Luận Giải Sao Tử Vi

Luận giải sao trong tử vi

Sao Tử Vi trong Tử Vi Đẩu Số

Tử Vi thuộc Âm Thổ, chủ tinh của hệ Bắc đẩu. Về hiện tượng Tử Vi, đứng bậc chí tôn còn gọi là Đế toà (như vị vua). Khi luận về Tử Vi, điểm tối trọng yếu là phải thấy được những sao phò tá cho chủ tinh này. Như cổ ca viết:

Tử Vi nguyên thuộc Thổ (Sao Tử Vi vốn thuộc Thổ)

Quan Lộc cung chủ tinh (Chủ quan tước quyền vị)

Hữu tướng vi hữu dụng (Có bề tôi thì mới hữu dụng)

Vô tướng vi cô quân (Không bề tôi như vua không triều đình)

Trong “Chư tinh vấn đáp”, Trần Hy Di tiên sinh viết: “Tử Vi là Đế tọa ở mọi cung đều có khả năng giáng phúc tiêu tai, hóa giải những hung ác của các sao khác, khả dĩ chế ngự Hỏa Tinh, có năng lực biến Thất Sát thành quyền, hợp cùng với Thiên Tướng, Thiên Phủ đều thành sang quí, nếu không thế lực thì cũng giàu có, dù gặp Tứ Sát vẫn xem là trung cục hoặc bình thường chứ không đến mức thấp kém, hạ tiện.

Sang đến “Cổ Ca” lại thấy một câu khác: “Tụ hội với Kình Dương, Hỏa Linh biến thành loại ăn trộm, ăn cắp vặt”. Thế là thế nào? Hai câu mâu thuẫn nhau? Thật ra không mâu thuẫn. Tử Vi phải đi cùng với các sao tốt khác đã, rồi gặp Tứ Sát mới là trung cục, còn như gặp toàn sát tinh không tất nhiên thấp kém, hạ tiện.

– Đế toạ Ly cung Tam Kỳ Hình Ấn Khôi Xương Hồng Bật, mỹ mạo tài hung, hạn hữu Cự Sát Đà Linh, Chu Du cam hận mệnh von (Tử Vi đóng Ngọ hội hợp với Khoa Quyền Lộc, Hình Ấn, Khôi Xương là người tài giỏi, tướng mạo khôi ngô, nếu gặp vận hạn có Cự, Sát, Đà, Linh (Cự Môn, Đà La, Linh Tinh hoặc Thất Sát, Đà La, Linh Tinh) thì giống như Chu Du đời tam quốc nuốt hận mà chết).

Về sao Tử Vi còn thấy những câu phú khác không ghi trong toàn thư mà của những nhà tướng số đời sau ghi lại qua kinh nghiệm.

– Đế lạc nhàn cung, gia Khúc Xương đa ngôn giảo hoạt (Tử Vi đóng Tí, Mão, Dậu hội tụ Xương Khúc thì giảo hoạt và ưa nói quá sự thực).

Trong khi Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có câu: “Tử Vi Quyền Lộc ngộ Dương Đà tuy hoạch cát nhi vô đạo” nghĩa là Tử Vi có Quyền Lộc nên danh có của, nhưng nếu gặp thêm Dương Đà nữa thì tâm chất bất nhân vô đạo.

– Tử Vi mạc phùng Kiếp Không, Hồng Đào nhập Mệnh giảm thọ

(Tử Vi mà gặp Kiếp Không, Hồng Đào tại Mệnh tất không thọ).

Trong Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có đoạn viết:

Tử Vi viên hội cát tinh lâm

Nhị hạn phùng chi phúc lộc hưng

Thương nhân đắc ngộ đa tài phú

Quan quí phùng chi chức vụ thăng

Tử Vi nhập hạn bản vi tường

Chỉ khứng tam phương Sát Phá Lang

Dân thứ phùng chi đa bất lợi

Quan viên lạc hãm hữu kinh thương

Nghĩa là: “Vận hạn gặp sao Tử Vi, thương nhân phát tài, làm quan thăng chức. Tử Vi là sao đem may mắn đến. Nhưng nếu gặp thêm Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang thì lại không tốt. Kẻ dân giã bất lợi, người chức vị khó khăn.

Cách Cục Quân Thần khánh hội trong tử vi

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có câu: Quần thần khánh hội, phú quí song toàn (vua tôi hợp hội giàu sang). Cách này là cách Tử Vi gặp đầy đủ sao phò trợ, như Tả – Hữu làm tướng súy, Thiên Tướng, Xương – Khúc làm phụ tá, Khôi – Việt làm quan truyền lệnh, Thiên Phủ làm quan coi kho, binh lương, Lộc – Mã làm quan giữ sổ bộ phong chức tước.

