Luận Giải Tử Vi Cung Phu Thê (Cung Phối) Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung phu thê

Những Lưu ý khi luận giải Tử Vi cung Phu Thê (Phối Cung)

Cung Thê cung Phu dùng để xem quan hệ phối ngẫu thuận hoà hay không, phải mấy đời chồng vợ, hay goá bụa chia ly, vợ đảm hay vợ đoảng. Những khoảng thời gian đôi ngả. Mệnh bình thường nhưng cung Phối ngẫu tuyệt đẹp nhờ hôn nhân mà đời trở nên khá giả.

Mấy đời chồng vợ có thể xem từ Mệnh cung cùng với Phối cung. Đến như vợ đảm hay vợ đoảng, vợ giàu hay nghèo thì chủ yếu phải Thê cung. Cuốn Chính Thống Tử Vi Đầu Số của Trần Nhạc Kỳ ở mục phê Thê cung yếu quyết viết như sau: “Phu Thê đóng Tí hay Ngọ có sao Tử Vi mà không thấy Tả Hữu thì không bị hình khắc, nhưng lại hay rơi vào tình trạng vợ chồng đối xử với nhau ngang ngược vô lý”.

Hoặc chồng hoặc vợ trong lòng tuy bất mãn nhưng vì danh dự, địa vị và tài sản đành phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Loại ẩn nhẫn nhịn nhõ nhau chiếm đa số. Cung Phối đẹp tốt nhưng tam hợp đối xung nhiều sát tinh thì vợ chồng tình ý thuận toại, nhưng nguyên nhân ngoại lai làm cho phân ly.

Cung Mệnh, cung Phối hoàn hảo, mà vận hạn đến quá nhiều hung sát tinh xung phá có thể đưa đến goá vợ goá chồng nếu như Mệnh cung của người phối ngẫu mang những dấu tích yểu vong.

Có câu phú: Tử Phủ đồng cung đa cô khắc. Mệnh như thế phải chậm hôn nhân, lấy sớm mà gặp người hung hãn tất phải chia lìa, hoặc vô sinh dục mà phân ly hoặc lấy muộn rồi tâm chẳng đầu, ý chẳng hợp cũng kể là cô.

Mệnh an ở Tý Ngọ, không chính tinh mà cung Thê thấy Thiên Cơ, Thiên Lương thì vợ là người hiền huệ thông minh, vận gặp nhiều hung sát tinh sát tinh hay Hồng Loan, Cô Quả thường goá vợ.

Mệnh nữ, Thái Dương đắc địa ở miếu vượng cung là vợ đoạt phu quyền lại dễ có những mối tình ngoại hôn. Âm Dương hãm đóng cung Phối khó bền duyên. Âm Dương lạc hãm gia Kình Kỵ phu thê ly biệt.

Thê cung Cự Nhật Dần hay Thân vợ hay chồng có thái độ ngang chướng cuộc sống lứa đôi bất an. Mệnh tốt, Phối cung đẹp nhưng cung xung chiếu Thê là Quan Lộc xuất hiện Hóa Kỵ, Đà Kỵ, Cự Kỵ vợ chồng sống với nhau trong nghi kỵ.

Thê Cung Tham Đào Hoá Lộc hội tụ, vợ có khuynh hướng ngoại tình, hành động ngoại tình. Phu cung sát Phá Tham có Quyền Lộc Khúc Xương là Mệnh Phụ nếu thấy luôn Cô Quả tất sẽ thành Quả Phụ.

Một số câu phú nôm chọn lọc về cung Phu Thê

Phối cung Nguyệt Đức Đào Tinh

Trai lấy vợ đẹp gái lành chồng sang

Vợ chồng viễn phối tha hương

Hồng Đào xung, chiếu từ làng Thiên Di

Vợ về có của muôn trùng

Ân Quang Nguyệt Đức, Mã đồng Thái Dương

Lộc Quyền kia cũng một phường

Tri ân sẵn của hợp phường phú gia

Lương Đồng Tử Phủ họp bầy

Chính phòng nét sẵn thảo ngay hiền hoà

Hoa Cái Phượng Các Đào Hồng

Trai toan bỏ vợ trong lòng chẳng khuây

Tứ Không ngộ Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa

Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là chua ngoa

Vợ chồng nay thuận mai hoà

Phục Binh Hoá Kỵ chiếu toà Phối cung

Chính Thê thứ thiếp tề vui

Tả phù, Hữu Bật, Loan thời Đào Hoa.

Cao sang phú quý một nhà

Phối cung có Lộc hợp hoà Phượng Long

Phối cung Thiên Tướng Đào Hồng

Hoặc là Thiên Mã Lộc Tồn, Thanh Long

Hoặc là Mã bất tứ Không

Hoặc là Thiên Hỉ Đào Hồng tốt thay

Phu cung Hoá Kỵ một mình

Tơ tình chưa dứt mối tình đã suôi

Cự Môn Kỵ Hoả tương phùng

Ba lần kết tóc chưa xong mối sầu

Vũ Khúc Thất Sát đồng danh

Bao lần hôn phối mới lành được chăng

Vũ Khúc, Thiên Mã Triệt Tuần

Khắc xung vợ bỏ khuê phòng ra đi

Phối cung Không Kiếp kể chi

Trai hai ba độ rồi thì mới yên

Thiên Tướng đứng đắn lạ thường

Liêm Trinh đắc địa là phường đoan trinh

Thiên Tướng Phượng Các Long Trì

Càng thêm yêu dấu mỗi thì mỗi tăng

Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm

Mối mai dang dở ba lần mới nên

Vợ chồng nay hợp mai tan

Kỵ Phục tọa thủ trong làng Thê cung

Đồng Riêu đoán ắt ngoại tình

Nếu cùng Tướng Phá Phục Binh lai triều

Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương Tả Hữu ấy làng tài hoa

Linh Tinh hà tiện bao nhiêu

Phá Quân kia lại tiêu liều tiêu vung

Binh Hình gặp Hoá, Kỵ xung

Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen

Tang Môn Thiên Khốc phận hèn

Hoặc là làm lẽ một phen ly tình

Khúc Xương Thái Tuế liệt bài

Chua ngoa miệng lưỡi ấy người đa ngôn

Đồng Lương hội nhập Phối cung

Hai vợ ắt một tổ tông đó mà

Cự Đồng cùng hội Phu cung

Một sầu goá bụa hai sầu lỡ duyên

Triệt Tuần gặp Mã ưu phiền

Bỏ chồng vợ trốn đến miền phương xa

Hồng Đào ngộ Kỵ Phu cung

Tơ hồng đã dứt má hồng còn vương

Song Lộc hội Phu Thê cung

Vợ chồng phối hợp vốn dòng giầu sang

Lộc Quyền tọa thủ Thê cung

Trai thời nhờ vợ mà nên sang giầu

Phu cung Riêu Sát Kình Dương

Hội giao Linh Hoả gái toan giết chồng

Hình Đào Sát đáng chê cung Phối

Hoặc Tài Điền Tử Tức long đong

Phá Quân duyên nợ ít toàn

Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang

Thê cung Xương gặp tam Không

Con nhà danh giá tổ tông kết nguyền.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---