên tình thế yếu triết mà bị tàn tật rồi thì vẫn sống lâu.

Mệnh của những vĩ nhân ít nhiều quan hệ đến hưng vong an nguy của tập thể, của xã hội, của đất nước; có những vận đáng lẽ chết mà không chết là tại vận nước chưa chuyển vậy.

Mệnh vốn cô độc thế mà lục thân đầy đủ, nội ngoại thuận hoà mãn ý. Vào tuổi tráng niên mà gặp vận hung dễ chết, hoặc gia phá nhân ly.

Bàn về vận hạn và sao Lưu

Những sao lưu gồm có: Lưu Thiên Mã, Lưu Tuần Triệt, Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình, Lưu Đà (Những sao an theo Lộc Tồn). Tử Vi Khoa ở Trung Quốc còn có lưu tứ Hoá nữa. Khi luận đoán lưu tính cả Tứ Hoá thấy hợp lý.

Bởi vậy mới đặt ra nguyên tắc bốn Lộc, ba Quyền, ba Khoa, ba Kỵ, Bốn Lộc là vì Đại hạn có Lộc, cung Tiểu hạn có Lộc nữa rồi Lưu niên Lộc Tồn, Lưu niên Hoá Lộc. Hai Lộc tốt nhất, ba lộc thì Lộc nặng quá mà thành phiền, đến như bốn Lộc tất đi đến tình trạng “lạc cực sinh bi”

Một Quyền hanh thông, hai Quyền ra tranh chấp, ba Quyền thành hung hiếm bất lợi. Một Khoa tính Khoa nữa hiển vinh, đến ba Khoa tại thành bị tiếng xấu. Một Kỵ đã lắm chuyện, hai Kỵ nhiều xung đột, ba Kỵ như bốn phía thù địch. Nhưng ba Kỵ mà gặp các sao tốt khác hợp thời thì lại chuyển dạng bĩ cực thái lai, cùng biến.

Ngoài ra các Tử Vi Gia Trung Quốc còn chú trọng đến Lưu Khôi Việt, Lưu Xương Khúc, Lưu Hồng Loan – Thiên Hỉ, Lưu Đào Hoa, Lưu Đào – Hồng – Hỉ, Lưu Khôi Việt những sao đại biểu cho một tình trạng cảnh huống kể là có lý nhưng Lưu Xương Khúc là những sao đại biểu cho tâm chất và khả năng thấy không thuận.

Toán Mệnh, Số Tướng hoàn toàn đặt trên căn bản của cuộc sống xã hội nhân văn, đời sống của mọi người trong thực tế. Không phải cái gì huyền bí, hình nhi thượng.

Xem Số Tướng để tìm cho mình một nhận định về giầu hay nghèo, hạnh phúc hay oan khiên, nhàn hạ hay khổ cực, sống thế nào chết ra sao?…

“Ripely believe it or not” là một sưu tập rất nổi danh của ông Ripley chuyên đi tìm những chuyện khác lạ kỳ hiếm thấy, như người nhỏ bé chỉ bằng ngón tay, người sanh ra không tay chân, nằm như một củ khoai, kẻ có cái dạ dầy lạ, ăn một bữa ngang bằng hai chục người như sau đó có thể nhịn cả tháng.

Tử Vi có thể nhìn ra được Beethoven là một thiên tài nghệ thuật nhưng không thể đoán trước là bệnh điếc của ông càng nặng thì những bài nhạc càng tuyệt vời. Đời sống thường ngày của ông là đập phá chửi rủa chẳng ai dám gần, nhưng càng như thế những bản giao hưởng hay hợp tấu càng khiến người nghe khâm phục sững sờ.

Vậy thì xem Tử Vi, Toán Mệnh là đưa ta về với cuộc sống hàng ngày kể cả quá khứ lẫn tương lai. Tử Vi không phải là “Ripely believe it or not”

Mấy thập niên đầu thế kỷ thứ 19, tại Phi Châu có bộ lạc Zulu nổi lên Chaka là vị vua trẻ của bộ lạc này. Ông ta khá giỏi về quân sự. Người đầu tiên đã lãnh đạo một trận địa chiến dùng tới 10 ngàn quân để chống lại người da trắng. Đã từng đánh bại quân Anh trong một trận mà người Anh phải ghi vào lịch sử của họ.

Chaka không bao giờ kết hôn, vì sợ một ngày nào đó đứa con mình sẽ làm phản cướp ngôi. Tất cả những người đàn bà nào đã có thai với Chaka đều bị đem hành hình cả mẹ lẫn con.

Nhưng tới một ngày Chaka nằm trên giường bệnh với sự coi sóc của bà mẹ, ông đã bị các anh em ruột đâm chết, Kể từ đấy bộ lạc Zulu tiêu tan cùng với nguyện vọng của Chaka là thống nhất toàn thể Phi Châu.

Chaka đã không thoát khỏi định lụât của Số Mệnh: người muốn đi tới đâu cũng được nhưng rồi người sẽ phải chết vào một thời điểm ở một nơi nào đó.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---