Tử Vi có Tả – Hữu, Xương – Khúc giáp; – Tử Vi có Tả – Hữu đồng cung; – Tử Vi có Tả – Hữu xung chiếu; – Tử Vi có Tả – Hữu tam hợp.

Cách cục Cô Quân trong tử vi

Tử Vi thiếu Tả – Hữu là cô quân. Vua phải có quần thần mới thành quyền lực, mới uy nghi. Quần thần là những sao nào? Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Thiên Mã.

Nếu không có quần thần lại còn gặp nhiều hung tinh tức là Đế ngộ hung đồ (vua gặp kẻ cướp) hoặc “quân tử tại dã tiểu nhân tại vị” (vua bị đám gian thần tiểu quân uy hiếp). Đế tinh trở nên vô dụng còn gặp nguy hại nữa.

Hung đồ tiểu nhân là những sao nào? Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Tham Lang, Tuần Triệt. Đừng quên rằng những sao kể trên chỉ là hung đồ tiều nhân đối với Tử Vi thôi. Ở một số trường hợp khác, chúng lại thành cực tốt.

Tử Vi cư Ngọ/Tí trong lá số tử vi

Trường hợp Tử Vi đứng một mình tại Ngọ cung hoặc Tí cung (đứng Ngọ đẹp hơn) tất có Thiên Phủ, Thiên Tướng chiếu lên hội họp, sách gọi bằng cách Cực Ưởng Ly Minh (Cực là tên gọi khác của Tử Vi, Ly là cung Ngọ). Cách Cực Ưởng Ly Minh không đến nỗi ra cái thân phận cô quân.

Chỉ xem Thê cung mà thấy nhiều đào hoa tinh thì dễ bị vợ lừa. Vào số nữ thì khác, thường chỉ là chồng kém mình trên địa vị học vấn hoặc tiền bạc. Phủ, Tướng trong cách “Cực Ưởng Ly Minh” đã góp phần nào cho sự quân bình lực lượng chống với hung sát tinh. Căn cứ vào câu phú: “Tử Vi cư Tí/ Ngọ, Khoa Quyền Lộc chiếu tối vi kỳ”, Tử Vi Tí/ Ngọ gặp thêm Khoa Quyền Lộc thì cán cân lực lượng ngả về Tử Vi, các thế lực khác phải nhường bước.

Tử Vi thủ Mệnh an tại Ngọ/ Không Sát tinh chức đến tam công.

Cách cục Tử Vi – Thiên Tướng trong tử vi

Tử Vi – Thiên Tướng đồng cung (Thìn/Tuất) đương nhiên Thiên Phủ chiếu hội, nhưng cách cục này không hay bằng Tí /Ngọ Tử Vi hội chiếu Phủ Tướng (Phủ Tướng triều viên). Tử Tướng Thìn hay Tuất hãm vào Thiên La, Địa Võng khó khăn hơn, nhất là vào số nữ không tránh khỏi vất vả.

Nam mạng Tử – Tướng, Phụ Mẫu cung có Thiên Lương hãm tại Tị hoặc Hợi. Thê cung Tham Lang bất hiếu nặng hơn như mê vợ mà quên công ơn sinh thành (Thê hội chiếu Đào Hoa), hoặc bỏ quê hương gia đình lưu lạc, hoặc phụ mẫu sớm xa trần thế, muốn ân trả nghĩa đền không được.

Tử – Tướng không thành công bằng Tử – Phá. Sách ghi câu: “Tử Vi Thìn /Tuất ngộ Phá Quân, phú quí hư danh”. Hư danh là không thực, hão huyền.

Tử Vi – Thiên Tướng gặp Phá Quân ở cung xung chiếu cũng thế. Chỉ khác nhau ở điểm Tử – Phá thì tự mình tạo phản còn Tử – Tướng thì nghe theo người làm phản. Một đàng do tham vọng, một đàng “gió chiều nào ngả chiều ấy”.

Tử – Tướng tại Thìn hay Tuất đều gặp Phá Quân ở Tuất hay Thìn. Còn Tử Vi Sửu /Mùi đương nhiên đứng bên Phá Quân.

Nam mạng Tử Vi – Thiên Tướng, Phụ Mẫu cung Thiên Lương hãm tại Tỵ hoặc Hợi, Thê cung Tham Lang bất hiếu nặng hơn như mê vợ mà quên ơn sinh thành (Thê hội chiếu Đào Hoa) hoặc bỏ quê hương gia đình lưu lạc; hoặc phụ mẫu sớm xa trần thế, muốn ân trả nghĩa đều không được.

