Luận Giải Tử Vi Cung Huynh Đệ (Cung Bào) Qua Bài Phú

Luận giải tử vi cung huynh đệ

Những điều cần lưu ý khi luận giải tử vi cung Huynh Đệ (Cung Bào)

Cung Bào chủ yếu để xem quan hệ anh chị em ruột thịt. Vì cung Bào xung chiếu với cung Nô nên cũng có thể phối hợp những sao của cung Bào với Nô mà tìm hiểu rõ thêm về bè bạn tri kỷ, về thủ hạ, về những người đồng liêu cộng tác với mình.

Sách vở Trung Quốc luận đoán cung này không đem lại cho người đọc hào hứng và có vẻ võ đoán. Tỷ dụ: Sao Tử Vi ở đây là có thể nhờ được anh em cùng với Thiên Phủ thì anh em chừng ba người…. Dương Đà Hoả Linh xuất hiện anh em khó hoà thuận. Tỷ dụ: Liêm Trinh cư Bào miếu địa có hai người, đứng với Tham Lang anh em chiêu đoán, đứng với

Thất Sát một người. Dương Đà Hoả Linh Không Kiếp thường khắc anh em.

Luận đoán như thế coi mà phát chán, đồng thời cũng thiếu thực tế.

Một số câu phú Tử Vi chọn lọc về cung Huynh Đệ

Xét xem Huynh Đệ cho tường

Triệt Tuần xuân củng đầu đàng ly tông

Sinh lai hãy đoán khắc xung

Hễ là Địa Kiếp Thiên Không chẳng nhiều

Tướng Quân Lộc Mã cung triều

Anh em có kẻ thuận chiều công danh

Tướng Quân Lộc Mã đồng cung

Anh em có kẻ triều trung quý quyền

Triệt Tuần Không Kiếp giao liên

Anh em có kẻ đẻ phiền luỵ thân

Trường Sinh Đế vượng đa nhân

Thai cùng Nhật Nguyệt có lần song sinh

Tam Không ngộ Dưỡng đinh ninh

Nuôi con nghĩa tử giúp mình yên vui

Tử Tang Tả Hữu cùng ngồi

Có chị em gái duyên ôi chẳng lành

Tang Môn gặp Mã đinh ninh

Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu

Dưỡng Thai Triệt Vượng lâm vào

Trong anh em có dị bào chẳng không

Đào Hoa Thai Hỉ trong cung

Phá Quân Tướng Phục chiếm xung cõi ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình

Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Anh em có kẻ tư thông hẳn rồi

Gặp sao Hoá Kỵ khiếm hoà

Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau

Phá phùng Hình Kỵ đồng xung

Anh em bất thuận những đường trở tranh

Âm Dương chiếu với Hỷ tinh

Âm cung Thiên Phúc cũng sinh dị bào

Tử Vi Tả Hữu Riêu Đào

Có chị em gái chìm vào phấn son

Tướng Thai Đế Vương hợp cùng

Dị bào có kẻ trong vòng đệ huynh

Thìn Tuất Thất Sát một mình

Lộc Tồn Cô Quả anh em có nào

Khúc Xương Thái Tuế cung Bào

Có người Anh trưởng thấp cao tung hoành

Đẩu Quân kỵ Huynh Đệ cung

Cát hội hoà thuận, nếu hung oán thù.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---