Lá Số Người Tu Hành – Xuất Gia

Lá số tử vi của người tu hành

Những người tu hành hoặc xuất gia, hoặc tôn thờ theo một tôn giáo nào đó, chứ không nhất thiết phải xuất gia, tu hành cũng đều có những đặc tính chung trên Lá Số Tử Vi của mình. Nhìn chung, người có số tu hành thì Mệnh (Thân) thường hội họp nhiều sao thiện căn, sao thất bại ở đời, sao cô độc và nhiều sao hãm địa. Tuy nhiên, khi Mệnh (Thân) rơi vào những trường hợp sau thì mười người sẽ có chín người xuất gia tu hành.

Những cách cục trong Tử Vi dễ xuất gia tu hành

Mệnh vô chính diệu dễ xuất gia tu hành

Người có Mệnh Vô Chính Diệu ở Tuất, có Cơ, Lương ở Thìn xung chiếu hoặc Mệnh vô chính diệu ở Thìn có Cơ Lương ở Tuất xung chiếu (Nhưng cũng có quan điểm cho rằng chỉ khi Cơ Lương Thìn Tuất gặp Tuần Triệt hay sát tinh hội hợp thì mới gian truân, trắc trở, có số đi tu). Mệnh vô chính diệu gặp nhiều sát tinh hội cùng với Hóa Kỵ cũng là một trong những cách đi tu.

Tử Tham đồng cung ngộ Không Kiếp

Những người có Tử Vi – Tham Lang đồng cung ngộ Không Kiếp (cũng có quan điểm lại cho rằng nếu Tử Tham ngộ Không Kiếp thì dù có đi tu cũng phá giới nên rốt cuộc cũng không có số chân tu). Vì vậy nên mới có câu: Tử Tham Mão Dậu – Thoát Tục Chi Tăng.

Thiên Phủ tọa thủ ngộ Tam Không cũng có số đi tu.

Thiên Không, Hồng Loan tọa thủ đồng cũng (nếu Thiên Không, Hồng Loan trực chiếu thì chỉ là người mộ đạo)

Lá số của người xuất gia – tu hành

Thử lấy ví dụ một lá số của một nhà sư sinh vào năm Quý Hợi, giờ Mão ngày 24/11 để cùng chiêm nghiệm.

Lá Số Của Người Tu Hành Xuất Gia

Mệnh Quý Hợi đóng ở Dậu có Tử – Tham thủ mạng là số của người yếm thế kể cả hình thức sao đến vị trí Mệnh đóng. Nhưng chính Tử – Tham không phải là nòng cốt của người Mệnh này, phải tính tới bộ Vũ – Phá ở Tỵ. Tử Vi ở đây chính là vì sao chỉ huy Mệnh nhưng bị Tham Lang làm lung lạc mà chính Tham Lang này cũng không đủ sức để phá các Tử Vi nên tuổi Quý Hợi phải mệt mỏi vì Tham Lang, bộ sao này vì thế thành ra nửa trắng nửa đen khiến bộ Vũ – Phá đủ tư thế cướp quyền chỉ huy mạng này. Phải nói hành động của người này chính là Vũ – Phá.

Người này tu chỉ là hình thức khoác áo Tử – Tham mà để tranh đấu riêng tư cho mình, cho bè phái mình, cho tư tưởng tham vọng mình rất quyết liệt. Tam hóa Liên châu ở Mệnh (Hóa Kỵ giáp Khoa, Quyền ở Dậu) có nghĩa là người này đã ôm một mối hận oán hờn chứa chấp một cơ mưu thâm thầm kín, quấy phá bằng hành động có khi cũng không được đẹp đẽ, được nổi danh bằng nối kích thích người ta (Điếu Khách), Thân Vô chính diệu ở Mão đắc Tràng Sinh hành động ở trên cương vị từ thiện, nhân hậu có tính cách chính nghĩa nhưng suy tư tính toán ghê gớm là cái vị trí đó của tuổi Quý Hợi. Trong Tam Hợp Cục của Thân (hành động) Thiên Tướng, Kình – Lực, Thái Tuế, Hình, Riêu càng hành động bao nhiêu càng gây nghiệp quả bấy nhiêu, mặc dầu lấy cái thế chính nghĩa mà dựa.

Khách quan mà nói, ông là người có nghị lực vào hạng khá dễ thành công (Quang – Quý_ phải dựa vào thế ngoài phụ giúp, chứ không có tài tổ chức (Mã thiếu Tả – Hữu). Nếu ông đã thắng nước thì lại hay ẩu, đó là tính cách của Vũ – Phá. Vì thiếu bộ Âm Dương nên ông kém sáng suốt.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---