Tử – Phá mộ cung vô ưu họa ách, vận lai Phụ Bật nguyện vọng đắc như cầu, Thân kiêm Hồng Lộc Hóa Khoa khánh hội long vân (Tử – Phá ở Sửu /Mùi Thìn /Tuất không lo những họa tai lặt vặt, tới vận gặp Tả – Hữu thì mưu sự thành tựu, nếu cung Thân lại được Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hồng Loan càng thêm hay).

Đế toạ Thiên La, Thân cư Triệt xứ, Giáp Kỷ nhân chung niên nan toại chí đa trái thê nhi (Tử Vi đóng Thìn, cung Thân bị sao Triệt án ngữ, tuổi Giáp, tuổi Kỷ suốt đời không toại chí, còn khổ vì vợ vì con).

Cách cục Tử Vi – Phá Quân trong tử vi

Tử Vi – Phá Quân đi cặp chỉ thấy ở hai cung Sửu, Mùi. Phá Quân là sao xung phong hãm trận, đi với Tử Vi được tính như vị tướng dũng mãnh. Tử Vi ra lệnh, Phá Quân thi hành. Muốn khống chế Phá Quân, Tử Vi cũng cần một trí lực cao. Do đó Tử – Phá đóng Mệnh bất luận nam hay nữ dều là người quyết đoán, chí phấn đấu sôi nổi, can trường lì lợm, không thủ cựu, có đời sống hiếu động nhiều mầu sắc.

Số trai Tử – Phá dễ đi vào chính giới hay quân giới nếu gặp cơ duyên. Được Hóa Quyền Tả – Hữu, Kình Dương là thành công. Tuy nhiên cuộc sống bôn ba thăng trầm. Tử – Phá ra kinh doanh cũng đắc lực, nhưng không bền vì nguyên tắc tiền bạc cần phải an định mới tụ để phát triển lớn.

Tử – Phá Sửu/Mùi vào quân giới, chính trị đạt ước nguyện, hai giới này sự phản phúc bất trung chẳng khác gì chất dẫn hỏa chỉ chờ có lửa liền bốc cháy, bởi vậy không nên dùng người mang số Tử – Phá làm tâm phúc.

Tử – Phá Quân cư Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (tứ mộ cung): Vi thần bất trung, vi tử bất hiếu (Tử Vi gặp Phá Quân ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi làm bề tôi bất trung, làm con bất hiếu). Còn vấn đề làm con bất hiếu? Bản chất con người Tử – Phá không bao giờ chịu ước thúc trói buộc, làm việc chỉ hoàn toàn tự ý, vì lợi hay vì vợ dụ mà bất hiếu do cái lòng ích kỷ và ba phải.

Tử – Phá nữ mệnh, đàn bà tháo vát, ngang ngạnh, bướng bỉnh, dám làm dám chịu, riêng về tình ái rất tùy tiện, tính dục mạnh. Sách có câu:

Tử – Phá, Tham Lang vi chí dâm Kia nữ mệnh xem tướng cách cuộc Tử – Phá, Tham hội ước đa dâm

Tử – Phá nữ mệnh đối với hiện đại tốt hơn thời xưa vì hiện đại người đàn bà được trọng qua sự nghiệp hơn là qua hôn nhân theo quan niệm tự do phóng khoáng là hạnh phúc.

Tử – Phá, Tử – Tướng thủ Mệnh nữ, việc trăm năm không suôn sẻ, lận đận chồng con. Tử – Phá đóng Mệnh bị Liêm – Tham Tỵ hoặc Hợi xung chiếu. Tử Vi, Thiên Tướng đóng Mệnh, Phu cung Tham Lang hội Liêm Trinh ở Dần hoặc Thân. Liêm – Tham là hai sao mang tính chất sắc tình rắc rối, bởi vậy nên vấn đề gia thất không êm.

Tử – Phá và Tử – Tham (tức cách Đào hoa phạm chủ). Nam mạng Tử – Phá mà tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Tuất vào quân giới chính trị hay hơn các tuổi khác (Qua kinh nghiệm thôi, sách vở không nêu lý do tại sao).

Số nữ Tử – Phá thủ Mệnh bậc làm cha mẹ phiền lòng hơn Tử Tướng. Số nam ngược lại. Tử – Phá bướng, phiêu lưu, gây tai tiếng, gây xáo trộn, phá rối kỷ cương nhưng một ngày nào đó thành công.

Cách cục Tử Vi – Tham Lang trong tử vi

Tử – Tham, Tứ Sát tâm thần sinh ra chán nản thường trực. Không cứ phải cạo trọc đầu hay khoác áo nhà tu mới là thoát tục, mới là tăng lữ.

Cách Tử – Tham nếu chỉ gặp Hỏa hay Linh, tránh được Kình Đà, Không Kiếp thì tốt hơn. Trong khi cách Tử – Phá gặp Linh Hỏa lại không tốt mà gặp Kình Đà lại hay, như câu phú:

Tử – Phá thủ Mệnh ngộ Dương Đà, tiện khứ kinh thương (hội Dương Đà vào kinh thương hoạnh phát).

Về cách Tử – Tham đóng Mão/Dậu, cách này cổ thư gọi bằng Đào Hoa phạm chủ. Tử Vi là chủ, Tham Lang là Đào Hoa. Tham Lang ví như Đát Kỷ, Tử Vi ví như Trụ Vương. Tham Lang như Tây Thi, Tử Vi như Phù Sai.

Tử – Tham nữ mạng đa tình hiếu dâm. Tử Vi nam mạng dễ rơi vào lụy tình, bẫy tình, dại gái, mê gái. Sách có câu: Tử – Tham Mão/Dậu gặp Kiếp – Không, Kình – Đà, Linh – Hỏa thường đi vào đường tu hành. Tu hành nên hiểu theo nghĩa khác nhau. Lão kỹ đầu thiền về già đi tu, hương nhang thờ cúng cũng kể làm thoát tục. Nhiều chồng rút cuộc nằm không cũng kể là tăng. Cả đời toàn gặp thất bại, lấy cho lắm vợ cuối cùng ngồi trơ thân cụ, đây là kết quả của Tử – Tham Tứ Sát trong Mệnh cung của Lá Số.

Tử Tham, Tả Hữu hội trung, có người con gái trốn chồng theo trai (Ở cách này Tả Hữu biến chất, tuy nhiên Tử – Tham, Tả – Hữu còn phải thêm cả Tang – Hổ nữa thì mới liều như thế)

Tử Tham Khôi Việt phương Đoài, Long thần kỳ đảo ai ai cúng dường

(Tử – Tham đóng ở Dậu cung gặp Khôi – Việt dễ đi vào nghề thầy chùa thầy cúng).

Cách cục Tử Vi – Thiên Phủ trong tử vi

Nói đến Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung. Cách này hiện lên chỉ ở hai cung Dần và Thân. Phú ghi mấy câu:

Tử Vi nam Hợi, nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh thân phú quí đồng

Tử Vi – Thiên Phủ toàn y Phụ Bật chi công

Tử Phủ đồng cung chung thân phúc hậu

Tử Phủ, Nhật Nguyệt cư vượng địa, đoán định công hầu khí.

Câu thứ nhất Tử Vi nam Hợi không có Thiên Phủ đồng cung, đó là cách Tử Vi – Thất Sát với cung xung chiếu là Thiên Phủ. Chỉ có Dần cung mới đứng cùng Thiên Phủ thôi.

Vậy thì số gái Tử – Phủ mà tuổi Nhâm/Giáp giàu sang là bởi tại tuổi Giáp Lộc Tồn đóng Dần, hội với Hóa Lộc đứng bên Liêm Trinh và Hóa Khoa đứng với Vũ Khúc. Hội đủ Khoa

Quyền Lộc: tuổi Nhâm Quyền Khoa ngay tại Mệnh và Lộc Tồn nhị hợp từ Hợi.

Câu hai còn như gấm thêm hoa, đã Khoa Quyền Lộc còn cả Tả Hữu càng đẹp, đã sang trọng giàu có còn quyền thế.

Câu ba ý chỉ là, dù không phải là tuổi Giáp/Nhâm cũng có đời sống bình ổn vững vàng.

Câu bốn nói Tử Phủ đồng cung tại Thân tốt hơn tại Dần, vì Thân thì Thái Dương, Thái Âm đắc địa trợ giúp cho vận trình, trong khi ở Dần, Thái Dương, Thái Âm vào thế hãm (chỉ riêng cho tuổi Giáp).

Có một luận cứ đáng ghi nhận rằng: Tử Phủ đồng cung hội tụ cả hai chủ tinh

Bắc và Nam đẩu, như vậy thái quá nên dễ cô đơn. Trường hợp Mệnh, Phụ, Phu chịu ảnh hưởng Cô Thần, Quả Tú càng nặng dễ ly hôn, góa bụa hoặc sớm khuyết cha mẹ.

Tử Phủ Vũ Tướng Tả Hữu Long Phượng Khoa Quyền Lộc Ấn, quân thần khánh hội chi cách gia Kình Kiếp loạn thế nan thành đại sự (Cách quân thần khánh hội Tử Phủ Vũ Tướng

Long Phượng Tả Hữu Khoa Quyền Lộc Ấn nếu bị Kình Dương Địa Kiếp gặp thời loạn bất thành đại sự).

Tử Phủ đồng cung, Tuần Không xâm nhập, Đế vô quyền nan giải hung tinh hạn ngộ (Tử Vi – Thiên Phủ tại Mệnh bị Tuần Không, vua thành vô quyền khó giải cứu cho vận gặp hung tinh).

Dần Mộc, Phủ vi hội Tam Kỳ, Kình Bật cư lai, Mệnh xuất võ do văn quyền hành cứ phục chúng nhân, mạc phùng Không Kiếp hư vô (Dần cung, Tử Vi – Thiên Phủ có Khoa thêm Kình Dương, Hữu Bật có văn tài nhưng lại theo nghiệp võ, thành công người đời kiêng nể, nhưng nếu bị Không Kiếp lại thành sôi hỏng bỏng không).

Cách cục Tử Vi – Thất Sát trong tử vi

Cách này chỉ hiện lên ở hai cung Tỵ và Hợi. Trần Đoàn tiên sinh viết: Tử Vi năng hóa Thất Sát vi quyền. Tử Vi đứng bên Thất Sát thế vị oai nghiêm, hùng tâm vạn trượng, như vị Hoàng đế xuất chinh có bầy tướng giỏi.

Tử – Sát khả năng hành động cũng như khả năng suy tưởng kế hoạch đều giỏi, tham vọng cao, vào bất cứ lãnh vực nào học vấn, kinh doanh, chính trị, quân sự, kỹ nghệ đều được. Thành tựu lớn hay nhỏ, cao hay thấp còn tùy thuộc các phụ tinh. Nếu nhiều phụ tinh tốt thì chức trọng quyền lớn, địa vị chức nghiệp khả kính.

Tử – Sát có Hóa Quyền thế lực càng lớn. Phú nói: Tử Vi Thất Sát Hóa Quyền phản tác tinh tường (Tử Sát mà gặp Hóa Quyền lại thành hay đẹp). Tại sao dùng hai chữ phản tác? Bởi tại Tử Vi không Thất Sát mà chỉ Hóa Quyền tự mình không điều khiển được Quyền sẽ đưa đến hung hiểm.

Tử Vi hợp với Lộc, Khoa, Khôi Việt, Tả Hữu hơn đứng riêng với Hóa Quyền. Tử Vi – Thất Sát thủ Mệnh gặp Tuần /Triệt ưu thế bị giảm nhiều, thành công với hư vị, không có thực quyền. Như phú nói: Tử Vi Thất Sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử – Sát vào Số nữ thường được chồng nể vì do tài điều khiển gánh vác. Nhưng Tử – Sát nam mạng thì vợ quán xuyến.

Tứ – Sát Tốn cung, đề huề bảo kiếm, Hỏa Tuyệt nhập xâm đa sát. Hạn hội Hồng Khoa Ấn Mã dị lập chiến công. (Tử Vi Thất Sát ở cung Tỵ gặp Hỏa Tinh và sao Tuyệt thành người đa sát nếu có Hồng Loan, Hóa Khoa, Quốc Ấn, Thiên Mã hội tụ làm võ tướng dễ lập công to).

Vai trò Thiên Phủ từ cung xung chiếu của cách Tử – Sát chỉ là phụ họa vào cái tốt đã sẵn thôi. Về hình thái và tính nết của Tử Vi có những điểm sau: Tử Vi người đầy đặn, mặt vuông vắn hoặc tròn. Tử Vi có một sở đoản trên tính tình, ưa nghe lời phiến động, khoán nịnh, đôi lúc kiêu căng và dễ phụ hội với kẻ quyền thế, hay biến tâm, bản chất tương đối trung hậu nhưng khí lượng hẹp hòi, thiếu anh hùng bản sắc. Có khuynh hướng năm thê bảy thiếp.

Sát Phá Tham đây là Tử – Sát, Tử – Phá và Tử – Tham ở cung vận hạn. Không hẳn gặp những sao ấy sẽ bất lợi với khó khăn. Vì Tử – Sát, Tử – Phá thường gây ra biến động. Thời xưa con người sợ biến động, nhưng thời nay biến động là cần thiết.

Thấy Tử – Sát, Tử – Phá ở vận trình hoặc tiểu hoặc đại vận mà hay tốt lên thì mừng chứ sao lại lo ngại. Những câu cổ ca trên không lấy gì là đúng cho hiện đại.

Xem thêm: Luận giải các sao trong Tử Vi

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---